ซื้อบ้านเดี่ยว โซนวงแหวนตะวันออก ดีอย่างไร?

ความต้องการที่อยู่อาศัยยังเป็นปัจจัยหลักที่คนต้องการ ดังจะเห็นได้จากการสำรวจความต้องการบ้านของผู้บริโภคโดย ธอส. ซึ่งใช้ในการสังเกตสถานการณ์ความต้องการที่อยู่อาศัย ว่ากำลังเป็นอย่างไรและจะไปในทิศทางไหนต่อไป เพราะในปัจจุบันโครงการบ้านเดี่ยวในเมืองชั้นใน-ชั้นกลาง มีราคาเริ่มต้นประมาณ 20 ล้านบาทขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ และนับวันจะยิ่งมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่หากจะหาบ้านเดี่ยวตามคุณสมบัติดังกล่าว ในราคาที่สมเหตุสมผล บริเวณที่เขยิบออกจากตัวเมืองอย่างเช่น บริเวณเส้นถนนวงแหวนทั้ง 2 ฝั่ง (ตะวันตก-ตะวันออก) เห็นจะเป็นตัวเลือกที่ดี ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่หลากหลายโครงการที่เพิ่งเปิดตัว ที่มีศักยภาพสูง น่าสนใจต่อการลงทุนเป็นอย่างมาก จากวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยโดย ธอส. ที่ทำการสำรวจความต้องการ “ที่อยู่อาศัย” ของประชาชนทั่วประเทศ ผ่านแอพพลิเคชั่น “คนไทยมีบ้าน” รวมถึงเว็บไซต์ ธอส.และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จากจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 78,586 ราย พบว่า กว่า 46,095 ราย หรือคิดเป็น 65% ของกลุ่มตัวอย่าง มีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยจากโครงการจัดสรร ส่วน 35% ที่เหลือคือกลุ่มของผู้ที่มีความต้องการสร้างที่อยู่อาศัยเอง
หากแจกแจงความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยจากโครงการในช่วงปี 2560-2562 จำนวน พบว่ามีความต้องการซื้อ “บ้านเดี่ยว” สัดส่วน 57.3% เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือทาวน์เฮาส์ 25.1% คอนโดมิเนียม 8.81% บ้านแฝด 4.6% และอาคารพาณิชย์ 4.1% ตัวเลขดังกล่าวช่วยสนับสนุนว่า โครงการบ้านเดี่ยว ยังคงเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะต้องยอมรับว่า การซื้อบ้านเดี่ยวมีข้อดีในหลายๆ ด้าน ที่นอกจากจะได้ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์แล้ว ยังได้บริเวณโดยรอบบ้านที่เป็นพื้นที่ใช้สอย ใช้งานได้เต็มที่กว่าคอนโดฯ รวมถึงยังได้ความเป็นส่วนตัวมากกว่าโครงการรูปแบบอื่นๆ อย่างเช่น ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ เป็นต้น   

1. การเชื่อมต่อของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก

ปัจจุบันการสัญจรเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานคร ทางฝั่งตะวันออก-ฝั่งตะวันตก หรือแม้กระทั่งจะเป็นการเชื่อมต่อไปยังจังหวัดรอบข้าง สามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นจากการสัญจรผ่านเส้นทาง “ทางหลวงพิเศษ” โดยสายทางที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อกรุงเทพฯ ทั้ง 2 ฝั่ง คือ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ที่เชื่อมต่อไปยังจังหวัดชลบุรี และอีกสายทางคือ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ซึ่งมีลักษณะเชื่อมต่อกันเป็นวงบรรจบกันครบรอบได้ โดยวิ่งผ่านทั้งบริเวณกรุงเทพฯ ชั้นนอกทั้งหมด หรืออย่างที่หลายๆ คนเรียกกันว่า เส้นถนนวงแหวนรอบนอก นั่นเอง ซึ่งทางหลวงพิเศษนี้ ประกอบไปด้วย 4 ช่วงหลักคือ 1. บางปะอิน – บางขุนเทียน 2. บางขุนเทียน – บางครุ 3. บางครุ – บางแก้ว 4. บางแก้ว – บางปะอิน สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น ใช้เป็นทางเลี่ยงเมืองกรุงเทพมหานครที่เป็นตัวเชื่อมทางสายหลักเข้าไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศ รวมถึงเป็นเส้นที่เชื่อมเข้าสู่กรุงเทพชั้นในได้อย่างสะดวกสบายอีกด้วย

2. การคมนาคมในกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก

ด้านของตำแหน่งที่ตั้ง

กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก เป็นจุดที่ตั้งของย่านสำคัญหลายแหล่ง ทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจอย่างเช่น สาทร สีลม ทองหล่อ อโศก พระนคร ล้วนแต่กระจุกตัวอยู่บริเวณฝั่งนี้ทั้งสิ้น การเชื่อมต่อจากฝั่งตะวันออกเข้าสู่ใจกลางเมืองจึงค่อนข้างได้เปรียบ เมื่อเทียบกับการเดินทางจากฝั่งตะวันตก ซึ่งอยู่อีกฝั่งที่ต้องข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อการเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง ในขณะที่การเชื่อมต่อจากฝั่งตะวันออกเข้าสู่ตัวเมืองสามารถทำได้อย่างสะดวกสบาย ทั้งนี้ก็เป็นเหตุมาจากการมีเส้นทางสัญจรที่ครบครันและสะดวกสบาย ทั้งทางหลวงพิเศษรวมถึงโครงการรถไฟฟ้าในอนาคต

ด้านของการเชื่อมต่อในฝั่งตะวันออก

1. ทางหลวงพิเศษ  ได้แก่

ทางหลวงพิเศษสาย 9 ช่วงบางแก้ว – บางปะอิน สายทางที่เราจะเน้นพิจารณากันคือ สายทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ช่วงบางแก้ว – บางปะอิน โดยจากรายงานปริมาณการจราจรของรถยนต์ ของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ซึ่งทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 มีปริมาณการสัญจรของรถที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี2559 มีปริมาณถึง 95 ล้านคันที่สัญจรบนถนนเส้นนี้ เพราะเป็นเส้นทาง Logistic ที่สำคัญทั้งขึ้นเหนือและไปยังภาคตะวันออก มีโครงการบ้านพักอาศัยเริ่มจับจองพื้นที่บริเวณเส้นถนนทางพิเศษกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวโน้มการขยายตัวของโครงการบ้านพักอาศัย รวมถึงยังส่งผลให้เกิดโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ เพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าวด้วย

2. โครงการขนส่งสาธารณะระบบราง ได้แก่

รถไฟฟ้าสายสีส้ม โครงการเริ่มต้นจากสถานีรถไฟตลิ่งชันไปสิ้นสุดที่สถานีสุวินทวงศ์บริเวณมีนบุรี แล้วเสร็จ ตุลาคม 2565 และเปิดใช้บริการ ปี 2566 รถไฟฟ้าสายสีชมพู โครงการเริ่มต้นจากสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีไปสิ้นสุดที่สถานีมีนบุรี จะเปิดบริการปี 2564 Airport Rail Link โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเดินทางสู่ท่าอากาศยานได้สะดวก รวดเร็ว และคล่องตัวมากขึ้น Light Rail Transit เป็นเส้นทางที่เชื่อมจากรถไฟฟ้าสายสีเขียว (สายสุขุมวิท) ที่สถานีบางนา ซึ่งจะวิ่งไปทางทิศตะวันออก บนถ.บางนา-ตราด
 

3. ข้อมูลบ้านเดี่ยวราคา 10 ล้าน บริเวณฝั่งตะวันออก

การขยายตัวของเมืองในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในบทความนี้เราจะแบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบริเวณตอนเหนือ (รามอินทรา) และ ส่วนบริเวณทางตอนใต้ (บางนา) โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับเมืองที่ค่อนข้างครบครันอย่างมาก ทั้งสถานพยาบาลขนาดใหญ่ ศูนย์การค้า โครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ท่าอากาศยานขนาดใหญ่ของเอเชีย หรือโรงเรียนนานาชาติต่างๆ ทั้งนี้ก็คือเพื่อรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวของผู้คนที่เพิ่มขึ้นทั้งในและนอกประเทศนั่นเอง

“รามอินทรา – วงแหวน”

ในบริเวณวงแหวน-รามอินทรา เป็นอีกพื้นที่ที่เริ่มมีการพัฒนาขึ้น จะเห็นได้จากการมีโครงการที่พักอาศัย ที่เริ่มจับจองพื้นที่และทำการเปิดโครงการใหม่ๆ ขึ้นมาเรื่อยๆ อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่รองรับการขยายตัวของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น สถานพยาบาล ศูนย์การค้า โรงเรียนนานาชาติ สถานพยาบาล : รพ.สินแพทย์, รพ.นพรัตน์ราชธานี, รพ.พญาไทนวมินทร์ ศูนย์การค้า : Fashion Island, Promanade โรงเรียนนานาชาติ : รร.เลิศหล้า, Ladprao Bilingua International School, Heathfield International School  

เปรียบเทียบโครงการบ้านเดี่ยว Luxury ราคาเริ่มต้น 6-10 ล้านบาท โซนรามอินทรา

โครงการใหม่บ้านเดี่ยว Luxury 6-10 ลบ. ใหม่ล่าสุด ในโซนรามอินทรา-วงแหวน

1. เศรษฐสิริ พหล-วัชรพล

เจ้าของราคา : แสนสิริ ที่ตั้ง : ถนนเทพรักษ์ เขตบางเขน ราคาเริ่มต้น : 14.39 ลบ. จำนวนหลัง : 265 หลัง พื้นที่ใช้สอย : 186 – 345 ตร.ม.
บ้านเดี่ยวหน้ากว้าง โครงการใหม่จาก แสนสิริ ตั้งอยู่บนถนนเทพรักษ์ ถือเป็นโครงการบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ที่เข้ามาตั้งอยู่บนถนนตัดใหม่เส้นนี้ โดยศักยภาพของถนนนี้คือสามารถเข้า-ออกเมืองได้ค่อนข้างสะดวก มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายตอบรับกับการใช้งานของลูกบ้านที่มีจำนวนยูนิตมากถึง 256 ยูนิต ซึ่งเป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะ อาจทำให้ความเป็นส่วนตัวลดลงเมื่อเทียบกับโครงการอื่น

2. อารียา บุษบา ลาดพร้าว-เสรีไทย

เจ้าของราคา : อารียา พรอพเพอร์ตี้ ที่ตั้ง : ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม ราคาเริ่มต้น : 12.00 ลบ. จำนวนหลัง : 27 หลัง พื้นที่ใช้สอย : 290 ตร.ม.
โครงการบ้านเดี่ยวจากค่าย อารียา พอรพเพอร์ตี้ เป็นบ้านเดี่ยวแห่งเดียวบนถนนเสรีไทย สไตล์คอนเท็มโพรารี่ ออกแบบทุกพื้นที่อย่างเอ็กซ์คลูซีฟ รองรับทุกรูปแบบการอยู่อาศัย ในสังคมมีระดับและเป็นส่วนตัว ขนาดพื้นที่ใช้สอยกว่า 290 ตร.ม. อีกทั้งภายในโครงการมีจำนวนยูนิตเพียงแค่ 27 ยูนิตเท่านั้น ตอบสนองในเรื่องของความเงียบสงบ มีความเป็นส่วนตัวสูง

3. ภัสสร วงแหวน-รามอินทรา

โครงการ ภัสสร วงแหวน-รามอินทรา โครงการเปิดตัวใหม่จาก Pruksa Real Estate เป็นโครงการบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์น 3 ชั้น ที่ตั้งอยู่บนสุดยอดทำเลศักยภาพ ติดถนนใหญ่วงแหวน กาญจนาภิเษก ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูด้วยระยะทางเพียง 2 กม. มาพร้อมกับแนวความคิด Urban Life Style บ้านเดี่ยวที่มากด้วยฟังก์ชั่นใช้สอย รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตในเมือง พร้อมมอบทัศนียภาพที่กว้างไกลกว่าที่เคย
ชื่อโครงการ : ภัสสร วงแหวน-รามอินทรา เจ้าของโครงการ : Pruksa Real Estate พื้นที่โครงการ : 28-1-17 ไร่ ที่ตั้้งโครงการ : ถ.วงแหวน กาญจนาภิเษก UNIT TYPE จำนวนยูนิตทั้งหมด : 110 ยูนิต แบบบ้าน : 2 แบบ 1. Prelite (พรีลีท) เริ่มต้น 10.5 ล้านบาท 2. Prelegence (พรีลิแกนซ์) เริ่มต้น 10.5 ล้านบาท FACILITIES – สระว่ายน้ำระบบเกลือ ขนาด 10×16 ม. ออกแบบรองรับ Universal Design – ห้อง Fitness แบบ Panoramic – สวนสาธารณะ แบบ Play Scape

LIVING ROOM

BEDROOM

 

“บางนา – วงแหวน”

ในส่วนบริเวณบางนา วงแหวน เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากจะมีโครงการที่พักอาศัยผุดตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ยังมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่อยู่หลายโครงการ อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น สถานพยาบาล โรงเรียนนานาชาติ ช่วยรองรับการขยายครอบครัวของผู้อยู่อาศัยในบริเวณนี้อีกด้วย Mega Project : Mega Bangna, Mega City, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฟส 2 สถานพยาบาล : รพ.ไทยนครินทร์, รพ.บางนา5 โรงเรียนนานาชาติ : Concordian International School, Nantawan International School, Thai-Chinese International School  

เปรียบเทียบโครงการบ้านเดี่ยว Luxury ราคาเริ่มต้น 6-10 ล้านบาท โซนบางนา วงแหวน

โครงการใหม่บ้านเดี่ยว Luxury 6-10 ลบ. ใหม่ล่าสุด ในโซนบางนา-วงแหวน

1. Centro บางนา กม.7

เจ้าของราคา : AP Thailand ที่ตั้ง : ซ.ราชวินิตบางแก้ว ถ.บางนา-ตราด ราคาเริ่มต้น : 8.50 ลบ. จำนวนหลัง : 131 หลัง พื้นที่ใช้สอย : 175 – 342 ตร.ม.
บ้านเดี่ยวโครงการใหม่จากค่าย AP Thailand เน้นความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยด้วยยูนิตที่มีจำนวนอยู่ในขนาดปานกลาง เน้นพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านจากพื้นที่ใช้สอยที่มีให้ตั้งแต่ 175-342 ตร.ม. โครงการรายล้อมไปด้วยพื้นที่ว่าง ซึ่งบางส่วนยังเป็นพื้นที่สำหรับทำการเกษตร บางส่วนเป็นพื้นที่พักอาศัยอย่างโครงการบ้านจัดสรร แต่อยู่ในระยะที่ไกลออกไปไม่ชิดติดกับโครงการมากนัก ตอบสนองเรื่องของความสงบและความเป็นส่วนตัวได้อย่างดี

2. The City บางนา กม.7

เจ้าของราคา :  AP Thailand ที่ตั้ง : ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม ราคาเริ่มต้น : 11.50 ลบ. จำนวนหลัง : 88 หลัง พื้นที่ใช้สอย : 270-375 ตร.ม.
อีกโครงการจากค่ายเดียวกันกับ Centro บางนา กม.7 เป็นบ้านเดี่ยวแห่งหลังใหญ่สไตล์โมเดิร์น ซึ่งเป็นแบบบ้านรุ่นใหม่ของ The City มาพร้อมกับแนวคิด Beyond living with an urban city lifestyle สร้างรูปแบบการอยู่อาศัยที่เหนือกว่า ตามแบบฉบับสังคมคนเมือง พร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและสังคมส่วนตัวที่มีจำนวนยูนิตขนาดกระทัดรัดเพียง 88 หลังเท่านั้น ตอบโจทย์ได้ดีกับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและความสงบได้อย่างดี

3. ภัสสร บางนา-วงแหวน

โครงการ ภัสสร บางนา วงแหวน อีกหนึ่งโครงการเปิดตัวใหม่จาก Pruksa Real Estate ที่เพิ่มความพิเศษด้วยการเป็นโครงการที่เป็นส่วนหนึ่งของ Pruksa Avenue รายล้อมไปด้วยสังคมระดับคุณภาพ มาพร้อมกับแนวความคิด Good Moment Great Society สังคมที่พร้อมเพื่อทุกความสำเร็จ โดย ภัสสร บางนา วงแหวน มีแนวคิดในการออกแบบด้วยความเรียบหรู New Concept Living ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพ สะดวกต่อการเดินทางเชื่อมต่อ ทั้งทางถนนหลักและทางพิเศษที่มีรองรับอยู่มากมาย
ชื่อโครงการ : ภัสสร บางนา วงแหวน เจ้าของโครงการ : Pruksa Real Estate พื้นที่โครงการ : 41-1-55ไร่ ที่ตั้้งโครงการ : ถ.บางนา วงแหวน จำนวนยูนิตทั้งหมด : 178 ยูนิต UNIT TYPE 1. Baguette (บาเก็ต) เริ่มต้น 6.6 ล้านบาท 2. ฺBrilliant (บริเลี่ยน) เริ่มต้น 7.0 ล้านบาท 3. Trilliant (ตริเลี่ยน) เริ่มต้น 8.3 ล้านบาท 4. Peruzzi (เพอรัสซี่) เริ่มต้น 9.7 ล้านบาท FACILITIES – สระว่ายน้ำระบบเกลือ ขนาด 10×16 ม. ออกแบบรองรับ Universal Design – ห้อง Fitness แบบ Panoramic – สวนสาธารณะ แบบ Play Scape

LIVING ROOM

BEDROOM

CLUB HOUSE

 

4. สรุปประเด็น บ้านเดี่ยว Luxury วงแหวนตะวันออก

ในด้านของทำเลที่ตั้งโครงการ ทั้งวงแหวน-รามอินทราก็ดี ทั้งบางนา-วงแหวนก็ดี ซึ่ง ทำเลที่อยู่ตามแนวนี้ ถือว่ามีความน่าอยู่ในระดับหนึ่ง เพราะเดินทางสะดวก โดยรถยนต์ส่วนบุคคล เพราะว่าติดกับเส้นทางหลวงพิเศษ ที่ออกนอกเมืองก็ง่าย เข้าเมืองก็ง่าย รวมถึงสิ่งอำนวยความความสะดวกต่างๆ โดยรอบทำเลนี้ ก็มีครบครัน ซึ่งถ้าให้พูดถึงความคุ้มค่า แน่นอนว่า การซื้อบ้านเดี่ยว นอกจากจะได้ราคาที่ไม่แพง ในขนาดฟังค์ชั่นที่ใหญ่ 4-5 ห้องนอนเป็นต้นไป และได้พื้นที่ดิน ซึ่งดีกว่าการซื้อคอนโด
นอกเหนือจากบ้านเดี่ยวโซนวงแหวนตะวันออกที่ได้พูดถึงไปนั้น ในปีนี้ โครงการบ้านของภัสสร ยังมีโครงการอื่นที่น่าสนใจไม่น้อย เช่น Passorn แจ้งวัฒนะ-ชัยพฤกษ์, Passorn บางนา-สุวรรณภูมิ ที่มีราคาและทำเลที่ตั้งที่มีคุณภาพและน่าสนใจ หากสนใจโครงการภายใต้แบรนด์ Passorn ก็สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับส่วนลดจำนวนมาก หรือเข้าไปชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างต่อไปนี้
 

ลงทะเบียนรับส่วนลดสูงสุด 250,000 บาท

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด