คำแนะนำ:

  • 1. ควรดูผ่าน PC เพื่อการแสดงผลที่ครบถ้วน
  • 2. สำหรับมือถือหรือแท็บเล็ต Click เพื่อดูผ่านแอปพลิเคชันโดยตรง

วิธีการใช้งาน:

  • 1. ตรวจสอบผังสีและประเภทของที่ดินจากแผนที่ในไฟล์แนบ Click เพื่อ download ไฟล์ pdf หรือนำเลขโฉนดที่ดินไปค้นหาใน เว็บไซต์ของกรมที่ดิน 
  • 2. ตรวจสอบลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินกับตารางด้านล่าง โดยเครื่องหมาย √ คือสามารถสร้างได้ และ X คือไม่อนุญาต
  • 3. สำหรับช่องที่มีตัวเลขเงื่อนไขหรือสัญลักษณ์อื่นๆ สามารถดูรายละเอียดโดยวางเม้าส์เหนือช่องนั้นๆ หรือถ้าดูผ่านแอปพลิเคชัน ให้แตะที่ช่องเพื่อกด view note