มอเตอร์เวย์สาย 7 พัทยา- อู่ตะเภา เปิดทดลองใช้แล้ว

มอเตอร์เวย์สาย 7, พัทยา, อู่ตะเภา
มอเตอร์เวย์สาย 7 ส่วนต่อขยาย พัทยา- อู่ตะเภา เปิดทดลองให้ใช้บริการ ฟรี 22 พ.ค. 2563 ถึงปลายเดือน ส.ค. 2563 นี้ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพื่อทดสอบระบบและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ปัจจุบันทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ได้เปิดให้บริการช่วงกรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยา มาก่อนหน้านี้เป็นเวลานานแล้ว และมีการสร้างส่วนต่อขยาย พัทยา- อู่ตะเภา โดยมีด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง 3 ด่าน ได้แก่ ด่านห้วยใหญ่ ด่านเขาชีโอน และด่านอู่ตะเภา มีจุดพักรถ 1 แห่ง มีระยะทางรวม 32 กม. ด้วยงบประมาณ 17,800 ล้านบาท
การเปิดทดลองให้ใช้บริการ จะเปิดให้เข้า – ออกเฉพาะจุดปลายทางบริเวณด่านอู่ตะเภา เช่น กรณีที่เดินทางจาก กรุงเทพฯ – อู่ตะเภา โดยรถยนต์ 4 ล้อ จะจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านทางสูงสุดที่ด่านฯ โป่ง โดยมีค่าธรรมเนียมผ่านทาง รถยนต์ 4 ล้อ 25-100 บาท รถยนต์ 6 ล้อ 45-160 บาท และ รถยนต์ 6 ล้อขึ้นไป 60-235 บาท และด่านถัดไปจะฟรีค่าธรรมเนียม
 

Rate การเก็บค่าผ่านทางหลังเปิดให้บริการ

อัตราค่าผ่านทาง “รถยนต์ 4 ล้อ”

มอเตอร์เวย์สาย 7, พัทยา, อู่ตะเภา
สำหรับการเก็บค่าผ่านทางสำหรับ รถยนต์ประเภท 4 ล้อ หากใช้บริการมอเตอร์เวย์สาย 7 จะอยู่ในช่วงระหว่าง 10 – 130 บาท โดยหากคิดเป็นค่าผ่านทางตามระยะทางจริง จะตกอยู่ที่ 1 บาท/กม. หากใครที่ปกกติสัญจรไปมาระหว่างกรุงเทพและภาคตะวันออกถือว่าสะดวกสบายมากๆ ครับ

อัตราค่าผ่านทาง “รถยนต์ 6 ล้อ”

มอเตอร์เวย์สาย 7, พัทยา, อู่ตะเภา
สำหรับการเก็บค่าผ่านทางสำหรับ รถยนต์ประเภท 6 ล้อ หากใช้บริการมอเตอร์เวย์สาย 7 จะอยู่ในช่วงระหว่าง 15 – 210 บาท โดยหากคิดเป็นค่าผ่านทางตามระยะทางจริง จะตกอยู่ที่ 1.6 บาท/กม. ซึ่งแพงกว่าประเภท 4 ล้ออยู่เล็กน้อยแต่หกเหมาคันมาก็ถือว่าคุ้มค่าในการเดินทาง

อัตราค่าผ่านทาง “รถยนต์มากกว่า 6 ล้อ”

มอเตอร์เวย์สาย 7, พัทยา, อู่ตะเภา
สำหรับการเก็บค่าผ่านทางสำหรับ รถยนต์ประเภท 6 ล้อขึ้นไป หากใช้บริการมอเตอร์เวย์สาย 7 จะอยู่ในช่วงระหว่าง 20 – 305 บาท โดยหากคิดเป็นค่าผ่านทางตามระยะทางจริง จะตกอยู่ที่ 2.3 บาท/กม.