กรมทางหลวงแจ้งเกิด ทางยกระดับศรีนครินทร์ – สุวรรณภูมิ

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี สายใหม่) เป็นโครงข่ายทางหลวงที่มีความสำคัญในการเชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางของประเทศไปยังภาคตะวันออก

รวมถึงเป็นทางสายหลักที่เชื่อมเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ และเป็นถนนสายสำคัญในการคมนาคมและขนส่งบริเวณพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกของกรุงเทพฯ

ใครที่ผ่านไปสนามบินสุวรรณภูมิจึงไม่แคล้วต้องเจอปัญหารถติดบ่อยครั้ง เนื่องจากความต้องการใช้ทางหลวงหมายเลข 7 มากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดสะสม โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนและวันหยุดเทศกาล

กรมทางหลวงเล็งเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาประกอบ ด้วยมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 

 

 

สาเหตุการจราจรติดขัดสะสมเกิดจาก บริบทโดยรอบที่ประกอบด้วยสถานที่สำคัญระดับเมือง ทั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีขนส่งสินค้า

โดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทำให้ปริมาณการเดินทางและการส่งสินค้าทางอากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มมากขึ้น

รวมถึงความต้องการสัญจรระหว่างพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพฯ ซึ่งเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ปริมาณการจราจรจึงเพิ่มมากขึ้น เป็น 150,000 คัน/วัน

ส่งผลให้ความต้องการสัญจรเพิ่มขึ้น แต่ประสิทธิภาพของการจราจรและขนส่งลดลง

 

 

ความต้องการหลักในการเดินทาง แบ่งเป็น 2 แบบ แบ่งออกเป็น 

1. การเดินทางไป-กลับ พื้นที่ภาคตะวันออก

เช่น ชลบุรี แหลมฉบัง พัทยา ทั้งเพื่อการขนส่งสินค้าและเพื่อการสัญจรไปต่างจังหวัดส่วนตัว จากเดิมที่ต้องเผชิญกับการจราจรติดขัด

ติดทางเข้า-ออกต่างๆ การมีทางยกระดับศรีนครินทร์-สุวรรณภูมิจะทำให้สามารถสัญจรข้ามผ่านแยกต่างๆได้เลย ไม่ต้องเผชิญรถติดขัด โดยเฉพาะบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2. การเดินทางไป-กลับ สนามบินสุวรรณภูมิ

การเดินทางไปสุวรรณภูมิโดยตรง มักเป็นการเดินทางไปในช่วงเวลาใกล้เคียงกันครั้งละมากๆ มักก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดขึ้นได้

ดังนั้นการมีทางยกระดับทำให้ลดระยะเวลาในการเดินทาง การสัญจรสะดวกรวดเร็ว

 

 

1. แบ่งเบาความคับคั่งของการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-ชลบุรี) ในช่วงเข้าออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งบรรเทาผลกระทบต่อปัญหาการจราจรในโครงข่ายทางหลวงใกล้เคียง

2. รองรับปริมาณการจราจรและขนส่ง เข้าออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และสอดรับกับแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

3. เพิ่มศักยภาพการเดินทาง การขนส่ง และการท่องเที่ยว โดยผู้ใช้ทางสามารถเชื่อมต่อการเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

4. เพิ่มเส้นทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น ทั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและการเดินทางสู่พื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนและช่วงวันหยุดเทศกาล

 

 

เส้นทาง : ศรีนครินทร์ – สุวรรณภูมิ – ลาดกระบัง

ระยะทาง : ประมาณ 18.5 กม.

วงเงินค่าก่อสร้างเบื้องต้น 

:  35,000 ลบ. 

สถานะ : สรุปผลศึกษาโครงการขึ้นที่ 3 แล้ว / คาดว่าเดือน ก.ย. 2560 จะลงนามสัญญาจ้างได้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมทางหลวง

ปีที่สร้างเสร็จ : ประมาณปี 2565 

 

ทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ เริ่มต้นที่ กม.0 +000 ถึงกม.ที่18 +553 ระยะทางรวม 18.5 กม.

อยู่ในพื้นที่การปกครองของกทม. 5 เขต คือ บางกะปิ สวนหลวง ประเวศ สะพานสูง และลาดกระบัง

เริ่มจาก เชื่อมต่อกับปลายทางพิเศษศรีรัช เป็นทางยกระดับ แบบแยกโครงสร้าง 4 ช่องจราจร ทิศทางละ 2 ช่องจราจร

และจากทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ ขยายช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร ทิศทางละ 3 ช่องจราจร

 

รูปแบบการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย ทางยกระดับขนาด 3 ช่องจราจร แยกทิศทางไป-กลับ ทิศทางละ 3 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจรช่องละ 3.60 ม.

ความกว้างทางยกระดับเท่ากับ 15.80 ม. ความสูงประมาณ 18 ม. ตั้งอยู่ภายในเขตทางของทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 โดยมีตอม่อและโครงสร้างส่วนใหญ่วางอยู่บริเวณร่องน้ำชิดริมรั้ว 

ติดกับทางคู่ขนานด้านซ้ายทางและขวาทางของทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และโครงสร้างทางยกระดับเป็น คานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องหล่อสำเร็จรูป (Precast Concrete Box Girder)

โดยรูปแบบทางยกระดับพยายามให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและวิศวกรรม เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  แต่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด  

 

ทางขึ้น-ลงทางยกระดับของโครงการได้กำหนดทางขึ้น-ลง ไว้จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย

 

– ทางขึ้น-ลง ศรีนครินทร์

จะรับ-ส่งการจราจรที่มาจากทางพิเศษศรีรัช ถนนศรีนครินทร์และโครงข่ายถนนใกล้เคียง

เชื่อมต่อไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและเขตลาดกระบัง รวมทั้งการเดินทางไปยังพื้นที่ภาคตะวันออก

– ทางเชื่อมบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

จะรับ-ส่งการจราจร ที่มาจากทางพิเศษศรีรัช ถนนศรีนครินทร์และโครงข่ายถนนใกล้เคียง เชื่อมต่อไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รองรับการเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่พื้นที่เมืองชั้นในของกรุงเทพมหานคร

โดยได้พิจารณาให้มีด่านยกระดับในบริเวณนี้ คือ “ด่านเก็บค่าผ่านทางบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”

– ทางขึ้น-ลง ลาดกระบัง 

จะรับ-ส่งการจราจรที่มาจากทางพิเศษศรีรัช ถนนศรีนครินทร์และโครงข่ายถนนใกล้เคียง ไปยังพื้นที่ภาคตะวันออก

รวมทั้งรองรับการเดินทางจากพื้นที่ภาคตะวันออกสู่พื้นที่เมืองชั้นในของกรุงเทพมหานคร 

โดยได้พิจารณาให้มีด่านยกระดับในบริเวณนี้ คือ “ด่านเก็บค่าผ่านทางบริเวณลาดกระบัง”

โดยที่บริเวณจุดเริ่มต้นทางยกระดับของโครงการจะเข้าเชื่อมกับทางพิเศษศรีรัชโดยตรง 

ส่วนบริเวณ ทางเชื่อมเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะมีทางยกระดับขนาด 2 ช่องจราจร แยกออกจากทางยกระดับหลักเข้าเชื่อมกับทางยกระดับสุวรรณภูมิเดิม

จุดสิ้นสุดของทางยกระดับโครงการ จะมีการลดระดับลงสู่พื้นราบบริเวณเลยสะพานข้ามคลองลำปลาทิว เขตลาดกระบัง

มีระยะห่างจากทางเชื่อมบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประมาณ 4.5 กม.

ด่านเก็บค่าผ่านทาง ประกอบด้วย

ด่านเก็บค่าผ่านทาง บริเวณอากาศยานสุวรรณภูมิ

1. ด่านเก็บค่าผ่านทางสุวรรณภูมิ เป็นด่านยกระดับ จำนวนช่องเก็บค่าผ่านทาง 10 ช่อง (5 ช่อง/ทิศทาง) 

สามารถรองรับการจราจรได้ 65,000 คัน/วัน โดยจะใช้พื้นที่ทางยกระดับเดิมที่ได้จัดเตรียมพื้นที่ด่านยกระดับไว้แล้ว

ด่านเก็บค่าผ่านทาง บริเวณลาดกระบัง

2. ด่านเก็บค่าผ่านทางลาดกระบัง ตั้งอยู่บนทางยกระดับหลักก่อนถึงจุดสิ้นสุดโครงการ รูปแบบเป็นด่านยกระดับ คร่อมบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 

จำนวนช่องเก็บค่าผ่านทาง 22 ช่อง (11 ช่อง/ทิศทาง) สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้ 165,000 คัน/วัน

 

นอกจะมีการสร้างทางยกระดับศรีนครินทร์-สุวรรณภูมิแล้ว จะมีการพัฒนาปรับปรุงทางคู่ขนานพร้อมทางเท้าตลอดโครงการ ให้มีความสะดวกและปลอดภัยต่อการใช้งานมากขึ้น

โดยทางคู่ขนานจะมีเส้นทางขนาด ไม่น้อยกว่า 2 ช่องจราจร หรือ กว้างไม่น้อยกว่า 12 ม. พร้อมด้วยทางเท้า ไม่น้อยกว่า 3.5 ม. เพื่อให้เหมาะสมกับกับการใช้งาน

ที่มา : กรมทางหลวง