วิกฤตกู้บ้านไม่ผ่าน

Infographic 192 - 691

เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ จาก ธนาคารแห่ประเทศไทย

I192 - 5CImage : BOT

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน-คอนโดมิเนียมมือ 1 ช่วงไตรมาสสุดท้ายปี 2557

Bank of China

Bank of China

กดดอกเบี้ยระยะยาว 20 ปีต่ำสุดในตลาด 4.8% ไม่บังคับทำประกันคุ้มครองวงเงิน คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก เอ็มแอลอาร์ -1.1% ปีที่ 3 เป็นต้นไปตลอดอายุสัญญา เอ็มแอลอาร์ -2% ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์ปัจจุบันอยู่ที่ 6.75% แต่กู้ได้สูงสุด 80% ของราคาประเมิน LH

LH Bank

เป็นค่ายที่กดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยช่วงโปรโมชั่น 3 ปีแรกต่ำที่สุดเฉลี่ย 3.91% ส่วนดอกเบี้ยแท้จริงตลอดอายุสัญญา 20 ปีอยู่ที่ 5.93% และให้ลูกค้ากู้ได้สูงสุด 105% ยกเว้นคอนโดฯกู้ได้ไม่เกิน 90% และระยะเวลาผ่อนสูงสุด 40 ปี แต่มีเงื่อนไขว่าลูกค้าจะต้องทำประกันคุ้มครองวงเงินกู้เริ่มต้นที่ 15 ปี Thanachart

ธนาคารธนชาต

กดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยโปรโมชั่น3ปีแรกต่ำที่สุดอยู่ที่ 4.16% กรณีกู้ซื้อบ้าน-คอนโดฯใหม่จากบริษัทพัฒนาที่ดิน ที่ถูกจัดกลุ่มเป็นโครงการพิเศษระดับสูงสุด อาทิ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท, บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ฯลฯ แต่มีเงื่อนไขต้องทำประกันคุ้มครองวงเงินขั้นต่ำ 10 ปี ลูกค้าจะได้อัตราดอกเบี้ยปีแรก 1.25% ปีที่ 2 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์หรือลูกค้ารายย่อยชั้นดี -1.5% โดยปัจจุบันเอ็มแอลอาร์ของธนาคารอยู่ที่ 7.125% และให้กู้ได้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ Bangkok Bank

ธนาคารกรุงเทพ

จัดแพ็กเกจได้สูสีกับธนาคารขนาดกลาง ถึงแม้ก่อนหน้านี้เพิ่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยบ้านจากช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมาประมาณ 25 สตางค์ โดยปัจจุบันมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกที่ 4.08% และอัตราดอกเบี้ยแท้จริงตลอดอายุสัญญา 20 ปี 5.50% กรณีกู้ซื้อบ้าน-คอนโดฯราคาซื้อขายตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป จากบริษัทมหาชน 7 ราย อาทิ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์), บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น, บมจ.แสนสิริ ฯลฯ มีสินเชื่อให้เลือก 4 แพ็กเกจ อาทิ ปีแรกคิดอัตราดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์ -4.75% ปีที่สอง เอ็มแอลอาร์ -2% ปีที่สาม เอ็มแอลอาร์ -1.25% ปีที่สี่เป็นต้นไป ตลอดอายุสัญญาเอ็มแอลอาร์ -1% โดยปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์ของธนาคารอยู่ที่ 6.75% logoTMB.ai

ธนาคารทหารไทย

ชูเงื่อนไขพิเศษ ฟรีประกันอัคคีภัยตลอดระยะเวลากู้ เมื่อคำนวณอัตราดอกเบี้ยแท้จริงตลอดอายุสัญญา 20 ปีแล้วอยู่ที่ 5.56% เกาะกลุ่มลำดับต้น ๆ อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ที่ค่ายนี้นำมาใช้เพิ่มยอดสินเชื่อปล่อยใหม่ คือ 1) ฟรีค่าประกันอัคคีภัยล้านละ 1,000 บาท ตลอดระยะเวลากู้ 2) ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ โดยทั่วไปอยู่ที่กว่า 2,000-5,000 บาท และ 3) กรณีเปิดบัญชีเงินฝากและทำประกันคุ้มครองวงเงิน จะได้รับยกเว้นค่าจดจำนอง 1% จากวงเงินกู้ โดยการทำประกันคุ้มครองวงเงินเริ่มต้นที่ 10-15 ปี ทุนประกันขั้นต่ำ 75% ของวงเงินสินเชื่อ GH Bank

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

เจ้าตลาดสินเชื่อบ้านในฝั่งแบงก์รัฐ ให้ลูกค้าที่มีประวัติผ่อนชำระดี 3 ปีแรก สามารถขอลดอัตราดอกเบี้ยในปีที่ 4 ได้อีก 0.5-1% Info : Prachachat Online (1 Dec 2014) & Than Online (5 Dec 2014)