รังสิต เมืองมหา’ลัย

รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog
รังสิตเป็นเขตปริมณฑลที่ติดกับกรุงเทพมหานคร อยู่ในจังหวัดปทุมธานี รองรับการขยายตัวและการเติบโตของเมืองต่อจากกรุงเทพฯไปทางตอนเหนือ ไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคม เส้นทางการเดินทาง ด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย และเป็นอีกทำเลหนึ่งที่มีมหาวิทยาลัยชั้นนำรวมตัวอยู่มาก แค่เพียงรังสิตบริเวณตั้งแต่สนามบินดอนเมืองขึ้นไป ก็มีถึง 4 แห่ง ทั้งม.รังสิต, ม.กรุงเทพ ศูนย์รังสิต, ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ รวมถึงสถาบันวิจัยเทคโนโลยี แห่งเอเชียที่เป็นแหล่งวิจัยทางด้านการศึกษาที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของวงการด้านการศึกษา ปัจจุบันรังสิตนอกจากจะเป็นย่านมหาวิทยาลัยชั้นนำแล้ว ยังกลายเป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางเข้าออกกรุงเทพฯ เป็นเส้นทางที่เดินทางต่อไปยังบางจังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกอีกด้วย รวมถึงมีห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมาย
และในอนาคตจะมีเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มช่วงบางซื่อ-รังสิต-ธรรมศาสตร์ ที่ช่วยเน้นย้ำความเป็นจุดศูนย์กลางการเดินทางของกรุงเทพฝั่งเหนือเชื่อมเข้าสู่เมืองเพิ่มขึ้น  

มหาวิทยาลัยชั้นนำ ย่านรังสิต

รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog ข้อมูล : สารสนเทศอุดมศึกษา www.info.mua.go.th 20 เม.ย. 59 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ถือเป็นระดับการศึกษาที่สำคัญก่อนจะเข้าสู่วัยทำงาน หลายคนจะรู้จัก คุ้นเคยกับทำเลรอบ ๆ มหา’ลัยเป็นอย่างดี เนื่องจากต้องใช้ชีวิตถึง 4 ปี หรือมากกว่านั้นตามแต่สาขาที่เรียน พึ่งพาสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบ ทั้งห้างสรรพสินค้า หอพัก ร้านรวงขายของ ส่งผลให้ย่านนั้น ๆ มีความเจริญ มีการพัฒนาเพื่อรองรับนักศึกษาและบุคลากรจำนวนมหาศาลที่เข้ามาใช้งาน มหาวิทยาลัยที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตปทมุธานีมีอยู่ประมาณ 8 แห่ง มีจำนวนนักศึกษาป.ตรี-ป.เอก โดยประมาณ 120,000 คน บุคลากรอีกประมาณ 10,000 คน โดยพื้นที่รังสิต นับตั้งแต่สนามบินดอนเมืองขึ้นไปทางถ.พหลโยธิน ถือเป็นย่านมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชั้นนำถึง 4 แห่ง คือ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ม.รังสิต และม.กรุงเทพ ศูนย์รังสิต มีจำนวนนักศึกษาและบุคลากรคิดเป็นสัดส่วน 91 % ของจำนวนนักศึกษาและบุคลากรทั้งเขตปทุมธานี หรือประมาณ 118,600 คนจาก 130,000 คน รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

 

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมฯ

รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog ข้อมูล : www.navanakorn.co.th 20 เม.ย. 59 นวนครฯ เป็นเขตอุตสาหกรรมตั้งอยู่บนถ.พหลโยธิน มีพื้นที่มากกว่า 6,485 ไร่ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ในนิคมนี้มีมากถึง 14 ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน 200 บริษัท ทำให้เป็นแหล่งรวมผู้บริหาร, ผู้จัดการ, พนักงานบริษัท แรงงานหลายหมื่นคน ในด้านความสะดวกในการเดินทาง มีถนนที่ได้มาตรฐานถึง 10 เลน , ทางด่วน , ถนนวงแหวน , สถานีรถไฟและ สถานีรถบัส ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเขตอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งสร้างความสะดวกและความคล่องตัวในการเดินทาง นอกจากนั้นภายในนิคมยังมีโครงการ เดอะ นวไพรเวซี่ เป็นที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ภายในและภายนอกเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี หรือผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ที่ต้องการที่พักอาศัยใกล้ที่ทำงานอีกด้วย
รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog
รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog
 

อสังหาฯใหม่! รองรับ รังสิต

หากสังเกตดีๆ จะพบว่ารังสิต ตั้งแต่สนามบินดอนเมืองขึ้นไป เป็นศูนย์รวมของมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งด้วยกัน มีจำนวนนักศึกษาและบุคลากรรวม ๆ แล้วกว่าแสนคน รวมถึงเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ส่งผลให้มีคนเข้าออกในพื้นที่มาก ทำให้มี demand ความต้องการของที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่าย่านทั่ว ๆ ไป การพัฒนาจึงขยายตัวเข้ามาในพื้นที่นี้เรื่อย ๆ โดยเฉพาะตามเส้นทางถนนพหลโยธินที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและห้างสรรพสินค้าเดิม ในอนาคตยังมีเส้นทางการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเข้ามาอีก นั่นคือ รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-รังสิต อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ย่านมีความเจริญขึ้น ดึงดูดนักลงทุนในการสร้างอสังหาฯใหม่ ๆ
 

RESIDENTIAL

รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog
จากการสำรวจในด้านที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ติดถ.พหลโยธินเป็นโครงการแนวราบ เช่น บ้านเดี่ยวหรือทาวน์โฮม และมีโครงการเกิดขึ้นไม่บ่อยมาก โดยโครงการใหม่และเป็นโครงการพร้อมอยู่ที่อยู่ติดกับถ.พหลโยธินมีเพียง โครงการ AQ Shadi พหลโยธิน-รังสิต เป็นโครงการบ้านแฝดที่ให้อารมณ์แบบบ้านเดี่ยวเนื่องจากมีพท.ใช้สอยเป็นส่วนตัว
รวมถึง รังสิต Biz Park เป็นโครงการโฮมออฟฟิศ 3 ชั้น และกฤษดา แกรนด์ พาร์ค พหลโยธิน-รังสิต ที่เป็นโครงการบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ พร้อมอยู่ นอกจากนั้นยังมีโครงการอื่นที่ยังขายอยู่เช่นกัน คือ ธนาภิรมย์ นวนคร, ดีไลท์ ดอนเมือง โลคัลโรด และ แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง ซึ่งล้วนเป็นโครงการแนวราบ นอกจากนั้นก็ยังมีโครงการคอนโดอัพเดทใหม่อยู่ไม่มาก คือ ดี คอนโด แคมปัส รังสิต, พลัม คอนโด พาร์ค รังสิต, พลัม พหลโยธิน 89 และ ยู แคมปัส รังสิต
รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

AQ SHADI

ประเภท : บ้านแฝด 2 ชั้น พื้นที่โครงการ : 16-1-17.7 ไร่ จำนวน : 86 ยูนิต ขนาดที่ดิน : 36 ตร.ว. ขึ้นไป พื้นที่ใช้สอย : 145 ตร.ม.
รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog  
รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

RANGSIT BIZ PARK

ประเภท : โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น พื้นที่โครงการ : 7-3-2 ไร่ จำนวน : 32 ยูนิต ขนาดที่ดิน : 66-80 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย : 201.50 ตร.ม. CLICK! click button-19
รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog  
รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

KRISDA GRAND PARK

ประเภท : บ้านเดี่ยว พื้นที่โครงการ : 80-2-93 ไร่ จำนวน : 97 ยูนิต ขนาดที่ดิน : 70-200 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย:167.5 – 461.5 ตร.ม.
รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

 

COMMERCIAL

รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog
ในส่วนของพาณิชยกรรมล่าสุดมีโครงการเปิดใหม่ไม่นานคือ  Zpell ที่เพิ่มเติมออกมาจากฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต – The Hub ที่เป็นส่วนต่อขยายของศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต – Imagine Village ที่เป็นศูนย์การค้าในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต และยังมีโครงการใหม่ๆที่รอจังหวะการพัฒนาขึ้นมาอีก 2 โครงการ คือ Mega Rangsit หรือ Ikea Rangsit และ Central M
รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

IKEA Rangsit

ที่ดิน : 250 ไร่ เฉพาะที่ดินจากตระกูลสนิทวงศ์ฯ และกำลังกว้านซื้ออีก รวมน่าจะประมาณ 1,000 ไร่ พื้นที่เช่า : N/A มูลค่าการลงทุน : เฉพาะที่ดิน 250 ไร่ ราคา 700 ลบ. เจ้าของโครงการ : SF (49%) + Ikano (49%) + ไทยวนาสิริ (2%) = บริษัทร่วมทุน ชื่อ North Bangkok Development กำหนดเปิด : N/A
รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

Central M

ที่ดิน : 616 ไร่ หน้ากว้าง 1 กม. พื้นที่เช่า : 482,500 ตร.ม. มูลค่าการลงทุน : ที่ดิน 4,200 ลบ. + ค่าก่อสร้าง 9,500 ลบ. เจ้าของโครงการ : CPN กำหนดเปิด : N/A
 

TRANSPORTATION

รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

รถไฟฟ้าสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-รังสิต

ในส่วนของช่วงบางซื่อ-รังสิต ร.ฟ.ท. ได้ลงนามสัญญาจ้างผู้รับเหมา งานสัญญา 3 คือ งานส่วนระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาตู้รถไฟฟ้า มูลค่าสัญญา 32 หมื่นล้านบาท คาดเปิดให้บริการได้ในปี 2563 เส้นทางประกอบด้วย 10 สถานี ได้แก่ สถานีกลางบางซื่อ/สถานีจตุจักร/สถานีวัดเสมียนนารี/สถานีบางเขน/สถานีทุ่งสองห้อง/สถานีหลักสี่/สถานีการเคหะ/สถานีดอนเมือง/สถานีหลักหก และสถานีรังสิต รวมระยะทางประมาณ 26.3 กม. คาดการณ์แล้วสามารถรองรับผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 306,608 คน/วัน และเมื่อขยายโครงการจากบางซื่อไปชุมทางบ้านภาชีในอนาคต จะสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารที่คาดว่าจะมีประมาณ 449,080 คน/วัน รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

สนามบินดอนเมือง

หลังดำเนินการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่ 2 แล้วเสร็จและเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 อย่างเป็นทางการ ล่าสุดทอท.ยังคงเตรียมแผนในการพัฒนาระยะที่ 3 อย่างต่อเนื่อง ตามแผนแม่บทท่าอากาศยานดอนเมือง (ฉบับปรับปรุง) ที่ล่าสุดบอร์ดทอท.มีมติเห็นชอบต่อแผน เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 59    

คลิ๊ก! เพื่ออ่านบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

click button-17
click button-18
click button-07
click button-09