เจ๊เล้ง เฮ!! เจ๊เกียว เฮ่ออ

ดอนเมืองพร้อมฟื้นคืนชีพ ส.ค. นี้

  เจ๊เล้ง เฮ!! เจ๊เกียว เฮออ ดอนเมืองพร้อมฟื้นคืนชีพ ส.ค. นี้ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ดอนเมือง,Don Muang,ใหม่,ปรับปรุง,ดอนเมืองใหม่,ปรังปรุงดอนเมือง,ดอนเมืองเฟส2,พื้นที่ดอนเมือง Image : Airliners หลังจากกลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย ประกอบด้วย สายการบินแอร์เอเชีย สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย และสายการบินอินโดนีเซียแอร์เอเชีย ได้ย้ายเที่ยวบินไปให้บริการที่ดอนเมืองเมื่อวันที่ 1 ต.ค.55  ซึ่งในปี 2556 คาดว่าจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการ ประมาณ 16.5 ล้านคน และคาดว่าในปี 2557-2558 จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการ ประมาณ 18 – 20 ล้านคนต่อปีตามลำดับ ซึ่งจะทำให้จะเริ่มเกิดความแออัดในปี 2557 เป็นต้นไป ดอนเมือง,Don Muang,ใหม่,ปรับปรุง,ดอนเมืองใหม่,ปรังปรุงดอนเมือง,ดอนเมืองเฟส2   ดอนเมือง,Don Muang,ใหม่,ปรับปรุง,ดอนเมืองใหม่,ปรังปรุงดอนเมือง,ดอนเมืองเฟส2  

ความคืบหน้าการปรับปรุงอาคาร 2

ในการประชุมคณะกรรมการท่าอากาศยานไทย มีมติให้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ และในการประชุมให้งบประมาณลงทุน เพื่อดำเนินงานปกติประจำปี 2556 เพิ่มเติม และงบประมาณทำการปี 2557 (เพิ่มเติม) เป็นเงินประมาณ 3,200 ล้านบาท  โดยเป็นการปรับปรุงอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และระบบสื่อสารสารสนเทศ ในส่วนของอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 5 (Pier 5) และอาคารทางเดินเชื่อมด้านทิศใต้ (South Corridor) I217-Don Muang4 ดอนเมือง,Don Muang,ใหม่,ปรับปรุง,ดอนเมืองใหม่,ปรังปรุงดอนเมือง,ดอนเมืองเฟส2 ดอนเมือง,Don Muang,ใหม่,ปรับปรุง,ดอนเมืองใหม่,ปรังปรุงดอนเมือง,ดอนเมืองเฟส2 All images : Airports of thailand PLC. สำหรับความคืบหน้าของแผนพัฒนาสนามบินดอนเมือง เฟส 2  จะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมปีนี้ โดยจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเป็น 30 ล้านคนต่อปี จากปัจจุบันที่อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 รองรับได้ 18.5 ล้านคน

ภาพการก่อสร้าง

ภาพของการก่อสร้างบริเวณภายในอาคารอาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมืองเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2015 ดอนเมือง,Don Muang,ใหม่,ปรับปรุง,ดอนเมืองใหม่,ปรังปรุงดอนเมือง,ดอนเมืองเฟส2 ดอนเมือง,Don Muang,ใหม่,ปรับปรุง,ดอนเมืองใหม่,ปรังปรุงดอนเมือง,ดอนเมืองเฟส2 ดอนเมือง,Don Muang,ใหม่,ปรับปรุง,ดอนเมืองใหม่,ปรังปรุงดอนเมือง,ดอนเมืองเฟส2 All images : skyscrapercity อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 มีกำหนดเปิดให้บริการตั้งแต่กลางปีที่แล้ว เหตุผลที่ล่าช้าไปมาจากหลาย ๆ อย่าง เช่น ช่วงสำรวจก่อนการปรับปรุงยังสำรวจไม่ละเอียดพอ ทำให้ต้องกลับมาสำรวจกันใหม่อีกครั้ง สำหรับตอนนี้งานตกแต่งดำเนินการเสร็จแล้ว เหลือการปรับปรุงงานระบบ ดอนเมือง,Don Muang,ใหม่,ปรับปรุง,ดอนเมืองใหม่,ปรังปรุงดอนเมือง,ดอนเมืองเฟส2 Image : Hflight สำหรับการพัฒนา ในภาพรวมของอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสื่อสารและสารสนเทศ ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคในส่วนของอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 อาคารเทียบเครื่องบิน North Corridor อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 2, 3, 4 ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน และอาคารต่าง ๆ ส่วนที่เหลือ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ทางสนามบินดอนเมืองได้จัดสร้างหอบังคับการบินแห่งใหม่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อทดแทนหอบังคับการบินเดิมที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน โดยจัดสร้างบริเวณพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารเรดาร์ปฐมภูมิในปัจจุบัน แล้วเสร็จวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อให้สามารถรองรับระบบควบคุมการบินสมัยใหม่ตามมาตรฐาน ICAO เพื่อความปลอดภัยในการจราจรทางอากาศ I217-Don Muang24 บริเวณด้านหน้าของท่าอากาศยานดอนเมืองในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ – รังสิต  

รถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีดอนเมือง

ดอนเมือง,Don Muang,ใหม่,ปรับปรุง,ดอนเมืองใหม่,ปรังปรุงดอนเมือง,ดอนเมืองเฟส2 ภาพของสถานีดอนเมือง เฟส 1 ที่มีเฉพาะสายสีแดง (บางซื่อ – รังสิต) ดอนเมือง,Don Muang,ใหม่,ปรับปรุง,ดอนเมืองใหม่,ปรังปรุงดอนเมือง,ดอนเมืองเฟส2 ภาพของสถานีดอนเมือง เฟส 2 ผังชั้นระดับดินของสถานีดอนเมือง ภาพนี้จะชี้ให้เห็นว่าชั้นบนสุดคือ Hi-Speed Rail  รองลงมาเป็น Airport link ในชั้นถัดลงมาเป็นทางวิ่งสำหรับรถยนต์ ดอนเมือง,Don Muang,ใหม่,ปรับปรุง,ดอนเมืองใหม่,ปรังปรุงดอนเมือง,ดอนเมืองเฟส2

เส้นทางรถไฟฟ้าเชื่อม 2 สนามบิน

รัฐบาลชุดนี้จะลงทุนสร้างรถไฟฟ้าเชื่อม 2 สนามบิน ดอนเมืองกับสุวรรณภูมิ ระยะทาง 21.8 กม. เงินลงทุนกว่า 3 หมื่นล้านบาทแนวเส้นทางจะต่อขยายรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์จาก “สถานีพญาไท” ขนานไปกับเส้นทางรถไฟสายเหนือและสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) มาสิ้นสุดสนามบินดอนเมือง จะรองรับผู้โดยสารแอร์พอร์ตลิงก์ที่มาจากสุวรรณภูมิ และยังทำให้การเดินทางผู้มาใช้บริการทั้ง 2 สนามบินสะดวกยิ่งขึ้น ดอนเมือง,Don Muang,ใหม่,ปรับปรุง,ดอนเมืองใหม่,ปรังปรุงดอนเมือง,ดอนเมืองเฟส2 รถไฟฟ้าสายพญาไท – ดอนเมือง มีทั้งหมด 5 สถานี ได้แก่ สถานีราชวิถี (เชื่อมสายสีส้ม) สถานีกลางบางซื่อ (เชื่อมสายสีแดง รถไฟทางไกล และสายสีน้ำเงิน) สถานีบางเขน (เชื่อมสายสีแดง) สถานีหลักสี่ (เชื่อมสายสีชมพู) และสถานีดอนเมือง เมื่อการก่อสร้างระบบรถไฟสายสีแดงเสร็จ จะเปิดให้บริการด้วยรถไฟฟ้าที่ทันสมัย มีความสะดวก รวดเร็ว ต่อผู้ที่เข้ามาใช้บริการสนามบินดอนเมือง  

งานปรับปรุงในส่วนอื่นๆ

นอกจากนี้ ท่าอากาศย่านดอนเมืองได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของท่าอากาศยาน โดยได้มีการปรับปรุงห้องน้ำของท่าอากาศยานมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 1. การปรับปรุงห้องน้ำอาคารผู้โดยสาร, Pier 2, 3, 4 สำหรับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ งบประมาณ 120 ล้านบาท 2. การปรับปรุงห้องน้ำอาคารผู้โดยสารอาคาร 2, Pier 5, South Corridor สำหรับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ งบประมาณ 105 ล้านบาท 3. การปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารผู้โดยสาร งบประมาณ 22 ล้านบาท ดอนเมือง,Don Muang,ใหม่,ปรับปรุง,ดอนเมืองใหม่,ปรังปรุงดอนเมือง,ดอนเมืองเฟส2 COTTO ร่วมกับ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์การบริการของท่าอากาศยานดอนเมือง ให้เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากลภายใต้ Brand Positioning “The Responsible Trendsetter”  โดยนำระบบห้องน้ำครบวงจร และนวัตกรรมการออกแบบ มาร่วมสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจแก่ผู้ที่ใช้บริการห้องน้ำ ในโครงการ“The World Pleasure Airport” by COTTO โดยออกแบบปรับปรุงห้องน้ำ Showcase ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 2 แห่ง คือในส่วนของผู้โดยสารขาออก ฝั่ง International และ Domestic ดอนเมือง,Don Muang,ใหม่,ปรับปรุง,ดอนเมืองใหม่,ปรังปรุงดอนเมือง,ดอนเมืองเฟส2 All images : Cotto

ข้อมูลของสนามบินดอนเมือง

สนามบินดอนเมืองเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง มีจำนวนรันเวย์ : 2 ทางวิ่ง – รันเวย์ 21R/03L – ยาว 3,700 เมตร, กว้าง 60 เมตร (12,139 ฟุต/197 ฟุต) – รันเวย์ 21L/03R – ยาว 3,500 เมตร, กว้าง 45 เมตร (11,461 ฟุต/147 ฟุต) มีความสามารถในการรองรับ 60 เที่ยวบิน ต่อชั่วโมง ลักษณะของพื้นท่าอากาศยานความทนทาน : พื้นคอนกรีตลาดยาง ในส่วนของจำนวนแท็กซี่เวย์ 23 จุดจอดอากาศยาน  101 หลุมจอด โดยแบ่งเป็นหลุมจอดที่เชื่อมต่อกับประตูทางออกอาคารผู้โดยสาร(Contact Gate) อาคาร 1 จำนวน 35 หลุมดจอด (ใช้จริง 14 หลุมจอด) และเป็นหลุมจอดที่ไม่เชื่อมต่อกับประตูทางออก(Remote Parking) จำนวน 66 หลุมจอด เคาน์เตอร์เช็กอินรวมทั้งสิ้น 167 เคาน์เตอร์อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 มีเคาน์เตอร์เช็กอิน 124 เคาน์เตอร์ (ใช้จริง 32 เคาน์เตอร์) I217-Don Muang30 ปัจุบันสนามบินดอนเมืองมีสายการบินที่มีเที่ยวบินประจำอยู่ถึง 10 สายการบิน I217-Don Muang31

สถิติงานควบคุมจราจรทางอากาศท่าอากาศยานดอนเมือง ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศแก่อากาศยาน ที่ทำการบินขึ้น-ลง และ บินผ่านที่สนามบินดอนเมือง ภายในเขตควบคุมจราจรทางอากาศ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ รัศมี 50 ไมล์ทะเล (Nautical Mile) จากท่าอากาศยาน ซึ่งจะแสดงการเปรียบเทียบให้เห็นตั้งแต่ปี 2550-2557 ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าการทำการบินขึ้น-ลง และ บินผ่านสนามบินดอนเมืองมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

I217-Don Muang25   สถิติงานควบคุมจราจรทางอากาศท่าอากาศยานดอนเมืองของเที่ยวบินภายในประเทศ และเที่ยวบินระหว่าประเทศ I217-Don Muang26

 

ข้อมูลของสนามบินอื่น

ตารางเปรียบเทียบเที่ยวบินระหว่าง สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินภูเก็ต และสนามบินเชียงใหม่ ของในปี 2557 ที่ผ่านมา I217-Don Muang29   INFO : AIRPORTS OF THAILAND PLC.