สร้างจริงหรอ…? สถานีศึกษาวิทยา

Realist Blog, สถานีศึกษาวิทยา, สถานีศึกษานารี, สถานีเสนาร่วม, สถานีช่องนนทรี, สถานีสุรศักดิ์, สถานีศาลาแดง, สถานีสะพานตากสิน, สถานีราชดำริ, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าบีทีเอส, บีทีเอส, ค่าโดยสารบีทีเอส, สาทร, ถนนสาทร, ถนนสาทรเหนือ, ถนนสาทรใต้, Double A Book Tower, Centric, อาคารหุ่นยนต์, ตึกหุ่นยนต์, UOB, @sathorn
บีทีเอสคืนชีพสถานีศึกษาวิทยาขึ้นมาใหม่ คอนเฟิร์มโครงการก่อสร้าง “สถานีรถไฟฟ้าศึกษาวิทยา (S4)” บริเวณถนนสาทรเหนือและสาทรใต้ ตรงข้ามกับอาคาร AIA สาทรทาวเวอร์และอาคารธนาคาร UOB (ตึกหุ่นยนต์) สถานีศึกษาวิทยา เดิมเป็นสถานีในอนาคตของรถไฟฟ้า BTS สายสีลม ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างสถานีช่องนนทรีและสุรศักดิ์ โดยมีระยะห่างจากสถานีช่องนนทรีประมาณ 610 เมตร และห่างจากสถานีสุรศักดิ์ 570 เมตร มีกำหนดการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 59 จนถึง 24 ก.พ. 61 (ข่าวอัพเดท ณ วันที่ 11 ม.ค. 2560) ถ้าสถานีศึกษาวิทยาได้สร้างขึ้นจะทำให้จำนวนเที่ยวการเดินทางเพิ่มขึ้นประมาณ 9,500 – 12,000 เที่ยว/วันในวันธรรมดา ซึ่งจะทำให้รายได้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ 94 ลบ./ปี รายได้ค่าโดยสารหลังหักค่าใช้จ่ายคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 70 ลบ./ปี
Realist Blog, สถานีศึกษาวิทยา, สถานีศึกษานารี, สถานีเสนาร่วม, สถานีช่องนนทรี, สถานีสุรศักดิ์, สถานีศาลาแดง, สถานีสะพานตากสิน, สถานีราชดำริ, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าบีทีเอส, บีทีเอส, ค่าโดยสารบีทีเอส, สาทร, ถนนสาทร, ถนนสาทรเหนือ, ถนนสาทรใต้, Double A Book Tower, Centric, อาคารหุ่นยนต์, ตึกหุ่นยนต์, UOB, @sathorn

IMAGE : หน้าอาคาร AIA และสถานีบีทีเอสศึกษาวิทยา มีทางเชื่อมจากตัวสถานีเข้าตัวอาคาร

   

Realist Blog, สถานีศึกษาวิทยา, สถานีศึกษานารี, สถานีเสนาร่วม, สถานีช่องนนทรี, สถานีสุรศักดิ์, สถานีศาลาแดง, สถานีสะพานตากสิน, สถานีราชดำริ, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าบีทีเอส, บีทีเอส, ค่าโดยสารบีทีเอส, สาทร, ถนนสาทร, ถนนสาทรเหนือ, ถนนสาทรใต้, Double A Book Tower, Centric, อาคารหุ่นยนต์, ตึกหุ่นยนต์, UOB, @sathorn

Realist Blog, สถานีศึกษาวิทยา, สถานีศึกษานารี, สถานีเสนาร่วม, สถานีช่องนนทรี, สถานีสุรศักดิ์, สถานีศาลาแดง, สถานีสะพานตากสิน, สถานีราชดำริ, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าบีทีเอส, บีทีเอส, ค่าโดยสารบีทีเอส, สาทร, ถนนสาทร, ถนนสาทรเหนือ, ถนนสาทรใต้, Double A Book Tower, Centric, อาคารหุ่นยนต์, ตึกหุ่นยนต์, UOB, @sathorn
BTSGIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการลงทุนสร้างสถานีรถไฟฟ้าแห่งใหม่ “สถานีศึกษาวิทยา” โดยงบประมาณค่าก่อสร้างสถานีทั้งหมดประมาณ 450 ลบ. โดยกองทุนจะออกเงินครึ่งหนึ่ง ใช้เงินสดที่มีอยู่ของกองทุนโดยไม่มีกู้ยืมใดๆ เนื่องจากต้นทุนค่าก่อสร้างไม่สูงนักระยะเวลาก่อสร้าง 18 เดือน หลังจากสถานีศึกษาวิทยาได้แจ้งเรื่องการลงทุนสร้างไปเมื่อ 16 ต.ค. 2558 ตอนนี้ได้ผู้รับเหมาแล้ว คือ บริษัท จอมถกล จำกัด ด้วยงบประมาณที่ต้องใช้ 650 ลบ.
โดยทาง BTSGIF ออกครึ่งหนึ่ง และ AIA ออกอีกครึ่งหนึ่ง โดยตัวสถานีจะมีทางเชื่อมเข้าตึก AIS Sathorn Tower ด้วย โดยใช้เวลาก่อสร้าง 18 เดือนเท่าเดิม  มีกำหนดการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 59 จนถึง 24 ก.พ. 61 (ข่าวอัพเดท ณ วันที่ 11 ม.ค. 2560) Realist Blog, สถานีศึกษาวิทยา, สถานีศึกษานารี, สถานีเสนาร่วม, สถานีช่องนนทรี, สถานีสุรศักดิ์, สถานีศาลาแดง, สถานีสะพานตากสิน, สถานีราชดำริ, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าบีทีเอส, บีทีเอส, ค่าโดยสารบีทีเอส, สาทร, ถนนสาทร, ถนนสาทรเหนือ, ถนนสาทรใต้, Double A Book Tower, Centric, อาคารหุ่นยนต์, ตึกหุ่นยนต์, UOB, @sathorn Realist Blog, สถานีศึกษาวิทยา, สถานีศึกษานารี, สถานีเสนาร่วม, สถานีช่องนนทรี, สถานีสุรศักดิ์, สถานีศาลาแดง, สถานีสะพานตากสิน, สถานีราชดำริ, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าบีทีเอส, บีทีเอส, ค่าโดยสารบีทีเอส, สาทร, ถนนสาทร, ถนนสาทรเหนือ, ถนนสาทรใต้, Double A Book Tower, Centric, อาคารหุ่นยนต์, ตึกหุ่นยนต์, UOB, @sathorn Realist Blog, สถานีศึกษาวิทยา, สถานีศึกษานารี, สถานีเสนาร่วม, สถานีช่องนนทรี, สถานีสุรศักดิ์, สถานีศาลาแดง, สถานีสะพานตากสิน, สถานีราชดำริ, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าบีทีเอส, บีทีเอส, ค่าโดยสารบีทีเอส, สาทร, ถนนสาทร, ถนนสาทรเหนือ, ถนนสาทรใต้, Double A Book Tower, Centric, อาคารหุ่นยนต์, ตึกหุ่นยนต์, UOB, @sathorn

IMAGE : สถานีศึกษาวิทยา

  Realist Blog, สถานีศึกษาวิทยา, สถานีศึกษานารี, สถานีเสนาร่วม, สถานีช่องนนทรี, สถานีสุรศักดิ์, สถานีศาลาแดง, สถานีสะพานตากสิน, สถานีราชดำริ, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าบีทีเอส, บีทีเอส, ค่าโดยสารบีทีเอส, สาทร, ถนนสาทร, ถนนสาทรเหนือ, ถนนสาทรใต้, Double A Book Tower, Centric, อาคารหุ่นยนต์, ตึกหุ่นยนต์, UOB, @sathorn Realist Blog, สถานีศึกษาวิทยา, สถานีศึกษานารี, สถานีเสนาร่วม, สถานีช่องนนทรี, สถานีสุรศักดิ์, สถานีศาลาแดง, สถานีสะพานตากสิน, สถานีราชดำริ, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าบีทีเอส, บีทีเอส, ค่าโดยสารบีทีเอส, สาทร, ถนนสาทร, ถนนสาทรเหนือ, ถนนสาทรใต้, Double A Book Tower, Centric, อาคารหุ่นยนต์, ตึกหุ่นยนต์, UOB, @sathorn  

 

ตำแหน่งที่ตั้ง

Realist Blog, สถานีศึกษาวิทยา, สถานีศึกษานารี, สถานีเสนาร่วม, สถานีช่องนนทรี, สถานีสุรศักดิ์, สถานีศาลาแดง, สถานีสะพานตากสิน, สถานีราชดำริ, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าบีทีเอส, บีทีเอส, ค่าโดยสารบีทีเอส, สาทร, ถนนสาทร, ถนนสาทรเหนือ, ถนนสาทรใต้, Double A Book Tower, Centric, อาคารหุ่นยนต์, ตึกหุ่นยนต์, UOB, @sathorn ตำแหน่งสถานีอยู่บริเวณหน้าอาคาร Double A Book Tower หรือหน้าซอยสาทร 11 ยาวไปถึงหน้าอาคารหุ่นยนต์ (สำนักงานUOB) อาจจะสังเกตตำแหน่งได้จากตอม่อเสารถไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่และหนากว่าช่วงอื่นๆ โดยระยะของของสถานี คือ สถานีศึกษาวิทยาอยู่ห่างจากสถานีสุรศักดิ์ 570 ม. และห่างจากสถานีช่องนนทรี 610 ม. ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดหาผู้รับเหมา ซึ่งนี่อาจจะเป็นผลดีกับใครหลายคนที่ทำงานหรือมีคอนโดฯอยู่ใกล้ๆกับสถานีใหม่นี้ เช่น @Sathorn, AIA Sathorn, UOB, Double A Book Tower, Centric, The Address เพราะจะช่วยย่นระยะการเดินทางไปยังสถานีบีทีเอสมากขึ้น  

มุมมองตำแหน่งสถานีจากถ.สาทรเหนือ

หน้าอาคาร Double A Book Tower ปากซอยสาทร 12

มุมมองตำแหน่งสถานีจากถ.สาทรใต้

หน้าอาคารหุ่นยนต์ ปากซอยสาทร 11
   

อัตราค่าโดยสาร

Realist Blog, สถานีศึกษาวิทยา, สถานีศึกษานารี, สถานีเสนาร่วม, สถานีช่องนนทรี, สถานีสุรศักดิ์, สถานีศาลาแดง, สถานีสะพานตากสิน, สถานีราชดำริ, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าบีทีเอส, บีทีเอส, ค่าโดยสารบีทีเอส, สาทร, ถนนสาทร, ถนนสาทรเหนือ, ถนนสาทรใต้, Double A Book Tower, Centric, อาคารหุ่นยนต์, ตึกหุ่นยนต์, UOB, @sathorn
ในส่วนของเรื่องอัตราค่าโดยสารอาจจะพูดได้ว่า ทุกวันนี้บีทีเอสได้เก็บค่าโดยสารของสถานีศึกษาวิทยาไปแล้ว ราคาค่าโดยสารต่อ 1 สถานี คือ 15 บาท, 2 สถานี คือ 22 บาท, 3 สถานี คือ 25 บาท และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปตามลำดับ แต่ถ้าหากนั่งจากสถานีสุรศักดิ์ไปสถานีช่องนนทรี หรือสถานีช่องนนทรีไปสถานีสุรศักดิ์ ที่ระยะห่างกัน 1 สถานี จะมีค่าโดยสารถึง 22 บาท นั่นก็หมายความว่าทุกวันนี้เราได้จ่ายค่าโดยสารไป 2 สถานี โดยจ่ายเผื่อสถานีศึกษาวิทยาในอนาคตไปด้วย!
     

Realist Blog, สถานีศึกษาวิทยา, สถานีศึกษานารี, สถานีเสนาร่วม, สถานีช่องนนทรี, สถานีสุรศักดิ์, สถานีศาลาแดง, สถานีสะพานตากสิน, สถานีราชดำริ, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าบีทีเอส, บีทีเอส, ค่าโดยสารบีทีเอส, สาทร, ถนนสาทร, ถนนสาทรเหนือ, ถนนสาทรใต้, Double A Book Tower, Centric, อาคารหุ่นยนต์, ตึกหุ่นยนต์, UOB, @sathorn

Realist Blog, สถานีศึกษาวิทยา, สถานีศึกษานารี, สถานีเสนาร่วม, สถานีช่องนนทรี, สถานีสุรศักดิ์, สถานีศาลาแดง, สถานีสะพานตากสิน, สถานีราชดำริ, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าบีทีเอส, บีทีเอส, ค่าโดยสารบีทีเอส, สาทร, ถนนสาทร, ถนนสาทรเหนือ, ถนนสาทรใต้, Double A Book Tower, Centric, อาคารหุ่นยนต์, ตึกหุ่นยนต์, UOB, @sathorn
นอกจากสถานีศึกษาวิทยาที่จะมีโครงการสร้างในอนาคตแล้ว สถานีเสนาร่วม(N6) ที่อยู่ระหว่างสถานีอารีย์(N5) และสถานีสะพานควาย(N7) ก็เป็นอีกหนึ่งสถานีฝั่งสายสุขุมวิทที่หายไป โดยสถานีเสนาร่วมในอนาคตจะอยู่ห่างจากสถานีอารีย์ 720 ม. และห่างจากสถานีสะพานควาย 930 ม.โดยประมาณ ตำแหน่งสถานีตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลโยธิน 11 หรือซอยเสนาร่วม หน้าอาคารชินวัตร 2 ปัจจุบันมีการเพิ่มสถานีนี้ในป้ายบอกเส้นทางต่างๆของบีทีเอสเช่นเดียวกันกับสถานีศึกษาวิทยาแล้ว แต่ยังไม่มีประกาศเรื่องโครงการก่อสร้าง
Realist Blog, สถานีศึกษาวิทยา, สถานีศึกษานารี, สถานีเสนาร่วม, สถานีช่องนนทรี, สถานีสุรศักดิ์, สถานีศาลาแดง, สถานีสะพานตากสิน, สถานีราชดำริ, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าบีทีเอส, บีทีเอส, ค่าโดยสารบีทีเอส, สาทร, ถนนสาทร, ถนนสาทรเหนือ, ถนนสาทรใต้, Double A Book Tower, Centric, อาคารหุ่นยนต์, ตึกหุ่นยนต์, UOB, @sathorn  

มุมมองตำแหน่งสถานีจากถนนพหลโยธิน

ฝั่งอาคารชินวัตร 2 ปากซอยพหลโยธิน 11

มุมมองตำแหน่งสถานีจากถนนพหลโยธิน

ฝั่งสถานีตำรวจ ปากซอยพหลโยธิน 14