มหาชัยเมืองประมง ดงโรงงาน

สมุทรสาคร, มหาชัย,เมืองประมง, รายได้เฉลี่ยต่อหัว, รายได้คนไทย, เศรษฐกิจมหาชัย, เศรษฐกิจสมุทรสาคร, community mall, mahachai shopping mall, คอมมูนิตี้มอลล์ มหาชัย, community mall 2016,community mall เปิดใหม่, community mall 2015, คอมมูนิตี้มอลล์ พระราม2, Landmark Mahachai, Porto chino,community mall พระราม2, rent property,เช่าพื้นที่ขาย
จ.สมุทรสาครหรือที่คนทั่วไปเรียกว่า “มหาชัย” ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวไทย เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทั้งด้านอุตสาหกรรม การประมงและเกษตรกรรม ทำให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดทั้งมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม(GPP) และรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงตลอดมา ทำให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 มหาชัยมีโครงการคอมมิวนิตี้มอลล์เปิดตัวหลายแห่งเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในจังหวัด และในปี 2559 มีคอมมิวนิตี้มอลล์แห่งใหม่ล่าสุดใจกลางเมืองมหาชัย คือ โครงการ Landmark Mahachai (แลนด์มาร์ค มหาชัย) เป็นโครงการ Mixed-use ที่มีทั้งมอลล์และอาคารพาณิชย์อยู่ในโครงการ ได้พื้นที่เช่าจากการรถไฟเป็นเวลา 30 ปี ตั้งอยู่บนถนนนิคมการรถไฟ อยู่ในโซน Prime Area ของมหาชัย ถือเป็นทำเลทองที่น่าจับตามองและน่าลงทุนมากทีเดียว
    สมุทรสาคร, มหาชัย,เมืองประมง, รายได้เฉลี่ยต่อหัว, รายได้คนไทย, เศรษฐกิจมหาชัย, เศรษฐกิจสมุทรสาคร, community mall, mahachai shopping mall, คอมมูนิตี้มอลล์ มหาชัย, community mall 2016,community mall เปิดใหม่, community mall 2015, คอมมูนิตี้มอลล์ พระราม2, Landmark Mahachai, Porto chino,community mall พระราม2, rent property,เช่าพื้นที่ขาย
จังหวัดสมุทรสาครอยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การประมง การค้าและการเกษตร ด้านคมนาคม มีถนนสายหลักสำคัญคือถนนพระราม 2 เชื่อมต่อมาจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ และเนื่องจากสมุทรสาครเป็นเมืองแห่งการประมงทำให้มีการสัญจรทางน้ำด้วย เหตุนี้เองทำให้สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้มผ่านตัวเมืองมหาชัย เส้นทางหัวลำโพง-มหาชัย คาดว่าจะสร้างเสร็จในปี 2572
สมุทรสาคร, มหาชัย,เมืองประมง, รายได้เฉลี่ยต่อหัว, รายได้คนไทย, เศรษฐกิจมหาชัย, เศรษฐกิจสมุทรสาคร, community mall, mahachai shopping mall, คอมมูนิตี้มอลล์ มหาชัย, community mall 2016,community mall เปิดใหม่, community mall 2015, คอมมูนิตี้มอลล์ พระราม2, Landmark Mahachai, Porto chino,community mall พระราม2, rent property,เช่าพื้นที่ขาย
   

ประชากรกระจุกตัวหนาแน่นบริเวณอำเภอเมือง

(คลิก icon ด้านซ้ายบนเพื่อดูรายละเอียด)
จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในเขตปริมณฑล มีสภาพสังคมแบบกึ่งชนบท กึ่งเมือง ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ริมถนนสายหลักและสายรอง (เช่น ถนนพระรามที่ 2 ถนนเอกชัย และถนนเศรษฐกิจ) จังหวัดสมุทรสาครมีทั้งหมด 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้ว  อำเภอที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดจะอยู่ที่บริเวณอำเภอเมือง ทำให้ภาพรวมทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน อสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดจะกระจุกตัวอยู่ในบริเวณนี้
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
สมุทรสาคร, มหาชัย,เมืองประมง, รายได้เฉลี่ยต่อหัว, รายได้คนไทย, เศรษฐกิจมหาชัย, เศรษฐกิจสมุทรสาคร, community mall, mahachai shopping mall, คอมมูนิตี้มอลล์ มหาชัย, community mall 2016,community mall เปิดใหม่, community mall 2015, คอมมูนิตี้มอลล์ พระราม2, Landmark Mahachai, Porto chino,community mall พระราม2, rent property,เช่าพื้นที่ขาย
รร.อัสสัมชัญพระราม 2
สมุทรสาคร, มหาชัย,เมืองประมง, รายได้เฉลี่ยต่อหัว, รายได้คนไทย, เศรษฐกิจมหาชัย, เศรษฐกิจสมุทรสาคร, community mall, mahachai shopping mall, คอมมูนิตี้มอลล์ มหาชัย, community mall 2016,community mall เปิดใหม่, community mall 2015, คอมมูนิตี้มอลล์ พระราม2, Landmark Mahachai, Porto chino,community mall พระราม2, rent property,เช่าพื้นที่ขาย
รพ.สมุทรสาคร
สมุทรสาคร, มหาชัย,เมืองประมง, รายได้เฉลี่ยต่อหัว, รายได้คนไทย, เศรษฐกิจมหาชัย, เศรษฐกิจสมุทรสาคร, community mall, mahachai shopping mall, คอมมูนิตี้มอลล์ มหาชัย, community mall 2016,community mall เปิดใหม่, community mall 2015, คอมมูนิตี้มอลล์ พระราม2, Landmark Mahachai, Porto chino,community mall พระราม2, rent property,เช่าพื้นที่ขาย
รพ.เอกชัย
สมุทรสาคร, มหาชัย,เมืองประมง, รายได้เฉลี่ยต่อหัว, รายได้คนไทย, เศรษฐกิจมหาชัย, เศรษฐกิจสมุทรสาคร, community mall, mahachai shopping mall, คอมมูนิตี้มอลล์ มหาชัย, community mall 2016,community mall เปิดใหม่, community mall 2015, คอมมูนิตี้มอลล์ พระราม2, Landmark Mahachai, Porto chino,community mall พระราม2, rent property,เช่าพื้นที่ขาย
   

เศรษฐกิจโดยรวมของมหาชัย

(ข้อมูล : บรรยายสรุปจังหวัดสมุทรสาคร ฉบับล่าสุด ณ เดือนกันยายน 2558)
จากข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด (GPP) ประจำปี 2556 พบว่า สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสมุทรสาครขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2556 จังหวัดสมุทรสาครมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เท่ากับ 317,810 ล้านบาท และมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว เท่ากับ 344,938 บาทเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศ  โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาผลิตที่สูงที่สุดในปี 2556 คือ สาขาอุตสาหกรรม 76% รองลงมาคือ สาขาการขายส่ง ขายปลีก 14%
 

รายได้เฉลี่ยต่อหัวเป็นอันดับ 7 ของประเทศ

(ข้อมูล : บรรยายสรุปจังหวัดสมุทรสาคร ฉบับล่าสุด ณ เดือนกันยายน 2558)

เศรษฐกิจปี 2558 และแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2559

(ข้อมูล : บรรยายสรุปจังหวัดสมุทรสาคร ฉบับล่าสุด ณ เดือนกันยายน 2558)
เศรษฐกิจ จ.สมุทรสาครในปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 3.8 ด้านอุปสงค์(การบริโภค)
 • 1. การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่องพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้
 • 2. ภาคการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่องพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อสําหรับการลงทุน
 • 3. การใช้จ่ายภาครัฐ ปรับตัวลดลงเนื่องจากสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ จัดสรรน้อยกว่าปีก่อนหน้า
ด้านอุปทาน(การผลิต) 
 • 1. ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวตามการเพิ่มขึ้นของจํานวนทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรม
 • 2. ภาคบริการ ขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า(สิงหาคม) ผลจากการปรับตัวดีขึ้นของภาษีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและยอดขายผู้ประกอบการขายส่งขายปลีก
 • 3. ภาคเกษตรกรรม ปรับตัวดีขึ้นจากปริมาณผลผลิตสัตว์น้ําที่เพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจ จ.สมุทรสาครในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.1 ด้านอุปสงค์(การบริโภค) คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 8.7
 • 1. การบริโภคภาคเอกชน จะเพิ่มสูงขึ้นตามแนวโน้มเศรษฐกิจภายในประเทศที่คาดว่าจะดีขึ้น
 • 2. ภาคการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าสถาบันการเงินจะขยายการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจขนาดเล็กเพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือ SMEs
 • 3. การใช้จ่ายภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวเพื่อเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน
ด้านอุปทาน(การผลิต)  คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.1 
 • 1. ภาคอุตสาหกรรม จะเพิ่มการลงทุน และกำลังการผลิตอุตสาหกรรมมากขึ้น 
 • 2. ภาคบริการ จะมีเม็ดเงินเพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวงานประเพณีของจังหวัด
 • 3. ภาคเกษตรกรรม คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน จากการขึ้นทะเบียนเรืออย่างถูกต้อง สามารถทำการประมงได้เพิ่มขึ้น
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 20 ปี

สมุทรสาคร, มหาชัย,เมืองประมง, รายได้เฉลี่ยต่อหัว, รายได้คนไทย, เศรษฐกิจมหาชัย, เศรษฐกิจสมุทรสาคร, community mall, mahachai shopping mall, คอมมูนิตี้มอลล์ มหาชัย, community mall 2016,community mall เปิดใหม่, community mall 2015, คอมมูนิตี้มอลล์ พระราม2, Landmark Mahachai, Porto chino,community mall พระราม2, rent property,เช่าพื้นที่ขาย
แนวทางการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครระยะ 20 ปี สู่ปี 2574 เพื่อลดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน และนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ทั้ง ในระดับปัจเจกชน ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับจังหวัด มีทั้งหมด 5 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ปีพ.ศ. 2555-2558 เมืองฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพัฒนาการผลิต สู่มาตรฐานสากล ระยะที่ 2 ปีพ.ศ. 2559-2562 เมืองสมดุลสิ่งแวดล้อม มั่นคงทางอาหาร อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะที่ 3 ปีพ.ศ. 2563-2566 เมืองเศรษฐกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเข้มแข็ง ระยะที่ 4 ปีพ.ศ. 2567-2570 เมืองน่าอยู่การพัฒนายั่งยืน ระยะที่ 5 ปีพ.ศ. 2517-2574 เมืองอยู่ดีมีสุข
 

อาคารพาณิชย์ผุดเต็มเมือง

สมุทรสาคร, มหาชัย,เมืองประมง, รายได้เฉลี่ยต่อหัว, รายได้คนไทย, เศรษฐกิจมหาชัย, เศรษฐกิจสมุทรสาคร, community mall, mahachai shopping mall, คอมมูนิตี้มอลล์ มหาชัย, community mall 2016,community mall เปิดใหม่, community mall 2015, คอมมูนิตี้มอลล์ พระราม2, Landmark Mahachai, Porto chino,community mall พระราม2, rent property,เช่าพื้นที่ขาย เนื่องจากการขยายตัวของเมืองมหาชัย ประชากรเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นมากมาย ทั้งบ้าน ตึกแถวและคอมมิวนิตี้มอลล์ โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารพาณิชย์ ในด้านราคาที่ดินบนถนนเส้นหลักของสมุทรสาคร (ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ปี 2555-2558) ถนนพระราม 25,000-50,000 บาท/ตร.วา ถนนเศรษฐกิจ 20,000-60,000 บาท/ตร.วา ถนนเอกชัย 20,000-50,000 บาท/ตร.วา จากภาพเป็นทำเลที่ตั้งโครงการอาคารพาณิชย์ ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่บริเวณตัวเมืองมหาชัย โดยโครงการที่เปิดตัวในช่วงปี 2557-2558 ได้แก่ โครงการ Landmark Mahachai บริเวณตัวเมืองมหาชัยติดถนนนิคมการรถไฟ โครงการ KITT Plaza บริเวณพันท้ายนรสิงห์ โครงการ Wattana rama II ติดถนนพระราม2 ใกลกับ The Station
1. โครงการ Wattana Rama II ที่ตั้ง : ติดถนนพระราม2 จำนวนชั้น : 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ : 218 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นประมาณ : 6 ล้านบาท  
2. โครงการ Landmark Mahachai ที่ตั้ง : ติดถนนนิคมการรถไฟ จำนวนชั้น : 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ : 210 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น : 6.5 ล้านบาท  
3. โครงการ KITT Plaza ที่ตั้ง : ซอยพันท้ายนรสิงห์  จำนวนชั้น : 3 ชั้น ขนาดพื้นที่ : 100 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น : 3.2 ล้านบาท
 

แหล่งช๊อปปิ้งของคนมหาชัยอดีตถึงปัจจุบัน

Timeline6-01

2536 : Nampu Plaza

สมุทรสาคร, มหาชัย,เมืองประมง, รายได้เฉลี่ยต่อหัว, รายได้คนไทย, เศรษฐกิจมหาชัย, เศรษฐกิจสมุทรสาคร, community mall, mahachai shopping mall, คอมมูนิตี้มอลล์ มหาชัย, community mall 2016,community mall เปิดใหม่, community mall 2015, คอมมูนิตี้มอลล์ พระราม2, Landmark Mahachai, Porto chino,community mall พระราม2, rent property,เช่าพื้นที่ขาย

บริษัท น้ำพุพลาซ่า จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านศูนย์การค้าแห่งแรกของจังหวัดสมุทรสาคร เปิดให้บริการครั้งเรกในเดือนมิถุนายน 2536 เพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตของชาวมหาชัย เป็นศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีอันทันสมัย ศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นและความงาม ชื่อโครงการ : น้ำพุพลาซ่า ประเภท : ศูนย์การค้า เจ้าของโครงการ : บริษัท น้ำพุพลาซ่า จำกัด ที่ตั้ง : ติดถนนนรสิงห์ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร ขนาดพื้นที่ : 6,000 ตร.ม. จำนวนร้านค้า : 300 ร้านค้า

2555 : Porto Chino

สมุทรสาคร, มหาชัย,เมืองประมง, รายได้เฉลี่ยต่อหัว, รายได้คนไทย, เศรษฐกิจมหาชัย, เศรษฐกิจสมุทรสาคร, community mall, mahachai shopping mall, คอมมูนิตี้มอลล์ มหาชัย, community mall 2016,community mall เปิดใหม่, community mall 2015, คอมมูนิตี้มอลล์ พระราม2, Landmark Mahachai, Porto chino,community mall พระราม2, rent property,เช่าพื้นที่ขาย โครงการ Porto Chino ตั้งอยู่บนพื้นที่ศักยภาพติด ถ.พระราม 2 โครงการแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น 6 โซน ในรูปแบบอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วย โซนอาหารและเครื่องดื่ม โซนสุขภาพและความงาม โซนบริการและธุรกรรมต่างๆ โซนการศึกษา โซนแฟชั่น และซูเปอร์มาร์เก็ต ชื่อโครงการ : พอร์โต ชิโน่ ประเภท : คอมมิวนิตี้มอลล์ เจ้าของโครงการ : บริษัท ดี แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ที่ตั้ง : ติดถนนพระราม 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร ขนาดพื้นที่ : 10,000 ตร.ม. จำนวนร้านค้า : 160 ร้านค้า
 

2558 : NUSA Avenue

สมุทรสาคร, มหาชัย,เมืองประมง, รายได้เฉลี่ยต่อหัว, รายได้คนไทย, เศรษฐกิจมหาชัย, เศรษฐกิจสมุทรสาคร, community mall, mahachai shopping mall, คอมมูนิตี้มอลล์ มหาชัย, community mall 2016,community mall เปิดใหม่, community mall 2015, คอมมูนิตี้มอลล์ พระราม2, Landmark Mahachai, Porto chino,community mall พระราม2, rent property,เช่าพื้นที่ขาย ณุศา อเวนิว เป็นคอมมิวนิตี้มอลล์ที่รวบรวมร้านค้า ร้านอาหาร และร้านกาแฟชื่อดัง ซุปเปอร์มาเก็ตระดับไฮเอนต์ที่มีสินค้าทั้งในและต่างประเทศจำหน่าย รูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบ ทัสคานี ราวกับเดินอยู่กลางประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ติดถนนพระราม 2 ขาออกจากรุงเทพมหานคร ชื่อโครงการ : ณุศา อเวนิว ประเภท : คอมมิวนิตี้มอลล์ เจ้าของโครงการ : บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ที่ตั้ง : ติดถนนพระราม 2 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร ขนาดพื้นที่ : 6,000 ตร.ม.

2558 : The Station

สมุทรสาคร, มหาชัย,เมืองประมง, รายได้เฉลี่ยต่อหัว, รายได้คนไทย, เศรษฐกิจมหาชัย, เศรษฐกิจสมุทรสาคร, community mall, mahachai shopping mall, คอมมูนิตี้มอลล์ มหาชัย, community mall 2016,community mall เปิดใหม่, community mall 2015, คอมมูนิตี้มอลล์ พระราม2, Landmark Mahachai, Porto chino,community mall พระราม2, rent property,เช่าพื้นที่ขาย โครงการ เดอะ สเตชั่น จุดพักรถแห่งใหม่ย่านมหาชัยบนถนนพระรามที่ 2 กม.36 มีที่จอดรถกว่า 500 คัน เป็นเส้นคมนาคมหลักลงสู่ภาคใต้ มีอาคารสำหรับร้านค้า จุดสำคัญคือ LAWSON 108 เป็นร้านสะดวกซื้อแบรนด์ดังจากประเทศญี่ปุ่นเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง  ชื่อโครงการ : เดอะ สเตชั่น ประเภท : จุดพักรถ, คอมมิวนิตี้มอลล์ เจ้าของโครงการ : บริษัท แอนต้า ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ที่ตั้ง : ติดถนนพระราม 2 กม.36 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร ขนาดพื้นที่ : 4,000 ตร.ม.
 

2558 : KITT Plaza

สมุทรสาคร, มหาชัย,เมืองประมง, รายได้เฉลี่ยต่อหัว, รายได้คนไทย, เศรษฐกิจมหาชัย, เศรษฐกิจสมุทรสาคร, community mall, mahachai shopping mall, คอมมูนิตี้มอลล์ มหาชัย, community mall 2016,community mall เปิดใหม่, community mall 2015, คอมมูนิตี้มอลล์ พระราม2, Landmark Mahachai, Porto chino,community mall พระราม2, rent property,เช่าพื้นที่ขาย
โครงการศูนย์กลางการจับจ่ายใช้สอยแห่งใหม่เน้นคนในย่านพันท้ายนรสิงห์ ตั้งอยู่บริเวณกลางซอยพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร ห่างจากโรงเรียนอัชสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 ในระยะ  800 เมตร ภายในโครงการมีตลาดพันท้ายไนท์มาร์เก็ตซึ่งเน้นสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัด และอาคารพาณิชย์เน้นการค้าและการลงทุน ราคาเริ่มต้น 3.29 ล้านบาท ชื่อโครงการ : คีท พลาซ่า ประเภท : อาคารพาณิชย์ เจ้าของโครงการ : บริษัทคีท แอสเซท จำกัด ที่ตั้ง : ติดถนนพระราม 2 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร
   

2559 : Landmark Mahachai คอมมูนิตี้มอลล์ใหม่ล่าสุดใจกลางเมืองมหาชัย

Landmark มหาชัย, มหาชัย, realist, คอมมูนิตี้มอลล์ มหาชัย, landmark realist, landmark thinkofliving, landmark mahachai, แลนด์มาร์ค มหาชัย, emc, urbitia, urbitia thonglor
สมุทรสาคร, มหาชัย,เมืองประมง, รายได้เฉลี่ยต่อหัว, รายได้คนไทย, เศรษฐกิจมหาชัย, เศรษฐกิจสมุทรสาคร, community mall, mahachai shopping mall, คอมมูนิตี้มอลล์ มหาชัย, community mall 2016,community mall เปิดใหม่, community mall 2015, คอมมูนิตี้มอลล์ พระราม2, Landmark Mahachai, Porto chino,community mall พระราม2, rent property,เช่าพื้นที่ขาย สมุทรสาคร, มหาชัย,เมืองประมง, รายได้เฉลี่ยต่อหัว, รายได้คนไทย, เศรษฐกิจมหาชัย, เศรษฐกิจสมุทรสาคร, community mall, mahachai shopping mall, คอมมูนิตี้มอลล์ มหาชัย, community mall 2016,community mall เปิดใหม่, community mall 2015, คอมมูนิตี้มอลล์ พระราม2, Landmark Mahachai, Porto chino,community mall พระราม2, rent property,เช่าพื้นที่ขาย
โครงการ “แลนด์มาร์ค มหาชัย” เป็นโครงการมิกซ์ยูส คอมมิวนิตี้มอลล์และอาคารพาณิชย์ เจ้าของโครงการคือบริษัท อี เอ็ม ซี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่บนถนนนิคมการรถไฟซึ่งเป็นทำเลทองของมหาชัย โดยเช่าที่ดินจากการรถไฟจำนวน 16 ไร่ มีสิทธิ์ถือครองกรรมสิทธิ์ระยะเวลา 30 ปี ที่ตั้งโครงการถือว่าอยู่บนพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีผู้คนผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่าเป็นจุดที่เหมาะที่จะเปิดร้านค้า ทำให้คนมหาชัยสามารถจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ได้อย่างสะดวก ไม่ต้องขับรถเข้าเมืองหรือเข้าสู่ถนนใหญ่ เช่น พระราม 2  “แลนด์มาร์ค มหาชัย” สร้างภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Lifestyle Station” เป็นจุดพักรถแห่งใหม่ที่อยู่ติดกับคอมมิวนิตี้มอลล์ ภายในโครงการประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ 
1. ส่วนคอมมิวนิตี้มอลล์ 4 ชั้น (รวมชั้นที่จอดรถใต้ดิน) 2 อาคาร จำนวน 68 ยูนิต ขนาดตั้งแต่ 18-1,038 ตร.ม./ยูนิต 2. ส่วนอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 14 แถว จำนวน 101 ยูนิต ขนาด 210 ตร.ม./ยูนิต ราคาเริ่มต้น 6.5 ลบ. ราคาเฉลี่ย 40,000 บ./ตร.ม. โครงการเริ่มเปิดขายแล้วในปี 2558 และคาดว่าจะสร้างเสร็จภายในปี 2559

MASTER PLAN

สมุทรสาคร, มหาชัย,เมืองประมง, รายได้เฉลี่ยต่อหัว, รายได้คนไทย, เศรษฐกิจมหาชัย, เศรษฐกิจสมุทรสาคร, community mall, mahachai shopping mall, คอมมูนิตี้มอลล์ มหาชัย, community mall 2016,community mall เปิดใหม่, community mall 2015, คอมมูนิตี้มอลล์ พระราม2, Landmark Mahachai, Porto chino,community mall พระราม2, rent property,เช่าพื้นที่ขาย  

COMMUNITY MALL

สมุทรสาคร, มหาชัย,เมืองประมง, รายได้เฉลี่ยต่อหัว, รายได้คนไทย, เศรษฐกิจมหาชัย, เศรษฐกิจสมุทรสาคร, community mall, mahachai shopping mall, คอมมูนิตี้มอลล์ มหาชัย, community mall 2016,community mall เปิดใหม่, community mall 2015, คอมมูนิตี้มอลล์ พระราม2, Landmark Mahachai, Porto chino,community mall พระราม2, rent property,เช่าพื้นที่ขาย
1. ส่วนคอมมิวนิตี้มอลล์ มีออกแบบผสมผสานระหว่างโครงสร้าง องค์ประกอบของสถานีรถไฟที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมกับวัสดุและพื้นผิวอาคารที่มีความนำสมัยทำให้เกิดรูปแบบของมอลล์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นแลนด์มาร์คของมหาชัย ในส่วนมอลล์มีการดึงร้านกาแฟ ร้านค้า ร้านอาหารและร้านดังในท้องถิ่นมาเป็น Anchor Tenants เพื่อสร้างเป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ของชาวมหาชัยโดยเฉพาะ
Amazon Cafe
Amazon coffee, ร้านกาแฟ, coffee shop, ร้านกาแฟ amazon, realist, landmark mahachai
แว่นท๊อปเจริญ
I268 - 74
KPN Music Academy
KPN Music Academy, Landmark mahachai
   

SHOP HOUSE

  2. ส่วนอาคารพาณิชย์ มีทั้งหมด 3 โซน ได้แก่ Mainstreet Zone จำนวน 4 ชั้น 210 ตร.ม. 43 ยูนิต ใกล้กับพื้นที่จอกรถซึ่งเป็นจุดพักรถ และจะมีคิวรถตู้ มาลงบริเวณนี้ด้วย Prime Zone จำนวน 4 ชั้น 210 ตร.ม. 44 ยูนิต โซนนี้จะมีหลังคา Cable Dome คลุมระหว่าง 2 อาคาร เพื่อให้พื้นที่ระหว่างอาคารเปิดเป็น walking street ในช่วงวันหยุด หรือวันเทศกาลต่างๆ Connect Zone จำนวน 5 ชั้น 210 ตร.ม. 14 ยูนิต เป็นส่วนที่เชื่อมกับ Community Mall
  INFO : bpsthai, sakhononline, สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร(ฉบับที่9/2558), โครงการแลนด์มาร์ค มหาชัย