รถไฟฟ้าสายสีชมพู

รถไฟฟ้า, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, สายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, สายสีเหลือง, ความคืบหน้ารถไฟฟ้า, ความคืบหน้า, รถไฟฟ้าเปิด, ข่าวรถไฟฟ้า, ข่าวรถไฟฟ้าสายสีชมพู, MRT, รฟม., ครม., PPP Fast Track, PPP Net Cost, รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, โมโนเรล, Monorail, รถไฟฟ้าเปิดเมื่อไหร่, รถไฟฟ้าเสร็จเมื่อไหร่, สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู, สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี, สถานีแคราย, สถานีสนามบินน้ำ, สถานีสามัคคี, สถานีกรมชลประทาน, สถานีปากเกร็ด, สถานีเลี่ยงเมืองปากเกร็ด, สถานีแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28, สถานีเมืองทองธานี, สถานีศรีรัช, สถานีเมืองทอง 1, สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ, สถานีทีโอที, สถานีหลักสี่, สถานีราชภัฏพระนคร, สถานีวงเวียนหลักสี่, สถานีรามอินทรา 3, สถานีลาดปลาเค้า, สถานีรามอินทรา 31, สถานีมัยลาภ, สถานีวัชรพล, สถานีรามอินทรา 40, สถานีคู้บอน, สถานีรามอินทรา 83, สถานีวงแหวนตะวันออก, สถานีนพรัตนราชธานี, สถานีบางชัน, สถานีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ, สถานีตลาดมีนบุรี, สถานีมีนบุรี, Realist, Realist Blog

คณะกรรมการ PPP เห็นชอบหลักการให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าระบบโมโนเรล (รถไฟฟ้ารางเดี่ยว) 2 สายทาง เงินลงทุนรวม 111,335 ล้านบาท ได้แก่ สีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) 56,691 ล้านบาท และสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง) 54,644 ล้านบาท ตามขั้นตอน PPP Fast Tack

โดยลงทุนแบบ PPP Net Cost รัฐรับภาระค่าเวนคืนที่ดิน ให้เอกชนลงทุนงานโยธา ระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถ ค่าจ้างที่ปรึกษา บริหารการเดินรถและซ่อมบำรุง เป็นระยะเวลา 30 ปี และเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสารและรับความเสี่ยงผู้โดยสาร โดยรัฐจะสนับสนุนเงินลงทุนแก่เอกชนแต่ไม่เกินมูลค่างานโยธาเป็นการจูงใจ และให้รฟม.ปรับกรอบวงเงินให้เหมาะสม เพื่อลดภาระเงินสนับสนุนของรัฐ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการ งบประมาณค่าเวนคืน และกรอบวงเงินสนับสนุนเดือน มี.ค.และเปิดประมูลเดือน มิ.ย.59

 

สำหรับเงินลงทุนของสายสีชมพู ระยะทาง 34.5 กม. จำนวน 30 สถานี อยู่ที่ 56,691 ลบ. แยกเป็น ค่าเวนคืนที่ดิน 6,847 ลบ. ค่างานโยธา 23,117 ลบ. ค่างานระบบไฟฟ้าและขบวนรถ 25,211 ลบ. และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ 1,516 ลบ. ทั้งโครงการรัฐลงทุน 6,847 ลบ. ส่วนเอกชนลงทุน 49,844 ลบ. จะเปิดบริการปี 2563 ในปีแรกจะใช้รถทั้งหมด 92 ตู้หรือ 23 ขบวน มีผู้โดยสาร 130,000 คน/วัน ในระยะเวลา 30 ปี มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) อยู่ที่ 15.65% และผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) อยู่ที่ 3.86%

พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม. เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมมอบให้ รฟม. พิจารณา 4 ประเด็นตามที่คณะกรรมการ PPP สั่งการทำรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง จะนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ปลายเดือน มี.ค. 59 ประกอบด้วย 1. รูปแบบรถไฟฟ้า 2. รูปแบบการลงทุนและการกำหนดทีโออาร์ 3. ปรับวงเงินลงทุนให้เป็นปัจจุบันและทบทวนค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด 4. รูปแบบเงินสนับสนุนเอกชน

สำหรับรูปแบบรถไฟฟ้าทาง รฟม. ยืนยัน เป็นโมโนเรล และเป็นสัญญาเดียวคือทั้งก่อสร้างและเดินรถ ซึ่งระบบโมโนเรลก่อสร้างได้เร็วและง่าย ใช้พื้นที่น้อยลง สร้างยกระดับได้โดยไม่ต้องรื้อสะพานช่วงหลักสี่ออก ขณะที่รูปแบบสนับสนุนเอกชน ทาง รฟม.ให้การสนับสนุนเป็นระยะเวลา มากกว่า 10 ปีขึ้นไป โดยรายละเอียดจะต้องบรรจุไว้ในประกาศทีโออาร์ เพราะช่วยลดภาระรัฐ แต่ห้ามเกินวงเงินโยธาและเป็นการทยอยจ่าย จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับผู้ชนะคาดว่าปลายปีนี้จะได้ผู้ดำเนินการ ตามแผนจะเริ่มสร้างต้นปี 2560 เปิดบริการกลางปี 2563 

ข้อมูลข่าว : ประชาชาติธุรกิจ 17 มี.ค. 59 12:54

 

 

แผนการดำเนินงาน

table pink

มติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 57

 

ตำแหน่งสถานีโดยสังเขป

เรียบเรียงโดย REALIST
คลิกที่ สี่เหลี่ยมด้านซ้ายบนของแผนที่เพื่อเลือกตำแหน่งสถานี

รถไฟฟ้า, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, สายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, สายสีเหลือง, ความคืบหน้ารถไฟฟ้า, ความคืบหน้า, รถไฟฟ้าเปิด, ข่าวรถไฟฟ้า, ข่าวรถไฟฟ้าสายสีชมพู, MRT, รฟม., ครม., PPP Fast Track, PPP Net Cost, รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, โมโนเรล, Monorail, รถไฟฟ้าเปิดเมื่อไหร่, รถไฟฟ้าเสร็จเมื่อไหร่, สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู, สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี, สถานีแคราย, สถานีสนามบินน้ำ, สถานีสามัคคี, สถานีกรมชลประทาน, สถานีปากเกร็ด, สถานีเลี่ยงเมืองปากเกร็ด, สถานีแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28, สถานีเมืองทองธานี, สถานีศรีรัช, สถานีเมืองทอง 1, สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ, สถานีทีโอที, สถานีหลักสี่, สถานีราชภัฏพระนคร, สถานีวงเวียนหลักสี่, สถานีรามอินทรา 3, สถานีลาดปลาเค้า, สถานีรามอินทรา 31, สถานีมัยลาภ, สถานีวัชรพล, สถานีรามอินทรา 40, สถานีคู้บอน, สถานีรามอินทรา 83, สถานีวงแหวนตะวันออก, สถานีนพรัตนราชธานี, สถานีบางชัน, สถานีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ, สถานีตลาดมีนบุรี, สถานีมีนบุรี, Realist, Realist Blog

• ระบบขนส่งมวลชนสายรองประเภทรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Straddle Monorail)
• เส้นทางแคราย – มีนบุรี รวมระยะทาง 34.5 กิโลเมตร 30 สถานี
• สามารถขนส่งผู้โดยสารได้ 13,000 คน/ชม./ทิศทาง ด้วยความเร็ว 80 กม./ชั่วโมง
ที่มา : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ข้อมูลข่าว : ประชาชาติธุรกิจ 17 มี.ค. 59 12:54

รถไฟฟ้า, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, สายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, สายสีเหลือง, ความคืบหน้ารถไฟฟ้า, ความคืบหน้า, รถไฟฟ้าเปิด, ข่าวรถไฟฟ้า, ข่าวรถไฟฟ้าสายสีชมพู, MRT, รฟม., ครม., PPP Fast Track, PPP Net Cost, รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, โมโนเรล, Monorail, รถไฟฟ้าเปิดเมื่อไหร่, รถไฟฟ้าเสร็จเมื่อไหร่, สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู, สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี, สถานีแคราย, สถานีสนามบินน้ำ, สถานีสามัคคี, สถานีกรมชลประทาน, สถานีปากเกร็ด, สถานีเลี่ยงเมืองปากเกร็ด, สถานีแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28, สถานีเมืองทองธานี, สถานีศรีรัช, สถานีเมืองทอง 1, สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ, สถานีทีโอที, สถานีหลักสี่, สถานีราชภัฏพระนคร, สถานีวงเวียนหลักสี่, สถานีรามอินทรา 3, สถานีลาดปลาเค้า, สถานีรามอินทรา 31, สถานีมัยลาภ, สถานีวัชรพล, สถานีรามอินทรา 40, สถานีคู้บอน, สถานีรามอินทรา 83, สถานีวงแหวนตะวันออก, สถานีนพรัตนราชธานี, สถานีบางชัน, สถานีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ, สถานีตลาดมีนบุรี, สถานีมีนบุรี, Realist, Realist Blog

 

เงินลงทุน 56,691 ล้านบาท

– ค่าเวนคืนที่ดิน     6,847   ล้านบาท
– ค่างานโยธา     23,117   ล้านบาท
– ค่าระบบไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า     25,211   ล้านบาท
– ค่าที่ปรึกษาโครงการ     1,516   ล้านบาท

ข้อมูลข่าว : ประชาชาติธุรกิจ 17 มี.ค. 59 12:54

รถไฟฟ้า, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, สายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, สายสีเหลือง, ความคืบหน้ารถไฟฟ้า, ความคืบหน้า, รถไฟฟ้าเปิด, ข่าวรถไฟฟ้า, ข่าวรถไฟฟ้าสายสีชมพู, MRT, รฟม., ครม., PPP Fast Track, PPP Net Cost, รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, โมโนเรล, Monorail, รถไฟฟ้าเปิดเมื่อไหร่, รถไฟฟ้าเสร็จเมื่อไหร่, สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู, สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี, สถานีแคราย, สถานีสนามบินน้ำ, สถานีสามัคคี, สถานีกรมชลประทาน, สถานีปากเกร็ด, สถานีเลี่ยงเมืองปากเกร็ด, สถานีแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28, สถานีเมืองทองธานี, สถานีศรีรัช, สถานีเมืองทอง 1, สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ, สถานีทีโอที, สถานีหลักสี่, สถานีราชภัฏพระนคร, สถานีวงเวียนหลักสี่, สถานีรามอินทรา 3, สถานีลาดปลาเค้า, สถานีรามอินทรา 31, สถานีมัยลาภ, สถานีวัชรพล, สถานีรามอินทรา 40, สถานีคู้บอน, สถานีรามอินทรา 83, สถานีวงแหวนตะวันออก, สถานีนพรัตนราชธานี, สถานีบางชัน, สถานีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ, สถานีตลาดมีนบุรี, สถานีมีนบุรี, Realist, Realist Blog

 

ความคืบหน้าในการดำเนินการ

– รฟม.พิจารณา 4 ประเด็นตามที่คณะกรรมการ PPP สั่งการและทำรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม. ปลายเดือน มี.ค. 59
– รมต.คมนาคม พิจารณาแนวคิดให้เอกชนประมูลเทิร์นคีย์ รถไฟฟ้าสายสีชมพู และสายสีเหลือง เงินลงทุนรวม 111,335 ล้านบาท
โดยผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ และผู้ผลิตรถไฟฟ้า เป็นกลุ่มเดียวกัน เปิดประมูล มิ.ย. 59
– ปรับแผนให้บริการจากเดิม 2560 เป็น 2563

ข้อมูลข่าว : ประชาชาติธุรกิจ 17 มี.ค. 59 12:54

รถไฟฟ้า, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, สายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, สายสีเหลือง, ความคืบหน้ารถไฟฟ้า, ความคืบหน้า, รถไฟฟ้าเปิด, ข่าวรถไฟฟ้า, ข่าวรถไฟฟ้าสายสีชมพู, MRT, รฟม., ครม., PPP Fast Track, PPP Net Cost, รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, โมโนเรล, Monorail, รถไฟฟ้าเปิดเมื่อไหร่, รถไฟฟ้าเสร็จเมื่อไหร่, สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู, สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี, สถานีแคราย, สถานีสนามบินน้ำ, สถานีสามัคคี, สถานีกรมชลประทาน, สถานีปากเกร็ด, สถานีเลี่ยงเมืองปากเกร็ด, สถานีแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28, สถานีเมืองทองธานี, สถานีศรีรัช, สถานีเมืองทอง 1, สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ, สถานีทีโอที, สถานีหลักสี่, สถานีราชภัฏพระนคร, สถานีวงเวียนหลักสี่, สถานีรามอินทรา 3, สถานีลาดปลาเค้า, สถานีรามอินทรา 31, สถานีมัยลาภ, สถานีวัชรพล, สถานีรามอินทรา 40, สถานีคู้บอน, สถานีรามอินทรา 83, สถานีวงแหวนตะวันออก, สถานีนพรัตนราชธานี, สถานีบางชัน, สถานีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ, สถานีตลาดมีนบุรี, สถานีมีนบุรี, Realist, Realist Blog

 

รายชื่อสถานีใหม่ 30 สถานี

1.สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี : ตั้งอยู่บน ถ.รัตนาธิเบศร์ จะมีสกายวอล์กเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง
2.สถานีแคราย : ถ.ติวานนท์ ใกล้โรงพยาบาลโรคทรวงอก ระหว่างซอยติวานนท์ 13 กับซอย 15
3.สถานีสนามบินน้ำ : ถ.ติวานนท์ ใกล้แยกสนามบินน้ำ ระหว่างแยก ถ.สนามบินน้ำกับซอยติวานนท์ 35
4.สถานีสามัคคี : ถ.ติวานนท์ ใกล้แยกเข้า ถ.สามัคคี ระหว่างคลองบางตลาด กับ ถ.สามัคคี
5.สถานีกรมชลประทาน : ถ.ติวานนท์ ใกล้โรงเรียนชลประทานวิทยา ระหว่างซอยติวานนท์ 4 กับซอย 6
6.สถานีปากเกร็ด : อยู่บริเวณหัวมุมห้าแยกปากเกร็ด
7.สถานีเลี่ยงเมืองปากเกร็ด : ถ.แจ้งวัฒนะ ใกล้แยกถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตัดกับ ถ.แจ้งวัฒนะ
8.สถานีแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28 : ตั้งอยู่บน ถ.แจ้งวัฒนะ ใกล้ห้างเซ็นทรัล พลาซ่า
9.สถานีเมืองทองธานี : ใกล้กับถนนเข้าเมืองทองธานีและสะพานข้ามแยกเมืองทองธานี
10.สถานีศรีรัช : บริเวณปากทางเข้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี
11.สถานีเมืองทอง 1 : บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ 14 (ซอยหมู่บ้านเมืองทอง 1)
12.สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ : หน้ากรมการกงสุลและการสื่อสาร
13.สถานีทีโอที : อยู่ระหว่างซอยแจ้งวัฒนะ 5 กับซอย 7

จุดตัดสายสีแดง-สีเขียว
14.สถานีหลักสี่ : ใกล้ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต)
15.สถานีราชภัฏพระนคร  : หน้าห้างแม็กซ์แวลูและ ม.ราชภัฏพระนคร
16.สถานีวงเวียนหลักสี่ : ตั้งอยู่บน ถ.รามอินทรา ใกล้วงเวียนอนุสาวรีย์หลักสี่ เชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอชิต-สะพานใหม่)
17.สถานีรามอินทรา 3 : อยู่ระหว่างซอยรามอินทรา 3 กับซอย 5 ใกล้ห้างเซ็นทรัลรามอินทรา และคอนโดมิเนียมลุมพินีเพลส
18.สถานีลาดปลาเค้า : ใกล้ทางเข้า ถ.ลาดปลาเค้า
19.สถานีรามอินทรา 31 : ใกล้ฟู้ดแลนด์ ระหว่างรามอินทราซอย 29 และ 31
20.สถานีมัยลาภ : อยู่ระหว่างรามอินทราซอย 12 กับซอย 14
21.สถานีวัชรพล : ใกล้ซอยวัชรพล ช่วงรามอินทราซอย 59 กับซอย 61 อนาคตจะเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเทา
22.สถานีรามอินทรา 40 : อยู่ระหว่างรามอินทราซอย 40 กับซอย 42

สถานีปลายทาง “มีนบุรี”
23.สถานีคู้บอน : อยู่บริเวณทางแยกนวมินทร์ หรือรามอินทรา กม.8 ระหว่างรามอินทราซอย 46 กับซอย 48 ใกล้แยกคู้บอน
24.สถานีรามอินทรา 83 : ใกล้โรงพยาบาลสินแพทย์
25.สถานีวงแหวนตะวันออก : หน้าศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
26.สถานีนพรัตนราชธานี : ใกล้แยกเข้าสวนสยาม
27.สถานีบางชัน : ใกล้ซอยรามอินทรา 109 และซอย 115
28.สถานีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ : ใกล้กับโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
29.สถานีตลาดมีนบุรี : ตั้งอยู่บน ถ.สีหบุรานุกิจ ใกล้ตลาดมีนบุรี
30.สถานีมีนบุรี : ตั้งอยู่บน ถ.รามคำแหงซอย 192 ใกล้แยกร่มเกล้า เป็นสถานีปลายทาง มีจุดจอดแล้วจร (Park and Ride)
จอดรถได้ 2,000 คัน และศูนย์ซ่อมบำรุงบนพื้นที่ 280 ไร่
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 03 ต.ค. 2555 เวลา 18:22:01 น.

 

PRESENTATION


ที่มา : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

คลิ๊ก! เพื่ออ่านบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

click button-20

click button-04

click button-07

click button-03

click button-02

click button-06

click button-05

click button-14

 

click button-16

click button-15