รร.นานาชาติ ย่านรัชดา-ลาดพร้าว

เป็นที่ทราบกันดีว่า ไม่ว่าจะในยุคไหนก็ตาม การศึกษาเป็นอาวุธที่สำคัญที่จะนำพาชีวิตของเราไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีได้ กลุ่มพ่อแม่รุ่นใหม่ที่เริ่มสร้างครอบครัวจึงมักจะเลือกให้ลูกได้อยู่ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งหลักสูตร และสภาพแวดล้อม โรงเรียนนานาชาติ จึงเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจให้กับบุตรหลานจากครอบครัวยุคใหม่ที่มีทุนทรัพย์เป็นอย่างมาก ปัจจัยต่อมาคือที่อยู่อาศัยที่ควรเอื้อต่อการเดินทางไปเรียน เพื่อความสะดวกของเด็กและเพื่อการดูแลได้อย่างสะดวกของผู้ปกครอง การเลือกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสถานศึกษาที่ดีดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน ย่านรัชดา-ลาดพร้าว เป็นอีกย่านที่เป็นแหล่งศูนย์รวมของครอบครัวสมัยใหม่ จึงมีทั้ง ร้านค้า, ร้านอาหาร และ Community Mall รวมไปถึงโรงเรียนนานาชาติชื่อดังจากหลายสัญชาติ สิ่งเหล่านี้เองแสดงให้เห็นว่าย่านนี้ก็เป็นอีกย่านที่คนรุ่นใหม่ คนต่างชาติและผู้มีฐานะทางการเงินในระดับหนึ่งเริ่มมาอยู่อาศัยกันมากขึ้นและย่านนี้พร้อมจะเติบโตรองรับกลุ่มคนดังกล่าว
ในวันนี้ทาง REALIST ก็จะพาไปชมกันว่าโรงเรียนนานาชาติในย่านรัชดา-ลาดพร้าวมีโรงเรียนไหนที่น่าสนใจ โดยโรงเรียนนานาชาติในบริเวณนี้มีหลักสูตรจากหลายชาติ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส และสิงคโปร์ มีอัตราค่าเทอมเริ่มต้นเฉลี่ยอยู่ที่ 280,000 บ./ปี  นอกจากนี้จะพาไปดูสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ช่วยรองรับการขยายตัวของโรงเรียนและที่อยู่อาศัย และนำเสนอโครงการที่อยู่อาศัยในย่านที่อยู่โดยรอบโรงเรียนนานาชาติ เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเลือกหาที่อยู่อาศัยในละแวกดังกล่าว ไปรับชมกันครับ  

โรงเรียนนานาชาติต่างจากโรงเรียนไทยอย่างไร ?

Image: The Regent’s International School โรงเรียนนานาชาติแตกต่างกับโรงเรียนไทยในเรื่องของการแบ่งระดับชั้นปีที่ไม่เหมือนกัน เช่น ระบบอังกฤษจะต่างกับโรงเรียนไทยตรงการนับชั้นปีตรงช่วงอนุบาลกับช่วงมัธยมปลาย อนุบาลในระบบอังกฤษไม่มีเรียนชั้นอนุบาล 3 แต่จะไปเพิ่มชั้นเรียน Year 13 แทน
Image: KIS International School ส่วนเรื่องอื่นๆ ก็จะเป็นเรื่อง หลักสูตร, ภาษาที่ใช้สื่อสารในการสอน, บุคลากร, สิ่งอำนวยความสะดวกและแนวทางการสอนที่แตกต่างไป เช่น ในระดับอนุบาลจะเน้นการเรียนรู้จากการเล่น และในระดับที่โตขึ้น จะเน้นการคิดวิเคราะห์มากกว่าการท่องจำ ซึ่งสิ่งที่แสดงให้เห็นได้ชัดคือค่าเทอมที่ค่อนข้างสูงกว่าโรงเรียนทั่วไปหลายเท่าตัวนั่นเอง
ที่มา : educatepark.com  

ทำความรู้จักระบบหลักสูตร ร.ร. นานาชาติ

หลักสูตร สหราชอาณาจักร อังกฤษ และเวลส์

Image: Prep International Kindergarten จุดเด่นและหลักสูตรโดยทั่วไป “เน้นการใช้ภาษาที่ถูกต้อง และเน้นการเรียนมากกว่ากิจกรรม เรียกชั้นเป็น Year” – หลักสูตรอิงตามกระทรวงศึกษาธิการของอังกฤษ – เน้นการเรียนวิชาการตั้งแต่ระดับอนุบาล แต่ก็ใช้การเรียนรู้ผ่านการเล่นด้วย โดยเน้นให้มีหนังสืออยู่รอบตัวเด็ก เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านต่อไปในอนาคต – ในระดับประถมและมัธยมจะเน้นวิชาการอ่าน การเขียน ภาษาอังกฤษ และไอซีทีมากกว่าหลักสูตรแบบอเมริกัน – เนื้อหาวิชาครอบคลุมตั้งแต่วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ไอซีที ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศิลปะ การออกแบบ ดนตรี พละศึกษา ไปจนถึงวิชาพลเมือง เพศศึกษา ภาษาต่างประเทศ และการเรียนรู้อาชีพต่างๆ เมื่อขึ้นชั้นมัธยมด้วย

หลักสูตร IB

Image: The Regent’s International School จุดเด่นและหลักสูตรโดยทั่วไป “เน้นกระบวนการที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามช่วงพัฒนาการของเด็ก โดยจะเรียนรายวิชาทั้งสิ้น 6 วิชา (รวมทั้งภาษาต่างประเทศหนึ่งภาษา เช่น ภาษาไทย) และยังมีการทำกิจกรรมสร้างสรรค์บริการและช่วยเหลือสังคม (CAS : Creative Action and Services) อีกด้วย ระบบนี้จะเน้นที่ความเป็นนานาชาติและสากล” International Baccalaureate หรือ IB คือหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการจัดตั้งโดย International Baccalaureate Organization (IBO) – นำระบบการศึกษาหลากหลายหลักสูตรจากทั่วโลกมาผสมผสานกัน เพื่อรองรับและการันตีนักเรียนได้จากทั่วทุกภูมิภาค – เน้นหลักความเป็นสากลทั้งการสอนและการสอบ จึงทำให้ระบบนี้ได้รับการยอมรับในการรับเข้าศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลก

หลักสูตร นานาชาติประเทศสิงคโปร์

Image: Singapore International School of Bangkok จุดเด่นและหลักสูตรโดยทั่วไป – ใช้หลักสูตรและการเรียนการสอนอิงตามระบบการศึกษาประจำชาติของสิงคโปร์ – ทำการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมพหุวัฒนธรรมคือวัฒนาธรรม 3 ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ ไทย และจีน – เน้นทางด้านวิชาการมากกว่าโรงเรียนนานาชาติในระบบตะวันตก โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน Info: theasianparent.com, www.isat.or.th, rakluke.com

หลักสูตร นานาชาติประเทศฝรั่งเศส

Image: Lycée Français International de Bangkok จุดเด่นและหลักสูตรโดยทั่วไป – ประเมินและจัดเรียนการสอนภายใต้การดูแลของรัฐบาลฝรั่งเศส – หล่อหลอมวัฒนธรรมแบบยุโรปที่เน้นการช่วยเหลือตัวเองและการเคารพต่อกฎเกณฑ์ของสังคมตามคติประจำชาติที่ว่า “เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ” – เมื่อจบการศึกษาและสอบไล่ผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรของฝรั่งเศส Baccalauréat หรือ BAC เทียบเท่ากับวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำไปยื่นสมัครศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศสได้

รัชดา-ลาดพร้าว ศูนย์รวมโรงเรียนนานาชาติ

โรงเรียนนานาชาติ ในย่านรัชดา-ลาดพร้าว

ในเขตพื้นที่รัชดา-ลาดพร้าว นอกจากที่เราจะรู้จักในฐานะเป็นแหล่งรวมออฟฟิศและศูนย์การค้าต่างๆ แล้ว ทำเลนี้ยังเป็นอีกทำเลหนึ่งที่มีโรงเรียนนานาชาติหลากหลายสัญชาติตั้งอยู่มากมาย โดยมีอยู่มากถึง 5 โรงเรียน ได้แก่ 1. KIS International School หลักสูตร IB 2. The Regent’s International School หลักสูตร British/IB 3. Lycée Français International de Bangkok หลักสูตร France 4. Singapore International School of Bangkok หลักสูตร British/Singapore 5. Prep International Kindergarten หลักสูตร British จากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมา จะพบว่าราคาค่าเทอมต่อปีของโรงเรียนนานาชาติในย่านนี้ เริ่มต้นที่หลักแสนทั้งสิ้น ทั้งนี้มีค่าเฉลี่ยค่าเทอมเริ่มต้นที่ 280,000 บ./ปี โดย The Regent’s International School และ KIS International School มีช่วงของราคาค่าเทอมต่อปีสูงที่สุดในย่านถึง 349,000 – 731,000 บ. เลยทีเดียว
นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเรียนพิเศษ ดนตรี กีฬา เพื่อส่งเสริมทักษะของเด็กๆ รวมถึงค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งถ้าเราอ้างอิงจากค่าเทอมเฉลี่ยของโรงเรียนในโซนรัชดา-ห้วยขวาง ที่เทอมละ 280,000 บาท/ปี รวมกับค่าอาหารการกิน ปีละ 66,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก 40,000 บาทต่อคนต่อปี เช่น เรื่องของเรียนพิเศษ ความถนัดอื่นๆ หรือ ด้านวิชาการ เพิ่มเติม และ ค่ากิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น พบว่าค่าใช้จ่ายในการส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติ 1 คน ตกอยู่ที่ประมาณ 386,000 บาท/ปี เป็นอย่างน้อย ซึ่งหากเราคำนวณว่าค่าใช้จ่ายในส่วนนี้คิดเป็น 1 ใน 4 ของรายได้ครัวเรือนต่อปี นั่นเท่ากับว่าผู้ปกครองจะต้องมีรายได้ถึง 1.54 ลบ.ต่อปี หรือประมาณ 130,000 บาท/เดือน สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้อยู่อาศัยในละแวกนี้ ที่มักเป็นครอบครัวที่มีกำลังทรัพย์สูง ถือเป็นอีกกลุ่มผู้บริโภคที่น่าสนใจและไม่ควรมองข้ามได้เลยทีเดียว
 

โรงเรียนนานาชาติ

1. KIS International School Image: kis.ac.th
2. The Regent’s International School Bangkok Image: topbestbrand.com
3. Lycée Français International de Bangkok Image: favarch.com
4. Singapore International School of Bangkok Image: archdaily.com
5. Prep International Kindergarten Image: prep.ac.th
 

การกระจุกตัวของโครงการประเภทต่างๆ ในย่านรัชดา-ลาดพร้าว

สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่สำคัญในบริเวณโดยรอบรัชดา-ลาดพร้าวนี้ นับว่ามีความโดดเด่นและหลากหลายมาก เช่น อาคารสำนักงาน เช่น G Tower, The 9th Towers, CW Tower และ Mega Project ในอนาคตอย่าง The Super Tower พร้อมด้วยศูนย์การค้าสมัยใหม่ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ครอบครัวรุ่นใหม่ได้อย่างเต็มที่ อย่าง The Esplanade, The Street, Central พระราม 9 และ Central Eastville รวมไปถึงสถานที่สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และเป็นที่พักผ่อนของครอบครัวได้เป็นอย่างดี
สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยในละแวกนี้ พบว่าส่วนใหญ่มีคอนโดมิเนียมรูปแบบ Low Rise กระจายอยู่ค่อนข้างเยอะ ทั้งโครงการเก่าและโครงการใหม่ โดยภาพรวมของตลาดคอนโด Low Rise ในโซนนี้ มีราคาเริ่มต้นเฉลี่ยของโครงการ ณ ปัจจุบัน (2561) อยู่ที่ 1.98 ลบ. ซึ่งถือเป็นราคาเริ่มต้นที่ไม่ถูกไม่แพงสำหรับในย่านนี้ เหมาะแก่การเริ่มต้นการลงทุนแก่ผู้ที่สนใจ โดยในพื้นที่นี้มีโครงการใหม่ที่น่าจับตามองที่อยู่ใกล้ถนนใหญ่อย่าง ถ.ประชาอุทิศ 2 และยังอยู่ใกล้โรงเรียนนานาชาติชั้นนำที่อยู่ห่างไปเพียง 70 ม. กำลังจะเปิดตัวในไม่ช้านี้ คือ โครงการ ATMOZ รัชดา-ห้วยขวาง มีราคาเริ่มต้นที่น่าสนใจเพียง 1.89 ลบ. เท่านั้น

อาคารสำนักงาน

CW Tower

.

The 9th Towers

.

G Tower

.

The Super Tower (Future Dev.)

ศูนย์การค้า

Esplanade

.

Central East Ville

.

The Street

.

Central Rama 9

สถานที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โรงละครสยามนิรมิต
 

คอนโด Low rise ใหม่ในพื้นที่รัชดา “ATMOZ รัชดา-ห้วยขวาง”

เพราะชีวิตไม่ได้มีแค่ Mode เดียว… ATMOZ รัชดา-ห้วยขวาง ให้คุณเปิด-ปิด สู่ทุกโหมดของชีวิตได้ทันทีที่ ไม่ว่าคุณอยากเข้าสู่ Rest Mode เพื่อพักผ่อนกับชีวิตสุขสงบ ใจกลาง Urban Life ในบรรยากาศของธรรมชาติที่ร่มรื่น บนพื้นที่ส่วนกลางที่โอบล้อมด้วยต้นไม้สีเขียว
หรือกลับสู่ Active Mode เพื่อใช้ชีวิตสุดแอ็คทีฟไปกับสีสันของชีวิตเมือง ก็ทำได้เพียงพริบตาด้วยทำเลศักยภาพย่านรัชดา ห้วยขวาง ใกล้ NEW CBD เชื่อมต่อการเดินทางได้หลายเส้นทาง รองรับทุกความต้องการของชีวิตคนเมือง
 

FACT SHEET

ชื่อโครงการ : แอทโมซ รัชดา-ห้วยขวาง เจ้าของโครงการ : บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด ที่ตั้งโครงการ : ซ.สหการประมูล ถ.ประชาอุทิศ ห้วยขวาง กทม. พื้นที่โครงการ : 3-3-10 ไร่ ประเภทโครงการ : Low Rise 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร ที่จอดรถ : 40%
จำนวนยูนิต : 595 ยูนิต ได้แก่ – อาคาร A 214 ยูนิต – อาคาร B 214 ยูนิต – อาคาร C 166 ยูนิต – ร้านค้า 1 ยูนิต แบบห้องพัก : – Studio ขนาด 21.10 ตร.ม. – 1 Bed ขนาด 22.35 – 25.90 ตร.ม. – 1 Bed Exclusive ขนาด 25.95 – 30.05 ตร.ม. – 1 Bed Plus ขนาด 31.25 – 34.40 ตร.ม.
สิ่งอำนวยความสะดวก : – Lobby & Library Lounge A – Sunken Island – Reflecting Pool – Gym & Boxing Studio – Creative Space – Lounge C & Work space – Theater – Fit Studio – Social Club – Outdoor Sky Dining – The Secret Garden – Scenic Sky Pool
เริ่มก่อสร้าง : มกราคม 2562 คาดว่าแล้วเสร็จ : พฤษภาคม 2563 ค่าส่วนกลาง : 49 บ./ตร.ม. เงินกองทุน : 500 บ./ตร.ม. ราคาเริ่มต้น : 2.09 ลบ.
 

Location

โครงการตั้งอยู่ใกล้ แหล่งอำนวยความสะดวก แบบ 24 ช.ม. ทั้งย่านร้านอาหารชื่อดัง ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต Creative Office โรงพยาบาล และโรงเรียนนานาชาติ – เชื่อมต่อถนน และทางด่วน ลัดเลาะไปได้ ทั้งลาดพร้าว, รัชดา, พระราม9, เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา (ไปเอกมัยไม่ถึง 10 นาที เพียง 5 กิโล), สุทธิสารวินิจฉัย, town-in-town – ใกล้รถไฟฟ้าสีน้ำเงิน MRT ศูนย์วัฒนธรรม, MRT ห้วยขวาง และ MRT สายสีส้มสถานีประดิษฐ์มนูธรรมในอนาคต ด้วยทำเลที่สะดวกสบายและใกล้โรงเรียนขนาดนี้ หากกลุ่มผู้ปกครองจะซื้อเก็บไว้เป็นพื้นที่พักผ่อนระหว่างรอรับลูกกลับจากโรงเรียน และพอเด็กๆ โตขึ้นก็อาจใช้ที่พักส่วนตัวใกล้ๆ โรงเรียน หรือจะปล่อยเช่าต่อในอนาคต ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน
 

FACILITIES

สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย สำหรับการพักผ่อนในทุกๆ วัน ทุกๆ สไตล์ บนพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ รองรับกิจกรรมที่หลากหลาย และจัดวางอย่างลงตัว เช่น สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ถึง 2 แห่งในโครงการ พร้อมโอมล้อมด้วยธรรมชาติ และพื้นที่ส่วนกลางของแต่ละตึกที่เชื่อมถึงกันได้

Lobby & Library Lounge A อยู่บริเวณชั้น 2 ของ Tower A ซึ่งอยู่หน้าสุดของโครงการ เปิดรับวิวด้วยกระจกสูงเต็มบาน และสเปซภายในที่โอ่โถง

Gym & Boxing Studio อยู่ที่ชั้น 2 ของ Tower B หันหน้ารับวิวสระว่ายน้ำที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง 3 Tower

Fit Studio ตั้งอยู่ที่ชั้น 8 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของ Tower C สามารถมองออกไปเห็นสวนส่วนกลาง และบริเวณโครงการทั้งหมด

Lounge Lounge ของโครงการ ถูกออกแบบตกแต่งด้วยสไตล์ที่หรูหรา เหมาะสำหรับใช้เป็นที่นัดพบปะพูดคุย ทั้งโอกาสที่เป็นทางการ และกึ่งทางการ

Reflecting Pool สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ บริเวณชั้นล่างสุดของอาคาร โอบล้อมด้วยสวน และอาคารที่พักอาศัย

Scenic Sky Pool สระว่ายน้ำบนดาดฟ้าของ Tower C สามารถเชื่อมไปยังสวนและลานกิจกรรมที่อยู่ Rooftop Deck ของ Tower A และ B ได้อีกด้วย
Lobby Lounge C & Workspace ล็อบบี้ และพื้นที่ Co-working space บริเวณชั้น 2 ของ Tower C สามารถเดินเชื่อมไปยังส่วน Kid’s Room ที่อยู่ด้านบนได้ด้วย
Lobby Lounge C & Workspace เปิดมุมมองกว้างด้วยกระจกสูงเต็มบาน พร้อมรับวิวสวนสวย เพื่อให้บรรยากาศการทำงานในพื้นที่ Co-working space ผ่อนคลายยิ่งขึ้น
 

Floor Plan

 

Unit Plan

1 Bedroom Plus

ขนาด 31.25 – 34.40 ตร.ม. ประกอบด้วย 1 ห้องนอนใหญ่ และห้องอเนกประสงค์ที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนของเด็กๆ ได้

1 Bedroom Exclusive

ขนาด 25.95 – 30.05 ตร.ม. ประกอบด้วย 1 ห้องนอนขนาดใหญ่ แยกเป็นสัดส่วนจากห้องนั่งเล่นและมุมรับประทานอาหาร พร้อมส่วนครัวขนาดกะทัดรัด ตอบโจทย์การใช้งาน

– สนใจข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดพิเศษ –

“ATMOZ รัชดา-ห้วยขวาง”