รังสิต มหานครเมืองใหม่

แยกรังสิต – นครนายก

Realist, รังสิต, รังสิตนครนายก, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เมเจอร์ รังสิต, โบ๊เบ๊, เซียร์ รังสิต, คอนโดย่านรังสิต, รถไฟฟ้าสายสีแดง, สถานีหลักหก, สถานีรังสิต, PLUM พหลโยธิน89
แยกรังสิต – นครนายก เป็นแยกที่ถ.รังสิต – นครนายก ตัดกับถ.พหลโยธิน โดยถ.รังสิต – นครนายกเชื่อมต่อตั้งแต่จ.ปทุมธานีถึงสระบุรี และมีทางยกระดับอุตราภิมุข หรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่าโทลล์เวย์ ซึ่งเป็นทางที่เชื่อมจากเขตดินแดง กรุงเทพมหานครไปจนถึงเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี แยกนี้จึงเป็นจุดตัดสำคัญที่เชื่อมระหว่างเมืองเข้าด้วยกัน ซึ่งประกอบไปด้วยห้างดัง 4 ห้าง เช่น เซ็นทรัล เอ็ม, ฟิวเจอร์ ซิตี้, เดอะ ฮับ และเซียร์ รังสิต เป็นต้น คอนโดมิเนียม Low rise หลายโครงการที่มีจำนวนรวมกันกว่า 90 อาคาร ได้แก่ พลัม พหลโยธิน 89, พลัม พรีเมียม, ลุมพินี ทาวน์ชิป, เวลล์ไลฟ์ รังสิต, ยู แคมปัส เป็นต้น นอกจากนั้นย่านรังสิตยังมีแหล่งมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น ดังนั้นย่านนี้จึงมีการพัฒนาเพื่อมารองรับการเจริญเติบโตของจำนวนประชากร ทั้งที่อยู่อาศัยที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต
   

 การคมนาคม (รถไฟฟ้าสายสีแดง-หมอชิต 2)

Realist, รังสิต, รังสิตนครนายก, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เมเจอร์ รังสิต, โบ๊เบ๊, เซียร์ รังสิต, คอนโดย่านรังสิต, รถไฟฟ้าสายสีแดง, สถานีหลักหก, สถานีรังสิต, PLUM พหลโยธิน89    
Realist, รังสิต, รังสิตนครนายก, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เมเจอร์ รังสิต, โบ๊เบ๊, เซียร์ รังสิต, คอนโดย่านรังสิต, รถไฟฟ้าสายสีแดง, สถานีหลักหก, สถานีรังสิต, PLUM พหลโยธิน89

รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม

(ช่วงบางซื่อ – รังสิต – ธรรมศาสตร์)

รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ – รังสิต – ธรรมศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟฟ้าชาเมือง(สายสีแดง) มีแนวเส้นทางตามแกนหลักทิศเหนือ – ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่โครงการส่วนใหญ่อยู่ในเขตทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย เส้นทางไปตามแนวรถไฟสายเหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ มีระยะทางรวม 36.3 กิโลเมตร รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ – รังสิต มีทั้งหมด 13 สถานี ซึ่งสถานีที่อยู่ใกล้แยกรังสิต – นครนายก ได้แก่ สถานีดอนเมือง เป็นสถานียกระดับรองรับทั้งรถไฟฟ้าชานเมืองและรถไฟทางไกล, สถานีหลักสี่ เป็นสถานียกระดับเฉพาะรถไฟฟ้าชานเมือง, สถานีหลักหก เป็นสถานีระดับดินเฉพาะรถไฟฟ้าชานเมือง, และสถานีรังสิต เป็นสถานียกระดับรองรับรถไฟฟ้าชานเมือง และสถานีระดับดินรองรับรถไฟทางไกล ปัจจุบันกำลังก่อสร้างช่วงบางซื่อ – รังสิต ซึ่งอยู่ในขั้นตอนรื้อถอนโครงสร้างโฮปเวลล์แล้วเสร็จ 237 ต้น จาก 239 ต้น, งานเสาเข็มเจาะ และดำเนินการสร้างสถานี คาดว่าสามารถเปิดให้บริการได้ในปีพ.ศ.2560 โดยในอนาคตจะต่อขยายไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
Realist, รังสิต, รังสิตนครนายก, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เมเจอร์ รังสิต, โบ๊เบ๊, เซียร์ รังสิต, คอนโดย่านรังสิต, รถไฟฟ้าสายสีแดง, สถานีหลักหก, สถานีรังสิต, PLUM พหลโยธิน89 Realist, รังสิต, รังสิตนครนายก, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เมเจอร์ รังสิต, โบ๊เบ๊, เซียร์ รังสิต, คอนโดย่านรังสิต, รถไฟฟ้าสายสีแดง, สถานีหลักหก, สถานีรังสิต, PLUM พหลโยธิน89

 
สถานีกลางบางซื่อ, Grand station, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, รถไฟฟ้าความเร็วสูง, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Interchange station, สวนจตุจักร, ideo mobi ประชาชื่น

ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง

เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2457 โดยปิดตัวลงวันที่ 28 กันยายน 2549 โดยสนามบินดอนเมืองถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่ซ่อมเครื่องบิน ฝึกบิน และสำหรับจอดเครื่องบินส่วนตัวของบุคคลสำคัญ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2550 เป็นต้นมา ท่าอากาศยานดอนเมืองได้กลับมาให้บริการเที่ยวบินแบบประจำ  และในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ท่าอากาศยานดอนเมืองได้กลับมาเปิดให้บริการในฐานะสนามบินนานาชาติแห่งที่สองอีกครั้ง เมื่อวันที่ 26 เม.ย.56  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของ ทดม.ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบ และขั้นตอนพัสดุ คาดว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จพฤษภาคม 2557 โดยเป็นการปรับปรุงอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และระบบสื่อสารสารสนเทศ ในส่วนของอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2  อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 5 (Pier 5) และอาคารทางเดินเชื่อมด้านทิศใต้ (South Corridor)
 

TRANSITION HUB

ที่ดินไทยเมล่อน สร้างหมอชิตใหม่

Realist, รังสิต, รังสิตนครนายก, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เมเจอร์ รังสิต, โบ๊เบ๊, เซียร์ รังสิต, คอนโดย่านรังสิต, รถไฟฟ้าสายสีแดง, สถานีหลักหก, สถานีรังสิต, PLUM พหลโยธิน89
  ปัจจุบันมี 2 แนวทาง คือ 1.สร้างหมอชิต2 บนพื้นที่ใหม่ อยู่บนถ.พหลโยธินทั้ง 2 ฝั่ง อยู่ทางทิศเหนือของฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิตไปจนถึงม.ธรรมศาสตร์ มีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 80 ไร่ แปลงเดียวกันหรือหลายแปลงย่อยต่อกัน มีหน้ากว้างไม่ต่ำกว่า 80 ม. เป็นที่ดินเปล่าปราศจากสิ่งก่อสร้าง ภาระผูกพัน ไม่มีเสา และสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน ไม่มีถนน ลำคลอง ลำรางสาธารณะพาดผ่าน ซึ่งที่ดินไทยเมล่อนเป็นหนึ่งในตัวเลือกของบขส. 2.คงพื้นที่สถานีขนส่งหมอชิตเดิมไว้ โดยปรับขนาดให้ลดลงเหลือ 16.43 ไร่พร้อมกับปรับรูปแบบการให้บริการลงเป็นสถานีย่อย สำหรับจอดรถตู้ของ บขส.และรถรับจ้างไม่ประจำทาง ซึ่งจะมีข้อสรุปเร็วๆ นี้เนื่องจากต้องส่งคืนที่ดินหมอชิตปัจจุบันให้กับรฟท. ภายในปี 2560

รวมรถตู้สายต่างๆ บริเวณรังสิต

Realist, รังสิต, รังสิตนครนายก, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เมเจอร์ รังสิต, โบ๊เบ๊, เซียร์ รังสิต, คอนโดย่านรังสิต, รถไฟฟ้าสายสีแดง, สถานีหลักหก, สถานีรังสิต, PLUM พหลโยธิน89
    – สามารถไปเส้นทางต่างๆในกรุเทพฯและปริมณฑล – สามารถไปชลบุรี บางแสน ม.บูรพา – สามารถไปพนมสารคาม วัดหลวงพ่อโสธร นิคมฯ304 – สามารถไปจันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว – สามารถไประยอง บ้านเพ(เกาะเสม็ด) แหลมแม่พิมพ์
   

รวบรวมแหล่งอำนวยความสะดวก และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

Realist, รังสิต, รังสิตนครนายก, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เมเจอร์ รังสิต, โบ๊เบ๊, เซียร์ รังสิต, คอนโดย่านรังสิต, รถไฟฟ้าสายสีแดง, สถานีหลักหก, สถานีรังสิต, PLUM พหลโยธิน89

UPDATE! พาณิชยกรรม  ห้างสรรพสินค้า

Realist, รังสิต, รังสิตนครนายก, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เมเจอร์ รังสิต, โบ๊เบ๊, เซียร์ รังสิต, คอนโดย่านรังสิต, รถไฟฟ้าสายสีแดง, สถานีหลักหก, สถานีรังสิต, PLUM พหลโยธิน89    
Realist, รังสิต, รังสิตนครนายก, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เมเจอร์ รังสิต, โบ๊เบ๊, เซียร์ รังสิต, คอนโดย่านรังสิต, รถไฟฟ้าสายสีแดง, สถานีหลักหก, สถานีรังสิต, PLUM พหลโยธิน89

โปรเจ็คยักษ์ ที่ดินไทยเมล่อน

 ภายใต้ “เดอะ เอ็ม โปรเจ็ค” มีโครงการสร้างห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่างเซ็นทรัล ในพื้นที่ย่านรังสิต ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินของโรงงานทอผ้าไทยเมล่อนเดิม มีเนื้อที่กว่า 616 ไร่ มีด้านหน้ากว้าง 1 กิโลเมตรติดกับถนนพหลโยธิน และด้านหลังติดกับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง (ช่วงบางซื่อ – รังสิต – ธรรมศาสตร์) โครงการมีขนาดพื้นที่ 482,000 ตร.ม. รวมเป็นเงินลงทุนเบื้องต้น 13,700 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าที่ดินประมาณ 4,200 ล้านบาท และค่าก่อสร้างโครงการประมาณ 9,500 ล้านบาท
 
Realist, รังสิต, รังสิตนครนายก, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เมเจอร์ รังสิต, โบ๊เบ๊, เซียร์ รังสิต, คอนโดย่านรังสิต, รถไฟฟ้าสายสีแดง, สถานีหลักหก, สถานีรังสิต, PLUM พหลโยธิน89

ฟิวเจอร์ซิตี้ (FUTURE PARK + ZPELL)

 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มีแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้ามี่เพิ่มมากขึ้น โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 โครงการ คือ – ปรับปรุงศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณ 400-500 ล้านบาท – พัฒนาโครงการศูนย์การค้าใหม่ คือ ZPELL@Futurepark โดยใช้งบประมาณ 4,000 ล้านบาท บนพื้นที่ 60 ไร่ เชื่อมต่อกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เป็นอาคารประหยัดพลังงานจำนวน 6 ชั้น ซึ่งจะเปิดให้บริการ ปลายปี 2558
zpell, future park rangsit, ฟิวเจอร์, ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต, ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต, realist, apostrophy's, apostrophy, apos thailand, apostrophys thailand, installation art thailand, ห้างสรรพสินค้า รังสิต, ห้างรังสิต ภาพอัพเดทการก่อสร้าง Alive Park Hall ในโถงกลางของห้างสรรพสินค้า Zpell Future Park รังสิต โดยมี concept คือ Nature ถ่ายเมื่อต้นเดือน ก.ย. 2558 ที่ผ่านมา (ขอขอบคุณภาพถ่ายจากทีมงาน Apostrophy’s)  
Realist, รังสิต, รังสิตนครนายก, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เมเจอร์ รังสิต, โบ๊เบ๊, เซียร์ รังสิต, คอนโดย่านรังสิต, รถไฟฟ้าสายสีแดง, สถานีหลักหก, สถานีรังสิต, PLUM พหลโยธิน89

เปิดตัว “เดอะ ฮับ” รังสิต

การเปิดตัวเดอะ ฮับ เป็นพื้นที่ส่วนต่อขยายของห้างสรรพสินค้าเซียร์ รังสิต เพื่อให้ศูนย์การค้าครบวงจรมากยิ่งขึ้น และมีการเชื่อมพื้นที่เดอะฮับ และเซียร์ถึงกันด้วย Sky walk  ทั้งโซนด้านหน้าและด้านหลังของโครงการ ที่บริเวณชั้น 2 และชั้น 3 ซึ่งเดอะ ฮับนับได้ว่าเป็นแหล่งรวมค้าส่งประตูน้ำ โบ๊เบ๊ สำเพ็ง และคลองถมมาไว้ที่เดียว มีพื้นที่ร้านค้ารวมกว่า 700 ร้านค้า
   

UPDATE! คอนโดมิเนียมแห่งใหม่

Realist, รังสิต, รังสิตนครนายก, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เมเจอร์ รังสิต, โบ๊เบ๊, เซียร์ รังสิต, คอนโดย่านรังสิต, รถไฟฟ้าสายสีแดง, สถานีหลักหก, สถานีรังสิต, PLUM พหลโยธิน89  

PLUM PHAHONYOTHIN 89

Realist, รังสิต, รังสิตนครนายก, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เมเจอร์ รังสิต, โบ๊เบ๊, เซียร์ รังสิต, คอนโดย่านรังสิต, รถไฟฟ้าสายสีแดง, สถานีหลักหก, สถานีรังสิต, PLUM พหลโยธิน89
เป็นคอนโด Low rise ที่ราคาเริ่มต้นต่ำกว่า 1 ล้านบาท แนวคิดคอนโด คือ เชื่อในคำว่า “ให้” ซึ่งได้แก่ การให้ความสะดวกสบายด้านการอยู่อาศัย ใกล้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ 1.5กม. ถึงเซียร์ รังสิต, 2กม. ถึงโลตัส, 2.5กม. ถึงฟิวเจอร์พาร์ค, 2.5กม. ถึงเมเจอร์ รังสิต, 2 กม.ถึงสนามกอล์ฟธูปเตมีย์, 2.2กม. ถึงโรงพยาบาลแพทย์รังสิต เป็นต้น  การให้ความสะดวกสบายด้านการเดินทาง ติดถนนใหญ่ปากซอยเมืองเอก พร้อมที่จอดรถมากมาย นอกจากนั้น ในอนาคตยังใกล้กับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ซึ่งห่างจากสถานีหลักหกเพียง 1.5 กม.
 
Realist, รังสิต, รังสิตนครนายก, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เมเจอร์ รังสิต, โบ๊เบ๊, เซียร์ รังสิต, คอนโดย่านรังสิต, รถไฟฟ้าสายสีแดง, สถานีหลักหก, สถานีรังสิต, PLUM พหลโยธิน89
– ที่ตั้ง    ติดถ.พหลโยธิน 89 (ติดซอยเมืองเอก) – ลักษณะโครงการ    คอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น – ขนาดที่ดิน    8 ไร่ต่อ 1 เฟส – จำนวนอาคาร    12 อาคาร – จำนวนยูนิต    3,168 ยูนิต – ราคาเริ่มต้น    699,000 บาท – ขนาดห้องเริ่มต้น    22 ตารางเมตร
 

LUMPINI TOWNSHIP

Realist, รังสิต, รังสิตนครนายก, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เมเจอร์ รังสิต, โบ๊เบ๊, เซียร์ รังสิต, คอนโดย่านรังสิต, รถไฟฟ้าสายสีแดง, สถานีหลักหก, สถานีรังสิต, PLUM พหลโยธิน89
– ที่ตั้ง    รังสิต คลอง 1 – ลักษณะโครงการ    คอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น – ขนาดที่ดิน    87 ไร่ – จำนวนอาคาร    50 อาคาร – จำนวนยูนิต    10,074 ยูนิต – ราคาเริ่มต้น    639,000 บาท – ขนาดห้องเริ่มต้น    21.50 ตารางเมตร
 

WELL LIFE RANGSIT

- ที่ตั้ง ถนนพหลโยธิน 89 - ลักษณะโครงการ คอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น - ขนาดที่ดิน 8 ไร่ต่อ 1 เฟส - จำนวนอาคาร 12 อาคาร - จำนวนยูนิต 3,168 ยูนิต - ขนาดห้องเริ่มต้น 699,000 บาท - ราคาเริ่มต้น 22 ตารางเมตร
– ที่ตั้ง    รังสิต ปทุมธานี 17 – ลักษณะโครงการ    คอนโดมิเนียม สูง 30 ชั้น – ขนาดที่ดิน    2 ไร่ – จำนวนอาคาร    1 อาคาร – จำนวนยูนิต    370 ยูนิต – ราคาเริ่มต้น    1,300,000 บาท – ขนาดห้องเริ่มต้น    29 ตารางเมตร
 

U CAMPUS RANGSIT

Realist, รังสิต, รังสิตนครนายก, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เมเจอร์ รังสิต, โบ๊เบ๊, เซียร์ รังสิต, คอนโดย่านรังสิต, รถไฟฟ้าสายสีแดง, สถานีหลักหก, สถานีรังสิต, PLUM พหลโยธิน89
– ที่ตั้ง    พหลโยธิน 87 – ลักษณะโครงการ    คอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น – ขนาดที่ดิน    3.2 ไร่ – จำนวนอาคาร    2 อาคาร – จำนวนยูนิต    448 ยูนิต – ราคาเริ่มต้น    1,500,000 บาท – ขนาดห้องเริ่มต้น    27 ตารางเมตร
   

ประโยชน์ของคอนโดมิเนียมติดถนนใหญ่

สถานีกลางบางซื่อ, Grand station, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, รถไฟฟ้าความเร็วสูง, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Interchange station, สวนจตุจักร, ideo mobi ประชาชื่น

ข้อดี

– มีความปลอดภัยกว่าคอนโดมิเนียมในซอย – เดินทางสะดวก ทั้งยานพาหนะส่วนตัว และเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้ง่าย และในอนาคตจะมีการเข้าถึงของระบบขนส่งมวลชนทางรางมากขึ้น ทั้งโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง รถไฟฟ้าสายสีเหลือง หรือเป็นส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าเดิมที่มีอยู่ – ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง เนื่องจากการเข้าถึงจากถนนใหญ่ทำให้เราเดินทางถึงที่หมายได้ภายในต่อเดียว คือ ไม่ต้องเสียค่าโดยสารออกจากซอย ซึ่งอาจจะเป็นการเดินทางโดยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือแท็กซี่ ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างน้อย 15-50 บาทต่อวัน หรือ 450-1,500 บาทต่อเดือนเลยทีเดียว  

ข้อเสีย

– ได้รับมลภาวะจากถนนใหญ่ ทั้งมลภาวะทางอากาศและมลภาวะทางเสียง – ผู้คนพลุกพล่าน จอแจกว่าคอนโดมิเนียมในซอย – ไม่ค่อยมีความเป็นส่วนตัว
อัพเดท แยกรังสิต-นครนายก