เตรียมลงเสาเข็มปี 2563 “อุโมงค์ทางเดินลอด” ถนนมหาราช – ถนนหน้าพระลาน

อุโมงค์ทางเดินลอด มหาราช หน้าพระลาน
กทม.เตรียม ตอกเสาเข็ม สร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน-ถนนมหาราช  พร้อมงานก่อสร้างระบบสุขาภิบาล ระบบระบายน้ำ ระบบไฟแสงสว่าง ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง วงเงินก่อสร้างรวม  1,125 ลบ. ประกอบด้วย 2 โครงการ 3 ตำแหน่ง ดังนี้
1. โครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน จำนวน  2  จุด วงเงิน  945 ลบ. ระยะเวลาก่อสร้าง  540 วัน ได้แก่
  • จุดที่ 1 ระยะทาง 96 เมตร พื้นที่ 6,280 ตารางเมตร พร้อมห้องน้ำชาย 21 ห้อง ห้องน้ำหญิง 55 ห้อง โถงพักคอย และอาคารกองอำนวยการ

  • จุดที่ 2 ระยะทาง 37 เมตร พื้นที่รวม 350 ตารางเมตร

2. โครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช จำนวน 1 จุด วงเงิน 180 ลบ. ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน
  • จุดที่ 3 ระยะทาง 90 เมตร พื้นที่รวม 1,146 ตารางเมตร พร้อม ห้องน้ำชาย 15 ห้อง ห้องน้ำหญิง 20 ห้อง โถงพักคอย
 

ความเป็นมาของโครงการ “อุโมงค์ทางเดินลอด”

อุโมงค์ทางเดินลอด มหาราช
โครงการได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะผู้บริหาร กทม. โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (ผู้ว่าราชการจังหวัด กทม.) เป็นประทานในการประชุม เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2562 เริ่มการตัดแต่ง ล้อมย้ายต้นไม้ เมื่อเดือน พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา โดยทั้งสองโครงการจะเริ่มสร้างพร้อมกัน
ลอดถนนหน้าพระลาน) ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 540 วัน คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในต้นปี 2565 (คำนวณจากระยะเวลาก่อสร้างโครงการ) และโครงการที่ 2  (อุโมงค์ลอดถนนมหาราช) ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 360 วัน โดยคาดว่าน่าจะเสร็จภายในปลายปี 2564
 

จุดประสงค์ของโครงการ “อุโมงค์ทางเดินลอด”

อุโมงค์ทางเดินลอด มหาราช หน้าพระลาน
การสร้างอุโมงค์ในครั้งนี้มีจุดประสงค์ ประกอบไปด้วย 4 หัวข้อหลัก ดังนี้
1. เพื่อจะปรับภูมิทัศน์สนามหลวง
2. จัดระเบียบการสัญจร คนไม่ต้องเดินข้ามถนน เพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่
3. ลดความแออัดบนท้องถนน
4. อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างชาติ กว่า 35,000 คนต่อวัน ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะบริเวณหน้าพระบรมมหาราชวัง และบริเวณหน้าพระลาน
 

เส้นทางของโครงการ “อุโมงค์ทางเดินลอด”

อุโมงค์ทางเดินลอด มหาราช หน้าพระลาน
จุดที่ 1 จะมีทางขึ้น-ลง อุโมงค์บริเวณ สนามหลวง-กรมศิลปากร-วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (บริเวณประตูมณีนพรัตน์ และประตูวิเศษไชยศรี)
จุดที่ 2 จะมีทางขึ้น-ลง อุโมงค์บริเวณ กรมศิลปากร-พระบรมมหาราชวัง (บริเวณประตูวิเศษไชยศรี และประตูวิมานเทเวศร์)
จุดที่ 3 จะมีทางขึ้น-ลง อุโมงค์บริเวณ ท่าเรือท่าช้าง – พระบรมมหาราชวัง (บริเวณประตูสุนทรทิศา)
 

คำถามจากสังคม !?

อุโมงค์ ถนนมหาราช-หน้าพระลาน
หลังจากการดำเนินการรื้อถอนและล้อมย้ายต้นไม้ในเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ชาวเน็ตได้ออกมาแสดงความเห็น และมีคำถามมากมายเกี่ยวกับการดำเนินการในครั้งนี้  โดยเฉพาะเรื่องต้นไม้ที่โดนรื้อถอนและล้อมย้าย ต่างก็มีคำถามว่า ทำไมต้องย้าย? ย้ายไปที่ไหน? แล้ว จะเอากลับมาไหม?  ไม่มีต้นไม้จะทำให้ภูมิทัศน์แย่กว่าเดิมไหม จะร้อนกว่าเดิมเพราะไม่มีร่มเงาจากต้นไม้หรือเปล่า? ซึ่งในจุดนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไป
 

ภาพจำลองโครงการ

previous arrow
next arrow
Slider