ค้านเก็บภาษีที่ดินฯพื้นที่ส่วนกลาง”หมู่บ้าน-คอนโด”หวั่นซ้ำซ้อน

HN 26 Jan 2015 นายวิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์ นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า กรณีร่าง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (พร็อพเพอร์ตี้แท็กซ์) ที่อยู่ในขั้นตอนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีความเห็นสอดคล้องกับ 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ว่า ไม่ควรนำพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ถนน สวนหย่อม สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น ภายในโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดมาคำนวณภาษี โดยจะนำเรื่องนี้หารือในที่ประชุมสมาคม และจัดทำเอกสารแสดงความคิดเห็นในนามสมาคมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เหตุผลที่คัดค้านเนื่องจาก 2 เหตุผลคือ 1)หมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุดจัดเก็บค่าส่วนกลางจากลูกบ้าน เพื่อนำมาบำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลางภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดี กรณีที่นำพื้นที่ส่วนกลางมาคิดภาษีที่ดินฯอีกเท่ากับเป็นการเสียภาษีซ้ำซ้อนกับค่าใช้จ่ายส่วนกลางรายเดือน 2)นิติบุคคลบ้านจัดสรรหรืออาคารชุดเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีหน้าที่จัดเก็บค่าส่วนกลางจากลูกบ้านเพื่อมาดูแลพื้นที่ส่วนกลาง ไม่มีรายได้ทางอื่น จึงไม่ควรเสียภาษีพื้นที่ส่วนกลางที่ดูแล “ในฐานะนายกสมาคมเห็นด้วย ไม่คัดค้านการนำภาษีที่ดินฯมาใช้แทนภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง แต่ภาษีที่จัดเก็บต้องไม่สูงเกินไป เช่น ที่อยู่อาศัยราคา 1 ล้านบาท จ่ายภาษีสูงสุด 1% พอรับได้ แต่ไม่เห็นด้วยถ้านำพื้นที่ส่วนกลางในหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุดมาคิดภาษีที่ดิน เท่ากับว่าถนน ฟุตปาท สวนหย่อม ท่อระบายน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำส่วนกลาง รั้วโครงการ ต้องเสียภาษีทั้งหมด คำถามคือพื้นที่ส่วนกลางจะประเมินราคาอย่างไร ใช้บรรทัดฐานเดียวกับที่อยู่อาศัยหรือไม่ เพราะหากเป็นคอนโดฯกลางเมือง พื้นที่ส่วนกลางจะมีราคาประเมินสูงมาก” นายวิวัธน์กล่าวต่อว่า กรณีนำพื้นที่ส่วนกลางมาคำนวณภาษี ผลกระทบคือลูกบ้านจะต้องเสียค่าส่วนกลางรายเดือนเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันโครงการจัดสรรและคอนโดฯในกรุงเทพฯส่วนใหญ่คิดค่าส่วนกลางตั้งแต่ตารางเมตรละ 30-40 บาทต่อเดือน แต่ยังไม่สามารถคำนวณได้ว่าต้องจ่ายเพิ่มขึ้น เพราะขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งโครงการและขนาดพื้นที่ส่วนกลางแต่ละโครงการ โดยเฉลี่ยคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของเนื้อที่โครงการทั้งหมด ทั้งนี้ เท่าที่ทราบปัจจุบันทั่วประเทศมีหมู่บ้านจัดสรรที่จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลรวมกว่า 10,000 นิติ และอาคารชุดประมาณ 5,000 นิติ หากนำพื้นที่ส่วนกลางมาคิดภาษีที่ดินฯก็จะส่งผลกระทบพอสมควร “ตอนนี้ทางคลังน่าจะนำร่างมาเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบได้แล้ว เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น แทนที่จะปล่อยให้เข้าคณะรัฐมนตรีโดยไม่ทราบว่าตัวร่างเป็นอย่างไร” Image & Info : Prachachat Online (12-14 Jan 2015)