อัพเดทเทรนด์ตลาดคอนโดหาดใหญ่

ปัจจุบันจะพบว่าคอนโดทำเลหาดใหญ่ค่อนข้างเป็นที่นิยมมากขึ้น ทั้งจากนักธุรกิจ, นักศึกษาและข้าราชการ ทั้งเป็นคนสงขลาเองหรือมาจากจังหวัดใกล้เคียง ด้วยจุดเด่นเรื่อง Facilities ทำให้คอนโดเป็นที่สนใจของผู้ต้องการหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่แล้วมักจะซื้อและอยู่อาศัยในระยะยาวเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่ 2  และเริ่มมี Developer ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ เข้ามาเปิดตัวโครงการใหม่ๆ ในพื้นที่มากขึ้น เพราะด้วยความเจริญจากแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต อย่างการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในด้านคมนาคมของรถไฟความเร็วสูง, โมโนเรล, เส้นทางรถบัสและการขยายอาคารรองรับผู้โดยสารในสนามบินหาดใหญ่ ที่ทำให้เกิดการเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นและการสร้างเชื่อมต่อในระดับภูมิภาค ทาง Realist จะพามาอัพเดทโครงการพัฒนาระบบคมนาคมเหล่านี้ว่าคืบหน้าไปถึงไหนกันแล้ว รวมถึงพาไปสำรวจตลาดคอนโดในหาดใหญ่ ทั้งโครงการเก่าและใหม่ที่เพิ่งเปิดตัว ว่าโครงการไหนอยู่ในทำเลและราคาที่น่าสนใจกันบ้าง 

สงขลา ศูนย์กลางแห่งชายแดนภาคใต้

จังหวัดสงขลาอยู่ในกลุ่ม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีบทบาทเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ด้วยเหตุผลจากปัจจัยในด้านต่างๆดังนี้ ทำเลมีศักยภาพเพราะติดทั้งทะเลอ่าวไทยและชายแดนที่ติดกับประเทศมาเลเซียบริเวณด่านสะเดาส่งผลต่อการค้าระหว่างชายแดนและนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในพื้นที่  นอกจากนี้จังหวัดสงขลายังเป็นแหล่งแปรรูปยางและไม้ยางพารา ทำอุตสาหกรรมอาหารทะเลและอาหารทะเลแปรรูปที่สำคัญของไทย
จะพบว่ามีนักลงทุนมาเลเซียที่มาทำธุรกิจและอยู่อาศัยในอำเภอหาดใหญ่เป็นจำนวนมาก เพราะอยู่ใกล้ชายแดนไทย โดยถ้านับเฉพาะชาวมาเลเซีย ซึ่งเข้ามาทางด่านสะเดาด้วยรถยนต์ปีนึงมีถึง 2 ล้านกว่าคน อัตราการเข้าออก 5 ล้านกว่าคน (อ้างอิงจากข่าว hatyaifocus.com) ซึ่งในอนาคตจังหวัดสงขลาจะเป็นศูนย์กลางระบบคมนาคมแห่งจังหวัดชายแดนใต้ เพราะมีทั้งทางบกที่มีการปรับปรุงถนน, Mass transit และสนามบิน ได้แก่การพัฒนาโมโนเรล, รถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อระดับอาเซียน และการขยายอาคารผู้โดยสารสนามบินในจังหวัดอีกด้วย 
เป็นศูนย์กลางการศึกษา เพราะมีมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ นั่นคือ ม.สงขลานครินทร์ ที่ตั้งอยู่ในอำเภอหาดใหญ่ มีนักศึกษากว่ากว่า 19,400 คน หากนับรวมนักศึกษามหาวิทยาในจังหวัดสงขลาจะมีกว่า 57,300 คน 
เพราะเหตุนี้เองจึงส่งผลให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ทั้งทำงานและศึกษาเล่าเรียนในจังหวัดสงขลาเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆ ที่เข้ามาจากการพัฒนาโครงการในอนาคตทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะเมืองเศรษฐกิจสำคัญอย่าง “หาดใหญ่” 

หาดใหญ่ศูนย์กลางความเจริญแห่งสงขลา

หาดใหญ่มีบทบาทเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งจ.สงขลา เป็นศูนย์รวมของผู้คนมีความหลากหลายทางเชื้อชาติทั้งไทย, จีนและมาเลเซีย ซึ่งศูนย์กลางความเจริญหลักจะอยู่บริเวณตลาดกิมหยงในเทศบาลเมืองหาดใหญ่  ต่อมาเริ่มกระจายออกมาตามถนนสายหลักเช่นถนนกาญจนวนิชที่เป็นถนนสายหลักของจังหวัดที่สามารถเชื่อมไปสู่ชายแดนประเทศมาเลเซียได้ รวมถึงตาม Landmark สำคัญของเมืองเช่นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ Central Festival หาดใหญ่ ที่เป็นแหล่งรวม Lifestyle ความบันเทิงที่ทันสมัย หรืออย่าง ม.สงขลานครินทร์และร.พ.สงขลานครินทร์ที่เป็นมหาวิทยาลัยและร.พ.ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของไทย เมื่อระบบขนส่งในอนาคตอย่างโมโนเรลเกิดขึ้น ก็จะมาเพิ่มความเจริญและการสร้างเชื่อมต่อและทางเลือกในการเดินทางที่ดียิ่งขึ้น และในปีนี้ ก็ยังมีบริษัทอสังหาฯเจ้าใหญ่อย่างแสนสิริ เข้ามาเปิดตัวคอนโดใหม่อย่าง ดี คอนโด หาดใหญ่ อีกด้วย
ตลาดกิมหยง รูป : wegohatyai.com
Central Festival หาดใหญ่ รูป : วิกิพีเดีย
ม.สงขลานครินทร์ รูป : en.psu.ac.th
รพ.สงขลานครินทร์ รูป : admissionpremium.com

โมโนเรลหาดใหญ่

ล่าสุดกับโครงการศึกษาออกแบบโมโนเรลหาดใหญ่ ซึ่งเป็นรถไฟฟ้ารางเดี่ยว ขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลาได้เสนอตัวเป็นผู้ดำเนินโครงการเองแล้ว สำหรับรถไฟฟ้าโมโนเรลหาดใหญ่เส้นทางแรก มีทั้งหมด 12 สถานี ประกอบด้วย 1. สถานีคลองหวะ 2. สถานีขนส่งหาดใหญ่ (เซ็นทรัล) 3. สถานีคลองเรียน 4. สถานีมอ. 5. สถานี คอหงส์ 6. สถานีราษฎร์ยินดี (บิ๊กซี) 7. สถานีหาดใหญ่วิทยาลัย 8. สถานีน้ำพุ 9. สถานีตลาดกิมหยง 10. สถานีชุมทางรถไฟหาดใหญ่ 11. สถานีหาดใหญ่ใน และ 12. สถานีรถตู้ (ตลาดเกษตร) หากโครงการนี้เริ่มก่อสร้างคาดว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสายแรกของไทย ร่วมกับโมโนเรลที่ภูเก็ต เมื่อสร้างเสร็จจะแก้ปัญหาการจราจรที่แออัดในนครหาดใหญ่รวมทั้งบริเวณโดยรอบ อบจ.สงขลาจะศึกษารูปแบบการลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (แบบพีพีพี) เพื่อให้เอกชนมีส่วนร่วมลงขันด้วย ใช้เวลาศึกษาประมาณ 6-7 เดือนให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 จากนั้นจะนำเสนอผลการศึกษาเสนอครม.เห็นชอบต่อไป โดยวางเป้าหมายให้เริ่มก่อสร้างได้ในปี 62 ใช้เวลาประมาณ 3 ปี เพื่อเปิดบริการปี 65 ซึ่งการมาของโมโนเรล ส่งผลต่อขยายตัวของเมือง ทำให้บริเวณถนนกาญจนวนิช เป็นโซนที่น่าสนใจมากขึ้นเพราะเป็นถนนเส้นหลักที่รถไฟฟ้าตัดผ่าน

ศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่บทความ โมโนเรลหาดใหญ่

รถไฟความเร็วสูง

ล่าสุดทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนข. กำลังอยู่ในช่วงดำเนินงานศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ – หัวหิน ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาขยายแนวเส้นทางไปยังปาดังเบซาร์ เชื่อมต่อในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยตัวรถไฟความเร็วสูงสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 250 กม./ชม. ขนส่งผู้โดยสารได้ประมาณ 700 คน/เที่ยว ช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางให้ประชาชนได้  คาดว่าแล้วเสร็จในปี 2572 และน่าจะมีผู้ใช้บริการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-หัวหิน-ปาดังเบซาร์ ถึง 15.19 ล้านคนต่อปี ซึ่งจะประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้รถยนต์กว่า 18 ล้านบาทต่อปี ศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่บทความ อัพเดทข่าว รถไฟความเร็วสูง 2561

สนามบินหาดใหญ่

รูป : Hatyai Social.com
สนามบินหาดใหญ่ในรอบ 10 เดือนปี 60 มีผู้โดยสารรวม 3.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15.59% ส่วนเที่ยวบินมี 80 เที่ยวบินต่อวันซึ่งเกินขีดความสามารถในการรองรับ ด้วยเหตุผลที่มีผู้คนเดินทางเข้ามามากจึงได้มีการเตรียมขยายอาคารรองรับผู้โดยสารขึ้น โดยได้เตรียมแผนขยายเฟสแรก ปี 63-68 ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ รับผู้โดยสารเพิ่ม 6 ล้านคน เพิ่มหลุมจอดจาก 7 เป็น 18 หลุมจอด ส่วนเฟส 2 ปี 69-73 ขยายรับเป็น 10 ล้านคน ซึ่งทอท.ได้กำหนดบทบาทให้สนามบินหาดใหญ่เป็นประตูสู่ใต้สุดของไทยหรือ Gateway to Southern-most Thailand เชื่อมต่อสู่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา และปัตตานี รวมถึงประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ 

ทำไมคอนโดหาดใหญ่ถึงมาแรง

จากปัจจัยด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในอนาคตส่งผลให้ทำเลใจกลางเมืองราคาที่ดินสูงขึ้น ความเจริญเริ่มกระจายตัวออกจากตัวเมืองแผ่ขยายเพิ่มขึ้น จะเห็นได้จากการพัฒนาโครงการใหม่จากภาคเอกชนที่เริ่มขยายตัวตามถนนสายหลักตามเส้นทางโมโนเรลที่จะเกิดในอนาคต อย่างโซนถนนกาญจนวนิช เช่น Central Festival หาดใหญ่, HomePro และ Makro  
ซึ่งความต้องการคอนโดในหาดใหญ่ค่อนข้างกำลังมาแรงต่อเนื่องอ้างอิงจากข่าวฐานเศรษฐกิจ ณ วันที่ 3 มี.ค.2561 ที่มีจำนวนมากถึง 3,272 ยูนิตจากทั้งสิ้น 5,460 ยูนิต  เพราะด้วยราคาไม่สูงเท่าโครงการประเภทแนวราบในทำเลเดียวกัน รวมถึงยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการที่หลากหลายตอบโจทย์ชีวิตในยุคปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่แล้วโครงการใหม่ๆ ยังอยู่ในพื้นที่ที่กำลังพัฒนาและใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆ อีกด้วย
นอกจากนี้ยังมี Facilities ที่อัดแน่นและแปลกใหม่อย่าง Co-working Space ซึ่งเป็นจุดขายหลักคอนโดใหม่หลายๆแห่ง ทำให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ค่อนข้างน่าสนใจกับการหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ในหาดใหญ่  ข้อมูลจาก ดีคอนโด กาญจนวนิช แชร์ว่า คนที่ซื้อส่วนใหญ่ต้องการใช้ Facilities เป็นหลักและกว่า 97% มักซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองในระยะยาว คอนโดใหม่ๆจึงมักสร้างจุดขายตรงนี้โดยการทำ Facilities ให้มีขนาดใหญ่และหลากหลายกว่าคอนโดเก่า อย่างโครงการ ดีคอนโด หาดใหญ่ โครงการใหม่ที่กำลังจะเปิดตัว ที่มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่กว่า 100 เมตร, Co-working Space ที่เป็นเทรนด์ใหม่สำหรับ Facilities คอนโดในปัจจุบัน และยังมี Educational Playground พื้นที่สำหรับเด็กรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็น 1 ในจุดขายใหม่ของ ดีคอนโด ตัวที่ 2 นี้

คอนโดหาดใหญ่มีที่ไหนบ้าง?

อัพเดทราคาล่าสุุดคอนโดในหาดใหญ่ พบว่ามีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 62,500บ./ตร.ม. โดยจะพบว่าเริ่มที่จะมีคอนโดมาเปิดรอบๆเมืองหาดใหญ่ เนื่องด้วยราคาที่ดินใจกลางเมืองที่สูงขึ้น ส่งผลให้ราคาคอนโดสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งแม้จะอยู่รอบนอกแต่ก็อยู่ในทำเลที่ติดถนนสายหลักที่เชื่อมเข้าสู่ตัวเมืองได้ง่าย และด้วยโครงการในอนาคตจากภาครัฐอย่าง Monorailและรถบัสประจำทาง ก็ยิ่งมาสร้างความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น เป็นที่สนใจของผู้ตามหาคอนโดที่ราคาไม่สูงมาก นอกจาก ดีคอนโด หาดใหญ่ ที่กำลังจะเปิดขายแล้ว ก่อนหน้านี้ก็ยังมี โครงการ พลัส คอนโด ที่เปิดขายอยู่ มีราคาเริ่มต้นที่ 56,000 บ./ตร.ม.
Plus Condo หาดใหญ่ Unit : 476 ยูนิต Size Starting : 30-66 ตร.ม. Price : 1.49-3.5 ลบ. (56,000 บ./ตร.ม.)
City Resort ภาสว่าง-เพชรเกษม Unit : 552 ยูนิต Size Starting : 30 ตร.ม. Price : 1.4-3.5 ลบ. (49,600 บ./ตร.ม.)
The Rise Residence Unit : 458 ยูนิต Size Starting : 34 ตร.ม. Price : 2.4-20 ลบ. (73,500 บ./ตร.ม.)
Prompt Condo หาดใหญ่ Unit : 293 ยูนิต Size Starting : 34 ตร.ม. Price : 2.4-8.3 ลบ. (70,000 บ./ตร.ม.)
Benu Residence Unit : 98 ยูนิต Size Starting : 38.9 ตร.ม. Price : 2.4-7ลบ. (69,300 บ./ตร.ม.)
D Condo กาญจนวนิช SOLD OUT

คอนโดใหม่ล่าสุดเปิดตัวปี 2018

ดี คอนโด หาดใหญ่

ภาพจำลองมุม Clubhouse
เจ้าของโครงการ : แสนสิริ ที่ตั้ง : ถนนกาญจนวนิช พื้นที่ : 6 ไร่ ยูนิตทั้งหมด : 461 ยูนิต • อาคาร A = 230 ยูนิต • อาคาร B = 231 ยูนิต รูปแบบอาคาร : คอนโดสูง 7 ชั้น รูปแบบห้องพัก : สตูดิโอ 29.70 ตร.ม. ที่จอดรถ : 34% (160 คัน) ราคา : 56,000 บ./ตร.ม. เปิดตัวโครงการ : Q2 2018

สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ

Innovation For Smart Living ในพื้นที่ส่วนกลางและภายในห้อง
สระว่ายน้ำยาว 100 เมตรใช้งานได้จริง เล่นได้ทั้งครอบครัว
Co-working Space พื้นที่นั่งทำงานหรือนั่งชิล เปิดถึงเที่ยงคืน
Educational Playground พื้นที่การเรียนรู้ผ่านการเล่น ซึ่งแสนสิริพัฒนาร่วมกับ รพ. สมิติเวช ศึกษาเพิ่มเติม คลิก