คลองช่องนนทรี กำลังจะเปลี่ยนไป!! นับเป็นช่วงเวลาที่เราได้เห็นการพัฒนาพื้นที่สาธารณะในกรุงเทพฯ เยอะมากขึ้นตั้งแต่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวไปจนถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง เช่นพื้นที่ริมคลองโอ่งอ่างที่กำลังเป็นที่พูดถึงอยู่มากในช่วงเวลานี้ ตอนนี้ถึงเวลาของคลองช่องนนทรีแล้ว!!
การพัฒนาคลองช่องนนทรีเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา Green Bangkok 2030 ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้พื้นที่กรุงเทพฯ โดยจะมีการใช้แนวคลองเป็นทางระบายน้ำเหมือนเดิม แต่มีการปรับปรุงโครงสร้างคลองใหม่โดยการปรับภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สาธารณะเข้าไปในคลองให้มีการถึงของประชาชนได้มากขึ้น ในส่วนของงานระบบก็จะจัดเก็บสายไฟฟ้าแรงต่ำ สายโทรศัพท์ ไว้ใต้ดินทั้งหมด และเพิ่มท่อระบายน้ำเสีย รวมทั้งการสร้างระบบบำบัดน้ำธรรมชาติทำให้น้ำที่ไหลผ่านได้รับการบำบัด

คลองช่องนนทรี 4 ช่วง 4.5 กม. 

คลองช่องนนทรี
  • คลองช่องนนทรี ยาว 4.5 กม. การพัฒนาแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ตั้งแต่แยกที่ตัด ถนนสุรวงศ์ไปจนถึง ถนนพระราม 3 มีทั้งทางเดินริมคลอง ลานกิจกรรม พื้นที่ปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่น ซึ่งได้ที่ปรึกษาออกแบบอย่าง LANDPROCESS ที่ออกแบบพื้นที่สาธารณะเจ๋งๆ มาให้เห็นมาแล้วหลากหลายที่
  • โดยช่วงที่ 2 จะเริ่มทำการก่อสร้างก่อน ระยะทางประมาณ 1.2 กม. ปัจจุบันอยู่ในช่วงออกแบบก่อสร้าง และรับฟังความคิดเห็น เริ่มสร้างต้นปีหน้า คาดว่าเสร็จ เมษายน 2564

ปรับปรุงโครงสร้างคลอง ทำอะไรบ้าง?

  • การปรับปรุงโครงสร้างคลองตามการออกแบบจะส่วนที่จะเห็นได้ชัดคือการเพิ่มพื้นที่สาธารณะริมคลองเพื่อให้เกิดการเข้าถึงได้ง่าย สร้างการเชื่อมต่อในการเดินเท้า เพิ่มพื้นที่กิจกรรมริมคลอง รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยสร้างบรรยากาศให้มีความร่มรื่น
  • ในส่วนของงานระบบบจะมีการจัดเก็บสายสาธารณูปโภคต่างๆ ลงใต้ดิน เช่นสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ โทรศัพท์ เคเบิ้ล เพื่อให้ทัศนียภาพมีความสวยงาม
  • การเพิ่มท่อระบายน้ำช่วยระบายน้ำเสียจากท่อระบบายน้ำเสียเดิม
  • การเพิ่มระบบบำบัดน้ำธรรมชาติ 4 ขั้นตอน  ซึ่งจะมีการ ดักตะกอน ใช้พืชในการดูดซึม เติมอากาศให้กับน้ำ และการเปิดพื้นที่ก่อนปล่อยสู่น้ำธรรมชาติ เป็นต้น

ภาพก่อน – หลัง การพัฒนา

คลองช่องนนทรี
คลองช่องนนทรี

การออกแบบเบื้องต้นของโครงการ


info: LANDPROCESS / @Thailand.Infra