Mahanakhon คืบหน้ากว่า 80%

Mahanakhon คืบหน้ากว่า 80% โครงสร้างหลักสร้างถึงชั้น 62 ติดตั้ง façade ถึงชั้น 42 จาก 77 ชั้น ยอดขาย Residence 70% รับรู้รายได้ปลายปีนี้ (2015) Mahanakhon

การติดตั้งส่วนของ façade ของอาคารมหานคร

Mahanakhon

ภาพถ่ายจากชั้น 60 ของอาคารมหานคร

Mahanakhon