จุฬาฯขอคืนพื้นที่สนามศุภชลาศัยภายใน5ปี

จุฬาฯขอคืนพื้นที่สนามศุภชลาศัยภายใน5ปี จุฬาขอคืนสนามศุภชลาศัย ภายใน5ปี – จุฬาฯ ส่งหนังสือแจ้ง กรมพลศึกษา ให้ออกจากพื้นที่ภายใน 5ปี ถ้าอยู่ต่อต้องจ่าย 153 ลบ./ปี (ปัจจุบันจ่าย 115 ลบ./ปี) – ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร อธิบดีกรมพลศึกษา ยันไม่ย้ายออกเพราะยังหาที่ตั้งใหม่ไม่ได้ – เดิมกรมพลศึกษาประสานขอ ซื้อ เช่า ใช้ พื้นที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ แต่ปัจจุบันกรมธนารักษ์ยังไม่มีหนังสือตอบกลับมาว่าจะให้ใช้พื้นที่ส่วนไหน กรมพละจึงไม่สามารถทำแผนได้ว่าอีก 5ปีกรมพละจะย้ายไปอยู่ที่ใด ซึ่งรมว.กีฬาจะเป็นผู้ดำเนินการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ต่อไป – ปัจจุบันเหลือเพียง อาคารนิมิตบุตร สระว่ายน้ำ สนามเทพหัสดิน สนามศุภชลาศัย ส่วนสนามจินดารักษ์ ที่ใช้เตะบอลเด็ก และอาคารจันทรยิ่งยง จุฬาฯยึดคืนไปแล้ว ทำให้ไม่สามารถจัดแข่งขันกีฬานักเรียนได้อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี แล้ว ทั้งวอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล ตะกร้อ แบดมินตัน ส่งผลกระทบระดับนักเรียนนักศึกษา – สนามศุภชลาศัยสร้างเสร็จเมื่อปี 2484 เปิดใช้มา 74 ปี ในตอนแรกมีพื้นที่ 114 ไร่ ต่อมาโดนจุฬาฯขอคืนพื้นที่จนเหลือ 77 ไร่ 1 งาน จุฬาขอคืนพื้นที่สนามศุภชลาศัย Video : Wake up Thailand, Voice TV (22 Feb 2015) จุฬาฯขอคืนพื้นที่สนามศุภชลาศัยภายใน5ปี วังวินด์เซอร์ หรือที่รู้จักในชื่อ วังประทุมวัน, วังกลางทุ่ง หรือ วังใหม่ เป็นวังที่สร้างขึ้นโดยพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะพระราชทานเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามบรมราชกุมารองค์แรกแห่งสยามประเทศ ตั้งอยู่บริเวณทุ่งประทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อมีการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นในปี พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระราชวังนี้รวมทั้งพื้นที่โดยรอบเป็นสมบัติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเคยใช้เป็นศูนย์กลางการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวิทยาเขตประทุมวันก่อนการก่อสร้างอาคารบัญชาการ จุฬาฯขอคืนพื้นที่สนามศุภชลาศัยภายใน5ปี ในปี พ.ศ. 2478 นาวาโท หลวงศุภชลาศัย อธิบดีกรมพลศึกษาในขณะนั้น มีดำริที่จะก่อสร้างกรีฑาสถานแห่งชาติขึ้น และได้พิจารณาที่ดินทำสัญญาเช่า ณ ตำบลวังใหม่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรื้อถอนพระตำหนักวินด์เซอร์รวมถึงสิ่งปลูกสร้างโดยรอบออก การก่อสร้างกรีฑาสถานแห่งชาติเสร็จสิ้นและได้ย้ายสถานทำการของโรงเรียนพลศึกษากลางและกรมพลศึกษามายังสถานที่ปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. 2481 ปัจจุบันสนามศุภชลาศัยเป็นสนามกีฬากลางแจ้ง ที่มีอัฒจรรย์ล้อมรอบ มีลู่วิ่งสังเคราะห์ มีเก้าอี้นั่งบรรจุคนได้ถึง ๓๕,๐๐๐ คน และถือเป็นสนามกีฬาระดับมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติจัดมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติมากมาย อยู่ในความดูแลของกรมพลศึกษา และได้คืนพื้นที่บางส่วนเป็นที่ทำการของกรมพลศึกษา นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานสมาคมเกี่ยวกับกีฬา และนันทนาการอื่นๆ จุฬาขอคืนพื้นที่สนามศุภชลาศัย จุฬาขอคืนพื้นที่สนามศุภชลาศัย จุฬาขอคืนพื้นที่สนามศุภชลาศัยImage : TSD MAG Info : Manager Online (22 Feb 2015) & Chula Alumni, หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วังวินด์เซอร์