อัพเดต!!! ความคืบหน้าสนามบินขอนแก่น คาดเปิด 2565 นี้

สนามบินขอนแก่น
จ.ขอนแก่น ตั้งอยู่บนเส้นทางตะวันออก – ตะวันตก (East-West Economic Corridor-EWEC) ทำให้เกิดโครงการพัฒนาหลายโครงการรวมถึงการปรับปรุงท่าอากาศยานขอนแก่นให้ทันสมัยและรองรับการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น โดยปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมและเปิดโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ที่มีวงเงิน 2,004 ลบ. ได้ดำเนินการก่อสร้างทั้งงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่, อาคารจอดรถยนต์ใหม่, งานปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิม และอาคารจอดรถยนต์เดิม มีความคืบหน้าของโครงการในเดือน ก.ค. 64 อยู่ที่ 81.26%
ในเดือน ต.ค.64 จะเปิดให้บริการผู้โดยสารที่อาคารที่พักผู้โดยสารใหม่ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารที่ใช้อยู่ให้เสร็จ คาดเปิดบริการภายในปี 65  
 
โครงการนี้ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 61 โดยอาคารที่พักผู้โดยสารใหม่สูง 4 ชั้น พื้นที่ 28,000 ตร.ม. อาคารที่พักผู้โดยสารที่ใช้ปัจจุบันจะปรับปรุงเพิ่มพื้นที่เป็น 16,500 ตร.ม. ทำให้พื้นที่ใช้สอยของทั้ง 2 อาคารรวม 44,500 ตร.ม.รองรับผู้โดยสารจาก 1,000 คน/ชม. เป็น 2,000 คน/ชม. หรือ 5 ล้านคน/ปี นอกจากนั้นอาคารจอดรถยนต์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันและอาคารใหม่สามารถรองรับรถยนต์ได้สูงสุด 1,002 คัน
การออกแบบอาคารที่พักผู้โดยสารใหม่ เน้นความโปร่ง ไม่แออัด รวมทั้งการผสมผสานความเป็นเอกลักษณ์ของขอนแก่นด้วย ทั้งเรื่องสถาปัตกรรมท้องถิ่น ลายของผ้ามัดหมี่ รวมทั้งฝ้าเพดานที่ได้แรงบันดาลใจจากโครงกระดูกของไดโนเสาร์ที่ถือว่าเป็นเรื่องขึ้นชื่อของขอนแก่น เป็นการออกแบบเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของขอนแก่นที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารนั่นเอง
 

ความคืบหน้าโครงการ


โดยกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ได้เปิดประมูลให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสารใหม่บางส่วน ระยะสั้นสัญญา 1 ปี ประมาณ 1,314.03 ตร.ม. รวม 31 ล็อก จากพื้นที่เชิงพาณิชย์ทั้งหมด 4,439.75 ตร.ม. รวม 112 ล็อก เมื่อโครงการเสร็จทั้งหมดจะเปิดประมูลพื้นที่ทั้งหมดและหาผู้ประกอบการใหม่อีกครั้งตามลักเกณฑ์ใหม่ของกรมธนารักษ์
โดยพื้นที่เชิงพาณิชย์นี้แบ่งเป็น ร้านค้าทั่วไป 70% และร้านค้าขายสินค้าชุมชน สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการท้องถิ่น 30% ค่าเช่าเฉลี่ยประมาณ 200 – 500 บ./ตร.ม. ขึ้นอยู่กับขนาดและที่ตั้งของร้านค้า
เดือน ก.ย. 64 ได้ผู้ประกอบการจากการเปิดประมูล และ ให้เข้าพื้นที่มาจัดเตรียมร้านค้าเพื่อรองรับผู้โดยสารที่ใช้บริการในอาคารที่พักผู้โดยสารใหม่เป็นการชั่วคราวในเดือนต.ค.64 ซึ่งจะต้องควบคุมราคาสินค้าให้ไม่สูงเกินกว่าปกติ
previous arrow
next arrow
Slider

 

โครงการพัฒนาสนามบินขอนแก่น

Info : กรมท่าอากาศยาน
เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 61 กรมท่าอากาศยานได้จัดงานแถลงข่าวเซ็นสัญญาก่อสร้างอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานกระบี่และขอนแก่น กับบริษัท คริสเตียนนี และ นีลสัน (ไทย) จำกัดมหาชน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ในปีงบประมาณ 61 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น (ก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร) เป็น 1 ใน 44 โครงการที่เกิดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ กรอบวงเงินลงทุนรวม 2,021,283.52 ล้านบาท คาดเปิด 2565

ความเป็นมาและเป้าหมายของโครงการ

Info : กรมท่าอากาศยาน
Info : กรมท่าอากาศยาน
เมื่อดูจากข้อมูลตัวเลขก็จะเห็นได้ทันทีว่าจำนวนคนผู้โดยสารและเที่ยวบินพาณิชย์ของท่าอากาศยานขอนแก่นนั้นเพิ่มสูงขึ้นมาจากเดิมเยอะและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากจำนวนเที่ยวบินพาณิชย์ในปี 2552 มีอยู่ที่ประมาณเพียง 2,000 เที่ยวบิน/ปี มาถึงในปี 2560 มีเพิ่มขึ้นจนเกือบถึง 14,000 เที่ยวบิน/ปี จำนวนผู้โดยสารในปีดังกล่าวก็เพิ่มจากประมาณ 400,000 คน/ปี มาอยู่ที่ประมาณ 1,700,000 คน/ปี
จากสถิติ 5 ปีย้อนหลัง ระหว่าง 2556 – 2560 มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 20 % ต่อปี ซึ่งเกินขีดความสามารถในการรองรับของสนามบิน การเตรียมตัวเพื่อรองรับต่อการเพิ่มขึ้นของผู้โดยสารในอนาคตจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น
ช่วงเทศกาลอย่างเทศกาลปีใหม่ถือเป็นช่วงที่น่าจะมีผู้โดยสารและเที่ยวบินมากที่สุดในรอบปี จากการสรุปสถิติระหว่างปี 2558-2560 ออกมาจะเห็นว่าจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินเพิ่มขึ้นสูงจริง

มีอะไรใหม่ในสนามบิน

EXISTING PLAN vs NEW PLAN

ศักยภาพของสนามบินขอนแก่นในปัจจุบันมีพื้นที่ 1,113 ไร่ ความยาวทางวิ่ง 3,050 เมตร มีลานจอดเครื่องบินที่สามารถจุเครื่องบิน boeing 737 ได้ 5 ลำในเวลาเดียวกัน มีอาคารที่พักผู้โดยสารที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 1,000 คน/ชม. ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในโครงการพัฒนาสนามบินขอนแก่นจึงเน้นไปที่การปรับปรุงก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ให้มีความจุเพิ่มขึ้น รวมถึงขยายพื้นที่ลานจอดเครื่องบิน และ อาคารจอดรถ นอกจากนี้ยังมีการยกย้ายบ้านพักเจ้าหน้าที่ไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมกว่าเดิม เพื่อนำพื้นที่ที่เคยเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่เดิมมาปรับปรุงเป็นอาคารใช้งานอื่นๆ อีกทั้งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าสนามบิน
สนามบินเดิม • อาคารจอดรถ 660 คัน • อาคารผู้โดยสาร รองรับ 1,000 คน/ชม. • ลานจอดเครื่องบิน Boeing 737 จำนวน 5 ลำ สนามบินใหม่ • อาคารจอดรถ 1,160 คัน • อาคารผู้โดยสาร รองรับ 2,000 คน/ชม. • ลานจอดเครื่องบิน Boeing 737 จำนวน 11 ลำ

ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมดตามแผนของโครงการคือ 30 เดือน ประกอบไปด้วย • บ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 หลัง : 5 เดือน • อาคารจอดรถหลังใหม่ : 17.5 เดือน • ทางเชื่อมอาคาร : 7.5 เดือน • อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ : 20 เดือน • ปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเก่า : 10 เดือน • งานปรับปรุงภูมิทัศน์ : 30 เดือน

ภาพบรรยากาศสนามบินขอนแก่นใหม่

ภาพบรรยากาศภายใน

ภาพบรรยากาศภายนอก