ไม่พลิกโผ “ITD-ยูนิคฯ-ซิโน-ไทย” ซิวงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว4สัญญา 3 หมื่นล้านตามคาดผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เปิดซองราคาของผู้รับเหมา 4 บริษัทที่เสนอราคาประมูลโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) ระยะทาง 18.4 กิโลเมตร วงเงินกว่า 2.9 หมื่นล้านบาท (ราคารวม VAT)
ผลปรากฎว่าสัญญาที่ 1 งานโยธา (หมอชิต-สะพานใหม่) รวมรื้อสะพานข้ามแยก ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท อิตาเลีนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 15,279.993 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 15,423 ล้านบาทอยู่ที่ 144 ล้านบาท
สัญญาที่ 2 งานโยธา (สะพานใหม่-คูคต) ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ กลุ่มกิจการร่วมค้า UN-SH-CH ประกอบด้วย บมจ.ยูนิคฯ บริษัท ซิโนไฮโดรและบริษัทไชน่าฮาร์เบอร์ จากประเทศจีน เสนอราคา 6,729 ล้านบาท ต่ำจากราคากลาง 6,738 ล้านบาทอยู่ที่ 9 ล้านบาท
สัญญาที่ 3 งานศูนย์ซ่อมบำรุงรักษาและอาคารจอดรถ ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ กลุ่มกิจการร่วมค้า Stec-As (บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น และ บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอทฯ) เสนอราคา 4,042 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 4,079 ล้านบาทอยู่ที่ 37 ล้านบาท
และสัญญาที่ 4 ออกแบบ จัดหาและติดตั้ง งานระบบรางรถไฟฟ้า ผู้เสนอต่ำสุด คือ กลุ่มกิจการร่วมค้า Stec-As (บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น และ บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอทฯ) เสนอราคา 2,842.772 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 2,869.491 ล้านบาทอยู่ที่ 27 ล้านบาท
Info : Prachachat Online (9 Dec 2014)