เปิดโครงการบ้านประชารัฐ

I315 บ้านประชารัฐ Line @1040

บ้านประชารัฐคืออะไร

โครงการบ้านประชารัฐ คือ โครงการปล่อยสินเชื่อวงเงิน 70,000 ลบ.ของรัฐบาล เอื้อต่อผู้มีรายได้น้อยให้สามารถซื้อบ้านได้แบบดอกเบื้ยถูกลง แบ่งเป็น 1.สินเชื่อให้กับผู้ประกอบการเอกชนภาคอสังหาริมทรัพย์สร้างที่อยู่อาศัย ในวงเงิน 3 หมื่นลบ. ผ่านธนาคารกรุงไทย ออมสิน และธอส.   2.สินเชื่อให้ประชาชนกู้ซื้อบ้าน ผ่านธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ แห่งละ 2 หมื่นลบ. รวม 4 หมื่นลบ.โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี บ้านประชารัฐจะครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทุกอันต้องมีราคาไม่เกิน 1.5 ลบ. ไม่ว่าจะสร้างบนที่ดินของตนเอง โครงการของเอกชน หรือสร้างบนที่ดินของรัฐ และยังครอบคลุมไปจนถึงที่อยู่อาศัยที่สร้างใหม่ สร้างเสร็จพร้อมอยู่ และทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์ รวมทั้ง NPA ของกรมบังคับคดี
              โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรืออาชีพอิสระ ที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มาก่อน ให้สามารถมีที่อยู่อาศัยในราคาที่ไม่เกิน 1.5 ลบ. เป็นของตัวเอง หรือซ่อมแซมและต่อเติมที่อยู่อาศัยโดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559  

บ้านประชารัฐ มีที่ไหนบ้าง

            ที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านประชารัฐมีราคาไม่เกิน 1.5 ลบ. ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งสร้างบนที่ดินของตนเอง โครงการของเอกชน หรือโครงการที่สร้างบนที่ดินของรัฐ ซึ่งครอบคลุมที่อยู่อาศัยที่สร้างใหม่ สร้างเสร็จพร้อมอยู่ และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์ โดยโครงการของเอกชนจะประกอบไปด้วยโครงการบ้านของ Developers ชั้นนำ เช่น LPN, พฤกษา, ศุภาลัย ซึ่งบางโครงการจะเข้าร่วมบางส่วน (เฉพาะที่ราคาไม่เกิน 1.5 ลบ.) หรือบางโครงการมีราคาไม่เกินนี้อยู่แล้วก็จะเข้าร่วมทั้งหมด

ใครมีสิทธิ์จองบ้านประชารัฐบ้าง

           ผู้ขอสินเชื่อจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 65 ปี
 ส่วนการซื้อบ้าน เช่าซื้อ หรือสร้างใหม่ ราคาหลังละไม่เกิน 1.5 ลบ. 
และเป็นบ้านหลังแรกเท่านั้น โดยผู้ขอสินเชื่อ ต้องไม่เคยมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านมาก่อน ยกเว้นว่า จะเป็นการซ่อมแซมหรือต่อเติมที่อยู่อาศัย
 รวมทั้งผู้ขอสินเชื่อ ต้องไม่มีชื่อเป็นหรือเคยเป็น “เจ้าบ้าน” ในทะเบียนบ้านที่นำมาแสดงเป็นหลักฐานการยื่นกู้กับธนาคาร และต้องมีชื่อเป็น “ผู้อยู่อาศัย” ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 3 ปี ยกเว้น มีชื่อเป็นเจ้าบ้านแต่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านนั้น                สำหรับคนที่มีบ้านแล้ว สามารถขอสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมและตกแต่งที่อยู่อาศัยได้ ในวงเงินกู้ไม่เกิน 5 แสนบาท คิดดอกเบี้ยเท่ากับกรณีที่กู้บ้านไม่เกิน 7 แสนบาท ทั้งนี้มูลค่ารวมของที่ดินและที่อยู่อาศัยที่จะขอกู้เพื่อซ่อมแซมหรือต่อเติมต้องไม่เกิน 1.5 ลบ.

เงื่อนไขพิเศษสำหรับผู้จองบ้านประชารัฐ

              สิทธิพิเศษเพื่อผู้จองบ้านประชารัฐ คือ ไม่จำกัดรายได้ผู้ขอสินเชื่อ ครอบคลุมทั้งข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยมาก่อน              นอกจากนั้นแล้ว ผู้ประกอบการที่อยู่อาศัย จะลดราคาบ้านให้อีกอย่างน้อย 2% จากราคาขายสุทธิ ทำให้วงเงินขอสินเชื่อกู้ซื้อบ้านลดลง
 พร้อม ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์และค่าจำนอง
 ฟรีค่าส่วนกลาง 1 ปี
 แถมดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติ ระยะเวลาผ่อนสูงสุดถึง 30 ปี
 เท่านั้นยังไม่พอ! ธนาคารยังผ่อนปรนสัดส่วนความสามารถชำระหนี้ต่อรายได้เพิ่มเป็นสูงสุดไม่เกิน 50% ของรายได้สุทธิต่อเดือนกรณีลูกค้ารายย่อย จากเดิม 33% อีกด้วย  

อัตราดอกเบี้ยและสินเชื่อบ้านประชารัฐ

              ในส่วนของประชาชนนั้น แยกเป็นเงินกู้เพื่อซื้อหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 700,000 บ. และไม่เกิน 1.5 ลบ. หรือกรณีกู้เพื่อซ่อมแซมวงเงินไม่เกิน 500,000 บ. จะมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการบ้านประชารัฐจะแบ่งวงเงินกู้ออกเป็น 2 ส่วนคือ

          1. วงเงินกู้ต่ำกว่า 700,000 บ.

                   ปีที่ 1     ดอกเบี้ย 0%                    ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ย 2%                    ปีที่ 4-6 ดอกเบี้ย 5%                    ปีที่ 7 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยลอยตัว            * กรณีปีที่ 7 เป็นต้นไป ธอส. คิดอัตราดอกเบี้ย MRR–0.75% ต่อปี (ปัจจุบัน MRR 6.75%)            * กรณีปีที่ 7 เป็นต้นไป ออมสิน คิดอัตราดอกเบี้ย MRR – 1.475% (ปัจจุบัน MRR 7.475%)             เราสามารถเลือกผ่อนได้ถึง 30 ปี หากเราขอสินเชื่อในวงเงิน 300,000 – 700,000 บ. เป็นเวลา 10-30 ปี จะต้องเลือกผ่อนจ่ายอย่างไร ดูได้จากตารางด้านล่างนี้ เธ•เธฒเธฃเธฒเธ‡เน€เธ‡เ        จากตารางด้านบนจะเห็นว่า ถ้าเราขอสินเชื่อ 700,000 บ.  ปีที่ 1-3 จะผ่อนแค่เดือนละ 3,000 บ. พอปีที่ 4-6 จะผ่อนเดือนละ 4,100 บ. ขณะที่ปีที่ 7 เป็นต้นไป ผ่อนเดือนละ 4,500 บ.  

      2. วงเงินกู้ 700,001-1,500,000 บ.

                    ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ย 3%                     ปีที่ 4-6 ดอกเบี้ย 5%                     ปีที่ 7 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยลอยตัว            * กรณีปีที่ 7 เป็นต้นไป ธอส. คิดอัตราดอกเบี้ย MRR–0.75% ต่อปี สำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป และ MRR–1% ต่อปี         สำหรับลูกค้าสวัสดิการ            * กรณีปีที่ 7 เป็นต้นไป ออมสิน คิดอัตราดอกเบี้ย MRR –1.475% สำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป และ MRR -1.725% ต่อปี สำหรับลูกค้าสวัสดิการ และหากเราขอสินเชื่อในวงเงิน  700,000-1,500,000 บ. เป็นเวลา 10-30 ปี จะต้องเลือกผ่อนจ่ายอย่างไร ดูได้จากตารางด้านล่างนี้ เธ•เธฒเธฃเธฒเธ‡เน€เธ‡เ              และถ้าหากเราขอสินเชื่อ 1.5 ลบ. และขอผ่อนชำระ 30 ปี ปีที่ 1-3 จะผ่อนแค่เดือนละ 7,200 บ. พอปีที่ 4-6 จะผ่อนเดือนละ 8,900 บ. ขณะที่ปีที่ 7 เป็นต้นไป ผ่อนเดือนละ 9,700 บ. กรณีกู้ซ่อมแซม หรือต่อเติม                     วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บ. เริ่มต้นผ่อนชำระ 2,100 บ./เดือน  

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อบ้านประชารัฐ

       บ้านประชารัฐ ธนาคารออมสิน                  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้และคู่สมรส                  2. สำเนาใบสำคัญสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนาใบมรณบัตรของผู้สมรส                  3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้และคู่สมรส        บ้านประชารัฐ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                  1. บัตรประจำประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ                  2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน                  3. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่                  4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล                  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส                   6. ใบรับรองเงินเดือน/หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ                  7. สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน                  8. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ) และ 12 เดือน (กรณีอาชีพอิสระ)                  9. สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนฯ                 10. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้                 11. รูปถ่ายกิจการ                 12. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกันเงินกู้

                1. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาวางมัดจำ/สัญญาเช่าซื้อการเคหะ                 2. สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน                 3. สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดทุกหน้า กรณีซื้อสินทรัพย์มือสองต้องรับรองสำเนาโดยเจ้าพนักงานที่ดิน             โครงการบ้านประชารัฐ กำหนดระยะเวลาดำเนินงานไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่ วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป และหากวงเงินเต็มแล้ว ก็ต้องลุ้นดูกันว่า จะมีการขยายวงเงินเพิ่มเติมอีกหรือไม่?              ทั้งนี้ บ้านประชารัฐนี้ คาดว่า จะมีประชาชนได้รับผลประโยชน์ราว 40,000-50,000 รายเลยทีเดียว จึงนับว่าเป็นนโยบายภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่ประโยชน์ตกอยู่กับผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงานเต็มที่  

เผยรายชื่อ บ้านประชารัฐ ผู้ประกอบการตบเท้าเข้าร่วมกว่า 4 หมื่นยูนิต

             ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่ามีทาวน์เฮาส์และคอนโดมิเนียม 55 โครงการ จำนวนกว่า 1.2 หมื่นยูนิต ที่เข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐจาก 8 บริษัท อสังหาฯ ได้แก่ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท, บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์, บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์, บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์, บมจ.ศุภาลัย, บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้, บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ รวมถึง “กคช.-การเคหะแห่งชาติ” ที่ขน 2.67 หมื่นยูนิตภายใต้แบรนด์ “โครงการเคหะประชารัฐ” ร่วมแจมด้วย

โดยเราได้รวบรวมมาให้เลือกชมกันตามแผนที่ด้านล่าง แบ่งตามรายชื่อผู้ประกอบการ และราคาเริ่มต้นดังนี้

ประชาชนแห่จองบ้านเคหะประชารัฐ

          “โครงการบ้านเคหะประชารัฐ” ที่เปิดขายครั้งนี้มีทั้งสิ้น 221 โครงการ รวม 22,884 ยูนิต แบ่งเป็นโครงการพร้อมอยู่กว่า 9,500 ยูนิต ราคาตั้งแต่ 300,000 – 700,000  บ.  และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างพร้อมอยู่ภายใน 18 เดือนอีกกว่า 60 โครงการกว่า 13,000 ยูนิต ราคาตั้งแต่ 480,000 บ. ถึง 740,000  บ.             วันที่ 6 ก.ค. 2559 การเคหะแห่งชาติ จัดมหกรรมขายโครงการบ้านเคหะประชารัฐ ระหว่างวันที่ 6-10 ก.ค. 2559 มีราคาขาย 300,000-700,000 บ. ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถจองโครงการบ้านเคหะประชารัฐได้ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30–18.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังเปิดให้จองในพื้นที่หลัก 5 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 6–15 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30–18.00 น. ได้แก่ ภาคกลางที่สำนักงานขายโครงการอยุธยา (โรจนะ), ภาคตะวันออกที่สำนักงานขายโครงการชลบุรี 2, ภาคเหนือที่เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่โรบินสัน บุรีรัมย์, ภาคใต้ที่บิ๊กซี กระบี่ และสำนักงานขายที่มีโครงการตั้งอยู่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615              การเปิดจองวันแรก (6 กค. 2559) ที่สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ มีผู้สนใจจองซื้อบ้านจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ทำเลที่ดี เช่น โครงการประชาสำราญ เขตหนองจอก บ้านเดียวพร้อมอยู่ ราคา 6 แสน 5 หมื่นบาท ที่เหลืออยู่ 90 ยูนิต  มีผู้จองซื้อมากกว่า 1,000 คน ทางการเคหะแห่งชาติ ต้องปรับหลักเกณฑ์การจองซื้อเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน  โดยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จอง จากนั้นจะนำรายชื่อไปจับสลากเพื่อให้สิทธิ์ผู้โชคดี ส่วนโครงการบ้านในเขตสายไหม ได้รับความสนใจมากเช่นกันมีผู้จองซื้อทั้ง ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น และอาคารชุดจำนวนมาก  แต่ยังมียูนิตพร้อมเปิดให้จองอย่างเพียงพอ จึงไม่ต้องใช้วิธีการจับสลาก NHA-01.original Info : การเคหะแห่งชาติ

กคช.เปิดตัวโครงการบ้านเคหะประชารัฐ ขานรับนโยบายรัฐบาล

บ้านเคหะประชารัฐ 004

บ้านเคหะประชารัฐ 001 บ้านเคหะประชารัฐ 001 Info : การเคหะแห่งชาติ