ศรีวรา ย่านธุรกิจ ทำเลโฮมออฟฟิศขยายตัว

info-01-01
ถ.ศรีวรา ทาวน์ อิน ทาวน์ เดิมเป็นทำเลแหล่งรวมธุรกิจบันเทิง ซึ่งนับได้ว่าเป็นย่าน Hollywood เมืองไทย เนื่องจากเป็นแหล่งรวมธุรกิจด้านMedia, Film,Sound&music รวมไปถึงโฆษณาและรายการโทรทัศน์ชื่อดัง  แต่ในปัจจุบันตลอดเส้นทางของถนนศรีวรานั้นเต็มไปด้วยการขยายตัวทางธุรกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้นทั้ง ร้านค้า แหล่งกินดื่ม จับจ่ายใช้สอยเริ่มขยายตัวและพัฒนาเพื่อมารองรับกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในย่านนี้ เช่น แอท ปาร์ค, ต้นซุง แอฟเวนิว, เดอะ ซีน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีโรงแรมชื่อดัง ได้แก่ โรงแรมทาวน์อินทาวน์, โรงแรมเอสซี ปาร์ค อีกด้วย การขยายตัวจากย่านธุรกิจบันเทิงเป็นธุรกิจที่หลากหลายนี่เอง เกิดจากศักยภาพของทำเลใจกลางเมืองที่มีพื้นที่จำกัด แต่การขยายตัวของธุรกิจนี้ยังคงดำเนินต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆ ทำให้อาคารพาณิชย์ หรือโฮมออฟฟิศ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่มารองรับการขยายตัวของธุรกิจเหล่านี้
   
District Sriwara, ดิสทริค ศรีวรา

ทำเลธุรกิจ

ย่านธุรกิจที่สำคัญในกรุงเทพมหานครมีหลายย่านด้วยกัน โซน CBD ได้แก่ สยาม, สีลม, สาทร, เพลินจิต, เอกมัย เป็นต้น โซนลาดพร้าว ได้แก่ ลาดพร้าวและศรีวรา ทาวน์ อิน ทาวน์  ลักษณะของย่านธุรกิจ CBD จะแตกต่างกับย่านธุรกิจลาดพร้าว เนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมทำให้ลักษณะและความสูงของอาคารไม่เหมือนกัน รวมถึงลักษณะของธุรกิจ ซึ่งย่านศรีวรา ทาวน์อินทาวน์ เป็นทำเลธุรกิจแห่งใหม่ที่ขยายตัวจากธุรกิจบันเทิง เนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ที่มีการเข้าถึงสะดวกและใกล้ใจกลางเมือง ทำให้ย่านนี้เป็นที่น่าจับตามองสำหรับการเริ่มลงทุนทำธุรกิจ 
      head1-01
District Sriwara, ดิสทริค ศรีวรา
การเข้าถึง ปัจจุบันสามารถเข้าถึงไดัทั้งทางรถและทางเรือ ซึ่งทางรถสามารถเข้าได้จากถนนหลากหลายทาง เช่น ถนนลาดพร้าว ถนนประชาอุทิศ ถนนอินทราภรณ์ ถนนรามคำแหง ถนนเลียบด่วน-เอกมัย รามอินทรา เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีทางด่วนทางด้านทิศตะวันตก คือ ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ ทางด่วนทางทิศใต้ คือ ทางพิเศษศรีรัช จากถนนหลักเข้าสู่ถนนศรีวรา ก็จะถึงย่านทาวน์ อิน ทาวน์ ส่วนคมนาคมทางเรือ ได้แก่ ท่าเรือด่วนที่บริเวณคลองแสนแสบที่เชื่อมต่อกับท่าเรือในย่านอื่นได้ ในอนาคตจะมีการเข้าถึงของระบบขนส่งมวลชนทางราง 3 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง(เปิดปี62), รถไฟฟ้าสายสีส้ม(เปิดปี63) และรถไฟฟ้าสายสีเทา(เปิดปี62)
      head2-01
District Sriwara, ดิสทริค ศรีวรา
จะเห็นได้ว่าในย่านทาวน์อินทาวน์ ศรีวราเดิมมีบริษัททางด้านธุรกิจบันเทิงอยู่มาก  ทั้งทางด้านโฆษณา ได้แก่ The Post Bangkok, Wild at Heart ด้านดนตรี ได้แก่ Cat Radio, Echo Sound Studio, Cine Studio, Jingle Bell ด้านภาพยนตร์ ได้แก่ Go Thai Film ด้านรายการโทรทัศน์ ได้แก่ Holiday Television, Lux 666, 2C Broadcast ด้านนิตยาสาร ได้แก่ Nylon Thailand ด้านการถ่ายภาพ ได้แก่ Brainstrom Studio เป็นต้น ดังนั้นศรีวรา ทาวน์อินทาวน์จึงเปรียบเสมือนย่าน Hollywood เมืองไทย
District Sriwara, ดิสทริค ศรีวรา       thesedays-01
District Sriwara, ดิสทริค ศรีวรา
นอกจากบริษัททางด้านธุรกิจบันเทิงที่มีอยู่แล้ว ปัจจุบันธุรกิจได้ขยายตัวหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นย่านที่มีการเข้าถึงสะดวก มีถนนหลักที่เชื่อมต่อย่านธุรกิจอื่นๆ รวมถึงการเข้าถึงของระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ย่านนี้มีการขยายตัวด้านพาณิชยกรรมเพื่อมารองรับการอยู่อาศัย แหล่งกินดื่มและจับจ่ายใช้สอยของคนในย่านนี้ ได้แก่ ต้นซุง แอฟเวนิว, แอท ปาร์ค ทาวน์อินทาวน์, เดอะ ซีน, รามคำแหง ไนท์มาเก็ต, บิ๊กซี, เดอะมอลล์ รามคำแหง เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีโรงแรมชื่อดังและโรงเรียนชื่อดัง เช่น บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และโรงเรียนนานาชาติ
      District Sriwara, ดิสทริค ศรีวรา    
map_sri1-05
แน่นอนว่าเมื่อธุรกิจเริ่มขยายตัว พื้นที่ต่างๆถูกจับจอง ซึ่งลักษณะเด่นของย่านนี้คืออาคารพาณิชย์ และโฮมออฟฟิศ ลักษณะของการใช้ประโยชน์อาคารประเภทนี้เป็นที่ต้องการมากขึ้นตามไปด้วย ตลอดแนวถนนศรีวรามีทั้งอาคารพาณิชย์ 2-4 ชั้น ได้แก่ อาคารพาณิชย์หน้าถนนศรีวราที่เชื่อมต่อกับถนนรามคำแหง 21 และโครงการ เดอะ ฮาบิแทท ที่มีลักษณะโครงการเป็นอาคารพาณิชย์ 49 ยูนิต ส่วนโฮมออฟฟิศ 2-4 ชั้น ได้แก่ ในหมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ มีบางส่วนที่ปล่อยเช่าและขายต่อมือสอง, ริมถนนศรีวราที่เชื่อมต่อกับถนนอินทราภรณ์ เป็นแนวของโฮมออฟฟิศลักษณะบ้านเดี่ยว 2-3 ชั้น ปล่อยเช่าและขายต่อมืองสองเช่นเดียวกัน ซึ่งทำเลริมถนนศรีวราส่วนใหญ่เต็มไปด้วยทำเลโฮมออฟฟิศเดิม แต่มีหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ คือ ดิสทริค ศรีวรา เป็นโครงการใหม่โครงการเดียวที่ติดถนนศรีวราและใหล้กับย่านทาวน์ อิน ทาวน์
      newoff-01
District Sriwara, ดิสทริค ศรีวรา
“CREATIVE TOWNSHIP” ก้าวใหม่เพื่อธุรกิจสร้างสรรค์ เป็นครั้งแแรกที่แนวคิดของการออกแบบฯ สอดประสานเข้ากับวัฒนธรรมการใชัชีวิต ของคนทำงานสร้างสรรค์อย่างสมบูรณ์แบบด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรม Modernism ปรัชญาที่เปลี่ยนแปลงยุคสมัย ที่ผสมผสานกันระหว่างรูปทรงโมเดิร์นทันสมัย กับโชว์ความแตกต่างของวัสดุก่อสร้างระหว่างโลหะกับคอนกรีต สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อธุรกิจที่เติบโตขึ้นอย่างไม่มีข้อจำกัดและสร้างสมดุลย์ระหว่างความเป็นส่วนตัวและการขับเคลื่อนของทีมเวิร์ค ในท่ามกลางบรรยากาศความสุขของการทำงาน และการพักผ่อนอย่างกลมกลืน  ที่สร้างขึ้นเพียง 36 ยูนิต ในใจกลางย่านธุรกิจ ของทาวน์อินทาวน์ บนถนนศรีวรา
 
picsri1
picsri2
  District Sriwara, ดิสทริค ศรีวรา  การออกแบบสภาพแวดล้อมของโครงการและฟังก์ชั่นการใช้งานของตัวอาคาร สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนทำงานอย่างแท้จริง ด้วยพื้นที่ใช้สอย 460-652 ตร.ม. รองรับการเติบโตของธุรกิจด้วยพื้นที่จอดรถส่วนตัว 6-9 คัน จำนวนยูนิตเพียง 36 ยูนิตเท่านั้น โดยมีราคาเริ่มต้น 22.9 ล้านบาท ซึ่งจะมีพื้นที่ใช้สอยตามจริง(รวมพื้นที่จอดรถ)ต่อตารางเมตร ประมาณ 40,540 บาท/ตร.ม.  ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาทำเลออฟฟิศ และตอบโจทย์ธุรกิจเพื่อการขยายและเติบโตในอนาคต และดิสทริค ศรีวราถือว่าเป็นทำเลทองของนักธุรกิจอีกแห่งหนึ่ง ด้วยผลกำไรตอบแทนสูงถึง 6% ต่อปี ในการลงทุนปล่อยเช่า สามารถปล่อยเช่าได้ราคาสูงถึง 120,000-140,000 บาท/เดือนเลยทีเดียว  
type1-05
type2-06
TYPE B  ขนาดหน้ากว้าง 13 ม. พื้นที่ใช้สอย 490.75 ม. 4 ชั้น 7 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 6 คัน
TYPE C ขนาดหน้ากว้าง 13 ม. พื้นที่ใช้สอย 461.35 ม. 4 ชั้น 7 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 6 คัน
TYPE D ขนาดหน้ากว้าง 13 ม. พื้นที่ใช้สอย 542.79 ม. 4 ชั้น 7 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 6 คัน
TYPE E ขนาดหน้ากว้าง 13 ม. พื้นที่ใช้สอย 652.33 ตร.ม. 4 ชั้น 7 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 9 คัน
  District Sriwara, ดิสทริค ศรีวรา   จากตารางเปรียบเทียบราคาซื้อ-ขาย โฮมออฟฟิศย่านศรีวรา โฮมออฟฟิศที่อยู่ติดถนน เช่น อาคารริมถนนศรีวรา และโครงการ เดอะ ฮาบิแทท มีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าในทาวน์อินทาวน์ เนื่องจากมีการเข้าถึงที่สะดวกกว่า  ส่วนราคาขายริมถนนศรีวราจะมีช่วงราคาค่อนข้างต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพอาคารและลักษณะอาคาร รวมถึงพื้นที่ใช้สอยที่ต่างกันอยู่ระหว่าง 220-528 ตร.ม. ทำให้ราคาเช่าต่อเดือนมีราคาต่างกันตามไปด้วย แต่ในโครงการ เดอะ ฮาบิแททและในทาวน์อินทาวน์ เป็นช่วงราคาที่ไม่ต่างกันมากนัก ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอยและสภาพอาคารรวมถึงการตกแต่งภายในเช่นกัน ดังนั้น เมื่อนำราคาขายและราคาเช่ามาเฉลี่ยต่อตารางเมตร จะเห็นได้ว่าโครงการดิสทริค ศรีวรามีราคาขายต่อตารางเมตรที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับอาคารมือสอง แต่สามารถปล่อยเช่าได้สูงกว่าถึง 260 บาท/ตารางเมตร/เดือนเลยทีเดียว         Creative Sriwara