งานอาษา 2015

100 selected projects

asa2015, asa2558, asa58, อาษา58, อาษา2558, งานอาษาปี58, realist

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดงานเพื่อเผยแพร่วิชาชีพสถาปัตยกรรมมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529  จนถึงปัจจุบันได้จัดไปแล้ว 28 ครั้ง สำหรับปี 2558 นี้ เป็นครั้งที่ 29  จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558  ณ  อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี  โดยหนึ่งใน exhibition ในครั้งนี้ ได้แก่ นิทรรศการสถาปนิก 100 selected projects เพื่อแบ่งปันความรู้ของแต่ละองค์กร ซึ่ง 100 สถาปนิกที่ได้รับการคัดเลือก มีดังนี้

1. 760 ไอ อาร์คิเทค แอนด์ คอนซัลแตนท์ 2. กอปรฝัน 3. กิตติยา ชูวรรธนะปกรณ์ 4. เคทีจีวาย อินเตอร์ แอสโซซิเอทส์ 5. จักรกฤษณ์ เหลืองเจริญรัตน์ 6. จีโอเดสิค ดีไซน์ 7. จูนเซคิโน อาร์คิเทคต์ แอนด์ ดีไซน์ 8. ฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล 9. ชวลิต ตั้งมิตรเจริญ 10. ชัยยุทธ ประยูรศร, สุชัย สริรวีกูล 11. ชาตรี ลดาลลิตสกุล 12. ชุติพงษ์ วิชัยดิษฐ 13. เฌอติพรรณ ตาลสุวรรณ 14. ณรงค์เดช รักกลาง 15. ณัฏฐวุฒิ พิริยประกอบ 16. ณัฐศาส จีนพันธ์ 17. ดร. สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา 18. ดวงฤทธิ์ บุนนาค 19. ดิ อาร์คิติส 20. ดี ไอ ดีไซนส์ 21. ดีไซน์ คอนเซป 22. ดีไซน์ ดีเวลลอป 23. ดีไซน์103อินเตอร์เนชั่นแนล 24. ดีพาร์ทเม้นท์ ออฟ อาร์คิเทคเจอร์ 25. ทรงยศ เสมะกนิษฐ์, ณรงค์ฤทธิ์ ทองแสง
26. แทนแดม อาร์คิเท็ค (2001) 27. ธรัช ศิวภักดิ์วัจนเลิศ 28. นภ ลี้ถาวร (N7A) 29. นรินทร์ บุญจุน 30. บุญเลิศ เหมวิจิตรพันธ์ 31. บุตรีญา รวมธรรมรักษ์ 32. ปรัชญา สุขแก้ว 33. ปรีชา นวประภากุล 34. ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์ (ประเทศไทย) 35. ปิตุพงษ์ เชาวกุล 36. แปลน อาคิเต็ค 37. แปลน แอสโซซิเอทส์ 38. พงศกร อ้นประดิษฐ์ 39. พฤฒิพล บัวแก้ว บจก. 40. พลสิทธิ์ แซ่เฮ้ง (hypothesis) 41. พหลไชย เปรมใจ 42. พินัย สิริเกียรติกุล, กิตติยา ชูวรรธนะปกรณ์, สัทธา ปัญญาแก้ว 43. พี แลนด์สเคป 44. ฟาวน์ดรี ออฟ สเปซ (มฆไกร สุธาดารัตน์) 45. เฟบรัวร์ อิมเมจ 46. มินิแมกซิสท์ 47. มีดีไซน์แอนด์ไอ 48. เมฆ สายะเสวี 49. เมธัส ศรีสุชาต 50. โมโนเทลโล
51. ยศพล บุญสม 52. ระฟ้าพลัสอาร์คิเต็ค 53. โรเบิร์ต จี บุย แอนด์ แอสโซซิเอส 54. ลิงค์ อาคิเทค 55. วีระนิตย์ อมรประเสริฐศรี 56. แวสแล็บ 57. ศิริยศ ชัยอำนวย (Onion) 58. สณทรรศ ศรีสังข์ 59. สถาปนิก 49 (เชียงใหม่) 60. สถาปนิก 49 (ภูเก็ต) 61. สถาปนิก 49 62. สถาปนิก 49 เฮ้าส์ดีไซน์ 63. สถาปนิก ควินตริก 64. สถาปนิก คิดดี 65. สถาปนิก วิน วรวรรณ 66. สถาปนิก สเปซไทม์ 67. สถาปนิก สมดุล 68. สถาปนิก สุข 69. สถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ 70. สถาปนิกไอดิน 71. สรกิจ กิจเจริญโรจน์ (IF) 72. สำนักงานโฟร์เอส 73. สำนักงานสถาปนิก กรุงเทพ 74. สำนักงานอินทิเกรนดีไซน์ 75. สืบพงษ์ อาชีวบริสุทธิ
76. สุเมธ ฐิตาริยกุล 77. องศาสถาปนิก 78. อภิชาติ ศรีโรจนภิญโญ 79. อรพรรณ สาระศาลิน (Studio Make) 80. ออฟฟิศ เอที 81. ออราเคิลอาคิเทค 82. อาคิเตคส์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 83. อาเชอร์ อาคิเทค 84. อาร์คิเทคเจอร์ ดีไซน์ อินโนเวชั่น 85. อาร์คีพลัส สตูดิโอ 86. อาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม 87. อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น 88. เอ อาร์ เบย์ 89. เอกชัย สืบวงศ์สาร 90. เอกภาพ ดวงแก้ว (EKAR) 91. เอทิลิเออร์ออฟอาคิเท็กส์ 92. เอเบิ้ล อาร์คิเทค 93. เอ็มสเปซ (ภากร มหพันธ์ ) 94. เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ 95. เอสเธติค อาร์คิเทค 96. เอเอ็มเอ ดีไซน์ สตูดิโอ 97. โอเพนบอกซ์ 98. โอเพ่นสเปซ ดีไซน์ 99. โอเรียนทัล สตูดิโอ 100. แฮบบิตา

ตัวอย่างผลงาน

1. ABLE ARCHITECT

I220 - 01

I220 - 02

 

2. PLAN ARCHITECT

ประเภทของอาคารเป็นสำนักงาน (ประกวดแบบ) ด้วยพื้นที่ใช้สอยที่มีหลากหลายประเภท แนวคิดในการออกแบบหลักจึงเป็นการสร้างพื้นที่ต้อนรับขนาดใหญ่ที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ใช้สอยต่างๆได้อย่างสะดวก เป็นเสมือนพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นหน้าบ้านของโครงการ ประกอบกับภาพลักษณ์ขององค์กรที่ให้บริการทางด้านการบิน รูปทรงกลมที่สื่อถึงแผนที่การบินจึงถูกนำมาใช้ ทรงกลมยังหมายถึงลูกโลกที่มีภาพลักษณ์ของความเป็นสากลและนานาชาติ เปรียบเปรยถึงองค์กรที่มีหน้าที่บริการเส้นทางการบินที่มีส่วนช่วยให้โลกเชื่อมถึงกัน รูปทรงของ facade ด้านหน้าอาคารเกิดจากการนำรูปทรงกลม ไปคว้านอาคารออก เกิดเป็นผนังทรงโค้งขนาดใหญ่ ที่โอบล้อม plaza

 สร้างความโอ่โถงให้กับพื้นที่หน้าอาคาร เหมาะกับภาพลักษณ์ของศูนย์ประชุมนานาชาติ รูปทรงที่เกิดจากทรงกลมนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับอาคารได้จากระยะไกลและสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย ผนังนี้ยังถูกออกแบบให้เป็นผนังโปร่งเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อทางสายตาระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอก เกิดความต่อเนื่องของ space เพื่อให้คนที่อยู่ภายในอาคารรับรู้ถึง space ทรงกลมหน้าอาคารด้วย โดยผนังโปร่งนี้มีลักษณะเป็นลายตารางเพื่อให้มีลักษณะคล้าย Grid 3 มิติ ของแผนที่โลก

การออกแบบนั้นมีคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน ผนังโปร่งของอาคารที่อยู่ด้านทิศตะวันตกถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความสามารถในการกรองแสงแดด แต่ยังคงนำแสงธรรมชาติเข้าสู่อาคารได้ พื้นที่ส่วนกลางส่วนมากถูกออกแบบให้เป็นส่วนภายนอกเพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศ โดยพื้นที่เหล่านั้นถูกออกแบบให้มีฝ้าเพดานที่สูงเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับให้ความร้อนระบายออกได้ ส่วนพื้นที่สำนักงานปรับอากาศที่รับแสงแดดโดยตรงก็ถูกออกแบบให้มีผนังที่ทึบตันเพื่อป้องกันความร้อนสูงสุด โดยให้ผนังด้านใสที่ทำหน้าที่รับแสงธรรมชาติหันออกในด้านที่มีแผงกันแดดปกคลุม

I220 - 03

I220 - 04

I220 - 04

 

3. PITUPONG CHAOWAKUL

เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตของคนเราทุกวันนี้อย่างปฏิเสธไม่ได้ เราสามารถแชร์กิจกรรมต่างๆที่ทำไม่ว่าจะเป็นการกิน พักผ่อน หรือออกกำลังกายให้โลกได้รู้อย่างง่ายดาย นั่นเป็นส่วนนึงที่ทำให้คนในสังคมทุกวันนี้มีตัวเลือกในการทำกิจกรรมหลากหลายมากขึ้น เรากำลังค่อยๆก้าวข้ามสังคมแห่งการนั่งทำงานทั้งวัน สังคมของการไปเดินแต่ห้าง ไปสู่สังคมที่คนกระตือรือล้นในการขยับตัวมากขึ้น

ซุปเปอร์มาชีน สตูดิโอ ตั้งคำถามกับวิถีการใช้ชีวิตของคนในอนาคตโดยใช้โปรเจ็คThe Labyrinthเป็นจุดเริ่มต้น เราตีความคำว่า”สนามเด็กเล่น”ใหม่โดยให้ความสำคัญกับการเป็นที่ที่เด็กกับผู้ใหญ่มาใช้เวลาร่วมกันมากกว่าการทำหน้าที่เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับ”เล่น”ของเด็ก หน้าที่ของมันนั้นเรียบง่ายและตรงไปตรงมา”ใช้วิ่งขึ้นลง”เท่านั้น จริงๆแล้วการซ่อนหากันนั้นทำให้ผู้คนพบเจอกันจริงๆมากกว่าการเล่นโทรศัพท์มือถือเสียอีก การเดินขึ้นลง1รอบจะใช้พลังงาน10กิโลแคลอรี่

 The Labyrinth คือสถาปัตยกรรมสำหรับการยืดเส้นยืดสายและในเวลาเดียวกันก็เป็นกลไกทางสังคมที่ทำให้คนเราใช้เวลาด้วยกันมากขึ้น Calorie Towerคือสิ่งก่อสร้างสำหรับอนาคตที่สถาปัตยกรรมจะถูกสร้างขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึง การเข้าถึงเร็วที่สุด มีประสิทธิภาพที่สุด แต่หันมาใส่ใจกับการสร้างทางอ้อม หลืบมุมที่ทำให้หลงทางแต่ให้ทางเลือก หรือโอกาสที่จะเกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นโดยการขยับตัวให้มากขึ้นกว่าเดิม

supermachine asa selected

supermachine asa selected

 

4.NARIN BUNJUN

“จุดมุ่งหมายในการให้การศึกษาในระยะแรกนั้นไม่ใช่การเอาความรู้ไปบอกให้เด็กแต่ควรเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้เจริญเติบโตไปตามความต้องการตามธรรมชาติของเขา” โดย ดร. มาเรีย มอนเตสซอรี่ โรงเรียนรัตน์ฉัตร เป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนแบบ Montessori ซึ่งการเรียนการสอนนั้น ได้จากการสังเกตเด็กในสภาพที่เป็นจริงของเด็ก ไม่ใชสภาพที่ผู้ใหญ่ต้องการให้เด็กเป็น จากการสังเกตเด็กจึงได้พัฒนาวิธีการสอน การจัดเตรียมสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์การสอนต่างๆขึ้นมาใช้ การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่มีลักษณะส่งเสริมการเรียนด้วยตนเองของเด็ก เน้นการช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด  โดยสภาพของโรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อมให้เสมือนบ้าน
มีห้องต่างๆ ที่บ้านควรมี เช่น ห้องนอน ห้องครัว ห้องนั่งเล่น มีห้องโถงใหญ่ที่จัดมุมการเรียนรู้ไว้ตอบสนองความต้องการของเด็ก ได้แก่ มุมฝึกประสาทสัมผัส มุมภาษา มุมคณิตศาสตร์ มุมดนตรี มุมศิลปะ มุมที่จะสอนสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจาวัน และมุมภูมิศาสตร์ เป็นต้น โดยรอบๆ บ้านมีบริเวณให้เด็กได้เดิน มีสวนให้เด็กได้นั่งพักและทากิจกรรม เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ฉะนั้นสภาพแวดล้อมจึงเป็นส่วนสาคัญสาหรับเด็ก การจัดความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนในห้องและการเรียนภานนอนกห้องเรียน(เรียนรู้ไปกับธรรมชาติ) Inspiration : Toddler & Childhood with Nature จากหลักการของ Montessori
คือ เด็กเรียนรู้เอกผ่านสภาพแวดล้อมที่ถูกจัดไว้ จึงคิดว่าสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดและเหมาะสมสาหรับเด็ก น่าจะเป็น “ธรรมชาติ” โดยที่ “ธรรมชาติ” ที่จัดวางไว้คือธรรมชาติที่เหมาะสมกับแต่และพัฒนาการของเด็ก Site & Classroom การวางตัวอาคารต้องสัมพันธ์กับกิจกรรมและการเรียนรู้ของเด็กทั้งในเรื่องการเรียนรู้ในแต่ละวันและการเรียนรู้ตามวัยของเด็ก การวางอาคารจึงเริ่มจาก การแบ่งอาคารเป็นส่วนต่างๆ และเข้าไปแทรกรวมกับธรรมชาติ Space In Space ด้านการจัดวางพื้นที่ใช้สอยภายใน เป็นการจัดวางโดยให้มี space แทรกอยู่ในห้องเรียน โดยได้แนวคิดมาจาก บ้านเด็ก ที่เป็น space ไว้สาหรับ เล่น เรียนรู้ และ พัฒนาทักษะต่างๆไปด้วนในตัว โดยที่space จะเหมาะสมกับเด็กมากกว่า และจูงใจเด็กมากกว่าห้องโล่งๆ

I220 - 09

I220 - 10

 

5. DUANGRIT BUNNAG

I220 - 12

 

I220 - 11

 

6. 760i ARCHITECT & CONSULTANT

จากงานสถาปัตยกรรมไทยซึ่งมีรูปทรงจั่วเป็นเอกลักษณ์ ประสานกับแนวความคิดเรื่องการเคารพบูชาซึ่งใช้ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ เกิดเป็นทรงของอาคารกายวิทยาทาน ที่มีช่องเปิดแสงเข้าสู่ตัวอาคาร สื่อถึงการนำความรู้มาสู่ตัวผู้ต้องการศึกษาและรับรู้ภายในอาคาร แนวคิดการวางผัง เนื่องด้วยที่ดินของโครงการมีลักษณะแคบและลึก จึงสร้างแกนอาคารใช้ชิดด้านทิศใต้เพื่อคำนึงถึงการวางอาคารไม่ให้บดบัง ‘อาคารเก็บร่าง’ เดิม ซึ่งอยู่กลางผืนที่ดินออกแบบ ที่ดินด้านหน้าอาคารเก็บร่างเดิม จัดเป็นที่ว่างเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้งาน และเปิดมุมมองให้สามารถเห็นอาคารต่างๆ ได้อย่างชัดเจน โดยลำดับอาคารให้พิพิธภัณฑ์อยู่ด้านหน้าของโครงการ เพื่อแสดงภาพลักษณ์ และเชื้อเชิญใหเข้าชม นอกจากนี้ 

อาคารพิพิธภัณฑ์ยังถือเป็นอาคารสาธาณะ จึงถูกออกแบบเพื่อให้คนพิการสามารถใช้งานได้เช่นกัน แนวคิดเรื่องโครงสร้างอาคาร ตัวอาคารสร้างจากวัสดุธรรมชาติ สื่อถึงความรู้สึกอบอุ่นและสงบนิ่ง การใช้ไม้ กระเบื้องปีกไม้ ปูนเปลือย เหล็ก i-beamในงานโครงสร้าง จะแสดงให้เห็นถึงผิววัสดุที่แท้จริงโดยปราศจากสิ่งปกคลุม ที่เรียกว่า ‘สัจจะของวัสดุ’ เปรียบเสมือนสัจธรรมของชีวิต และโครงกระดูกมนุษย์ แนวคิดเรื่องผนังหายใจได้ผนังของบ้านไทย ถือเป็นองค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่มีชีวิต กล่าวคือเป็นผนังที่อากาศจากภายนอกไหลเข้าสู่ภายในได้ ความคิดนี้สะท้อนถึงภูมิปัญญาไทยที่เข้าใจสภาวะภูมิอากาศของเขตร้อนชื้น ซึ่งผนังนั้นเหมาะกับพื้นที่อาคารที่ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบปรับอากาศ

 ทั้งยังสามารถประยุกต์แพตเทิร์นผนังเพื่อความทันสมัย และสอดคล้องกับการใช้สอยภายในได้อย่างลงตัว ในเชิงของการอนุรักษ์พลังงานและการสร้างสภาวะน่าอยู่ การยกใต้ถุนสูงเพื่ออนุญาตให้ลมผ่านจะนำความร้อนออกจากอาคาร และการนำ transfer zone หรือ ชาน, เรือนหน้าห้อง ซึ่งอยู่ในร่ม จากรูปแบบการวางผังเรือนไทยหมู่มาประยุกต์ใช้ จะปรับอุณหภูมิของผู้ใช้ ก่อนการเข้าสู่ตัวอาคารได้พร้อมกัน แนวคิดเรื่องระแนงกันแดด ระแนงกันแดดอาศัยหลักการระบายอากาศโดยธรรมชาติ โดยกรองแสงเข้าสู่อาคารและสามารถระบายอากาศได้ผ่านช่องว่าง ทำให้อาคารไม่ร้อน รวมถึงสามารถป้องกันน้ำฝนด้วยการยื่นระแนงหลังคายาวออกไป และมีบ่อกรวด รองรับน้ำฝนลดการกระเซ็นของน้ำรอบบริเวณอาคาร

ASA_BestProject_150114

ASA_BestProject_150114

 

7. ATELIER OF ARCHITECTS

แสงไทยผลิตยาง เป็นโรงงานเก่าแก่ช่วงต้นถนนปู่เจ้าสมิงพราย เจ้าของโครงการต้องการปรับภาพลักษณ์ขององค์กรให้ทันสมัยด้วยการสร้างอาคารใหม่สองหลังบริเวณหน้าโรงงาน เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่และโรงอาหารร้านค้า แสดง  วิสัยน์ทัศน์ในการบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เป็นที่น่าเชื่อถือในระดับสากล เป็นอาคาร 5 ชั้น มีลักษณะเป็นกล่องคอนกรีตสีดำ  สองชิ้นประกบหน้าหลังกัน เหลื่อมกันเล็กน้อย บิดและยกชิ้นหน้าขึ้น
 แสดงความยืดหยุ่นคล้าย “ยาง” จุดที่คอนกรีตสองชิ้นขบกัน ใช้พื้นที่เป็นโถงบันไดตลอด 5 ชั้น และมีการเจาะพื้นโครงสร้างเพื่อให้พื้นที่บริเวณทำงานมีความต่อเนื่องกัน บริเวณที่รูปทรงของกล่องคอนกรีตเอียงตัวขึ้น สามารถใช้เป็นอัฒจันทร์สำหรับการประชุมหารือความคิดกันได้ เนื่องจากรูปทรงมีความยื่นยกมาก ผิวภายนอกของอาคารจริงใช้เหล็กโครงสร้างสานรูปร่างสามเหลี่ยม   ให้สามารถถ่ายน้ำหนักลงสู่พื้น 
และรูปทรงสามเหลี่ยมจึงกลายมาเป็นรูปร่างพื้นฐานในสัดส่วนต่างๆ บริเวณอื่นอีกด้วย อาคารโรงอาหาร  มีลักษณะเปิดเป็นสองหน้า  ด้านติดถนนจัดพื้นที่เป็นร้านค้า เพื่อให้ทำการติดต่อซื้อขายกับคนภายนอกได้ ประกบด้วยด้านในที่เป็นพื้นที่นั่งรับประทานอาหารและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าขนาดใหญ่ โดยทั้งหมดใช้สัดส่วนรูปร่างสามเหลี่ยมร่วมกันกับอาคารสำนักงานใหญ่ ประสานภาษาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

Print

Print

 

8. ARCHITECTS 49 HOUSE DESIGN

I220 - 16

I220 - 17

 

9. ARCHITECTS 49

THE SUPER TOWER แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทย ด้วยความสูง 615 เมตร 125 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 320,000 ตารางเมตร ของกลุ่ม G-Land โดยบริษัทใช้งบประมาณในการลงทุม THE SUPER TOWER ไปเป็นมูลค่ามูลค่า 18,000 ล้านบาท THE SUPER TOWER ออกแบบโดยบริษัท สถาปนิก 49 จำกัด ใช้แนวความคิดการอนุรักษ์ 
โดยมุ่งเน้นการออกแบบให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานในระดับสูงสุด (Platinum)ภายใต้มาตรฐาน LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) โดย USGBC (U.S. Green Building Council) ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกำหนดสร้างแล้วเสร็จในปี 2019 ซึ่งจะเป็นอาคารที่สูงที่สุดในอาเซียน ประกอบไปด้วย สำนักงานระดับ Premium 
มีมาตรฐานสากลสามารถรองรับการใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีโรงแรงระดับ 6 ดาว พร้อมต้อนรับแขกระดับสูง และบุคคลสำคัญระดับโลก อีกทั้งยังมีห้องจัดเลี้ยงและศูนย์ประชุมที่มีความทันสมัยเป็นพื้นที่พลาซ่าเปิดโล่งรองรับกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆได้มากมาย รวมไปถึงภัตตาคารลอยฟ้า อาเขตที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน และยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในประเทศไทย

I220 - 18

I220 - 19

 

10. DESIGN DEVELOP

แนวคิดด้านการออกแบบภาพลักษณ์และพื้นที่ใช้สอยในโครงการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็น โรงพยาบาลที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นโรงพยาบาลศูนย์กลางของกองทัพบก และ เปิดให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไปซึ่งอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะถูกออกแบบขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินนั้น ภาพลักษณ์ต้องสื่อถึงอาคารที่มีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น ในขณะเดียวกันก็ต้องแสดงออกถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานเพื่อสร้างภาพลักษณ์รวมของโรงพยาบาลให้ดูร่มรื่นกลมกลืนกัน โดยการจัดพื้นที่สีเขียวแทรกอยู่ในจุดต่างๆของอาคาร
เป็นจุดพักผ่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือคนไข้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นี้มีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ ทางการแพทย์ในด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและเวชศาสตร์ทหาร ดังนั้นการออกแบบพื้นที่ใช้สอยต้องคำนึงถึงการใช้งานกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย โรคระบาด อาทิเช่น การแพร่เชื้อทางอากาศ เหตุเพลิงไหม้ อาคารถล่ม เกิดจลาจล หรือแม้กระทั่งภัยที่เกิดจากอาวุธเคมี อาคารจึงต้องมีพื้นที่โถงที่สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นพื้นที่โล่งภายนอกและภายในอาคารที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีการคัดกรองผู้ป่วยออกเป็นประเภทตามการควบคุมดูแลจากลานคัดแยกผู้ป่วยเข้ามาในพื้นที่อาคาร 
และสามารถปิดกั้นพื้นที่บางส่วน ในกรณีที่มีผู้ป่วยติดเชื้อทางอากาศ นอกจากนี้ในส่วนรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินยังต้องมีการเตรียมพื้นที่ในส่วนการล้างทำลายสารพิษ ห้องผ่าตัดฉุกเฉิน  อุปกรณ์รังสีรักษา ศูนย์ผ่าตัดที่สมบูรณ์ทันสมัย ICU หอพักผู้ป่วย ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้อาคารนี้มีความเพียบพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและเป็นระบบทั้งนี้กาออกแบบยังต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมเดิม โดยเฉพาะอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เพื่อตอบสนองด้านการใช้งานเชื่อมโยงระบบต่างๆ ให้เกิดความต่อเนื่องและสมบูรณ์ที่สุด เพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆจากเดิมทั้งด้านบุคลากรและการให้บริการ

Print

Print

 

11. ARCHITECT KIDD

Rescued birds are typically caged for 1-5 years as evidence for smuggling lawsuits.  Most birds die in confinement.  Bird Sanctuary in Chiang Mai (Thailand) is designed as a bird haven—allowing these birds (ground birds, water birds and birds of prey) to fly in an integrated facility that resembles their natural habitat. There are two main sites that work together. Site 1 (Boutique Hotel site) is an educational facility and homes for permanently injured birds and Site 2 (Open ground estate) is the rehabilitation facility that nurture the rescued birds, preparing them to go back to nature.  The architecture of Chiang Mai Bird Sanctuary (PROTECTIVE WING PROJECT) is crafted from agricultural wastes: oil palm fibers. This natural fiber (high in lignin content) functions beyond thermal and acoustic insulation for the building but it also serves as bird habitat and food source for all birds on and around the site.
PROTECTIVE WING Transforming “Old Tobacco Curing Barns into Bird Hospice” More than 20 Tobacco Curing Barns stands empty for years after the tobacco industry left the area decades ago. These compact structures reminiscent European silos with open-face brick facade. Demolishing these structures would be a huge wastes of resources; hence, many of them have been turned into rooms for a boutique hotel “Kaomai Lanna”.  Visitors who stay at Kaomai Lanna are eco-conscious. To augment their experience, additional abandoned barns are redesigned to be learning facilities for bird studies. Birds that sustain permanent injuries such as missing a wing or a leg or broken beaks cannot be released back into nature. They will be kept in open areas surrounded by these curing barns.  Bird habitat and Library are integrated together to offer an unparallel learning facilities and giving these injured birds a permanent home.
Site ll This piece of property had been laid out for a real estate development. All roads within the master plan are 6 meters wide and constructed with water drainage system in place.  However, only 3 homes were constructed,so that homebuyers could get a glimpse of offered design as they explored home-purchase possibilities.  Bird Sanctuary is developed around the concept “Everything happens within 6 meters”.  We want to confine new constructions on the existing footprint.  Viewing Tower, Meditation Pods, Viewing Platforms and information center are all integrated into existing infrastructure.  Roads become site drainage systems, visitor routes as well as foundations for added facilities such as meditation rooms. Since the locals enjoy bird hunting as a pastime activity, meditation rooms for monks (Kuti) are merged onto thedesign strategy.  Thai fears karma.  

Having monks spend time on site help reduce hunting and human encroachment. These Meditation Pods float above the existing 6-meter wide roads and are positioned by the neighboring community.   Materials & Construction Techniques Soft Architecture: Ecology-Skin Palm fiber is used as building skin for a number of reasons. First, its availability: an abundant volume of 5 million tons of palm fiber is discarded annually in Thailand (world’s 3rd largest palm oil producer), alternative uses for this growing waste is called for.  Currently, most of this agro-waste is not being utilized. Second, its insulating-capability: natural fibers have high insulating value, preventing heat from entering the buildings. Third, its compatibility with nature: small birds can use the fiber bunch as nestling pockets and habitat.  And fourth, its moisture retention capability: fiber bunch retains moisture well and allows seeds to take roots and grow.  This fiber skin can support food regeneration, a great food source for all birds in the area.

I220 - 22

I220 - 23

 

12. SPACETIME ARCHITECTS

I220 - 24

I220 - 25

 

13. INTEGRATED DESIGN

ตลาดนัดจตุจักรเปิดให้บริการคนกรุงเทพมากว่า 30 ปี  โดยได้ขยายตัวจากร้านค้าแผงเล็กๆ ไม่กี่สิบแผง มาเป็นตลาดนัดกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยร้านค้ากว่า 15,000 ร้าน  และดึงดูดคนเข้ามาใช้บริการกว่า 200,000 คนต่อวัน ท่ามกลางบรรยากาศอันสุดแสนจะมีชีวิตชีวา  ตลาดนัดแห่งนี้มีปัญหาทางด้านการใช้งานมากมาย  เนื่องจากขาดการวางผังที่ดี และเติบโตขยายขนาดต่อไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีการควบคุม จนทำให้ขนาดของมันได้กลายมาเป็นความวิบัติในตัวเอง  ด้วย scale ที่ยากต่อการบริหารจัดการ และระบบสาธารณูปโภคเดิมที่เสื่อมโทรมลงทุกวัน ด้วยความที่เป็นพื้นที่ค้าขายที่เข้าถึงได้จากผู้คนในหลายๆ ระดับ  และเจริญเติบโตในลักษณะ BOTTOM UP  ทำให้ตลาดนัดจตุจักรเจริญเติบโตอย่างขาดการวางแผนที่ดี  ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าว ก็ทำให้มันสะท้อนลักษณะการใช้พื้นที่แบบไทยๆ ได้อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งลักษณะเฉพาะดังกล่าวสามารถจำแนกได้ดังนี้ A1 REPETITION

 พื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ซึ่งเกิดมาจากการรวมตัวของหน่วยย่อยที่เล็กที่สุด ขนาด 2.00×2.50 เมตร ทำซ้ำๆ กันเป็นจำนวนมาก  A2 IMPROVISATION เจริญเติบโตและแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างทางกันไปตามมีตามเกิดเท่าที่จะดัดแปลงได้ด้วยเทคโนโลยีชาวบ้าน A3 MAXIMUM LANDUSE W/ MINIMUM INFRASTRUCTURE  การใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมีพื้นฐานของระบบสาธารณูปโภคที่น้อยที่สุด  องค์ประกอบทางการวางผัง มีเพียงแค่ ร้านค้าและทางสัญจรเท่านั้น INTEGRATED DESIGN OFFICE ต้องการนำเสนอการปรับโครงสร้างการจัดวางผังงานตลาดนัดจตุจักร  โดยมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาพื้นฐานหลักๆ 3 เรื่อง เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น B1  THE FLOW OF CIRCULATION NETWORK สร้างเครือข่ายใหม่ของระบบทางสัญจรของคนและรถ
 และเชื่อมโยงกับระบบขนส่งมวลชนโดยรอบ ด้วยทางเดิน Skywalk เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS เพื่อนำคนให้เดินเข้ามาสู่บริเวณลานกิจกรรมใหม่รอบหอนาฬิกาได้โดยตรง  และเป็นการกำหนด NODE ใหม่ กระจายความหนาแน่น ของคนจากใจกลางจตุจักร สู่ระบบแนว Fish bone pedestrian system ที่ได้รับการขยายแนวให้กว้างขึ้นเป็น  4, 8 เมตร และ 20 เมตร ตามลำดับ B2 THE URBAN SQUARE เพิ่มพื้นที่ลานกิจกรรมจตุรัสขนาดใหญ่ 75*75 เมตร โดยรอบหอนาฬิกา เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อกับ Skywalk และรองรับกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม   และเพิ่มงานออกแบบ Pavilion ขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ขายสำหรับร้านค้าที่มีสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว B3 THE SENSE OF PLACE สร้างความเป็นย่านที่มีลักษณะเฉพาะตัว ด้วยการออกแบบงาน landscape design & graphic system

15.01.12-ASA PRESENT

100 SELECTED PROJECTS-JJ MARKET-INDEO

 

14. ONGSA ARCHITECTS

อาคาร พีเอ็ม เซ็นเตอร์ เป็นบริษัทผู้นำในด้านบริการระบบภาพ แสงและเสียง แบบครบวงจร ตลอดจนเทคนิคพิเศษที่ตอบโจทย์ลูกค้า โดยนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเพิ่มเติมให้แก่ชิ้นงานของลูกค้าที่มาใช้บริการพร้อมทั้งเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อการทำงานอย่างมีมาตรฐานในระดับสากลกว่า 25 ปี  ความปลอดภัยและการให้บริการที่ก่อให้เกิดการพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ นอกจากนั้นเรายังมีกระบวนการทำงานแบบมืออาชีพ ตั้งแต่ขั้นตอนการรับทราบข้อมูลเบื้องต้น การสำรวจสถานที่จัดงาน การออกแบบระบบและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงาน รวมถึงการทดสอบเทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้ามั้นใจได้ว่ากระบวนการทำงานและคุณภาพของงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนนวลจันทร์ โดยเป็นทั้งสำนักงาน
 คลังสินค้าที่มีระบบการบริหารคลังจัดเก็บสินค้าอย่างเป็นระบบ พร้อมด้วย ทีมงานซัพพอร์ตตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์ทดสอบ สาธิตและแนะนำอุปกรณ์ ด้านเทคนิคในสตูดิโอขนาด 14.5 x 18.5 x 7.5 เมตร นอกจากนี้เรายังมีศูนย์ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี จากเจ้าของสินค้าทั้งในและต่างประเทศ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กร รถไฟฟ้ามหานคร มีเส้นทางยาว 40 กิโลเมตร เส้นทางวิ่งอยู่ตามแนวแกนตะวันออก ตะวันตก จากตลิ่งชั้น ถึง มีนบุรี ในโครงการมีสถานีทั้งหมด 30 สถานี โดยเป็นสถานีใต้ดิน 23 สถานี และสถานีบนดิน 7 สถานี สถานีรถไฟฟ้าเป็นอาคารที่เป็นจุดเปลี่ยนผ่านรูปแบบของการสัญจร จากรถไฟฟ้า สู่การสัญจรในรูปแบบอื่นๆ
  เช่น รถยนต์, เรือ เป็นต้น ลักษณะของการใช้สถานีเป็นการใช้ของคนจำนวนมากในช่วงเวลาสั้นๆ ที่เดินผ่านและรอ ในช่วงเวลาการใช้สั้นๆ นี้เองที่มีความสำคัญ ไม่เฉพาะในด้านความปลอดภัยเท่านั้น แต่รวมถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีทางด้านสถาปัตยกรรมอีกด้วย โครงสร้างแบบ Frame ที่มีความกว้างคร่อมสถานี เกิดเป็นผนังและหลังคา ให้ชานชาลาปราศจากเสาและช่วยให้เกิดความลื่นไหลในการเคลื่อนตัวของผู้โดยสาร ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก บานเกล็ดแนวนอน ถูกเลือกมาใช้กรุระหว่าง Frame เพื่อทำหน้าที่กันฝนและสามารถระบายอากาศได้ในเวลาเดียวกัน การเอียงและบิดตัวของ Frame ที่ห่อหุ้มสถานี สะท้อนการเคลื่อนที่ของรถไฟ ทำให้เกิดเป็นลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวของสถานี

I220 - 28

I220 - 29

 

15. VIN VARAVARN ARCHITECTS

โครงการนี้มีบริเวณที่ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด พื้นที่ปัจจุบันเป็นที่ว่าง และไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทางเจ้าของโครงการมีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นความเป็นไปได้ของพื้นที่ รวมทั้งจากความเจริญและการพัฒนาที่ต่อเนื่องของพื้นที่โดยรอบจึงมีความต้องการที่สร้างโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์จำนวน 100 ห้อง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยมีรูปแบบและแนวคิดในการออกแบบที่แตกต่างจากโรงแรมอื่นๆ หลังจากที่ได้ทำการศึกษาพื้นที่อย่างละเอียด ผู้ออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ ของพื้นที่บนถนนบางนา-ตราด ที่กำลังเปลี่ยนไป จากเดิมที่เป็นพื้นที่ ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆมากมาย
 แต่ปัจจุบัน โรงงานต่างๆเหล่านั้นเริ่มลดน้อยลง ในทางกลับกัน มีการสร้างที่พักอาศัย ห้างสรรพสิ้นค้าขนาดใหญ่ขึ้นมาแทน ตามการขยายตัวของเมืองที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่นี้เกิดการผสมผสานระหว่าง “การอุตสาหกรรมและการอยู่อาศัย” ผู้ออกแบบต้องการเก็บเสี้ยววินาทีหนึ่งของจุดเปลี่ยนของพื้นที่ไว้ในโรงแรมแห่งนี้ก่อนที่การขยายตัวจะกลืนประวัติศาสตร์เหล่านี้จนหายไปในที่สุดโครงการนี้มีการวางผังและเบี่ยงแกนตึกเล็กน้อยเพื่อให้ทุกห้องสามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบที่ดีที่สุด โครงการมีการออกแบบโดยเลือกใช้วัสดุที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาเพื่อให้สื่อถึงความรู้สึกของงานอุตสาหกรรม เช่น ปูนขัดมัน เหล็ก 
รวมทั้งดีเลทต่างๆ ที่ง่ายต่อการก่อสร้างและดูแลรักษา ในขณะเดียวกันการติดตั้งงานระบบต่างๆจะถูกเปิดแสดงให้เห็นเช่นเดียวกันซึ่งนอกจากจะให้ความรู้สึกของ industrial look แล้ว ยังง่ายต่อการดูแลและซ่อมแซมเมื่อมีปัญหา อีกจุดเด่นของอาคารคือ façade โดยรอบที่ห่อหุ้มอาคารทั้งหมด ทำจากแผ่นเหล็กฉีก ที่มีผิวสนิมแดง ทั้งนี้ façade ของอาคารนี้นอกจากจะช่วยกรองแสงอาทิตย์แล้ว ยังช่วยทำหน้าที่พรางคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศ และเนื่องจากตัวอาคารมีการห่อหุ้มด้วย façade โดยรอบ งานผนังอาคารภายนอกจึงเลือกใช้เป็นผนังปูนขัดมันทั้งหมด ช่วยประหยัดค่าบำรุงรักษาในอนาคต

I220 - 30