ศรีราชา Little Osaka

ศรีราชา,ชลบุรี,นิคมอุตสาหกรรม,motorway,แหลมฉบัง,high speed train,ทวาย,ทางหลวงพิเศษ
“ศรีราชา”ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย พื้นที่ส่วนใหญ่มีภูเขาล้อมรอบและเป็นที่ลาดเนิน อยู่ในจังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยู่มาก   นอกจากความเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้ว ศรีราชายังเป็นเมืองแห่งนิคมอุตสาหกรรมของฝั่งตะวันออกอีกด้วย เนื่องจากมีเส้นทางการขนส่งที่เชื่อมสู่ตัวเมืองหลวงและท่าเรือ ทำให้ช่วยประหยัดต้นทุนด้านการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ได้อย่างดีทีเดียว   นิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่น ทำให้พนักงานระดับผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่น จึงทำให้ศรีราชาเป็น’Japanese Town’ที่มีคนญี่ปุ่นอาศัยอยู่ถึง 8,000 คน มากเป็นอันดับ 2 ในประเทศไทยรองจากสุขุมวิท
   

ศรีราชา เมืองอุตสาหกรรมฝั่งตะวันออก

ศรีราชา,ชลบุรี,นิคมอุตสาหกรรม,motorway,แหลมฉบัง,high speed train,ทวาย,ทางหลวงพิเศษ   ศรีราชาตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของไทย และติดกับเมืองท่าแหลมฉบังที่มีทางออกสู่ทะเลสามารถขนส่งสินค้าไปยังทวีปอื่นได้ ศรีราชาจึงเป็นที่ตั้งที่สำคัญแห่งหนึ่งในการผลิต การขนส่งและเปลี่ยนถ่ายสินค้า นอกจากนั้นยังใกล้ย่านท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกอย่างพัทยา มีเส้นทางที่เชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานครและสนามบินสุวรรณภูมิ ใช้ระยะเวลาเดินทางเพียง 1 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น โดยในอนาคตจะมี Transportation ที่มาส่งเสริมการขนส่งสินค้าในย่านนี้อีกมาก ทั้งทางพิเศษสายบูรพาวิถี ทางหลวงพิเศษ (MOTORWAY) หรือรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เชื่อมไปถึงทวาย ซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญของพม่า    

ระบบคมนาคมเชื่อมสู่ศรีราชา (ทางหลวง ทางด่วน ทางราง)

ศรีราชา,ชลบุรี,นิคมอุตสาหกรรม,motorway,แหลมฉบัง,high speed train,ทวาย,ทางหลวงพิเศษ
เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมสู่ศรีราชานั้นส่งเสริมการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของนิคมอุตสาหกรรมมาก มีทั้งทางหลวงแผ่นดินคือ ถนนหมายเลข3(ถนนสุขุมวิท) ทางพิเศษสายบูรพาวิถี ทางหลวงพิเศษ (MOTORWAY) สุวรรณภูมิกับสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา รวมไปถึงทางรถไฟ และท่าเรือ   ซึ่งในอนาคตก็จะมีโครงการพัฒนาการคมนาคมเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นคือทางพิเศษสายบูรพาวิถีต่อขยายถึงพัทยา ทางหลวงพิเศษ(MOTORWAY) ต่อขยายถึงมาบตาพุด มีระบบรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมเมือง ท่ามาบตาพุดไปจนถึง เมืองท่าทวายในประเทศพม่า ทำให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าจากจากศรีราชาสามารถเชื่อมโยงได้ทั่วโลกอย่างสะดวกสบาย

ทางพิเศษสายบูรพาวิถี – พัทยา

ศรีราชา,ชลบุรี,นิคมอุตสาหกรรม,motorway,แหลมฉบัง,high speed train,ทวาย,ทางหลวงพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษเพื่อรองรับความต้องการเดินทางและขนส่งสินค้า จึงได้วางแผนการดำเนินงานในระยะเร่งด่วน เพื่อต่อขยายโครงข่ายทางพิเศษบูรพาวิถีไปยังนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังรวมทั้งชายหาดบางแสนและเมืองพัทยา สำหรับโครงการทางพิเศษสายบูรพาวิถี-พัทยา มีระยะทางทั้งหมด ประมาณ 68 กม. งบประมาณ รวมเป็น 69,423 ลบ. ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการคัดค้านจากชาวบ้าน ทำให้โครงการนี้ถูกพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผลสรุปที่แน่นอน

ทางหลวงพิเศษ MOTORWAY

ศรีราชา,ชลบุรี,นิคมอุตสาหกรรม,motorway,แหลมฉบัง,high speed train,ทวาย,ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี-พัทยา-มาบตาพุด เป็นเส้นทางคมนาคมทางบกที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเพราะเป็นเส้นทางสำคัญที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปัจจุบันมีระยะทาง 51 กม. กำลังขยายจาก 4 ช่องจราจรเป็น 6-8 ช่องจราจรในอนาคตจะต่อขยายช่วงพัทยาถึงมาบตาพุด ระยะทางทั้งหมด 38 กม. เป็นทางบนพื้นดินขนาด 4 ช่องจราจร อยู่ในระหว่างดำเนินการ

รถไฟความเร็วสูง แหลมฉบัง-ทวาย

ศรีราชา,ชลบุรี,นิคมอุตสาหกรรม,motorway,แหลมฉบัง,high speed train,ทวาย,ทางหลวงพิเศษ การขนส่งสินค้าจากฝั่งตะวันตกในเขตเพื่อนบ้านมาสู่ไทยที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยไม่ต้องผ่านกรุงเทพฯ หากพัฒนาเส้นทางรถไฟโครงการนี้ให้เกิดขึ้นได้แน่นอนว่าจะช่วยลดระยะทางถือเป็นแนวเส้นทางที่สั้นที่สุดสำหรับการเดินทางจากฝั่งตะวันตกสู่ฝั่งตะวันออก   คาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนในโครงการนี้ไม่ต่ำกว่า 90,000 ลบ. โดยจะ เริ่มตอกเสาเข็มภายในปีนี้(2558) มีการเซ็น MOU ไปแล้วแต่ยังไม่ได้เซ็น MOC และคาดว่าน่าจะเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่าง ไทย พม่า ญี่ปุ่น

ท่าเรือแหลมฉบัง

ศรีราชา,ชลบุรี,นิคมอุตสาหกรรม,motorway,แหลมฉบัง,high speed train,ทวาย,ทางหลวงพิเศษ ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังเป็นท่าเรือน้ำลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นเมื่อท่าที่สำคัญลำดับที่ 16 ของโลก และสามารถทำรายได้ถึงปีละ 2แสนลบ. ซึ่งในอนาคตตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 กำหนดให้แหลมฉบังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่ในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกทำให้เทศบาลมีรายได้จากการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นปีละ 2,000 ลบ.เลยทีเดียว
   

4 ห้างสรรพสินค้า 7 นิคม

  ศรีราชาเป็นอำเภอที่มีความเจริญและมีจำนวนประชากรค่อนข้างหนาแน่น ดังนั้นที่อยู่อาศัยจึงเป็นที่ต้องการมาก โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาทำงานในประเทศไทย มีความต้องการเช่า Serviced Apartment หรือเช่าคอนโดที่พักอาศัยชั่วคราวเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันมี Serviced Apartment และคอนโดน้อยกว่าความต้องการ และคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง ยกเว้นคอนโด Knightsbridge ที่เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่ถึง 1 เดือน มีห้างสรรพสินค้าเช่น โรบินสัน คานารี่มอลล์ เจ-พาร์ค ฮาร์เบอร์มอลล์ ส่วนนิคมอุตสาหกรรมกระจายตัวถัดจากเขตเมืองโดยอุสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นจำพวกการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก ซีเมนต์ เป็นต้น

CONDOMINIUM

ศรีราชา,ชลบุรี,นิคมอุตสาหกรรม,motorway,แหลมฉบัง,high speed train,ทวาย,ทางหลวงพิเศษ
    ที่อยู่อาศัยแนวตั้ง service apartment ปัจจุบันจะมีราคาค่อนข้างสูงและไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการให้บริการที่ครบครันและสะดวกสบาย  ส่วนคอนโดมิเนียมที่กระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองจะมีราคาต่อตารางเมตรอยู่ที่ 110,000 บาท และคอนโดที่ถัดออกมาอยู่ที่ประมาณ 90,000 บาท ซึ่งการเดินทางของคอนโดมิเนียมที่ไม่ได้อยู่ในเขต จะสะดวกสบายกว่าเพราะมีความหนาแน่นของประชากรและปริมาณรถยนต์น้อยกว่า ทำให้รถไม่ติด

COMMERCIAL

ศรีราชา,ชลบุรี,นิคมอุตสาหกรรม,motorway,แหลมฉบัง,high speed train,ทวาย,ทางหลวงพิเศษ ศรีราชา,ชลบุรี,นิคมอุตสาหกรรม,motorway,แหลมฉบัง,high speed train,ทวาย,ทางหลวงพิเศษ
   
  1. Robinson ศรีราชา  เป็นห้างสรรพสินค้าทั่วไปที่ตอบรับการจับจ่าย ใช้สอยของประชากรในเมือง
  2. J Park เป็นcommunity mall ภายใต้บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) เป็นสไตล์ของหมู่บ้านญี่ปุ่น และกว่า 80% เป็นร้านค้าญี่ปุ่น
  3. Canary Mini Mall เป็นห้างสรรพสินค้าที่เน้นพื้นที่สีเขียว โอบล้อมด้วยธรรมชาติ ตกแต่งทันสมัย
  4. Habour mall เป็นห้างสรพพสินค้าขนาดกลาง ที่มีทั้งแหล่ง จับจ่ายใช้สอย ร้านอาหาร รวมถึงโรงภาพยนตร์

INDUSTRIAL ESTATE

ศรีราชา,ชลบุรี,นิคมอุตสาหกรรม,motorway,แหลมฉบัง,high speed train,ทวาย,ทางหลวงพิเศษ ศรีราชา,ชลบุรี,นิคมอุตสาหกรรม,motorway,แหลมฉบัง,high speed train,ทวาย,ทางหลวงพิเศษ
    แน่นอนว่าศรีราชาเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซีเมนต์ เหล็ก เป็นต้น โดยนิคมอุตสาหกรรมที่มีขนาดพื้นที่มากที่สุดคือ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ มีเนื้อที่กว่า 8,000 ไร่ 146 โรงงานนิคมอุตสาหกรรมที่ใกล้กรุงเทพมหานครที่สุดคือ นิคมคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง อยู่ห่างเพียง 95 กม. นิคมอุตสาหกรรมที่ใหล้ท่าเรือแหลมฉบังที่สุดคือ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ห่างเพียง 27 กม.เป็นต้น
   

ประชากรในศรีราชา

ศรีราชา,ชลบุรี,นิคมอุตสาหกรรม,motorway,แหลมฉบัง,high speed train,ทวาย,ทางหลวงพิเศษ   อำเภอศรีราชนับได้ว่ามีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ประมาณ 60% และส่วน ใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่น เนื่องจากมาลงทุกทางด้านอุตสาหกรรมในไทย ปัจจุบันมีชาวญี่ปุ่นอาศัยกว่า 8,000 คน ทำรายได้กว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี และจากสถิติย้อนหลัง 3 ปี คนญี่ปุ่นมีแนวโน้มเข้ามาทำงานและลงทุนเพิ่มขึ้น โดยในปี 2556 มีประมาณ 3,000 – 4,000 คน ปี2557 มีประมาณ 8,000 คน และ ปี2558 สูงถึง 9,000คนเลยทีเดียว   last