แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยปี 2559

ตลาดที่อยู่อาศัย2559, realist, real estate, nexus, real estate 2016, อสังหาปี59, ตลาดคอนโดปี59, , คอนโดในเมือง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, ตลาดคอนโดมิเนียม, ตลาดบ้านในกรุงเทพฯ, โครงการบ้านเดี่ยวในเมือง  
เน็กซัส พรอพเพอร์ตี้ มาร์เก็ตติ้ง เผย ตลาดที่อยู่อาศัยยังคงเติบโตในอัตราที่คงที่
อุปทานใหม่ในตลาดคอนโดมิเนียม น่าจะเพิ่มอีก 50,000 หน่วย
ราคาปรับขึ้นอีกอย่างน้อย 7%
โดยราคาคอนโดในเมืองจะเห็นอัตราการปรับขึ้นของราคาที่สูงกว่าตลาดรอบนอก
     

ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร

ตลาดที่อยู่อาศัย2559, realist, real estate, nexus, real estate 2016, อสังหาปี59, ตลาดคอนโดปี59, , คอนโดในเมือง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, ตลาดคอนโดมิเนียม, ตลาดบ้านในกรุงเทพฯ, โครงการบ้านเดี่ยวในเมือง อุปทาน ปี 2558 กรุงเทพฯ มีคอนโดมิเนียมเปิดใหม่ทั้งสิ้น 53,500 หน่วย ใน 111 โครงการ ทำให้ตลาดมีจำนวนคอนโดสะสมอยู่ถึง 447,000 หน่วย เพิ่มขึ้น 13% จากปี 2557  อัตราการเติบโตของซัพพลายของคอนโดมิเนียมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ 22% ต่อปี  โดยในช่วง 2 ปีหลังอัตราการเติบโตลดลงบ้าง ทั้งนี้ก็เป็นสัญญานที่ดีในการปรับตัวของตลาดให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวม สำหรับทำเลที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด 3 อันดับแรกในปีที่ผ่านมาคือ  1. พระโขนง สวนหลวง 2. ติวานนท์ รัตนาธิเบศร์ และ 3. เพชรเกษม ธนบุรี ทั้งสามโซนเป็นส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าทั้งสิ้น อุปสงค์ สำหรับความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมในช่วงปีที่ผ่านมา คอนโดมิเนียมที่เปิดขายอยู่ในตลาดมียอดขายใหม่ 54,000 หน่วย มียอดขายรวมของคอนโดมิเนียมสะสมอยู่ที่ 393,000 หน่วย ยอดขายรวมของคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นเป็น 89% โดยยอดขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมในตลาดที่เปิดใหม่ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 59%     ตลาดที่อยู่อาศัย2559, realist, real estate, nexus, real estate 2016, อสังหาปี59, ตลาดคอนโดปี59, , คอนโดในเมือง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, ตลาดคอนโดมิเนียม, ตลาดบ้านในกรุงเทพฯ, โครงการบ้านเดี่ยวในเมือง ราคา ราคาคอนโดมิเนียมยังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปรับตัวสูงขึ้นถึง 10% จาก 96,000 บ./ตร.ม. ขึ้นเป็น 106,000 บ./ตร.ม. ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดคอนโดมิเนียมกลางเมือง ทั้งนี้สาเหตุหลักเนื่องมาจาก ราคาต้นทุนที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นกับ ความพรีเมียมของตัวสินค้าเองด้วย สำหรับโครงการที่เปิดใหม่ในส่วนต่อขยายของรถไฟฟาทั้งสามโซนไม่ว่าจะเป็น พระโขนง สวนหลวง, ติวานนท์ รัตนาธิเบศร์ และ เพชรเกษม ธนบุรี  โดยทั้งสามโซนนี่ราคาขายเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 68,000-76,000 บ./ตร.ม.    

แนวโน้มตลาดคอนโดปี 2559

ตลาดที่อยู่อาศัย2559, realist, real estate, nexus, real estate 2016, อสังหาปี59, ตลาดคอนโดปี59, , คอนโดในเมือง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, ตลาดคอนโดมิเนียม, ตลาดบ้านในกรุงเทพฯ, โครงการบ้านเดี่ยวในเมือง
ตลาดที่อยู่อาศัย2559, realist, real estate, nexus, real estate 2016, อสังหาปี59, ตลาดคอนโดปี59, , คอนโดในเมือง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, ตลาดคอนโดมิเนียม, ตลาดบ้านในกรุงเทพฯ, โครงการบ้านเดี่ยวในเมือง
  ตลาดซูเปอร์ ลักชัวรี่ ราคาอยู่ที่ 250,000-300,000 บ./ตร.ม. ราคาห้องส่วนใหญ่เริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 20 ลบ. ตลาดไฮเอนด์ าคาอยู่ที่ 150,000-250,000 บ./ตร.ม. ราคาห้อง 5-12 ลบ. ตลาดซิตี้ คอนโดมิเนียม แบ่งได้ 2 กลุ่ม กลุ่มที่  1 ราคา  2.5-5 ลบ. (80,000-120,000 บ./ตร.ม.) กลุ่มที่  2 ราคาต่อหน่วย 1-2.5 ลบ. (50,000-80,000 บ./ตร.ม.)
  ตลาดซูเปอร์ ลักชัวรี่ และ ลักชัวรี่ คอนโดมิเนียม คาดว่าจะมีคอนโดมิเนียมเกิดใหม่ในตลาดซูเปอร์ ลักชัวรี่ มากกว่า 500 หน่วย ส่วนใหญ่จะเป็น ดีเวลลอปเปอร์ขนาดใหญ่ ที่มีความน่าเชื่อถีอในระดับประเทศหรือนานาชาติ ทั้งนี้ ความต้องการสินค้าในตลาดนี้นอกจากจะเป็นคนไทยแล้ว ยังรวมไปถึงตลาดต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็น ชาวเอเชีย ตะวันออกกลาง และ ยุโรป ด้วย  ตลาดคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ สำหรับตลาดนี้ส่วนใหญ่ทำเลจะอยู่ติดรถไฟฟ้าใจกลางเมือง ดีเวลลอปเปอร์ขนาดกลางถึงใหญ่ ที่สามารถซื้อที่ดินในราคาสูงและมีโอกาสในการหาที่ดินแปลงสวยๆได้ ในช่วงปีที่ผ่านมาบางโครงการในกลุ่มนี้ที่มียอดขายดีมากช่วง presale ขณะที่บางโครงการสามารถขายได้ 30-50% โดยระยะยาว เมื่อโครงการสร้างเสร็จ affordable เป็นปัจจัยหลักที่จะต้องดูว่า ดีมานด์แท้ ในระดับนี้มีจริงหรือไม่ การซื้อห้องชุดเหล่านี้ไว้เก็งกำไร ในอีก 1-2 ปีข้างหน้าจะมี ดีมานด์ มารองรับได้มากน้อยแค่ไหน อย่างไร ตลาดซิตี้ คอนโดมิเนียม ผู้ซื้อในตลาดนี้จะเป็นคนไทยที่ต้องการซื้อคอนโดเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย บางส่วนเป็นกลุ่มผู้ซื้อที่ต้องการมีบ้านหลังที่สองเพื่ออยู่ชั่วคราวและเก็บไว้ลงทุน สินค้าในกลุ่มนี้ ทำเลที่ตั้งที่สะดวกและ ระดับราคาเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อ ในกลุ่มนี้ผู้พัฒนาโครงการอาจเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยมากกว่ากลุ่มอื่นๆ สำหรับความต้องการคอนโดมิเนียมในกลุ่มนี้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราที่คงที่ ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่จะมีผลต่อการเติบโดคือราคาสินค้าที่จะต้องไม่สูงเกินกว่าความสามารถในการซื้อ ทำเลคอนโดมิเนียมที่น่าสนใจ ในกรุงเทพมหานคร ยังคงเป็นทำเลซูเปอร์ไพร์ม เช่น หลังสวน เพลินจิต ศาลาแดง พร้อมพงษ์ และ ทองหล่อ ทำเลริมแม่น้ำยังก็เริ่มเป็นที่จับตาสำหรับนักลงทุนหลายกลุ่มในช่วงนี้ ทั้งระดับ ลักชัวรี่ และ ซิตี้ คอนโด  ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นสายสีเขียว สีเหลือง สีส้ม และ สีม่วง ก็น่าจับตามอง  อย่างไรก็ตาม ราคาที่ดินเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ ที่จะกระทบผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในระดับกลางที่มองหาซิตี้คอนโด เป็นอย่างมาก    

แนวโน้มตลาดบ้านปี 2559

 
ตลาดที่อยู่อาศัย2559, realist, real estate, nexus, real estate 2016, อสังหาปี59, ตลาดคอนโดปี59,, คอนโดในเมือง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, ตลาดคอนโดมิเนียม, ตลาดบ้านในกรุงเทพฯ, โครงการบ้านเดี่ยวในเมือง
ตลาดบ้านระดับหรูในกรุงเทพฯ ชั้นใน จากกระแสที่มีผู้พัฒนาโครงการรายกลางและรายเล็กหันมาสนใจพัฒนาโครงการบ้านระดับสูงกลางเมืองมากขึ้น มีโครงการใหม่เปิดตัวเพิ่มขึ้นอีก 3 โครงการในทำเลสุขุมวิทและพระราม 9 และยังคงมีโครงการใหม่ เตรียมที่จะเปิดตัวอีก 3-4 โครงการในช่วงปีนี้ แม้จำนวนหน่วยโครงการจะไม่ได้มากนัก แต่ก็เป็นตลาดที่น่าสนใจเพราะเป็นสินค้าทดแทนของคอนโดในระดับลักชัวรี่ น่าจะได้เห็นบ้านระดับราคาเกิน 100 ล้านบาทมาลองตลาดกลางเมืองในอีกไม่นาน
การปรับตัวของผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อยในตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อยได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการพัฒนาโรรงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง มีการเข้าซื้อกิจการอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางจากธุรกิจหลักอื่นๆ เพื่อเข้ามาดำเนินธุรกิจนี้ การลงทุนในตลาดที่อยู่อาศัยยังเป็น portfolio หลักของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตามหลายเจ้า ได้ปรับกลยุทธ์ตัวเองไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนระยะยาวมากขึ้น เช่นโรงแรม ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน หรือลงทุนในต่างประเทศ       ตลาดที่อยู่อาศัย2559 Info : Nexus Research, February 2016