เปิดตัวเลขยอดโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่าที่อยู่อาศัยปี 2557

สรุปตัวเลขยอดโอนโครงการปี 57 กรุงเทพฯและปริมณฑล

สถิติยอดโอนในปี 2556-2557

– Q4 2556 : 52,600 หน่วย มูลค่า 132,000 ลบ. – Q1-Q4 2556 : 180,000 หน่วย มูลค่า 436,000 ลบ. – Q3 2557 : 41,400 หน่วย มูลค่า 95,500 ลบ. – Q4 2557 : 50,100 หน่วย มูลค่า 126,000 ลบ.

สรุปตัวเลขโอนปี 2557

สรุปตัวเลขยอดโอนโครงการปี 57 กรุงเทพฯและปริมณฑล ยอดโอนที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) ประจำปี 2557 รวมคอนโด+บ้านเดี่ยว/แฝด+ทาวน์โฮม+อาคารพาณิชย์ จำนวน 170,000 หน่วย (ลดลง7%) มูลค่า 417,000 ลบ. (ลดลง4%) ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) ประจำปี 2557 พบว่ามีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประมาณ 1.70 แสนหน่วย ลดลง 7% จากปีก่อน ซึ่งมีทั้งสิ้นประมาณ 1.8 แสนหน่วย โดยปริมาณการโอนกรรมสิทธิ์ ในปี 2557 แบ่งเป็นห้องชุดมากที่สุด คือจํานวนประมาณ 6.67 หมื่นหน่วย (สัดส่วน 39%) ทาวน์เฮาส์จํานวน 5.43 หมื่นหน่วย (สัดส่วน 32%) บ้านเดี่ยวจํานวน 3.1 หมื่นหน่วย (สัดส่วน 18%) อาคารพาณิชย์จํานวน 1.19 หมื่นหน่วย (สัดส่วน 7%) และบ้านแฝดจํานวน 6.3 พันหน่วย (สัดส่วน 4%) ในส่วนของมูลค่าการโอนที่อยู่อาศัยนั้นคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4.17 แสนล้านบาท ลดลง 4% จากปีก่อน ซึ่งมีมูลค่าการโอนประมาณ 4.36 แสนล้านบาท แยกประเภท เป็นห้องชุดมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 1.51 แสนล้านบาท (สัดส่วน 36%) บ้านเดี่ยวมูลค่า 1.29 แสนล้านบาท (สัดส่วน 31%) ทาวน์เฮาส์มูลค่า 8.82 หมื่นล้านบาท (สัดส่วน 21%) อาคารพาณิชย์มูลค่า 3.51 หมื่นล้านบาท (สัดส่วน 8%) และบ้านแฝดมูลค่า 1.46 หมื่นล้านบาท (สัดส่วน 4%) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะไตรมาส 4 ปี 2557 พบว่า หน่วยโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่อยู่อาศัยมีประมาณ 5.01 หมื่นหน่วย เพิ่มขึ้น 21% จาก 4.14 หมื่นหน่วย ในไตรมาส 3 ปี 2557 แต่ลดลง 5% จาก 5.26 หมื่นหน่วย ในไตรมาส 4 ปี 2556 สําหรับมูลค่าการโอนกรรมสิทธ ิ์ เฉพาะที่อยู่อาศัยรวมประมาณ 1.26 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 32% จาก 9.55 หมื่นล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2557 แต่ลดลง 5% จาก 1.32 แสนล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2556 Info : Than Online (1-4 Mar 2015)