ได้ยินข่าวมาเป็นระยะๆ เกี่ยวกับโครงการคอนโดที่ข้าราชการสามารถใช้สิทธิเช่าซื้อในระยะเวลา 30 ปีได้ ตอนนี้เป็นรูปธรรมแล้ว เพราะเปิดจอง ตั้งแต่วันที่ 9-13 เดือนกันยายน โดยราคาเบื้องต้นห้องละ 999,999 บาท ผ่อนเดือนละ 4,000 บาท เป็นในรูปแบบเช่าซื้อระยะเวลา 30 ปี และสามารถขยายเวลาได้โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขขที่กำหนดไว้
สำหรับในระยะแรกได้คัดเลือกที่ราชพัสดุ จำนวน 9 แปลง ซึ่งเบื้องต้นมีพื้นที่ในกรุงเทพฯ 3 พื้นที่ได้แก่ สุขุมวิท 62 (ใกล้ BTS บางจาก) พระราม 3 (ใกล้ MRT คลองเตย) และ เพชรบุรีตัดใหม่ (ใกล้ MRT เพชรบุรี) ในจังหวัดอื่นๆ จะอยู่ใกล้กับสถานที่ราชการได้แก่ จ.นนทบุรี 3 แห่ง จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น และ จ.สุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งที่ตั้งทั้ง 9 ทำเล

 

รูปแบบโครงการ

โดยรูปแบบเบื้องต้นจะเป็นอาคารสูง 7 ชั้น 12 อาคาร อาคารละ 76 ยูนิต ไม่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
 

รูปแบบห้องพัก

รูปแบบห้องเป็นห้องแบบ 1 ห้องนอน 40 ตารางเมตร มีห้องน้ำในตัว  

เงื่อนไข คุณสมบัติของผู้ใช้สิทธิ

โดยเงินเดือนของข้าราชการจะต้องเริ่มต้นที่ 16,000 บาท และไม่ติดเครดิตบูโร และทำงานในภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นๆ โดยสามารถรับสิทธิได้รายละไม่เกิน 1 สัญญา เบื้องต้นจะเปิดให้จองผ่านทาง WEBSITE สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ผ่านโครงการที่ชื่อว่า “โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ” ตั้งแต่วันที่ 9 -13 กันยายน 2563
ที่มา: กรมธนารักษ์ สามารถดูเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ http://trdservice.treasury.go.th/reserve/