“ชัชชาติ สิทธิพันธุ์”โยกจากแลนด์&เฮ้าส์ ควบCEOและMD’ควอลิตี้เฮ้าส์’

HN 23 Dec บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีหนังสือแจ้งให้ทราบไปถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า รศ.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กรรมการ , กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ , กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการทุกตำแหน่งของบริษัท โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากมีภาระการงานอื่น มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2557 เป็นต้นไป ขณะที่บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 มีมติให้ นายรัตน์ พานิชพันธ์ ออกจากการเป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าบริหารและกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งนายรัตน์ ได้ยื่นใบลาออก โดยมีผลวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป พร้อมทั้งแต่งตั้ง รศ.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป Image : Thairath Info : Manager Online (22 Dec 2014)