ส.ธุรกิจรับสร้างโอดตลาด Q4 ไม่ฟื้น จี้รัฐบาลคลอดมาตรการภาษีกระตุ้น

HN 14 DecImage : Daily News (16 Dec 2014) ส.ธุรกิจรับสร้างบ้าน คาดไตรมาส 4 ไม่กระเตื้อง ชี้เศรษฐกิจไม่ฟื้นกระทบผู้บริโภคชะลอใช้จ่าย วอนรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นให้สิทธิ์ลูกค้าปลูกสร้างบ้านลดหย่อนภาษีเงินได้ สูงสุดไม่เกิน 5% ของค่าก่อสร้าง นายวิสิฐษ์ โมไนยพงศ์ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านไตรมาส 4 ยังไม่ฟื้นตัวกลับมาคึกคักอย่างที่คาด ยอดสั่งสร้างบ้านใหม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งที่ปกติไตรมาสสุดท้ายของปีจะเป็นฤดูกาลขายของธุรกิจรับสร้างบ้าน จะมีลูกค้าทยอยจองสร้างบ้านและเข้ามาติดต่อสร้างบ้าน “สาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว จึงตัดสินใจชะลอการใช้จ่ายและเก็บออมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน กำลังซื้อของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นระดับกลาง-ล่าง ยังมีภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น และเศรษฐกิจต่างจังหวัดชะลอตัวจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ” ทั้งนี้คาดการณ์ภาพรวมรับสร้างบ้านในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจะมีมูลค่ารวม 11,500 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 7% ส่วนปีหน้าคาดเติบโต 5% ซึ่งผู้ประกอบการรับสร้างบ้านจะไม่ได้รับอานิสงส์โดยตรงจากการลงทุนของภาครัฐ ดังนั้นรัฐควรจะอัดฉีดเงินเข้าระบบเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน โดยมีข้อเสนอถึงรัฐบาล ให้ออกมาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นธุรกิจรับสร้างบ้าน โดยให้สิทธิ์ผู้ปลูกสร้างบ้านลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในอัตราไม่เกิน 5% ของค่าก่อสร้าง “สมาคมหารือประเด็นดังกล่าวกับ คสช. แต่ยังไม่คืบหน้า เพราะรัฐบาลมีนโยบายลดหย่อนภาษีให้ผู้ซื้อบ้านทั่วไป จึงมองว่าถ้าลดภาษีให้คนที่ปลูกสร้างบ้านอีกอาจซ้ำซ้อนกัน แต่หากกระตุ้นให้ตลาดรับสร้างบ้านโตจะส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจด้วย” Info : Prachachat Online (12 Dec 2014)