โมโนเรลหาดใหญ่

 

Infographic 194 - Hatyai - 691

 

แนวคิดในการเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว
เมืองหาดใหญ่และพื้นที่โดยรอบ

คลิกที่สี่เหลี่ยมด้านซ้ายเพื่อดูสถานีและเส้นทางโมโนเรล,รถประจำทางทั้ง 8 เส้นทาง

เนื่องจากหาดใหญ่ประสบกับปัญหาจราจรติดขัดเป็นอันมาก โดยเฉพาะพื้นที่ใจกลางเมือง จึงจะมีการปรับปรุงระบบ mass transportation รองรับการเดินทางในเมืองใหญ่ โดยศูนย์กลางเมืองกว้างประมาณ 1 กม. ยาวประมาณ 4 กม.ตังอยู่ประชิดทางรถไฟ ในปัจจุบันเมืองมีทิศทางการขยายตัวไปตามแนวถนนสายสำคัญโดยเฉพาะถนนที่เชื่อมระหว่างเมืองหาดใหญ่กับเมืองสงขลาและชุมชนเมืองในระดับอำเภอรอบๆ

เส้นทางโมโนเรลและรถประจำทาง

โดยในระยะแรก จะพัฒนาเส้น1-4 (จาก 8 เส้นทาง) ก่อน
ระยะที่ 1 เส้นทางที่ 1 สีแดง 18.3 กม.พัฒนาเป็นโมโนเรล
ระยะที่ 2 เส้นทางที่ 4 สีม่วง 3.6 กม.พัฒนาเป็นรถประจำทาง
ระยะที่ 3 เส้นทางที่ 2,3 สีน้ำเงินและเขียว พัฒนาเป็นรถประจำทาง ให้เกิดความเชื่อมโยงเบื้องต้น

I194 - 0

I194 - 2I194 - 5

I194 - 26

I194 - 1

I194 - 13

I194 - 14

I194 - 15

I194 - 16

I194 - 17

รายละเอียดของโมโนเรล

I194 - 3

รูปแบบโมโนเรล

I194 - 4

I194 - 6

I194 - 10

I194 - 19

I194 - 20

I194 - 28

I194 - 21

I194 - 22

I194 - 23

รูปแบบสถานี

ทางเลือกที่ 1 : แรงบันดาลใจมาจากต้นไม้พื้นถิ่นของหาดใหญ่ ลำต้นสีแดงของต้นเสม็ดขุน
I194 - 7

ทางเลือกที่ 2 : เรือนพื้นถิ่นภาคใต้ เกล็ดระบายอากาศสามารถนำแสงธรรมชาติเข้ามาภายในที่รอรถไฟได้ I194 - 8

ทางเลือกที่ 3 : น้ำทะเล เกลียวคลื่นที่สะท้อนความเป็นสมัยใหม่ของหาดใหญ่ – เป็นแนวทางที่ได้รับเลือก I194 - 9
I194 - 11

I194 - 27

I194 - 12

All Images & Info : Hatyai Monorail official website