มอเตอร์เวย์ “บางปะอิน-โคราช” คาดเปิดปี 63

 

มอเตอร์เวย์ โคราช, บางปะอิน-โคราช, มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช

นับจากปี 2539 ที่ “ไจก้า-องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น” ทำมาสเตอร์แพลนมอเตอร์เวย์ให้ “ทล.-กรมทางหลวง” บรรจุในแผนลงทุน ระยะทางรวม 4,200 กม. ผ่านมา 20 ปี ขณะนี้เพิ่งก่อสร้างไปได้ 2 สาย คิดเป็นระยะทางกว่า 100 กม. ล่าสุดถึงคิว “บางปะอิน-โคราช” ที่เริ่มตอกเข็มเป็นสายที่ 3 ใน “รัฐบาล คสช.” โดยมี “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 เป็นผู้กดปุ่มเริ่มต้นโครงการเมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา เริ่มก่อสร้างจุดแรกที่ทางแยกต่างระดับสระบุรี

 

 

r038-18-09

มอเตอร์เวย์ โคราช, บางปะอิน-โคราช, มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช

โครงการการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 6

 

เส้นทาง : บางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา
ระยะทาง
 : 196 กม.

วงเงินลงทุน : 84,600 ลบ. แบ่งเป็น
• ค่าก่อสร้าง 77,970 ลบ
• ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 6,630 ลบ.

สัญญาการก่อสร้าง : 40 ตอน
• งบปี 59 จำนวน 20 ตอน 

สถานะการก่อสร้าง : เริ่มก่อสร้างจุดแรกที่แยกต่างระดับสระบุรี
การลงทุน :
รัฐเปิดโอกาสให้เอกชนร่วมลงทุนในส่วนที่พักริมทาง
ปีที่สร้างเสร็จ :
2562
ปีที่เปิดให้บริการ :
 2563

Info : กรมทางหลวง (2 Aug 2016)

 

 

r038-18-02

มอเตอร์เวย์ โคราช, บางปะอิน-โคราช, มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช

สำหรับมอเตอร์เวย์สายนี้ จะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร ภาคกลางกับศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ด้วยระยะทาง 196 กม. ใช้เวลาเพียง 127 นาที อีกทั้งยังเป็นโครงข่ายเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็น “ลาว-เวียดนาม-กัมพูชา-จีนตอนใต้” 

แนวเส้นทางเริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อกับวงแหวนรอบนอกตะวันออก กับ ถ.พหลโยธินที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นแนวใหม่ขนานไปกับ ถ.พหลโยธินและ ถ.มิตรภาพ และบรรจบกับทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา บริเวณหลัก กม.ที่ 2

เส้นทางพาดผ่านพื้นที่ 3 จังหวัด 12 อำเภอ ได้แก่

1.จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน อ.วังน้อย อ.อุทัย

2.จ.สระบุรี อ.หนองแค อ.เมืองสระบุรี อ.แก่งคอย อ.มวกเหล็ก

3.จ.นครราชสีมา อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ อ.เมืองนครราชสีมา

r038-4

Info : กรมทางหลวง (2 Aug 2016)

 

 

r038-18-03

การก่อสร้างแบ่งเป็น 2 ช่วง ใน 2 รูปแบบ ได้แก่

ช่วงที่ 1
• ทางพิเศษ 6 ช่องจราจร
• จากบางปะอิน-อ.ปากช่อง
• ระยะทาง 103 กม.

ช่วงที่ 2
• ทางพิเศษ 4 ช่องจราจร
• จากอ.ปากช่อง-นครราชสีมา
• ระยะทาง 93 กม.

โดยมีรูปแบบการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นทางระดับพื้น แต่จะมีทางยกระดับ 4 ช่วง ระยะทางรวม 32.1 กม. ได้แก่

1. ช่วงทางเลี่ยงเมืองสระบุรี
• ระยะทาง 7 กม.

2. ช่วงพื้นที่สัมปทาน TPI
• ระยะทาง 5.5 กม.

3. ช่วงเขาตาแป้น
• ระยะทาง 2.3 กม.

4. ช่วงอ่างเก็บน้ำลำตะคอง
• ระยะทาง 17.3 กม.

r038-15-2

Info : กรมทางหลวง (2 Aug 2016)

 

 

r038-04

r038-11

r038-9

 

มีการควบคุมการเข้า-ออกแบบสมบูรณ์ (รั้วกั้น) ตลอดทาง

โดยใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางระบบปิด ซึ่งมีด่านจัดเก็บค่าผ่านทางทั้งหมด จำนวน 9 ด่าน ได้แก่

1. ด่านบางปะอิน
2. ด่านวังน้อย
3. ด่านหินกอง
4. ด่านสระบุรี
5. ด่านแก่งคอย
6. ด่านมวกเหล็ก
7. ด่านปากช่อง
8. ด่านสี่คิ้
9. ด่านนครราชสีมา

มอเตอร์เวย์ โคราช, บางปะอิน-โคราช, มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช

มีจุดทางแยกต่างระดับที่เชื่อมต่อกับทางหลวง จำนวน 10 แห่ง ได้แก่

1. ทางต่างระดับบางปะอิน 1
2. ทางต่างระดับบางปะอิน 2
3. ทางต่างระดับวังน้อย
4. ทางต่างระดับหินกอง
5. ทางต่างระดับสระบุรี
6. ทางต่างระดับแก่งคอย
7. ทางต่างระดับมวกเหล็ก
8. ทางต่างระดับปากช่อง
9. ทางต่างระดับสีคิ้ว
10. ทางต่างระดับนครราชสีมา

Info : กรมทางหลวง
(2 Aug 2016)

 

 

r038-18-05

มอเตอร์เวย์ โคราช, บางปะอิน-โคราช, มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช

พื้นที่บริการทางหลวง จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย

1. ที่พักริมทางหลวง (Rest Area) 15 ไร่ จำนวน 5 แห่ง

2. สถานีบริการทางหลวง (Service Area) 20 ไร่ จำนวน 2 แห่ง

3. ศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) 50 ไร่ จำนวน 1 แห่ง

Info : กรมทางหลวง
(2 Aug 2016)

 

 

r038-18-07-06

มอเตอร์เวย์ โคราช, บางปะอิน-โคราช, มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช

กรมทางหลวงยังมีแนวทางที่จะเปิดโอกาสให้เอกชนมีส่วนร่วมลงทุนการบริหารจัดการและงานบำรุงรักษา ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ด้วยรูปแบบ PPP Gross Cost หรือ DBFMO (Design, Build, Finance, Maintainand Operated) เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนผู้ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองให้เป็นมาตรฐานสากล

Info : กรมทางหลวง
(2 Aug 2016)

 

 

r038-18-07

ตามกำหนดจะสร้างเสร็จปี 2562 พร้อมเปิดบริการปี 2563

เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จจะช่วยเสริมศักยภาพด้านคมนาคมขนส่งทางถนนและระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถ.พหลโยธิน และถ.มิตรภาพ 

นอกจากเชื่อมการขนส่งภาคอีสานไปท่าเรือแหลมฉบังให้ฉลุยแล้ว ยังเสริมแกร่งท่องเที่ยวภาคอีสานมากขึ้น โดยเฉพาะจุดชมวิวที่ลำตะคอง ที่จะเป็นโค้งที่สวยที่สุดและแลนด์มาร์กใหม่เลยก็ว่าได้

Info : กรมทางหลวง
(2 Aug 2016)