ลงทุนอสังหาฯต่างจังหวัด

Infographic 202 - 691 I202-1-926 ในตลาดต่างจังหวัด เติบโตมากในปี 2555-2556 แต่แย่ลงอย่างรวดเร็วในปี 2557 และคาดว่าจะต่อเนื่องในปี 2558 เพราะ – กำลังซื้อวูบจากหลายสถานการณ์ เนื่องจากตลาดตจว.ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตร ปัญหาหนี้สิน แต่ในหลายๆเมืองก็มีโอกาสขยายตัวในอนาคต แต่ต้องมีปัจจัยทำที่ให้ demand เพิ่ม เช่น – มีสนามบินใหม่ = นักท่องเที่ยวเพิ่ม – การจัดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ = ส่งเสริมการท่องเที่ยว – มีนิคมอุตสาหกรรมใหม่ = ความต้องการที่อยู่อาศัย, ร้านค้า, โรงแรมเพิ่ม – ค้าปลีกขนาดใหญ่ไปลงทุน = ราคาที่ดินเพื่ม Image &Info : Special Article from K.วสันต์ คงจันทร์ (Modern Property Consultant) in Prachachat Online (8-10 Jan 2015)

ราคาที่ดินในปี 2557

I202 - 2557Image : Modern Property Consultant

ราคาที่ดินในภาคอีสาน 2553-2554

I202 - Isan - 53-54Image : REIC

ราคาที่ดินในเมืองชายทะเล 2555-2556

I202 - Seaside - 55-56Image : Prachachat Online (11 Apr 2013)