นครรังสิตเจริญแล้วนะจ๊ะ

Infographic 200 - Rangsit691

รังสิต เป็นเทศบาลในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยรังสิตเป็นเมืองปริมณฑลที่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครในทางตอนเหนือ ในปัจจุบัน รังสิตนอกจากจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางต่อไปยังบางจังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกแล้ว ยังมีความสำคัญในฐานะเป็นหนึ่งในเมืองบริวาร (Satellite City) ที่สำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีคนเดินทางเข้าออกเขตเมืองตลอดเวลาอีกด้วย

เทศบาลนครรังสิตมีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 76,973 คน แยกเป็นประชากรชายจำนวน 36,263 คน ประชากรหญิงจำนวน 40,710 คน ความหนาแน่นประชากรโดยเฉลี่ย 3,701 คน ต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร

มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่อยู่ในช่วงกรุงเทพตอนเหนือและปทุมธานี ที่ถือเป็นกำลังซื้อส่วนหนึ่งของห้างสรรพสินค้าในแถบนั้น ๆ เช่น ม.ธรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ ม.รังสิต และม.ศิลปากรกับม.หอการค้าไทยที่กำลังจะขยาย campus มา

นอกจากนั้น ยังมีรถไฟฟ้าสายสีแดง จุดเริ่มต้นโครงการ เริ่มจาก กม.6+000 บริเวณสามแยกประดิพัทธ์ ประมาณ 1.8 กิโลเมตร ทางทิศใต้ของสถานีบางซื่อ ไปตามแนวเขตทางรถไฟในเส้นทางรถไฟสายเหนือ ผ่านเขตจตุจักร บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง และไปสิ้นสุดที่สถานีรังสิต จังหวัดปทุมธานี ระยะทางประมาณ 26.3 กิโลเมตร โดยในอนาคตอันใกล้นี้จะต่อขยายไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแนวเส้นทางมีระยะทางรวม 26.3 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นทางยกระดับ จากบางซื่อ (กม.6+000) ไปถึงดอนเมือง (กม.25+232) ระยะทาง 19.2 กิโลเมตร และลดระดับลงอยู่ระดับพื้นดิน จากสถานีดอนเมือง (กม.25+232) ถึงรังสิต (กม.32+350) ระยะทาง 7.1 กม. โดยมีรั้วกั้นตลอดแนวจากดอนเมืองถึงรังสิต ขนาดทาง 1.000 เมตร (Meter Gauge) เชื่อมต่อกับทางรถไฟสายเหนือในปัจจุบันโดยการก่อสร้างเป็นทางยกระดับจากบางซื่อ (กม.6+000) ไปยังดอนเมือง (กม.25+232) ระยะทาง 19.2 กิโลเมตร และลดระดับลงอยู่ระดับพื้นดินจากสถานีดอนเมือง (กม.25+232) ถึงรังสิต (กม.32+350) ระยะทาง 7.1 กิโลเมตร โดยมีรั้วกั้นตลอดแนวเส้นทางจากดอนเมืองถึงรังสิต ทางรถไฟมีขนาด 1.000 เมตร (Meter Gauge) เชื่อมต่อกับทางรถไฟสายเหนือในปัจจุบัน

I200Image : Bangsue-Rangsitredline.com

พื้นที่กรุงเทพตอนเหนือจนถึงปทุมธานี ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ

Future City

Future Park + Zpell
ที่ดิน : กว่า 600 ไร่
พื้นที่เช่า : 600,000 ตร.ม.
มูลค่าการลงทุน : 5,300 ลบ. (เฉพาะรีโนเวทฟิวเจอร์พาร์ค 400-500 ลบ.)
เจ้าของโครงการ : บ.รังสิตพลาซ่า
กำหนดเปิด : สค.58

I200 - Z1

I200 - Z2

I200 - Z3

I200 - Z4

All Images : Future City

Mega Rangsit

ที่ดิน : 250 ไร่ เฉพาะที่ดินจากตระกูลสนิทวงศ์ฯ และกำลังกว้านซื้ออีก รวมน่าจะประมาณ 1,000 ไร่
พื้นที่เช่า : N/A
มูลค่าการลงทุน : เฉพาะที่ดิน 250 ไร่ ราคา 700 ลบ.
เจ้าของโครงการ : SF (49%) + Ikano (49%) + ไทยวนาสิริ (2%) = บริษัทร่วมทุน ชื่อ North Bangkok Development
กำหนดเปิด : N/A

I200 - MegaImage : SF

Central ‘M’

ที่ดิน : 616 ไร่ หน้ากว้าง 1 กม.
พื้นที่เช่า : 482,500 ตร.ม.
มูลค่าการลงทุน : ที่ดิน 4,200 ลบ. + ค่อก่อสร้าง 9,500 ลบ.
เจ้าของโครงการ : CPN
กำหนดเปิด : N/A

I200 - MImages : CPN

The Hub (ขยายจาก Zeer รังสิต)

รวม The Hub และ Zeer

ที่ดิน : 86 ไร่ 1 งาน
พื้นที่เช่า : 350,000 ตร.ม.
มูลค่าการลงทุน : 3,500 ลบ.
เจ้าของโครงการ : Zeer Property (PLC)
กำหนดเปิด : ก.พ. 2015

I200 - Hub

I200 - Hub2

I200 - Hub3

I200 - Hub4

I200 - Hub5

All Images : Zeer Rangsit

โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ รังสิต

รีโนเวทจาก เมอร์รี่คิง เก่า
ที่ดิน : 4 ไร่ 3 งาน 68 ตร.ว.
พื้นที่เช่า : 20,000 ตร.ม.
มูลค่าการลงทุน : N/A
เจ้าของโครงการ : ถาวรสินพัฒนา
กำหนดเปิด : เปิดแล้ว

I200 - Bo1

I200 - Bo2

I200 - Bo3

I200 - Bo4

All Images : Bobae Tower Rangsit

 

Imagine Village

อยู่ในพื้นที่ม.กรุงเทพ ติดถนนวิภาวดี-รังสิต
ที่ดิน : 4 ไร่
พื้นที่เช่า : 4,200 ตร.ม.
มูลค่าการลงทุน : 350 ลบ.
เจ้าของโครงการ : ม.กรุงเทพ
กำหนดเปิด : เปิดแล้ว

I200 - Imagine

I200 - Imagine2

All Images : Bangkok University