เส้นทางจักรยานหัวหิน-ปราณบุรี

แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ เตรียมเสนองบประมาณวงเงิน 157 ลบ. (รวมทุกเส้นทาง) ในการจัดทำเส้นทางจักรยานโดยระยะแรกจะจัดทำขึ้นในระยะทาง 5 กม. เส้นทางที่ทำขึ้นจะเป็นหัวหิน – ปราณบุรี หรือ เพชรเกษมสายเก่า เส้นทางจักรยานหัวหิน, bicycle lane in huahin, ทางจักรยาน, เลนจักรยานหัวหิน, ทางจักรยานหัวหิน-ปราณบุรี, realist

1. แผนนำร่องเส้นทางจักรยาน 5 กม.

– ผู้รับผิดชอบ : แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ – งบประมาณเบื้องต้น : มูลค่า 30 ลบ. (รวมสร้างจุดจอดรถและที่เก็บจักรยาน 1-2 แห่ง) – ระยะทาง 5 กม. ความกว้าง 3 ม. – จุดประสงค์ในการสร้าง : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร ป้องกันอุบัติเหตุ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนและผู้สัญจรในพื้นที่ – ลักษณะเส้นทาง : ก่อสร้างเลนจักรยานขึ้นใหม่ทั้งหมดภายในพื้นที่เขตทางหลวง ซึ่งไม่จำเป็นต้องเวนคืนแต่อย่างใด โดยเส้นทางจักรยานจะสร้างคู่ขนานกับถนนสาย หัวหิน-ปราณบุรี หรือ เพชรเกษมสายเก่า มีความกว้างของเลน 3 ม. ให้จักรยานสามารถวิ่งสวนกันไปมาได้ จุดเด่นสำคัญของโครงการนี้จะเน้นการอนุรักษ์ต้นไม้ 2 ข้างทางริมถนนสายเดิมไว้ เพื่อให้เป็นเส้นทางจักรยานที่ร่มรื่น  – เส้นทาง : ซอย หัวหิน 97 บริเวณหน้าโรงพยาบาลสัตว์หัวหิน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขนานไปตามถนนเพชรเกษม สายเก่า ผ่านแยกเข้าสวนสนประดิพัทธ์ ตรงไปจนถึงแยกเข้า บ.เขาเต่า (ทางเข้าอ่างเก็บน้ำเขาเต่า โครงการพระราชดำริแห่งแรก) ส่วนหนึ่งของโครงการเลนจักรยานนี้ จะมีการสร้างทางจราจรสำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทั่วไปเพิ่มด้วยตั้งแต่บริเวณสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลไปจนถึงแยกบ.เขาเต่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่และนักศึกษา  ความคืบหน้า : ขณะนี้โครงการอยู่ในระหว่างสำรวจและออกแบบ เพื่อเสนอของบประมาณ ซึ่งล่าสุดกรมทางหลวงเห็นชอบในหลักการแล้ว โดยต่อจากนี้จะจัดทำการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงแผนงานก่อนเริ่มโครงการ ทั้งนี้ หากโครงการฯ ได้การตอบรับเป็นอย่างดี จะได้มีการสร้างส่วนต่อขยายออกไปจนถึง อ.ปราณบุรี ระยะทางรวม 15 กิโลเมตร เส้นทางจักรยานหัวหิน, bicycle lane in huahin, ทางจักรยาน, เลนจักรยานหัวหิน, ทางจักรยานหัวหิน-ปราณบุรี, realist เส้นทางจักรยานหัวหิน, bicycle lane in huahin, ทางจักรยาน, เลนจักรยานหัวหิน, ทางจักรยานหัวหิน-ปราณบุรี, realist เส้นทางจักรยานหัวหิน, bicycle lane in huahin, ทางจักรยาน, เลนจักรยานหัวหิน, ทางจักรยานหัวหิน-ปราณบุรี, realist Images & Info : Prachachat Online (17 Feb 2015)

2.แผนเส้นทางจักรยาน หัวหิน-ปราณบุรี 4 เส้นทาง

จากที่ทาง Realist ได้สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ ได้รับทราบข้อมูลที่ update ดังนี้ – ทางจักรยานจะมีความกว้าง 3 ม. อยู่ทางด้านซ้ายสุดของช่องจราจรโดยที่เส้นทางทั้งหมดจะแบ่งเป็น 4 เส้นทาง  1. ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ห้วยสายใต้ – วังยาว กม.ที่ 227+500 – 235+813 ประมาณงาน 80,000 ตร.ม. ตำบลหัวหิน วังเก ปราณบุรี 2. ทางหลวงหมายเลข 3325 ตอน ทางเข้าหาดทราย กม.ที่ 0+030 – 4+200 ประมาณงาน 12,000 ตร.ม. ตำบลหนองแก 3. ทางหลวงหมายเลข 3168 ตอน ปราณบุรี – ปากน้ำปราณ เส้นทางนี้แบ่งเป็น 2 ช่วง – ช่วงที่ 1 กม. 0+000 – 1+600 ประมาณงาน 4,800 ตร.ม. – ช่วงที่ 2 กม. 1+600 – 4+800 ประมาณงาน 19,000 ตร.ม. 4.ทางหลวงหมายเลข 3459 ตอน สามแยกบ้านกรูด – ปากคลองปราณ กม.ที่ 8+000 – 11+461 ประมาณงาน 13,850 ตร.ม. ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน – รวมงบฯ 4 เส้นทาง 15 กม. 157 ลบ. (อยู่ในขั้นตอนของบประมาณ) ตัวอย่างภาพลักษณะเส้นทางจักรยานที่กรมทางหลวงชนบท ได้เข้าฟื้นฟูถนนสายคลองโคน-ชะอำ เพื่อใช้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเลี่ยบอ่าวไทย ตั้งแต่ จ.สมุทรสงคราม ลงไปถึง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เส้นทางจักรยานหัวหิน, bicycle lane in huahin, ทางจักรยาน, เลนจักรยานหัวหิน, ทางจักรยานหัวหิน-ปราณบุรี, realist เส้นทางจักรยานหัวหิน, bicycle lane in huahin, ทางจักรยาน, เลนจักรยานหัวหิน, ทางจักรยานหัวหิน-ปราณบุรี, realist เส้นทางจักรยานหัวหิน, bicycle lane in huahin, ทางจักรยาน, เลนจักรยานหัวหิน, ทางจักรยานหัวหิน-ปราณบุรี, realist Images : กรมทางหลวงชนบท Info : กรมทางหลวงประจวบคีรีขันธ์