ถนนพระเทพ ตอบโจทย์ Luxury Living

ถนนพระเทพ, ถนนพรานนก-พุทธมนฑลสาย 4, ถนนตัดใหม่, ถนนเปิดใหม่, แยกไฟฉาย, ถนนราชพฤกษ์, ถนนนครอินทร์, ถนนกัลปพฤกษ์, ที่ดินราชพฤกษ์, ที่ดินกัลปพฤกษ์, ที่ดินติดถนน, พระราม 5, ถนนเพชรเกษม, สถานีบางหว้า, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีทอง, สถานีท่าพระ, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Realist, Realist blog
ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 เป็นโครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ โดยต่อขยายถนนพรานนก จากสามแยกไฟฉาย ไปบรรจบถนนพุทธมณฑลสาย 4 ระยะทาง 16.4 กิโลเมตร เป็นถนน 6-8 ช่องจราจร ปัจจุบันช่วงราชพฤกษ์ – กาญจนาภิเษก เปิดใช้บริการแล้วทุกช่องทางจราจร แนวเส้นทางแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกระยะทาง 8 กิโลเมตร ตัดผ่านถนนราชพฤกษ์ ไปบรรจบถนนกาญจนาภิเษก ช่วงหลังระยะทาง 8.4 กิโลเมตร จากถนนกาญจนาภิเษกไปบรรจบถนนพุทธมณฑล สาย 4 จังหวัดนครปฐม ซึ่ง Character ของถนนมีลักษณะเดียวกับถนนราชพฤกษ์และถนนกัลปพฤกษ์ คือเป็นเส้นทางไปกลับ 2 ways ไม่มีทางคู่ขนาน อาจทำให้ 2 ฝั่งถนนมีปฏิสัมพันธ์กัน เกิดเป็น Community Mall และหมู่บ้านได้ในอนาคต นอกจากนั้นค่าราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าที่ดินริมถนนพระเทพเป็นที่ต้องการและกำลังจะได้รับการพัฒนาอย่างแน่นอน
    i298-6

ถนนพระเทพ, ถนนพรานนก-พุทธมนฑลสาย 4, ถนนตัดใหม่, ถนนเปิดใหม่, แยกไฟฉาย, ถนนราชพฤกษ์, ถนนนครอินทร์, ถนนกัลปพฤกษ์, ที่ดินราชพฤกษ์, ที่ดินกัลปพฤกษ์, ที่ดินติดถนน, พระราม 5, ถนนเพชรเกษม, สถานีบางหว้า, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีทอง, สถานีท่าพระ, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Realist, Realist blog

การพัฒนาของระบบคมนาคม

ปัจจุบันเส้นทางคมนาคมฝั่งธนบุรี มีหลากหลายเส้นทาง ได้แก่ ถนนเพชรเกษม สามารถเชื่อมไปฝั่งพระนครโดยสะพานพุทธยอดฟ้า และสะพานพระปกเกล้า ถนนราชพฤกษ์ ถนนกัลปพฤกษ์ สามารถเชื่อมไปเขตสีลม สาทร ด้วยสะพานตากสิน ถนนอรุณอมรินทร์ สามารถเชื่อมไปฝั่งพระนคร โดยสะพานพระราม 8 และทางยกระดับบรมราชชนนี เป็นต้น ปัจจุบันยังมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้าถึงสิ้นสุดที่สถานีบางหว้า  แต่ด้วยประชากรฝั่งธนบุรีเฉลี่ยประมาณ 6,000 คน ต่อตร.กม. และจำนวนรถยนต์ที่มากกว่า 8,000,000 คัน (สถิติกทม. ปี 2557) ทำให้ถนนสายหลักที่มีอยู่เกิดการจราจรคับคั่งในชั่วโมงเร่งด่วน ดังนั้นจึงมีนโยบายตัดถนนสายสำคัญที่จะเปิดตัวในปี 2559 นี้คือ ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 หรือที่เรียกกันว่าถนนพระเทพนั่นเอง นอกจากนั้นยังมีการขุดอุโมงค์ข้ามแยกมาช่วยบรรเทาการจราจร ในทางด้านฝั่งธนฯ ซึ่งมีอุโมงค์ที่กำลังก่อสร้างสำคัญ 3 อุโมงค์ ได้แก่ อุโมงค์แยกไฟฉาย อุโมงค์แยกท่าพระ และอุโมงค์แยกมไหสวรรค์ นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาของระบบขนส่งมวลชนทางราง ตามที่ได้ทราบกันดี โดยเส้นที่จะเชื่อมมายังฝั่งธนฯ และเปิดให้บริการเร็วที่สุด (ปี 2562) คือรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน โดยจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีบางหว้า และมีสถานี Interchange ที่สถานีท่าพระ     i298-7

รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

ถนนพระเทพ, ถนนพรานนก-พุทธมนฑลสาย 4, ถนนตัดใหม่, ถนนเปิดใหม่, แยกไฟฉาย, ถนนราชพฤกษ์, ถนนนครอินทร์, ถนนกัลปพฤกษ์, ที่ดินราชพฤกษ์, ที่ดินกัลปพฤกษ์, ที่ดินติดถนน, พระราม 5, ถนนเพชรเกษม, สถานีบางหว้า, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีทอง, สถานีท่าพระ, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Realist, Realist blog
  โครงสร้างรถไฟฟ้าแบบยกระดับระยะทาง 21.5 กม. สถานียกระดับ 15 สถานี และโครงสร้างรถไฟฟ้าแบบใต้ดินระยะทาง 5.4 กม. สถานีใต้ดิน 4 สถานี แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ  ระยะทาง 11.08 กม. เป็นเส้นทางยกระดับมี 8 สถานี เป็นทางวิ่งรางคู่บนเสาตอม่อบริเวณเกาะกลางถนน ช่วงหัวลำโพง – บางแค ระยะทาง 15.9 กม. เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดินมีลักษณะทางวิ่งอุโมงคู่รางเดี่ยว ในช่วงหัวลำโพง – ท่าพระ ระยะทาง 5.4 กม. จำนวน 4 สถานี และทางวิ่งยกระดับในช่วงท่าพระ – บางแค ระยะทาง 10.5 กม. จำนวน 7 สถานี
โดยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจะวิ่งตัดกับถนนพระเทพที่เพิ่งเปิดใช้บริการที่สถานีแยกไฟฉาย นอกจากนั้นยังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีส้มที่สถานีบางขุนนนท์ เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีบางหว้า ซึ่งในอนาคต สายสีน้ำเงินนี้เองจะวิ่งผ่านสถานีกลางบางซื่อ ซึ่งเป็นสถานี Interchange ที่มีรถไฟฟ้าผ่าน 4 สายด้วยกัน ได้แก่ สายสีน้ำเงิน สายสีแดงอ่อน สายสีแดงเข้ม และ Airport Real Link 

รถไฟฟ้าสายสีส้ม

ถนนพระเทพ, ถนนพรานนก-พุทธมนฑลสาย 4, ถนนตัดใหม่, ถนนเปิดใหม่, แยกไฟฉาย, ถนนราชพฤกษ์, ถนนนครอินทร์, ถนนกัลปพฤกษ์, ที่ดินราชพฤกษ์, ที่ดินกัลปพฤกษ์, ที่ดินติดถนน, พระราม 5, ถนนเพชรเกษม, สถานีบางหว้า, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีทอง, สถานีท่าพระ, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Realist, Realist blog
  โครงสร้างรถไฟฟ้าแบบยกระดับระยะทาง 9 กม. สถานียกระดับ 7 สถานี และโครงสร้างรถไฟฟ้าแบบใต้ดินระยะทาง 30.6 กม. สถานีใต้ดิน 23 สถานี ช่วงตลิ่งชัน – มีนบุรี ระยะทางรวม 39.6 กม. เป็นสถานีใต้ดิน 23 สถานี และสถานียกระดับ 7 สถานี โดยโครงการเริ่มต้นจากสถานีรถไฟตลิ่งชัน ผ่านโรงพยาบาลศิริราช ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ไปสิ้นสุดที่สถานีสุวินทวงศ์บริเวณมีนบุรี
    i298-8

อุโมงค์ข้ามแยกไฟฉาย

ถนนพระเทพ, ถนนพรานนก-พุทธมนฑลสาย 4, ถนนตัดใหม่, ถนนเปิดใหม่, แยกไฟฉาย, ถนนราชพฤกษ์, ถนนนครอินทร์, ถนนกัลปพฤกษ์, ที่ดินราชพฤกษ์, ที่ดินกัลปพฤกษ์, ที่ดินติดถนน, พระราม 5, ถนนเพชรเกษม, สถานีบางหว้า, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีทอง, สถานีท่าพระ, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Realist, Realist blog INFO : http://www.dailynews.co.th/bangkok/374058
  ขณะนี้การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกไฟฉาย ของกทม. ภาพรวมมีความก้าวหน้าพอสมควร โดยทางผู้รับเหมากำลังเร่งก่อสร้างในส่วนของหลังคาอุโมงค์ทางลอดบริเวณกลางแยกไฟฉาย โดยผู้รับเหมาจะเร่งรัดให้เสร็จพร้อมเปิดใช้งานให้ทันภายในเดือน พ.ค.59  เพื่อระบายการจราจรบริเวณแยกไฟฉาย ในแนวถนนจรัญสนิทวงศ์  ถนนพรานนกและถนนตัดใหม่จากพรานนกไปถนนกาญจนาภิเษกให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น บริเวณแยกไฟฉายจะมีโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกตามแนวถนนพรานนก ตัดใหม่ ยกข้ามแยกไฟฉายไปลงถนนพรานนก มุ่งหน้าศิริราช ขณะนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง
    i298-9

ความกว้างถนน สำคัญอย่างไร?

ถนนพระเทพ, ถนนพรานนก-พุทธมนฑลสาย 4, ถนนตัดใหม่, ถนนเปิดใหม่, แยกไฟฉาย, ถนนราชพฤกษ์, ถนนนครอินทร์, ถนนกัลปพฤกษ์, ที่ดินราชพฤกษ์, ที่ดินกัลปพฤกษ์, ที่ดินติดถนน, พระราม 5, ถนนเพชรเกษม, สถานีบางหว้า, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีทอง, สถานีท่าพระ, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Realist, Realist blog ถนนพระเทพ, ถนนพรานนก-พุทธมนฑลสาย 4, ถนนตัดใหม่, ถนนเปิดใหม่, แยกไฟฉาย, ถนนราชพฤกษ์, ถนนนครอินทร์, ถนนกัลปพฤกษ์, ที่ดินราชพฤกษ์, ที่ดินกัลปพฤกษ์, ที่ดินติดถนน, พระราม 5, ถนนเพชรเกษม, สถานีบางหว้า, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีทอง, สถานีท่าพระ, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Realist, Realist blog

ทำไม?  ถนนพระเทพถึงเจริญแน่

เมื่อพูดถึงถนนฝั่งธนฯ แน่นอนว่าหลายคนต้องนึกถึงถนนราชพฤกษ์และถนนกัลปพฤกษ์มาในอันดับต้นๆ และในปี 2559 จะมีการเปิดใช้งานถนนพระเทพ ซึ่งเมื่อนำรูปแบบถนนมาเปรียบเทียบลักษณะของถนนกับการพัฒนาพบว่า ถนนราชพฤกษ์และถนนกัลปพฤกษ์มีการพัฒนามากกว่าถนนนครอินทร์ จากเหตุผล 2 ประการ ดังนี้ – ความกว้างของช่องจราจรถนนราชพฤกษ์ และกัลปพฤกษ์ ที่มีเพียง 4-6 เลน ซึ่งไม่กว้างจนเกินไปทำให้มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสองฝั่งถนน ซึ่งCharacter ของถนนลักษณะนี้ จะทำให้เกิด Community mall และหมู่บ้านขึ้น แต่ถนนกัลปพฤกษ์จะมีการจราจรค่อนข้างแน่นในชั่วโมงเร่งด่วน และติดขัดมากกว่า เนื่องจากมีแค่ 4 เลน ทำให้ไม่สามารถจอกชะลอหรือจอดชั่วคราวริมถนนได้ – ความกว้างของช่องจราจรถนนนครอินทร์ ที่มี 10 ช่องจราจร และถูกแบ่งเป็นทางคู่ขนาน ทำให้สองฝั่งถนนขาดการปฏิสัมพันธ์กัน Character ของถนนลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นถนนที่ใช้เป็นการสัญจรผ่าน และเนื่องจากถนนพระเทพที่เพิ่งเปิดใช้บริการมี Character เดียวกับถนนราชพฤกษ์และกัลปพฤกษ์ และจากราคาซื้อขายที่ดินเฉลี่ย ของถนนพระเทพที่สูงขึ้นกว่าราคาประเมินที่ดินเกือบเท่าตัว เป็นเครื่องยืนยันว่าที่ดินริมถนนตัดใหม่นี้ เป็นที่ต้องการของเหล่า Developer  ดังนั้นจึงมีแนวโน้มว่าถนนพระเทพจะมีการพัฒนาตามถนนราชพฤกษ์และกัลปพฤกษ์  

ถนนนครอินทร์

เปิดให้บริการในปี 2545 เป็นถนนขนาด 10 ช่องทางจราจร มีเส้นทางเริ่มต้นที่แยกติวานนท์ ในอำเภอเมืองนนทบุรี ไปบรรจบกับถนนกาญนาภิเษก ที่ทางแยกต่างระดับบางคูเวียง ในอำเภอบางกรวย รวมระยะทางทั้งหมด 12.4 กิโลเมตร

ถนนราชพฤกษ์

เปิดให้บริการในปี 2548 เป็นถนนที่ทอดยาวจากกรุงเทพมหานครสู่จังหวัดนนทบุรี และเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญสายหนึ่ง ที่สามารถเดินทางจากถนนสาทรถึงอำเภอบางบัวทอง ได้โดยไม่ต้องผ่านทางแยกสัญญาณไฟจราจร 
 

ถนนกัลปพฤกษ์

เปิดให้บริการในปี 2545 เป็นเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยเป็นถนนคอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจร เชื่อมต่อระหว่างถนนราชพฤกษ์กับถนนกาญจนาภิเษก เป็นการตั้งชื่อถนนให้สอดคล้องกับถนนราชพฤกษ์

ถนนพระเทพ

ถนนพระเทพ, ถนนพรานนก-พุทธมนฑลสาย 4, ถนนตัดใหม่, ถนนเปิดใหม่, แยกไฟฉาย, ถนนราชพฤกษ์, ถนนนครอินทร์, ถนนกัลปพฤกษ์, ที่ดินราชพฤกษ์, ที่ดินกัลปพฤกษ์, ที่ดินติดถนน, พระราม 5, ถนนเพชรเกษม, สถานีบางหว้า, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีทอง, สถานีท่าพระ, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Realist, Realist blog Credit photo : http://www.oknation.net *เนื่องจาก Google Street View ยังไม่ Update ถนนพระเทพเป็นโครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี โดยต่อขยายถนนพรานนก จากจากสามแยกไฟฉาย ไปบรรจบถนนพุทธมณฑลสาย 4 รวมระยะทาง 16.4 กิโลเมตร ปัจจุบันช่วงราชพฤกษ์ – กาญจนาภิเษก เปิดใช้บริการทุกช่องทางจราจร
    artwork-09
ถนนพระเทพ, ถนนพรานนก-พุทธมนฑลสาย 4, ถนนตัดใหม่, ถนนเปิดใหม่, แยกไฟฉาย, ถนนราชพฤกษ์, ถนนนครอินทร์, ถนนกัลปพฤกษ์, ที่ดินราชพฤกษ์, ที่ดินกัลปพฤกษ์, ที่ดินติดถนน, พระราม 5, ถนนเพชรเกษม, สถานีบางหว้า, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีทอง, สถานีท่าพระ, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Realist, Realist blog
ถนนพระเทพเป็นถนนตัดใหม่ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เขียวลายขาว เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม สามารถสร้างอาคารพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรได้ โดยต้องตั้งอยู่ริมถนนกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร ถ้าเป็นอาคารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร ต้องตั้งอยู่ริมถนนที่กว้างไม่น้อยกว่า 16 เมตร ซึ่งถนนพระเทพสามารถสร้างได้ และสามารถสร้างที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวเกิน 100 ตร.วา
ซึ่งเหมือนกับถนนราชพฤกษ์ช่วงแยกไฟฉาย – แยกที่ตัดกับทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี อยู่บนพื้นที่เขียวลายขาวเช่นเดียวกัน แต่ในช่วงนี้มีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนราชพฤกษทั้งสองฟาก พ.ศ.2547 ที่เป็นข้อยกเว้นบางประการ ทำให้สามารถสร้างพื้นที่พาณิชกรรมจำพวก Community Mall ได้ เช่น The Circle และ Food Villa เป็นต้น     i298-25

NEW SIRIRAJ

i298-26 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ หนึ่งในโครงการพัฒนาศิริราช สู่การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ จัดตั้งเมื่อเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553

THE CIRCLE

i298-27 Community mall ที่เป็นแหล่งนัดพบและทำกิจกรรมของครอบครัวที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างลงตัว ด้วยร้านค้า ร้านอาหารประเภทต่างๆ ครบครัน

FOOD VILLA

i298-28 เป็นตลาดที่โดดเด่นในเรื่องคุณภาพของอาหารที่สะอาด สด อร่อย ราคาไม่แพง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยของคนเมืองในปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนราชพฤกษ์

THE BLOC

i298-29 แหล่งรวมร้านขนมหวานสุดน่ารัก ริมถนนราชพฤกษ์ ด้วยดีไซน์ใหม่โดยใช้ตู้คอนเทรนเนอร์มาจัดเรียงเป็นร้านอาหาร ประกอบไปด้วย 3 ร้าน คือ Think Cafe, Simple day และ Tree box
    i298-15

1. GRAND BANGKOK BOULEVARD

ถนนพระเทพ, ถนนพรานนก-พุทธมนฑลสาย 4, ถนนตัดใหม่, ถนนเปิดใหม่, แยกไฟฉาย, ถนนราชพฤกษ์, ถนนนครอินทร์, ถนนกัลปพฤกษ์, ที่ดินราชพฤกษ์, ที่ดินกัลปพฤกษ์, ที่ดินติดถนน, พระราม 5, ถนนเพชรเกษม, สถานีบางหว้า, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีทอง, สถานีท่าพระ, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Realist, Realist blog
ถนนพระเทพ, ถนนพรานนก-พุทธมนฑลสาย 4, ถนนตัดใหม่, ถนนเปิดใหม่, แยกไฟฉาย, ถนนราชพฤกษ์, ถนนนครอินทร์, ถนนกัลปพฤกษ์, ที่ดินราชพฤกษ์, ที่ดินกัลปพฤกษ์, ที่ดินติดถนน, พระราม 5, ถนนเพชรเกษม, สถานีบางหว้า, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีทอง, สถานีท่าพระ, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Realist, Realist blog ถนนพระเทพ, ถนนพรานนก-พุทธมนฑลสาย 4, ถนนตัดใหม่, ถนนเปิดใหม่, แยกไฟฉาย, ถนนราชพฤกษ์, ถนนนครอินทร์, ถนนกัลปพฤกษ์, ที่ดินราชพฤกษ์, ที่ดินกัลปพฤกษ์, ที่ดินติดถนน, พระราม 5, ถนนเพชรเกษม, สถานีบางหว้า, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีทอง, สถานีท่าพระ, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Realist, Realist blog สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม : 062-592-6644

สังคมที่เพียบพร้อม คือสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด 

ราคาเริ่มต้น : 30 ล้านบาท พท.ใช้สอยเริ่มต้น : 484 ตร.ม. จำนวนยูนิต : 92 ยูนิต ที่ตั้ง : ริมถนนพระเทพ 5 ความสมบูรณ์แบบ ภายใต้โครงการ SC ASSET 1.Practical Design  – Double Volumn Living Room โถงรับแขกโอ่อ่า เพดานสูง – นวัตกรรมใหม่ ห้อง Elder Care ดีไซน์พิเศษสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ – Grand Suite Master Bedroom ดีไซน์หรูในห้องนอนใหญ่ 2.Accessible Location – ติดถนนตัดใหม่ ใกล้ทางด่วน – ใกล้รถไฟฟ้าเพียง 5 นาที – รายล้อมด้วยห้างสรรพสินค้าชั้นนำ 3.Lively Neighborhood – คฤหาสน์เกือบทุกหลังเป็นแปลงมุม  – ระบบสายไฟใต้ดินทั้งโครงการ 4.Security Care – คฤหาสน์ทุกหลังติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมย 5.Intelligent Home – เป็นบ้านประหยัดพลังงาน
ถนนพระเทพ, ถนนพรานนก-พุทธมนฑลสาย 4, ถนนตัดใหม่, ถนนเปิดใหม่, แยกไฟฉาย, ถนนราชพฤกษ์, ถนนนครอินทร์, ถนนกัลปพฤกษ์, ที่ดินราชพฤกษ์, ที่ดินกัลปพฤกษ์, ที่ดินติดถนน, พระราม 5, ถนนเพชรเกษม, สถานีบางหว้า, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีทอง, สถานีท่าพระ, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Realist, Realist blog
ถนนพระเทพ, ถนนพรานนก-พุทธมนฑลสาย 4, ถนนตัดใหม่, ถนนเปิดใหม่, แยกไฟฉาย, ถนนราชพฤกษ์, ถนนนครอินทร์, ถนนกัลปพฤกษ์, ที่ดินราชพฤกษ์, ที่ดินกัลปพฤกษ์, ที่ดินติดถนน, พระราม 5, ถนนเพชรเกษม, สถานีบางหว้า, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีทอง, สถานีท่าพระ, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Realist, Realist blog

FACILITIES

สิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่ คู่ควรกับชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ใช้ชีวิตท่ามกลางสังคมเหนือระดับอย่างเป็นส่วนตัว เปิดรับทัศนียภาพไร้สิ่งรบกวนด้วยการวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดินทั้งโครงการ พร้อมตอบโจทย์ทุกการพักผ่อนด้วยสโมสร Grand Luxury Privacy Clubhouse สระว่ายน้ำระบบเกลือ และฟิตเนส

SECURITY

• ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Triple Security System • ตั้งแต่หน้าโครงการกับ Double Security System พร้อม Double Gate แยกอาณาเขต Guest Area สำหรับผู้มาเยือน และ Residential Area ผู้พักอาศัยอย่างเป็นสัดส่วน  • ควบคุมการเข้า-ออก ด้วยระบบ Access Card Control เพื่อความปลอดภัยสูงสุด  • ติดตั้งกล้อง CCTV 54 จุดทั่วโครงการ พร้อมรั้วรอบโครงการสูง 3 เมตร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง    

2. SETTHASIRI

ถนนพระเทพ, ถนนพรานนก-พุทธมนฑลสาย 4, ถนนตัดใหม่, ถนนเปิดใหม่, แยกไฟฉาย, ถนนราชพฤกษ์, ถนนนครอินทร์, ถนนกัลปพฤกษ์, ที่ดินราชพฤกษ์, ที่ดินกัลปพฤกษ์, ที่ดินติดถนน, พระราม 5, ถนนเพชรเกษม, สถานีบางหว้า, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีทอง, สถานีท่าพระ, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Realist, Realist blog

Charm of Thai Riverside

แรงบันดาลใจจากสายน้ำ เอกลักษณ์เพื่อการใช้ชีวิตตามแบบวิถีไทย ที่นี่พลิกฟื้นอารยธรรมแห่งสายน้ำ และนำภูมิปัญญาของการอยู่อาศัยริมน้ำมาสะท้อนในงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย คุณจึงได้สัมผัส ‘บ้าน’ ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติแห่งอดีต ราคาเริ่มต้น : 10 ล้านบาท พท.ใช้สอยเริ่มต้น : 160 ตร.ม. จำนวนยูนิต : 234 ยูนิต ที่ตั้ง : ริมถนนพระเทพ    

3. THE PALAZZO

ถนนพระเทพ, ถนนพรานนก-พุทธมนฑลสาย 4, ถนนตัดใหม่, ถนนเปิดใหม่, แยกไฟฉาย, ถนนราชพฤกษ์, ถนนนครอินทร์, ถนนกัลปพฤกษ์, ที่ดินราชพฤกษ์, ที่ดินกัลปพฤกษ์, ที่ดินติดถนน, พระราม 5, ถนนเพชรเกษม, สถานีบางหว้า, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีทอง, สถานีท่าพระ, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Realist, Realist blog

Celebrate The finest Life

วิถีชีวิตที่เลือกสรร รายละเอียดอันปราณีตบรรจง ทำให้ทุกสิ่งสมบูรณ์แบบ บ้านสไตล์ Modern Art Deco Architecture ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเป็นคลาสสิคของยุคสมัยที่รุ่งเรืองของ Art Deco ราคาเริ่มต้น : 28 ล้านบาท พท.ใช้สอยเริ่มต้น : 346 ตร.ม. จำนวนยูนิต : 30 ยูนิต ที่ตั้ง : ริมถนนพระเทพ