i302-13
ศาลายา, ตำนานศาลายา, มหิดล, มหิดล ศาลายา, พุทธมณฑล, พุทธมณฑล สาย 4, ถนนบรมราชชนนี, บรมราชชนนี, ตลิ่งชัน, ปิ่นเกล้า, ดีไลท์ ศาลายา, ดีไลท์, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, คลองมหาสวัสดิ์, คลองทวีวัฒนา, แม่น้ำท่าจีน, สถานีศาลายา, ตลาดศาลายา, Realist, Realist blog

เส้นทางคมนาคมนำมาซึ่งความเจริญ

พื้นที่ย่านนี้เริ่มต้นความเจริญมาจากการขุดคลองมหาสวัสดิ์เพื่อเป็นเส้นทางสัญจร ทำให้ชาวบ้านเริ่มขยับขยายที่อยู่อาศัยมาตลอดสองฝั่งคลองเกิดเป็นชุมชนริมน้ำหลายชุมชน และเริ่มทำการค้าโดยใช้คลองเป็นเส้นทางในการขนส่ง หลังจากนั้นก็มีคมนาคมทางบกโดยรถไฟ ซึ่งเป็นทางรถไฟลงภาคใต้ การตั้งถิ่นฐานชุมชนริมน้ำเริ่มลดบทบาทเป็นบนบกแทน เมื่อมีการตัดถนนเกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนาไปตามยุคสมัย การตั้งถิ่นฐานจากชุมชน เริ่มกลายมาเป็นหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งบริเวณนี้เป็นทำเลที่มีศักยภาพทำเลหนึ่งที่สามารถเข้าสู่ใจกลางเมืองสะดวกโดยใช้ถนนบรมราชชนนี และในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน เปิดใช้บริการปี 2562 นอกจากนั้น ศาลายายังมีมหาวิทยาลัยชื่อดัง และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอีกด้วย
    i302-8 ศาลายา, ตำนานศาลายา, มหิดล, มหิดล ศาลายา, พุทธมณฑล, พุทธมณฑล สาย 4, ถนนบรมราชชนนี, บรมราชชนนี, ตลิ่งชัน, ปิ่นเกล้า, ดีไลท์ ศาลายา, ดีไลท์, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, คลองมหาสวัสดิ์, คลองทวีวัฒนา, แม่น้ำท่าจีน, สถานีศาลายา, ตลาดศาลายา, Realist, Realist blog

ทำไมต้อง “ศาลายา” 

หลายคนคงสงสัยที่มาของศาลายา ย่านที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหิดลและแหล่งที่อยู่อาศัยใกล้เมืองอีกแห่งหนึ่ง  การกําเนิดของชุมชนศาลายาในอดีตนั้น ยังไม่มีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนว่าเริ่มต้นขึ้นในสมัยใด แต่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองขึ้นเพื่อเชื่อมคลองบางกอกน้อยกับแม่น้ำท่าจีน เพื่อเป็นเส้นทางเสด็จไปยังพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เมื่อเริ่มมีเส้นทางคมนาคมก็เริ่มมีการตั้งถิ่นฐาน และรูปแบบการตั้งถิ่นฐานนี้พัฒนาไปตามระบบคมนาคม ยิ่งสะดวกขึ้นยิ่งนำพาความเจริญเข้ามามากขึ้นนั่นเอง จากการใช้แม่น้ำลำคลอง ก็พัฒนามาเป็นรถไฟ รถยนต์ และในอนาคตจะมีระบบรถไฟฟ้า จากชุมชนก็กลายมาเป็นหมู่บ้าน เป็นต้น   i302-42
ศาลายา, ตำนานศาลายา, มหิดล, มหิดล ศาลายา, พุทธมณฑล, พุทธมณฑล สาย 4, ถนนบรมราชชนนี, บรมราชชนนี, ตลิ่งชัน, ปิ่นเกล้า, ดีไลท์ ศาลายา, ดีไลท์, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, คลองมหาสวัสดิ์, คลองทวีวัฒนา, แม่น้ำท่าจีน, สถานีศาลายา, ตลาดศาลายา, Realist, Realist blog

ที่ตั้งศาลายา

เริ่มต้นจากคลองบางกอกน้อย จนกระทั่งถึงแม่น้ำท่าจีน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จากที่กล่าวมาว่าคลองมหาสวัสดิ์เริ่มแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคม ในระหว่างที่มีการขุดคลองมหาสวัสดิ์นั้นได้มีการสร้างศาลาไว้ริมทางทุกๆ 4 กิโลเมตร โดยมีจำนวนศาลาทั้งสิ้น 7 ศาลา
ศาลายา, ตำนานศาลายา, มหิดล, มหิดล ศาลายา, พุทธมณฑล, พุทธมณฑล สาย 4, ถนนบรมราชชนนี, บรมราชชนนี, ตลิ่งชัน, ปิ่นเกล้า, ดีไลท์ ศาลายา, ดีไลท์, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, คลองมหาสวัสดิ์, คลองทวีวัฒนา, แม่น้ำท่าจีน, สถานีศาลายา, ตลาดศาลายา, Realist, Realist blog
โดยศาลายา เป็นศาลาตำแหน่งที่ 6 ถัดจากศาลาธรรมสพน์ (ตำแหน่งที่ 5) ในอดีตเป็นศาลาที่ใช้สําหรับทําศพ คนของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ที่เสียชีวิต เนื่องจากไม่มีวัดอยู่บริเวณใกล้เคียง ส่วนศาลายานั้น เป็นศาลาที่เก็บตำรับยาไว้ ในสมัยอดีตบริเวณนี้เมื่อมีผู้คนล้มป่วย จะไม่มีสถานพยาบาลดีๆ สำหรับรักษา จึงมีคนนำตำรายามาแขวนไว้ในศาลา ในกรณีที่มีคนเจ็บป่วย ก็สามารถเข้ามาหาตำรายาเพื่อไปรักษาตัวได้ แต่ในปัจจุบันศาลาทั้ง 7 ไม่เหลืออยู่แล้ว มีเพียงตำนานที่เล่าขานต่อๆ กันมา 
    i302-43
ศาลายา, ตำนานศาลายา, มหิดล, มหิดล ศาลายา, พุทธมณฑล, พุทธมณฑล สาย 4, ถนนบรมราชชนนี, บรมราชชนนี, ตลิ่งชัน, ปิ่นเกล้า, ดีไลท์ ศาลายา, ดีไลท์, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, คลองมหาสวัสดิ์, คลองทวีวัฒนา, แม่น้ำท่าจีน, สถานีศาลายา, ตลาดศาลายา, Realist, Realist blog ศาลายา, ตำนานศาลายา, มหิดล, มหิดล ศาลายา, พุทธมณฑล, พุทธมณฑล สาย 4, ถนนบรมราชชนนี, บรมราชชนนี, ตลิ่งชัน, ปิ่นเกล้า, ดีไลท์ ศาลายา, ดีไลท์, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, คลองมหาสวัสดิ์, คลองทวีวัฒนา, แม่น้ำท่าจีน, สถานีศาลายา, ตลาดศาลายา, Realist, Realist blog
ได้เริ่มมีการก่อสร้างทางรถไฟตั้งแต่ปี พ.ศ.2440 เปิดใช้ช่วงแรก (สถานีบางกอกน้อยกับเพชรบุรี ) ปี พ.ศ.2446 มีการตั้งสถานีรถไฟขึ้นในพื้นที่ 3 สถานี ได้แก่ สถานีศาลายา สถานีวัดสุวรรณ และสถานีคลองมหาสวัสดิ์ เป็นผลทําให้การคมนาคมตามแม่น้ําลําคลองมีบทบาทลดลง สถานีรถไฟสายใต้ เป็นสถานีรถไฟบนเส้นทางที่เริ่มต้นจากสถานีรถไฟธนบุรี ไปจนถึงสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งสิ้น 1,144.29 กิโลเมตร สถานีศาลายา ตั้งอยู่ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เดิมเป็นสถานีชั้น 4 ของทางรถไฟสายใต้ ปัจจุบันได้รับการยกระดับเป็นสถานีชั้น 1 แล้วเนื่องจากรถไฟทุกขบวนต้องจอด เพื่อให้สะดวกแก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และโรงเรยนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้โดยสาร และเก็บค่าโดยสารตามอัตราชานเมืองคือ รถไฟด่วนคิดเพียง 20 บาท
 
 
    i302-41

รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน

แผนที่สามารถคลิกเพื่ออ่านข้อมูลได้ รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน มีลักษณะเป็นรถไฟทางคู่ มีแนวเส้นทางตามแกนทิศตะวันตก-ทิศตะวันออก คาดว่าจะมีระยะทางประมาณ 127.50 กม. แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน, บางซื่อ-หัวหมาก และ ตลิ่งชัน-ศาลายา ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา เปิดใช้บริการในปี พ.ศ.2562 มีทั้งหมด 5 สถานี ได้แก่ สถานีตลิ่งชัน, สถานีบ้านฉิมพลี, สถานีกาญจนาภิเษก, สถานีศาลาธรรมสพน์ และสถานีศาลายา โดยสถานีตลิ่งชันจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มเปิดใช้บริการในปีพ.ศ.2563 ซึ่งสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปย่านราชเทวีไปจนถึงรามคำแหงได้

 

เซ็นทรัล ศาลายา เปิดปี 2557

ศาลายา, ตำนานศาลายา, มหิดล, มหิดล ศาลายา, พุทธมณฑล, พุทธมณฑล สาย 4, ถนนบรมราชชนนี, บรมราชชนนี, ตลิ่งชัน, ปิ่นเกล้า, ดีไลท์ ศาลายา, ดีไลท์, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, คลองมหาสวัสดิ์, คลองทวีวัฒนา, แม่น้ำท่าจีน, สถานีศาลายา, ตลาดศาลายา, Realist, Realist blog
ศูนย์การค้า Theme Mall  มูลค่ากว่า 3,700 ล้าน บนทำเลศักยภาพสูงแห่งอนาคตของกรุงเทพฯ และปริมณฑลฝั่งตะวันตก  ในบริเวณนี้ มีโครงการบ้านจัดสรรระดับกลางถึงสูง กว่า 100 โครงการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรองกว่า 700,000 ครัวเรือนในปัจจุบัน ครอบคลุมอาณาเขตของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกและปริมณฑล โดยเฉพาะฝั่ง พุทธมณฑล นครชัยศรี สามพราน จนถึงเมืองนครปฐม  และมีแนวโน้มว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต

พุทธมณฑล

i302-18 เป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา มีเนื้อที่กว่า 2,500 ไร่ มีพระพุทธรูปปางลีลา เรียกว่า พระศรีศากยะทศพลญาณ ประทานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พระพุทธรูปนี้สร้างขึ้นเพื่อฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี นอกจากยังเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปพักผ่อนได้อีกด้วย

ศาลายา มอลล์

ศาลายา, ตำนานศาลายา, มหิดล, มหิดล ศาลายา, พุทธมณฑล, พุทธมณฑล สาย 4, ถนนบรมราชชนนี, บรมราชชนนี, ตลิ่งชัน, ปิ่นเกล้า, ดีไลท์ ศาลายา, ดีไลท์, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, คลองมหาสวัสดิ์, คลองทวีวัฒนา, แม่น้ำท่าจีน, สถานีศาลายา, ตลาดศาลายา, Realist, Realist blog แหล่งรวมความสุขและความบันเทิง ในไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ เป็นคอมมูนิตี้มอลล์แห่งแรกของศาลายาบนพื้นที่ขนาด 18 ไร่ ใกล้กับมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีนักศึกษาและบุคลากรกว่า 20,000 คน มีทั้งอาหารเครื่องดื่ม แฟชั่น โซนสีเขียวและพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์

ไชน่าทาวน์ ศาลายา

ศาลายา, ตำนานศาลายา, มหิดล, มหิดล ศาลายา, พุทธมณฑล, พุทธมณฑล สาย 4, ถนนบรมราชชนนี, บรมราชชนนี, ตลิ่งชัน, ปิ่นเกล้า, ดีไลท์ ศาลายา, ดีไลท์, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, คลองมหาสวัสดิ์, คลองทวีวัฒนา, แม่น้ำท่าจีน, สถานีศาลายา, ตลาดศาลายา, Realist, Realist blog ย่านไชน่าทาวน์แห่งใหม่ของฝั่งธนบุรี ที่มีศักยภาพสูงในด้านของการอยู่อาศัยและทำการค้า ด้วยรูปแบบของช้อปเฮ้าส์ห้องคู่ขนาด 3 ชั้นครึ่ง โครงการจะมีความโดดเด่นในเรื่องสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ผสมผสานไทย-จีน เป็นทั้งสถานที่ทำการค้าและพักอาศัยไปในตัว มีพื้นที่ใช้สอยเฉลี่ย 455 ตร.ม.

เดอะ บริโอ้

ศาลายา, ตำนานศาลายา, มหิดล, มหิดล ศาลายา, พุทธมณฑล, พุทธมณฑล สาย 4, ถนนบรมราชชนนี, บรมราชชนนี, ตลิ่งชัน, ปิ่นเกล้า, ดีไลท์ ศาลายา, ดีไลท์, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, คลองมหาสวัสดิ์, คลองทวีวัฒนา, แม่น้ำท่าจีน, สถานีศาลายา, ตลาดศาลายา, Realist, Realist blog ตอบสนอง life style สำหรับชนชั้นกลางและนักศึกษา บนเนื้อที่กว่า 19 ไร่ โดดเด่นอยู่ริมถนนบรมราชชนนีระหว่างแยกไปพุทธมณฑลสาย 4 กับ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ให้ความผ่อนคลาย สบายใจ นอกจากนั้นยังรองรับประชาชนที่อยู่รอบนอกกรุงเทพฯ อีกด้วย
 

ตลาดน้ำ แหล่งท่องเที่ยวใกล้ศาลายา

ตลาดน้ำดอนหวาย

ศาลายา, ตำนานศาลายา, มหิดล, มหิดล ศาลายา, พุทธมณฑล, พุทธมณฑล สาย 4, ถนนบรมราชชนนี, บรมราชชนนี, ตลิ่งชัน, ปิ่นเกล้า, ดีไลท์ ศาลายา, ดีไลท์, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, คลองมหาสวัสดิ์, คลองทวีวัฒนา, แม่น้ำท่าจีน, สถานีศาลายา, ตลาดศาลายา, Realist, Realist blog อยู่ใกล้กับวัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จะมีอาหารและขนมจำหน่ายมากมาย มีเรือบริการชมวิวสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน ชมบ้านทรงไทยหลาย ๆ แบบที่หาชมได้น้อยมากในปัจจุบัน พร้อมกับชมวิถีชิวิตริมน้ำ

ตลาดบางคูลัด

ศาลายา, ตำนานศาลายา, มหิดล, มหิดล ศาลายา, พุทธมณฑล, พุทธมณฑล สาย 4, ถนนบรมราชชนนี, บรมราชชนนี, ตลิ่งชัน, ปิ่นเกล้า, ดีไลท์ ศาลายา, ดีไลท์, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, คลองมหาสวัสดิ์, คลองทวีวัฒนา, แม่น้ำท่าจีน, สถานีศาลายา, ตลาดศาลายา, Realist, Realist blog ตลาดน้ำมีอายุมาหลายสิบปี เป็นตลาดน้ำเก่าแก่อยู่บนเส้นทางขนส่งสำคัญแห่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงแม่น้ำท่าจีน ค่อนข้างเต็มด้วยวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ร้านค้าส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น 

ตลาดน้ำวัดลำพญา

ศาลายา, ตำนานศาลายา, มหิดล, มหิดล ศาลายา, พุทธมณฑล, พุทธมณฑล สาย 4, ถนนบรมราชชนนี, บรมราชชนนี, ตลิ่งชัน, ปิ่นเกล้า, ดีไลท์ ศาลายา, ดีไลท์, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, คลองมหาสวัสดิ์, คลองทวีวัฒนา, แม่น้ำท่าจีน, สถานีศาลายา, ตลาดศาลายา, Realist, Realist blog เป็นตลาดที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนหน้าวัดลำพญา เหมาะสำหรับผู้ที่นิยมชมชื่นกับบรรยากาศบ้านสวนริมน้ำ บริเวณหน้าวัดเป็นตลาดน้ำมีชาวบ้านใส่เรือมาขายๆ ปราศจากสารพิษจำหน่ายในราคายุติธรรม

ตลาดน้ำท่านา

ศาลายา, ตำนานศาลายา, มหิดล, มหิดล ศาลายา, พุทธมณฑล, พุทธมณฑล สาย 4, ถนนบรมราชชนนี, บรมราชชนนี, ตลิ่งชัน, ปิ่นเกล้า, ดีไลท์ ศาลายา, ดีไลท์, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, คลองมหาสวัสดิ์, คลองทวีวัฒนา, แม่น้ำท่าจีน, สถานีศาลายา, ตลาดศาลายา, Realist, Realist blog อยู่ใกล้ริมแม่น้ำท่าจีน รูปแบบอาคารในตลาดยังมีรูปแบบคงเดิมไว้อยู่ซึ่งเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ไม่ได้สร้างเป็นตึกเหมือนตลาดสมัยใหม่ทั่วไป ด้านในตัวตลาด จะมีร้านค้าที่หลากหลาย ทางเดินสะอาดสะอ้าน
    i302-25

 3 – 4 ล้านบาท ราคาที่เข้าถึงได้

ศาลายา, ตำนานศาลายา, มหิดล, มหิดล ศาลายา, พุทธมณฑล, พุทธมณฑล สาย 4, ถนนบรมราชชนนี, บรมราชชนนี, ตลิ่งชัน, ปิ่นเกล้า, ดีไลท์ ศาลายา, ดีไลท์, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, คลองมหาสวัสดิ์, คลองทวีวัฒนา, แม่น้ำท่าจีน, สถานีศาลายา, ตลาดศาลายา, Realist, Realist blog

 

1. ดีไลท์ พุทธมณฑล-ศาลายา

ศาลายา, ตำนานศาลายา, มหิดล, มหิดล ศาลายา, พุทธมณฑล, พุทธมณฑล สาย 4, ถนนบรมราชชนนี, บรมราชชนนี, ตลิ่งชัน, ปิ่นเกล้า, ดีไลท์ ศาลายา, ดีไลท์, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, คลองมหาสวัสดิ์, คลองทวีวัฒนา, แม่น้ำท่าจีน, สถานีศาลายา, ตลาดศาลายา, Realist, Realist blog
ศาลายา, ตำนานศาลายา, มหิดล, มหิดล ศาลายา, พุทธมณฑล, พุทธมณฑล สาย 4, ถนนบรมราชชนนี, บรมราชชนนี, ตลิ่งชัน, ปิ่นเกล้า, ดีไลท์ ศาลายา, ดีไลท์, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, คลองมหาสวัสดิ์, คลองทวีวัฒนา, แม่น้ำท่าจีน, สถานีศาลายา, ตลาดศาลายา, Realist, Realist blog
แตกต่าง อย่างมีสไตล์ ขยายสุข สู่ความเป็นส่วนตัว บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ บนสังคมคุณภาพ สงบ และเป็นส่วนตัว พร้อม Clubhouse เสร็จสมบูรณ์ โดยแบบบ้านในโครงการจะมี 2 แบบ คือ The Line และ Linear B ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ มีห้องครัวที่กว้างขึ้น เพื่อสำหรับคุณแม่บ้านโดยเฉพาะ

DESIGN ใหม่ ทำให้รูปแบบบ้านดูกว้างขวางมากขึ้น

ศาลายา, ตำนานศาลายา, มหิดล, มหิดล ศาลายา, พุทธมณฑล, พุทธมณฑล สาย 4, ถนนบรมราชชนนี, บรมราชชนนี, ตลิ่งชัน, ปิ่นเกล้า, ดีไลท์ ศาลายา, ดีไลท์, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, คลองมหาสวัสดิ์, คลองทวีวัฒนา, แม่น้ำท่าจีน, สถานีศาลายา, ตลาดศาลายา, Realist, Realist blog
ศาลายา, ตำนานศาลายา, มหิดล, มหิดล ศาลายา, พุทธมณฑล, พุทธมณฑล สาย 4, ถนนบรมราชชนนี, บรมราชชนนี, ตลิ่งชัน, ปิ่นเกล้า, ดีไลท์ ศาลายา, ดีไลท์, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, คลองมหาสวัสดิ์, คลองทวีวัฒนา, แม่น้ำท่าจีน, สถานีศาลายา, ตลาดศาลายา, Realist, Realist blog
ศาลายา, ตำนานศาลายา, มหิดล, มหิดล ศาลายา, พุทธมณฑล, พุทธมณฑล สาย 4, ถนนบรมราชชนนี, บรมราชชนนี, ตลิ่งชัน, ปิ่นเกล้า, ดีไลท์ ศาลายา, ดีไลท์, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, คลองมหาสวัสดิ์, คลองทวีวัฒนา, แม่น้ำท่าจีน, สถานีศาลายา, ตลาดศาลายา, Realist, Realist blog
โดดเด่นด้วยรูปแบบ Cluster Design เอาใจใส่ด้วยการจัดวางผังโครงการ ที่ทำให้ทุกบ้านไม่รู้สึกแออัด ที่สามารถเข้าถึงตัวบ้านเพียง 6 หลัง ทำให้เส้นทางในโครงการมีความ Private มากยิ่งขึ้น ไม่พลุกพล่าน มีความปลอดภัย ดูแลทั่วถึง สังคมคุณภาพชีวิตของลูกบ้านที่ดีกว่า ราคาเริ่มต้น : 3.49 ล้านบาท พท.ใช้สอยเริ่มต้น : 135 ตร.ม. จำนวนยูนิต : 132 ยูนิต ที่ตั้ง : ถนนนราภิรมย์
 

2. คณาสิริ ศาลายา

ศาลายา, ตำนานศาลายา, มหิดล, มหิดล ศาลายา, พุทธมณฑล, พุทธมณฑล สาย 4, ถนนบรมราชชนนี, บรมราชชนนี, ตลิ่งชัน, ปิ่นเกล้า, ดีไลท์ ศาลายา, ดีไลท์, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, คลองมหาสวัสดิ์, คลองทวีวัฒนา, แม่น้ำท่าจีน, สถานีศาลายา, ตลาดศาลายา, Realist, Realist blog
ตอบโจทย์ครอบครัวที่ชื่นชอบความทันสมัย กับบ้านเดี่ยวตรงตาม Lifestyle ของคนรุ่นใหม่ การนำเอาเส้นรูปทรงเรขาคณิตมาใช้ในการออกแบบร่วมกับการใช้สีโทน Pastel เดินทางสะดวก ใกล้มหาวิทยาลัยมหิดล ราคาเริ่มต้น : 3.49 ล้านบาท พท.ใช้สอยเริ่มต้น : 113 ตร.ม. จำนวนยูนิต : 489 ยูนิต ที่ตั้ง : ถนนนราภิรมย์
 

3. อินนิซิโอ ศาลายา

ศาลายา, ตำนานศาลายา, มหิดล, มหิดล ศาลายา, พุทธมณฑล, พุทธมณฑล สาย 4, ถนนบรมราชชนนี, บรมราชชนนี, ตลิ่งชัน, ปิ่นเกล้า, ดีไลท์ ศาลายา, ดีไลท์, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, คลองมหาสวัสดิ์, คลองทวีวัฒนา, แม่น้ำท่าจีน, สถานีศาลายา, ตลาดศาลายา, Realist, Realist blog
ที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว สร้างเสร็จก่อนขาย มีแบบให้เลือก 2 แบบ บรรยากาศในโครงการเน้นความร่มรื่นของต้นไม้ และพื้นที่สีเขียว สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมใช้งาน ราคาเริ่มต้น : 3.59 ล้านบาท พท.ใช้สอยเริ่มต้น : 106 ตร.ม. จำนวนยูนิต : 344 ยูนิต ที่ตั้ง : ถนนนราภิรมย์
 

4. เดอะ บาลานซ์ ศาลายา

ศาลายา, ตำนานศาลายา, มหิดล, มหิดล ศาลายา, พุทธมณฑล, พุทธมณฑล สาย 4, ถนนบรมราชชนนี, บรมราชชนนี, ตลิ่งชัน, ปิ่นเกล้า, ดีไลท์ ศาลายา, ดีไลท์, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, คลองมหาสวัสดิ์, คลองทวีวัฒนา, แม่น้ำท่าจีน, สถานีศาลายา, ตลาดศาลายา, Realist, Realist blog
มั่นใจด้วยบ้านก่อสร้างจากอิฐแดง การออกแบบในตัวบ้านเน้นความโปร่ง โล่ง สบาย หันหน้าสู่พื้นที่สีเขียว วัสดุคุณภาพเกรดพรีเมี่ยม สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ราคาเริ่มต้น : 3.79 ล้านบาท พท.ใช้สอยเริ่มต้น : 145 ตร.ม. จำนวนยูนิต : 126 ยูนิต ที่ตั้ง : ถนนบรมราชชนนี
salaya