รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้

“เตาปูน-วงแหวนกาญจนาฯ”

คณะกรรมการ PPP เคาะโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาฯ เข้า PPP Fast Track พร้อมเร่งจัดทำแผนแม่บทรถไฟฟ้าระยะที่ 2 คาดเสร็จใน 1 ปี

ไม่หวั่นซ้ำรอยสายสีม่วงเหนือ ช่วงบางใหญ่-เตาปูน ในผลศึกษาระบุชัดจะมีคนมาใช้บริการ 749,034 เที่ยวคน/วัน ซึ่งไม่รู้ประมาณการนี้จะยังสามารถใช้ได้หรือไม่ ในเมื่อฤกษ์ตอกเข็มยังไม่นิ่ง เพราะถึง รฟม.จะย้ำสถานะเตรียมเปิดประมูลก่อสร้างในปีนี้ ก็ยังไม่รู้จะมีอะไรมาแทรกให้ดีเลย์หรือไม่ แต่จากการศึกษาพบว่า สายสีม่วงใต้ถือเป็นรถไฟฟ้าสายใหม่ที่คาดว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารมากที่สุดเมื่อเทียบกับรถไฟฟ้าสายใหม่อื่นๆ (เทียบจากปีแรกที่เปิดให้บริการ)

รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาฯ ระยะทาง 23.6 กม. จำนวน 17 สถานี วงเงิน 131,172 ลบ. คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ปี 2560 สร้างเสร็จปี 2566

Info : Bangkokbiznews.com
(16 Feb 2017)

 

 

เตาปูน-วงแหวนกาญจนาฯ, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน, สถานีเตาปูน, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, เตาปูน-บางใหญ่, เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, สถานีวังบูรพา, สถานีวงเวียนใหญ่, สถานีดาวคะนอง

โครงสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้
ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาฯ

ระยะทาง : 23.6 กม.
• โครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 12.6 กม.
• โครงสร้างทางยกระดับ 11 กม. 

จำนวนสถานี : 17 สถานี
• สถานีใต้ดิน 10 สถานี
• สถานียกระดับ 7 สถานี

มูลค่าโครงการ : 131,172 ลบ.
คาดเริ่มก่อสร้าง : ปี 2560
คาดเปิดให้บริการ : ปี 2566

แนวเส้นทางโครงสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาฯ เริ่มจากจุดเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ที่บริเวณสถานีเตาปูน โดยเปลี่ยนเป็นเส้นทางใต้ดินแล้วเบี่ยงเข้าสู่ ถนนสามเสน ผ่านรัฐสภาแห่งใหม่ (โรงเรียนโยธินบูรณะเดิม) โรงเรียนราชินีบน กรมชลประทาน โรงพยาบาลวชิรพยาบาล หอสมุดแห่งชาติ คลองบางลำพู เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระสุเมรุ ผ่านวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร แยกผ่านฟ้า เข้าสู่ถนนมหาไชย ผ่านวัดราชนัดดารามวรวิหาร 

เข้าสู่ถนนจักรเพชร ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปกเกล้า เข้าสู่ถนนประชาธิปก ผ่านสีแยกบ้านแขก ลอดใต้วงเวียนใหญ่ เข้าสู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ลอดแยกมไหสวรรย์ จากนั้นเปลี่ยนเส้นทางยกระดับผ่านแยกถนนจอมทองเข้าสู่ถนนสุขสวัสดิ์ ผ่านแยกถนนประชาอุทิศ ข้ามทางด่วนเฉลิมมหานคร เข้าสู่ราษฎร์บูรณะข้ามคลองแจงร้อน ผ่านสามแยกพระประแดง และสิ้นสุดเส้นทางบริเวณครุใน

 

 

คลิก google map เพื่อดูที่ตั้งสถานี  (สามารถเลื่อน ซูม แผนที่และคลิกปุ่มซ้ายบนเพื่อเลือกตำแหน่งของแต่ละสถานี)

รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้จำนวน 17 สถานี เริ่มต้นที่สถานีร่วมเตาปูนและสิ้นสุดที่สถานีครุใน

สถานีใต้ดิน
1. สถานีรัฐสภา
2. สถานีศรีย่าน
3. สถานีสามเสน
4. สถานีหอสมุดแห่งชาติ
5. สถานีบางขุนพรหม
6. สถานีผ่านฟ้า
7. สถานีวังบูรพา
8. สถานีสะพานพุทธ
9. สถานีวงเวียนใหญ่
10. สถานีสำเหร่

สถานียกระดับ
11. สถานีจอมทอง
12. สถานีดาวคะนอง
13. สถานีบางปะกอก
14. สถานีประชาอุทิศ
15. สถานีราษฎร์บูรณะ
16. สถานีพระประแดง
17. สถานีครุใน

 

สถานีใต้ดิน 10 สถานี

เตาปูน-วงแหวนกาญจนาฯ, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน, สถานีเตาปูน, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, เตาปูน-บางใหญ่, เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, สถานีวังบูรพา, สถานีวงเวียนใหญ่, สถานีดาวคะนอง

1. สถานีรัฐสภา ตั้งอยู่ใต้ ถ.สามเสน เชื่อมต่อกับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

เตาปูน-วงแหวนกาญจนาฯ, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน, สถานีเตาปูน, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, เตาปูน-บางใหญ่, เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, สถานีวังบูรพา, สถานีวงเวียนใหญ่, สถานีดาวคะนอง

2. สถานีศรีย่าน ตั้งอยู่ใกล้กับกรมชลประทาน

เตาปูน-วงแหวนกาญจนาฯ, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน, สถานีเตาปูน, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, เตาปูน-บางใหญ่, เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, สถานีวังบูรพา, สถานีวงเวียนใหญ่, สถานีดาวคะนอง

3. สถานีสามเสน ตั้งอยุ่ใกล้กับ รพ.วชิรพยาบาล

รถไฟฟ้าสายสีม่วง, รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน, สถานีเตาปูน, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, เตาปูน-บางใหญ่, เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, สถานีวังบูรพา, สถานีวงเวียนใหญ่, สถานีดาวคะนอง

4. สถานีหอสมุดแห่งชาติ ตั้งอยุ่ใกล้กับหอสมุดแห่งชาติ

รถไฟฟ้าสายสีม่วง, รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน, สถานีเตาปูน, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, เตาปูน-บางใหญ่, เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, สถานีวังบูรพา, สถานีวงเวียนใหญ่, สถานีดาวคะนอง

5. สถานีบางขุนพรหม อยู่ใกล้กับวัดเอี่ยมวรนุช

รถไฟฟ้าสายสีม่วง, รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน, สถานีเตาปูน, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, เตาปูน-บางใหญ่, เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, สถานีวังบูรพา, สถานีวงเวียนใหญ่, สถานีดาวคะนอง

6. สถานีผ่านฟ้า อยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย (เชื่อมต่อสายสีส้ม)

รถไฟฟ้าสายสีม่วง, รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน, สถานีเตาปูน, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, เตาปูน-บางใหญ่, เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, สถานีวังบูรพา, สถานีวงเวียนใหญ่, สถานีดาวคะนอง

7. สถานีวังบูรพา อยู่บริเวณแยกสามยอด
(เชื่อมต่อสายสีน้ำเงิน)

เตาปูน-วงแหวนกาญจนาฯ, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน, สถานีเตาปูน, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, เตาปูน-บางใหญ่, เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, สถานีวังบูรพา, สถานีวงเวียนใหญ่, สถานีดาวคะนอง

8. สถานีสะพานพุทธ ตั้งอยู่ใต้ ถ.ประชาธิปก ก่อนถึงสี่แยกบ้านแขก

รถไฟฟ้าสายสีม่วง, รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน, สถานีเตาปูน, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, เตาปูน-บางใหญ่, เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, สถานีวังบูรพา, สถานีวงเวียนใหญ่, สถานีดาวคะนอง

9. สถานีวงเวียนใหญ่ ตั้งอยู่ใต้ ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ใกล้วงเวียนใหญ่

รถไฟฟ้าสายสีม่วง, รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน, สถานีเตาปูน, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, เตาปูน-บางใหญ่, เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, สถานีวังบูรพา, สถานีวงเวียนใหญ่, สถานีดาวคะนอง

10. สถานีสำเหร่ ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดสำเหร่และ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

 

สถานียกระดับ 7 สถานี

รถไฟฟ้าสายสีม่วง, รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน, สถานีเตาปูน, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, เตาปูน-บางใหญ่, เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, สถานีวังบูรพา, สถานีวงเวียนใหญ่, สถานีดาวคะนอง

11. สถานีจอมทอง ตั้งอยู่บริเวณ ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 44

รถไฟฟ้าสายสีม่วง, รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน, สถานีเตาปูน, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, เตาปูน-บางใหญ่, เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, สถานีวังบูรพา, สถานีวงเวียนใหญ่, สถานีดาวคะนอง

12. สถานีดาวคะนอง ตั้งอยู่ระหว่าง ซ.สุขสวัสดิ์ 12-14

รถไฟฟ้าสายสีม่วง, รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน, สถานีเตาปูน, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, เตาปูน-บางใหญ่, เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, สถานีวังบูรพา, สถานีวงเวียนใหญ่, สถานีดาวคะนอง

13. สถานีบางปะกอก ตั้งอยู่ระหว่าง ซ.สุขสวัสดิ์ 23-25 เชื่อมต่ออาคารจอดแล้วจร

รถไฟฟ้าสายสีม่วง, รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน, สถานีเตาปูน, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, เตาปูน-บางใหญ่, เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, สถานีวังบูรพา, สถานีวงเวียนใหญ่, สถานีดาวคะนอง

14. สถานีประชาอุทิศ ตั้งหน้า ซ.สุขสวัสดิ์ 44

รถไฟฟ้าสายสีม่วง, รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน, สถานีเตาปูน, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, เตาปูน-บางใหญ่, เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, สถานีวังบูรพา, สถานีวงเวียนใหญ่, สถานีดาวคะนอง

15. สถานีราษฎร์บูรณะ ตั้งอยู่คร่อมคลองแจงร้อน เชื่อมต่ออาคารจอดแล้วจร (เชื่อมต่อสายสีแดง)

รถไฟฟ้าสายสีม่วง, รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน, สถานีเตาปูน, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, เตาปูน-บางใหญ่, เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, สถานีวังบูรพา, สถานีวงเวียนใหญ่, สถานีดาวคะนอง

16. สถานีพระประแดง ตั้งอยู่ใกล้กับสามแยกพระประแดง

เตาปูน-วงแหวนกาญจนาฯ, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน, สถานีเตาปูน, รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, เตาปูน-บางใหญ่, เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, สถานีวังบูรพา, สถานีวงเวียนใหญ่, สถานีดาวคะนอง

17. สถานีครุใน ตั้งอยู่บริเวณ ซ.สุขสวัสดิ์ 70 เป็นสถานีที่เชื่อมต่อกับศูนย์ซ่อมบำรุง

 

 

สายสีม่วง
ช่วง เตาปูน-วงแหวนกาญจนาฯ

สถานีเตาปูน

สายสีน้ำเงิน
ช่วง บางซื่อ-ท่าพระ
สถานีเตาปูน

สายสีม่วง
ช่วง เตาปูน-วงแหวนกาญจนาฯ

สถานีผ่านฟ้า

สายสีส้ม
ช่วง ตลิ่งชัน-มีนบุรี

สถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

สายสีม่วง
ช่วง เตาปูน-วงแหวนกาญจนาฯ

สถานีวังบูรพา

สายสีน้ำเงิน
ช่วง หัวลำโพง-บางแค
สถานีวังบูรพา

สายสีม่วง
ช่วง เตาปูน-วงแหวนกาญจนาฯ

สถานีวงเวียนใหญ่

สายสีแดง
ช่วง หัวลำโพง-มหาชัย

สถานีวงเวียนใหญ่

 

 


 

 

คลิ๊ก! เพื่ออ่านบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

click button-06

click button-04

click button-07

click button-03

click button-01

click button-02

click button-05

click button-14

click button-20

click button-16

click button-15