สุวรรณภูมิ เฟส2

15 ก.ย.นี้ ตอกเข็ม เสร็จ พ.ย.ปี′62

สุวรรณภูมิ เฟส2
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) กล่าวว่า ทอท.ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส2 (ปีงบประมาณ 2554-2560) วงเงิน 62,503 ลบ. จากคณะรัฐมนตรีเมื่อ 24 ส.ค. 53 โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น 15 ล้านคน/ปี คือจากเดิม 45 ล้านคน/ปี เป็น 60 ล้านคน/ปี ประกอบด้วย งาน 4 กลุ่ม • งานก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก • งานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 • งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค • งานจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ ทั้งนี้ ตั้งแต่ มิ.ย. 59 ทอท.ได้ทยอยเปิดการประมูลและยื่นซองประกวดราคาแล้วและจะเริ่มดำเนินงาน คือ สัญญาที่ 1-3
ซึ่งผลการประมูลราคาทั้ง 3 สัญญา สามารถประมูลได้ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,655 ลบ. เมื่อรวมกับการปรับลดราคา 7,391 ลบ. รวมเป็นเงินที่ต่ำกว่ากรอบงบประมาณ 9,046 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 14.5 กำหนดเวลาดำเนินการ 39 เดือน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ก.ย. 59 และ 15 ก.ย. 59 ส่วนสัญญาจ้างก่อสร้างอีก 4 สัญญา (สัญญาที่ 4-7) จะดำเนินการในขั้นตอนการรอเปิดการประมูลต่อไป ทั้งนี้ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการภายในพ.ย. 62 ภายใต้วงเงิน 44,660 ลบ.   สุวรรณภูมิ เฟส2 สุวรรณภูมิ เฟส2

IMAGE : ภาพถ่ายทางอากาศจำลองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อขยายเต็มศักยภาพ ราวปี พ.ศ. 2573-2583

  สุวรรณภูมิ เฟส2 สำหรับผลการดำเนินงานด้านปริมาณการจราจรทางอากาศของสุวรรณภูมิรอบ 10 เดือนที่ผ่านมา (ต.ค. 58 – ก.ค. 59) มีผู้โดยสารใช้บริการจำนวน 46.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.73% แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 38.7 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4.38% และผู้โดยสารภายในประเทศ 7.9 ล้านคน เพิ่มขึ้น 12.81% และมีเที่ยวบิน 277,943 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.26% แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 215,170 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 5.9% และเที่ยวบินภายในประเทศ 62,773 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 12.18% ที่มาข่าว : 6 ปีที่รอคอย! สุวรรณภูมิเฟส 2 ดีเดย์ 15 ก.ย.นี้ ตอกเข็ม เสร็จ พ.ย.ปี 62 (ประชาชาติธุรกิจ 25 ส.ค. 59) ••••••••••ลุยสุวรรณภูมิเฟส 2 (โพสทูเดย์ 29 ส.ค. 59) สุวรรณภูมิ เฟส2 IMAGE : โครงการพัฒนาสุวรรณภูมิ เฟส 2 ปีงบประมาณ 2554-2560 ————-กรอบสีฟ้า       – กลุ่มงานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ————-กรอบสีชมพู    – กลุ่มงานก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก ————-กรอบสีเหลือง – กลุ่มงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค   สุวรรณภูมิ เฟส2 สุวรรณภูมิ เฟส2 สุวรรณภูมิ เฟส2 งานออกแบบและก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Midfield Satellite) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านกิจกรรมการบินอย่างครบถ้วน รวมทั้งลานจอดอากาศยานประชิดอาคาร, ระบบ Docking Guidance, Gate Assignment, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบลำเลียงกระเป๋า Baggage Handling system ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักและอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 โดยมีลักษณะเป็นอาคาร 4 ชั้น พื้นที่ประมาณ 216,000 ตร.ม. มีจำนวนประตูทางออกที่เชื่อมต่อกับหลุมจอดประชิดอาคาร 28 หลุมจอด สามารถจอดอากาศยานขนาด CODE F เช่น A380 ได้ 8 หลุมจอด และอากาศยานขนาด  CODE E เช่น Boeing 747 ได้ 20 หลุมจอด  

สุวรรณภูมิ เฟส2

สุวรรณภูมิ เฟส2

เป็นการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินที่มีความยาว 700 เมตรซึ่งต่อจากอุโมงค์เดิมที่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว พร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารระบบขนส่งกระเป๋าสัมภาระ และระบบถนนภายในลานจอดท่าอากาศยาน   สุวรรณภูมิ เฟส2 สุวรรณภูมิ เฟส2

สุวรรณภูมิ เฟส2

งานออกแบบและก่อสร้างขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 60,000 ตร.ม. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้อาคารผู้โดยสารหลัก ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้เป็น 60 ล้านคน/ปี

 

สุวรรณภูมิ เฟส2

สุวรรณภูมิ เฟส2

งานออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและอาคารจอดรถด้านทิศตะวันออก โดยสร้างเป็นอาคาร 2 ส่วน ด้านหน้าเป็นอาคารสำนักงานสูง 4 ชั้น พื้นที่ประมาณ 35,000 ตร.ม. ส่วนด้านหลังเป็นอาคารจอดรถ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 5 ชั้น และดาดฟ้าอีก 1 ชั้น พื้นที่ประมาณ 32,000 ตร.ม. สามารถจอดรถยนต์ได้ประมาณ 1,000 คัน พร้อมสร้างทางเดินรถเชื่อมต่อกับอาคารจอดรถที่อยู่ข้างเคียง และสร้างทางเดินเท้าเชื่อมต่อกับชานชลาด้านหน้าอาคารผู้โดยสารปัจจุบัน

ข้อมูล : สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.)

  r034-18 สุวรรณภูมิ เฟส2 เครดิตรูปภาพ คุณ Rattaphol Kerdkaen  

GALLERY

สุวรรณภูมิ เฟส2 สุวรรณภูมิ เฟส2 สุวรรณภูมิ เฟส2 สุวรรณภูมิ เฟส2 สุวรรณภูมิ เฟส2 สุวรรณภูมิ เฟส2 สุวรรณภูมิ เฟส2 สุวรรณภูมิ เฟส2 สุวรรณภูมิ เฟส2 IMAGE : บรรยากาศและรูปแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1      

PRESENTATION

  สุวรรณภูมิ เฟส 2

สุวรรณภูมิสุวรรณภูมิฟส 2 เฟส2