เปิดแผนพัฒนาสนามบินขอนแก่นโฉมใหม่

หลายคนคงเคยได้ยินข่าวการพัฒนาเมืองของขอนแก่นมาบ้าง ได้ยินชื่อของขอนแก่นที่ห้อยท้ายตามมาด้วยโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น “ขอนแก่น Smart City” หรือ “ขอนแก่นเมืองศูนย์กลาง AEC” แต่เมืองที่จะเป็นถึงศูนย์กลาง AEC ได้นั้นต้องมีอะไรบ้าง แล้วขอนแก่นของพวกเราไปถึงไหนกันแล้ว? ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นจังหวัดหลักในกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง มีโอกาสทางการค้าที่ดีเพราะตั้งอยู่บนเส้นทางตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor-EWEC) บนเส้นทาง R9 ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างทะเลจีนใต้จากเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม สู่มหาสมุทรอินเดีย ที่เมืองเมียวดี ประเทศเมียนมาร์ นอกจากนี้การพัฒนาเมืองยังเดินมาถึงจุดที่มีการรวมกลุ่มจัดตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด เพื่อร่วมกันพัฒนาเมือง โดยมีโครงการสำคัญคือ “โครงการรถไฟฟ้ารางเบา” ที่กำลังจะเกิดขึ้น ในอนาคต เมืองขอนแก่นจะมีคนหลั่งไหลเข้ามามากเพียงใด หนึ่งในตัวละครสำคัญที่จะทำหน้าที่รับส่งคนเข้าเมืองก็คือสนามบินขอนแก่น ที่จะต้องอัพเกรดตัวเองให้ทันกับเมืองที่กำลังพัฒนา

โครงการพัฒนาสนามบินขอนแก่น

Info : กรมท่าอากาศยาน
เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 61 กรมท่าอากาศยานได้จัดงานแถลงข่าวเซ็นสัญญาก่อสร้างอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานกระบี่และขอนแก่น กับบริษัท คริสเตียนนี และ นีลสัน (ไทย) จำกัดมหาชน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ในปีงบประมาณ 61 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น (ก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร) เป็น 1 ใน 44 โครงการที่เกิดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ กรอบวงเงินลงทุนรวม 2,021,283.52 ล้านบาท มีแผนจะเปิดให้บริการปี 2564

ความเป็นมาและเป้าหมายของโครงการ

Info : กรมท่าอากาศยาน
Info : กรมท่าอากาศยาน
เมื่อดูจากข้อมูลตัวเลขก็จะเห็นได้ทันทีว่าจำนวนคนผู้โดยสารและเที่ยวบินพาณิชย์ของท่าอากาศยานขอนแก่นนั้นเพิ่มสูงขึ้นมาจากเดิมเยอะและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากจำนวนเที่ยวบินพาณิชย์ในปี 2552 มีอยู่ที่ประมาณเพียง 2,000 เที่ยวบิน/ปี มาถึงในปี 2560 มีเพิ่มขึ้นจนเกือบถึง 14,000 เที่ยวบิน/ปี จำนวนผู้โดยสารในปีดังกล่าวก็เพิ่มจากประมาณ 400,000 คน/ปี มาอยู่ที่ประมาณ 1,700,000 คน/ปี
จากสถิติ 5 ปีย้อนหลัง ระหว่าง 2556 – 2560 มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 20 % ต่อปี ซึ่งเกินขีดความสามารถในการรองรับของสนามบิน การเตรียมตัวเพื่อรองรับต่อการเพิ่มขึ้นของผู้โดยสารในอนาคตจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น
ช่วงเทศกาลอย่างเทศกาลปีใหม่ถือเป็นช่วงที่น่าจะมีผู้โดยสารและเที่ยวบินมากที่สุดในรอบปี จากการสรุปสถิติระหว่างปี 2558-2560 ออกมาจะเห็นว่าจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินเพิ่มขึ้นสูงจริง

มีอะไรใหม่ในสนามบิน

EXISTING PLAN vs NEW PLAN

ศักยภาพของสนามบินขอนแก่นในปัจจุบันมีพื้นที่ 1,113 ไร่ ความยาวทางวิ่ง 3,050 เมตร มีลานจอดเครื่องบินที่สามารถจุเครื่องบิน boeing 737 ได้ 5 ลำในเวลาเดียวกัน มีอาคารที่พักผู้โดยสารที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 1,000 คน/ชม. ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในโครงการพัฒนาสนามบินขอนแก่นจึงเน้นไปที่การปรับปรุงก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ให้มีความจุเพิ่มขึ้น รวมถึงขยายพื้นที่ลานจอดเครื่องบิน และ อาคารจอดรถ นอกจากนี้ยังมีการยกย้ายบ้านพักเจ้าหน้าที่ไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมกว่าเดิม เพื่อนำพื้นที่ที่เคยเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่เดิมมาปรับปรุงเป็นอาคารใช้งานอื่นๆ อีกทั้งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าสนามบิน
สนามบินเดิม • อาคารจอดรถ 660 คัน • อาคารผู้โดยสาร รองรับ 1,000 คน/ชม. • ลานจอดเครื่องบิน Boeing 737 จำนวน 5 ลำ สนามบินใหม่ • อาคารจอดรถ 1,160 คัน • อาคารผู้โดยสาร รองรับ 2,000 คน/ชม. • ลานจอดเครื่องบิน Boeing 737 จำนวน 11 ลำ

ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมดตามแผนของโครงการคือ 30 เดือน ประกอบไปด้วย • บ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 หลัง : 5 เดือน • อาคารจอดรถหลังใหม่ : 17.5 เดือน • ทางเชื่อมอาคาร : 7.5 เดือน • อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ : 20 เดือน • ปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเก่า : 10 เดือน • งานปรับปรุงภูมิทัศน์ : 30 เดือน

ภาพบรรยากาศสนามบินขอนแก่นใหม่

ภาพบรรยากาศภายใน

ภาพบรรยากาศภายนอก