งบก่อสร้างของกทม.ปี2557

งบก่อสร้าง, งบก่อสร้างกทม., งบก่อสร้างกทม. 2557, รถไฟฟ้าสายสีเทา, โมโนเรล, ทางลอด, บีทีเอส, ขยายถนน, ไลท์เรล, ทางยกระดับ, REALIST BLOG
งบฯก่อสร้างของกทม.ปี 2557 กระตุ้นโครงการใดบ้าง? – ขยายถนน ซอยพระราม 2 ซ.82 เป็น 4 เลน ถึงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ บางบอน – สร้างถ.ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า – ทางลอดถ.พัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัช – ทางลอดถ.ศรีอยุธยา-พระราม 6 – รถไฟฟ้า 3 เส้นทางตามที่ผู้ว่าฯหาเสียงไว้ คือ ไลท์เรลบางนา-สุวรรณภูมิ, โมโนเรลสยาม-สามย่าน, โมโนเรลสายสีเทา ช่วงวัชรพล-สะพานพระราม 9 – ต่อขยาย BTS สถานีบางหว้า ไปถึงตลิ่งชัน โดยเป็นจุดตัดเชื่อมรฟฟ.สายสีแดง ตลิ่งชัน-ศาลายา ตามแนวถ.ราชพฤกษ์จนถึงตลิ่งชัน บริเวณคลองมหาสวัสดิ์
   

 งบฯก่อสร้างของกทม.ปี 2557 กระตุ้นโครงการไหนบ้าง ?

มีรายละเอียดดังนี้  

1. ขยายถนน ซอยพระราม 2 ซอย 82

– ปรับปรุงซอยพระรามที่ 2 ซอย 82 เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 1.85 กม. – จากถนนพระรามที่ 2 ถึงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบางบอน – ใช้เวลา 3 ปี แล้วเสร็จปี 2559 – วงเงิน 123 ลบ. Info : Prachachat Online (22-25 May 2014)
 

2. ก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า

งบก่อสร้าง, งบก่อสร้างกทม., งบก่อสร้างกทม. 2557, รถไฟฟ้าสายสีเทา, โมโนเรล, ทางลอด, บีทีเอส, ขยายถนน, ไลท์เรล, ทางยกระดับ, REALIST BLOG ก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า 16 กม.วงเงิน 5,650 ลบ.ใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี แล้วเสร็จปี 2560 แบ่งการก่อสร้างเป็น 7 ตอน ตอนที่ 1 – ทางแยกระดับถนนศรีนครินทร์ตัดถนนกรุงเทพกรีฑา ขนาด 6 ช่องจราจร + ถนนจากศรีนรินทร์ถึงคลองหัวหมาก ขนาด 8 ช่องจราจร วงเงิน 900 ลบ. ตอนที่ 2 – ทางลอดจากคลองหัวหมาก-คลองลำสาลี ขนาด 4 ช่องจราจร + ถนนคู่ขนาน 980 ม. + ปรับปรุงถนนกรุงเทพกรีฑา 6 ช่องจราจร 1.2 กม. วงเงิน 950 ลบ. ตอนที่ 3 – ถนน 8 ช่องจราจรจากคลองลำสาลีถึงคลองวัดใหม่ 2.20 กม. + สะพานข้ามคลอง 5 แห่ง วงเงิน 800 ลบ. ตอนที่ 4 – ถนน 8 ช่องจราจรจากคลองวัดใหม่ถึงวงแหวนรอบนอกตะวันออก 2 กม. + สะพานข้ามคลอง 4 แห่ง วงเงิน 600 ลบ. ตอนที่ 5 – ทางยกระดับข้ามถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก 6 ช่องจราจร + ถนนต่อเนื่อง 1 กม. วงเงิน 680 ลบ. ตอนที่ 6 – ถนน 8 ช่องจราจรจากถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออกถึงถนนร่มเกล้า 4.86 กม. + สะพานข้ามคลอง 4 แห่งและที่กลับรถใต้สะพาน 4 แห่ง + ที่กลับรถใต้สะพาน 4 แห่ง วงเงิน 850 ลบ. ตอนที่ 7 – ทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร 6 ช่องจราจร + ปรับปรุงถนนเจ้าคุณทหาร 8 ช่องจราจร + ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง 1 แห่ง วงเงิน 870 ลบ. Info : Prachachat Online (22-25 May 2014)  

3. ทางลอดพัฒนาการ – รามคำแหง – ถาวรธวัช

ทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัช ขนาด 2 ช่องจราจร ยาว 900 เมตร ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี แล้วเสร็จปี 2559 วงเงิน 800 ลบ. Info : Prachachat Online (22-25 May 2014)  

4. ทางลอดถนนศรีอยุธยา – ถนนพระราม 6

ทางลอดถนนศรีอยุธยา-ถนนพระรามที่ 6 ขนาด 4 ช่องจราจรยาว 837 เมตร ใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี แล้วเสร็จในปี 2560วงเงิน 1,000 ลบ. Info : Prachachat Online (22-25 May 2014)  

5. Light Rail บางนา – สุวรรณภูมิ

งบก่อสร้าง, งบก่อสร้างกทม., งบก่อสร้างกทม. 2557, รถไฟฟ้าสายสีเทา, โมโนเรล, ทางลอด, บีทีเอส, ขยายถนน, ไลท์เรล, ทางยกระดับ, REALIST BLOG งบก่อสร้าง, งบก่อสร้างกทม., งบก่อสร้างกทม. 2557, รถไฟฟ้าสายสีเทา, โมโนเรล, ทางลอด, บีทีเอส, ขยายถนน, ไลท์เรล, ทางยกระดับ, REALIST BLOG
รถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail Transit) สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail Transit) สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 15.3 กม. 12 สถานี เงินลงทุน 22,950 ลบ. ได้รับงบ 1 ลบ. โดยรถไฟฟ้าสายนี้จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (อ่อนนุช-แบริ่ง) “LRT” จะเป็นรูปแบบลอยฟ้าเหมือนรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิทแต่จะช่วยขนผู้โดยสารให้รถไฟฟ้า สายหลักได้เป็นอย่างดี สะดวกในการรับส่งผู้โดยสารจากสุขุมวิทรอบนอก ตลอดจนผู้โดยสารจากเส้นทางบางนา-ตราด เข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ จะช่วยระบายการจราจรและเสริมการใช้รถไฟฟ้าเพื่อลดปริมาณรถยนต์ที่จะเข้าสู่เส้นทางบางนา-ตราด รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณใกล้เคียงอย่างถนนศรีนครินทร์ได้เป็นอย่างดี โดยเมื่อโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ รถไฟฟ้าบีทีเอสสายสุขุมวิท และรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งสองสายจะต่อกันจนเป็นรูปวงแหวนเหมือนกับรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน ตามแผน Light Railสายบางนา-ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ จะแล้วเสร็จในปี 2561 Info : Prachachat Online (22-25 May 2014) & Traffic and Transportation Department
   

6. Monorail จุฬา – สามย่าน

งบก่อสร้าง, งบก่อสร้างกทม., งบก่อสร้างกทม. 2557, รถไฟฟ้าสายสีเทา, โมโนเรล, ทางลอด, บีทีเอส, ขยายถนน, ไลท์เรล, ทางยกระดับ, REALIST BLOG งบก่อสร้าง, งบก่อสร้างกทม., งบก่อสร้างกทม. 2557, รถไฟฟ้าสายสีเทา, โมโนเรล, ทางลอด, บีทีเอส, ขยายถนน, ไลท์เรล, ทางยกระดับ, REALIST BLOG
รถไฟรางเดี่ยว (โมโนเรล) สยาม-สามย่าน โครงการระบบรถไฟรางเดี่ยว (โมโนเรล) ระยะที่ 1 จากสยาม-สามย่าน 1.5 กม. เงินลงทุน 1,500 ลบ. ใช้เวลาดำเนินการ 2 ปี (2557-2558) ปีนี้ได้รับงบ 1 ลบ. จะมี 6 สถานี เส้นทางวิ่งเป็นวงกลม จากแยกเฉลิมเผ่า (อังรีดูนังต์) เลี้ยวเข้าสยามสแควร์ซอย 7 ผ่านสยามสแควร์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพญาไท ผ่านรร.เตรียมอุดมศึกษา จุฬาฯ เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 4 เลี้ยวขวาเข้าซอยจุฬาฯ 5 ผ่านตลาดสามย่านใหม่ เลี้ยวขวาเข้าซอยจุฬาฯ 12 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพญาไท แล้ววนกลับเส้นทางเดิมที่แยกเฉลิมเผ่า โดยตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) Info : Prachachat Online (22-25 May 2014)
 

7. Monorail วัชรพล – สะพานพระราม 9

งบก่อสร้าง, งบก่อสร้างกทม., งบก่อสร้างกทม. 2557, รถไฟฟ้าสายสีเทา, โมโนเรล, ทางลอด, บีทีเอส, ขยายถนน, ไลท์เรล, ทางยกระดับ, REALIST BLOG
โมโนเรลสายสีเทา ช่วงวัชรพล-สะพานพระราม9 งบก่อสร้างของกทม. โครงการศึกษาความเหมาะสมและจัดเตรียมประกวดราคาโครงการโมโนเรลสายสีเทา ช่วงวัชรพล-สะพานพระราม9 ปีนี้ได้งบฯ 65.5 ลบ. ใช้เวลาศึกษา 1 ปี และก่อสร้าง 2 ปี คาดว่าจะเริ่มในปี 2559 มีระยะทาง 26 กม. 21 สถานี คาดว่าใช้เงินลงทุน 34,000 ลบ.จะนำร่องก่อสร้างจากวัชรพล-ถนนพระรามที่ 4 ระยะทาง 20 กม. เงินลงทุนกว่า 20,000 ลบ. มี 15 สถานี แยกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงวัชรพล-ลาดพร้าว 8 กม. มี 5 สถานี และช่วงลาดพร้าว-ถนนพระรามที่4 ระยะทาง 12 กม. มี 10 สถานี Info : Prachachat Online (22-25 May 2014)
 

8. BTS บางหว้า – ตลิ่งชัน

สถานีบางหว้า-ตลิ่งชัน จะเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงตลิ่งชัน ศาลายา ของรฟท. แนวเส้นทางจะสร้างไปตามแนวถนนราชพฤกษ์ไปจนถึงตลิ่งชันบริเวณคลองมหาสวัสดิ์ ระยะทาง 7 กม. จำนวน 6 สถานี ได้แก่ สถานีบางแวก กระโจมทอง บางพรม อินทราวาส บรมราชชนนี และตลิ่งชัน เพื่อรองรับการเดินทางของคนฝั่งธนบุรีให้เข้าถึงระบบรถไฟฟ้ามากขึ้น หลังกทม.เปิดใช้ส่วนต่อขยายจากวงเวียนใหญ่-บางหว้า พบว่ามีผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มถึง 65,000 คน/วัน จากเดิม 20,000 คน/วัน คาดว่าจะใช้เงินลงทุน 20,000 ลบ. หากได้รับอนุมัติ โครงการจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2562 Info : Prachachat Online (22-25 May 2014)