เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสีและสัญลักษณ์

สถานีรถไฟฟ้า MRT

สีและสัญลักษณ์ของสถานีแบ่งเป็น 2 ส่วน 1. ส่วนใต้ 9 สถานี ใช้สัญลักษณ์ และ สีประจำสถานี 2. ส่วนเหนือ มี 9 สถานี (ไม่มีสัญลักษณ์ประจำสถานี) ใช้เพียงสีเป็นตัวบ่งบอก ทั้งนี้ เพราะสถานี 2 ส่วนผู้ได้รับสัมปทานจัดสร้างเป็นผู้รับเหมาคนละบริษัท และบริเวณ 9 สถานีที่เหลือไม่มีเอกลักษณ์หรือสถานที่สำคัญใดๆ พอจะนำมาเป็นสัญลักษณ์ได้ สำหรับสีสัญลักษณ์แต่ละสถานี

ส่วนใต้ 9 สถานี

1. หัวลำโพง

สถานีส่วนเหนือ, สถานีหัวลำโพง, สถานีสามย่าน, สถานีสีลม, สถานีลุมพินี, สถานีคลองเตย, สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, สถานีสุขุมวิท, สถานีเพชรบุรี, สถานีพระราม 9, สถานีส่วนใต้, สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, สถานีห้วยขวาง, สถานีสุทธิสาร, สถานีรัชดาภิเษก, สถานีลาดพร้าว, สถานีพหลโยธิน, สถานีสวนจตุจักร, สถานีกำแพงเพชร, สถานีบางซื่อสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าใต้ดิน, BTS, MRT, Realist, Realist Blog สัญลักษณ์คือ รูปทรงของอาคารสถานีรถไฟหัวลำโพง สีแดง บอกถึงความเป็นย่านธุรกิจ/ตลาด

2. สามย่าน

สถานีส่วนเหนือ, สถานีหัวลำโพง, สถานีสามย่าน, สถานีสีลม, สถานีลุมพินี, สถานีคลองเตย, สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, สถานีสุขุมวิท, สถานีเพชรบุรี, สถานีพระราม 9, สถานีส่วนใต้, สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, สถานีห้วยขวาง, สถานีสุทธิสาร, สถานีรัชดาภิเษก, สถานีลาดพร้าว, สถานีพหลโยธิน, สถานีสวนจตุจักร, สถานีกำแพงเพชร, สถานีบางซื่อสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าใต้ดิน, BTS, MRT, Realist, Realist Blog สัญลักษณ์คือ รูปทรงหลังคาอาคารหอประชุมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สีชมพู

3. สีลม

สถานีส่วนเหนือ, สถานีหัวลำโพง, สถานีสามย่าน, สถานีสีลม, สถานีลุมพินี, สถานีคลองเตย, สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, สถานีสุขุมวิท, สถานีเพชรบุรี, สถานีพระราม 9, สถานีส่วนใต้, สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, สถานีห้วยขวาง, สถานีสุทธิสาร, สถานีรัชดาภิเษก, สถานีลาดพร้าว, สถานีพหลโยธิน, สถานีสวนจตุจักร, สถานีกำแพงเพชร, สถานีบางซื่อสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าใต้ดิน, BTS, MRT, Realist, Realist Blog จุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าใต้ดิน และ รถไฟฟ้าลอยฟ้า สัญลักษณ์เป็น รูปพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่อยู่ทางด้านหน้าของสวนลุมพินี สีน้ำเงิน

4. ลุมพินี

สถานีส่วนเหนือ, สถานีหัวลำโพง, สถานีสามย่าน, สถานีสีลม, สถานีลุมพินี, สถานีคลองเตย, สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, สถานีสุขุมวิท, สถานีเพชรบุรี, สถานีพระราม 9, สถานีส่วนใต้, สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, สถานีห้วยขวาง, สถานีสุทธิสาร, สถานีรัชดาภิเษก, สถานีลาดพร้าว, สถานีพหลโยธิน, สถานีสวนจตุจักร, สถานีกำแพงเพชร, สถานีบางซื่อสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าใต้ดิน, BTS, MRT, Realist, Realist Blog เป็นสถานีที่เชื่อมต่อออกไปยังสวนลุมพินี สัญลักษณ์รูปดอกบัว สีเขียว หมายถึง สวนสาธารณะ

5. คลองเตย

สถานีส่วนเหนือ, สถานีหัวลำโพง, สถานีสามย่าน, สถานีสีลม, สถานีลุมพินี, สถานีคลองเตย, สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, สถานีสุขุมวิท, สถานีเพชรบุรี, สถานีพระราม 9, สถานีส่วนใต้, สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, สถานีห้วยขวาง, สถานีสุทธิสาร, สถานีรัชดาภิเษก, สถานีลาดพร้าว, สถานีพหลโยธิน, สถานีสวนจตุจักร, สถานีกำแพงเพชร, สถานีบางซื่อสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าใต้ดิน, BTS, MRT, Realist, Realist Blog สัญลักษณ์ หลังคาเรือนไทย แทนค่า “ตำหนักปลายเนิน” บนถนนพระราม 4 สีส้ม บ่งบอกถึงสถานีที่อยู่ในพื้นที่ย่านการค้าหนาแน่น

6. ศูนย์การประชุมฯ

สถานีส่วนเหนือ, สถานีหัวลำโพง, สถานีสามย่าน, สถานีสีลม, สถานีลุมพินี, สถานีคลองเตย, สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, สถานีสุขุมวิท, สถานีเพชรบุรี, สถานีพระราม 9, สถานีส่วนใต้, สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, สถานีห้วยขวาง, สถานีสุทธิสาร, สถานีรัชดาภิเษก, สถานีลาดพร้าว, สถานีพหลโยธิน, สถานีสวนจตุจักร, สถานีกำแพงเพชร, สถานีบางซื่อสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าใต้ดิน, BTS, MRT, Realist, Realist Blog สัญลักษณ์อาคารของศูนย์การประชุมฯ สีเหลือง หมายถึง สถานีที่อยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับราชวงศ์

7. สุขุมวิท

สถานีส่วนเหนือ, สถานีหัวลำโพง, สถานีสามย่าน, สถานีสีลม, สถานีลุมพินี, สถานีคลองเตย, สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, สถานีสุขุมวิท, สถานีเพชรบุรี, สถานีพระราม 9, สถานีส่วนใต้, สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, สถานีห้วยขวาง, สถานีสุทธิสาร, สถานีรัชดาภิเษก, สถานีลาดพร้าว, สถานีพหลโยธิน, สถานีสวนจตุจักร, สถานีกำแพงเพชร, สถานีบางซื่อสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าใต้ดิน, BTS, MRT, Realist, Realist Blog เป็นอีกหนึ่งสถานีที่มีจุดเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าลอยฟ้า จึงใช้ สีน้ำเงิน สัญลักษณ์เป็น กาแล สื่อความหมายถึง “เรือนคำเที่ยง” พิพิธภัณฑ์ในสยามสมาคม ถนนสุขุมวิท (อโศก) ซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรมแบบกาแลที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ

8. เพชรบุรี

สถานีส่วนเหนือ, สถานีหัวลำโพง, สถานีสามย่าน, สถานีสีลม, สถานีลุมพินี, สถานีคลองเตย, สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, สถานีสุขุมวิท, สถานีเพชรบุรี, สถานีพระราม 9, สถานีส่วนใต้, สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, สถานีห้วยขวาง, สถานีสุทธิสาร, สถานีรัชดาภิเษก, สถานีลาดพร้าว, สถานีพหลโยธิน, สถานีสวนจตุจักร, สถานีกำแพงเพชร, สถานีบางซื่อสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าใต้ดิน, BTS, MRT, Realist, Realist Blog สัญลักษณ์คือ รูปคลื่นน้ำ หมายถึง คลองแสนแสบ สีฟ้า หมายถึงน้ำ

9. พระราม 9

สถานีส่วนเหนือ, สถานีหัวลำโพง, สถานีสามย่าน, สถานีสีลม, สถานีลุมพินี, สถานีคลองเตย, สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, สถานีสุขุมวิท, สถานีเพชรบุรี, สถานีพระราม 9, สถานีส่วนใต้, สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, สถานีห้วยขวาง, สถานีสุทธิสาร, สถานีรัชดาภิเษก, สถานีลาดพร้าว, สถานีพหลโยธิน, สถานีสวนจตุจักร, สถานีกำแพงเพชร, สถานีบางซื่อสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าใต้ดิน, BTS, MRT, Realist, Realist Blog ใช้สัญลักษณ์เป็นรูปเลข 9 ไทย (๙) เนื่องจากสถานีตั้งอยู่บริเวณสี่แยกพระราม 9 จุดตัดถนนพระราม 9 โดยใช้สีแดงเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นย่านธุรกิจ หรือตลาด
 
 
 
   

ส่วนเหนือ 9 สถานี

1. ศูนย์วัฒนธรรมฯ

สถานีส่วนเหนือ, สถานีหัวลำโพง, สถานีสามย่าน, สถานีสีลม, สถานีลุมพินี, สถานีคลองเตย, สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, สถานีสุขุมวิท, สถานีเพชรบุรี, สถานีพระราม 9, สถานีส่วนใต้, สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, สถานีห้วยขวาง, สถานีสุทธิสาร, สถานีรัชดาภิเษก, สถานีลาดพร้าว, สถานีพหลโยธิน, สถานีสวนจตุจักร, สถานีกำแพงเพชร, สถานีบางซื่อสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าใต้ดิน, BTS, MRT, Realist, Realist Blog สีน้ำเงิน เป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต) หรือตลาด

2. ห้วยขวาง

สถานีส่วนเหนือ, สถานีหัวลำโพง, สถานีสามย่าน, สถานีสีลม, สถานีลุมพินี, สถานีคลองเตย, สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, สถานีสุขุมวิท, สถานีเพชรบุรี, สถานีพระราม 9, สถานีส่วนใต้, สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, สถานีห้วยขวาง, สถานีสุทธิสาร, สถานีรัชดาภิเษก, สถานีลาดพร้าว, สถานีพหลโยธิน, สถานีสวนจตุจักร, สถานีกำแพงเพชร, สถานีบางซื่อสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าใต้ดิน, BTS, MRT, Realist, Realist Blog สีส้ม หมายถึงพื้นที่ที่อยู่ในย่านการค้าหนาแน่น

3. สุทธิสาร

สถานีส่วนเหนือ, สถานีหัวลำโพง, สถานีสามย่าน, สถานีสีลม, สถานีลุมพินี, สถานีคลองเตย, สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, สถานีสุขุมวิท, สถานีเพชรบุรี, สถานีพระราม 9, สถานีส่วนใต้, สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, สถานีห้วยขวาง, สถานีสุทธิสาร, สถานีรัชดาภิเษก, สถานีลาดพร้าว, สถานีพหลโยธิน, สถานีสวนจตุจักร, สถานีกำแพงเพชร, สถานีบางซื่อสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าใต้ดิน, BTS, MRT, Realist, Realist Blog สีแดง ความหมายเดียวกับสถานีหัวลำโพงและสถานีพระราม 9

4. รัชดาภิเษก

สถานีส่วนเหนือ, สถานีหัวลำโพง, สถานีสามย่าน, สถานีสีลม, สถานีลุมพินี, สถานีคลองเตย, สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, สถานีสุขุมวิท, สถานีเพชรบุรี, สถานีพระราม 9, สถานีส่วนใต้, สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, สถานีห้วยขวาง, สถานีสุทธิสาร, สถานีรัชดาภิเษก, สถานีลาดพร้าว, สถานีพหลโยธิน, สถานีสวนจตุจักร, สถานีกำแพงเพชร, สถานีบางซื่อสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าใต้ดิน, BTS, MRT, Realist, Realist Blog สีชมพู

5. ลาดพร้าว

สถานีส่วนเหนือ, สถานีหัวลำโพง, สถานีสามย่าน, สถานีสีลม, สถานีลุมพินี, สถานีคลองเตย, สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, สถานีสุขุมวิท, สถานีเพชรบุรี, สถานีพระราม 9, สถานีส่วนใต้, สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, สถานีห้วยขวาง, สถานีสุทธิสาร, สถานีรัชดาภิเษก, สถานีลาดพร้าว, สถานีพหลโยธิน, สถานีสวนจตุจักร, สถานีกำแพงเพชร, สถานีบางซื่อสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าใต้ดิน, BTS, MRT, Realist, Realist Blog สีฟ้า

6. พหลโยธิน

สถานีส่วนเหนือ, สถานีหัวลำโพง, สถานีสามย่าน, สถานีสีลม, สถานีลุมพินี, สถานีคลองเตย, สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, สถานีสุขุมวิท, สถานีเพชรบุรี, สถานีพระราม 9, สถานีส่วนใต้, สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, สถานีห้วยขวาง, สถานีสุทธิสาร, สถานีรัชดาภิเษก, สถานีลาดพร้าว, สถานีพหลโยธิน, สถานีสวนจตุจักร, สถานีกำแพงเพชร, สถานีบางซื่อสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าใต้ดิน, BTS, MRT, Realist, Realist Blog สีเหลือง ความหมายเดียวกับสถานีศูนย์การประชุมฯ เนื่องจากสถานีอยู่ใน “สวนสมเด็จย่า 84″

7. สวนจตุจักร

สถานีส่วนเหนือ, สถานีหัวลำโพง, สถานีสามย่าน, สถานีสีลม, สถานีลุมพินี, สถานีคลองเตย, สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, สถานีสุขุมวิท, สถานีเพชรบุรี, สถานีพระราม 9, สถานีส่วนใต้, สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, สถานีห้วยขวาง, สถานีสุทธิสาร, สถานีรัชดาภิเษก, สถานีลาดพร้าว, สถานีพหลโยธิน, สถานีสวนจตุจักร, สถานีกำแพงเพชร, สถานีบางซื่อสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าใต้ดิน, BTS, MRT, Realist, Realist Blog สีน้ำเงิน หมายถึงจุดเชื่อมต่อ โดยต่อกับระบบรถไฟฟ้าลอยฟ้า

8. กำแพงเพชร

สถานีส่วนเหนือ, สถานีหัวลำโพง, สถานีสามย่าน, สถานีสีลม, สถานีลุมพินี, สถานีคลองเตย, สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, สถานีสุขุมวิท, สถานีเพชรบุรี, สถานีพระราม 9, สถานีส่วนใต้, สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, สถานีห้วยขวาง, สถานีสุทธิสาร, สถานีรัชดาภิเษก, สถานีลาดพร้าว, สถานีพหลโยธิน, สถานีสวนจตุจักร, สถานีกำแพงเพชร, สถานีบางซื่อสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าใต้ดิน, BTS, MRT, Realist, Realist Blog สีแดง

9. บางซื่อ

สถานีส่วนเหนือ, สถานีหัวลำโพง, สถานีสามย่าน, สถานีสีลม, สถานีลุมพินี, สถานีคลองเตย, สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, สถานีสุขุมวิท, สถานีเพชรบุรี, สถานีพระราม 9, สถานีส่วนใต้, สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, สถานีห้วยขวาง, สถานีสุทธิสาร, สถานีรัชดาภิเษก, สถานีลาดพร้าว, สถานีพหลโยธิน, สถานีสวนจตุจักร, สถานีกำแพงเพชร, สถานีบางซื่อสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าใต้ดิน, BTS, MRT, Realist, Realist Blog สีน้ำเงิน เป็นจุดเชื่อมต่อกับโครงการสายสีน้ำเงินช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ และ บางซื่อ-ราษฎร์บูรณะ
    หมายเหตุ :สีที่บอกสัญลักษณ์ของแต่ละสถานีจะปรากฏอยู่ตามเสา ผนัง และขอบด้านบนของแนวประตูกั้นชานชาลา ส่วนสถานี 9 สถานีด้านใต้ที่มีสัญลักษณ์ ใช้วิธีประดับกระเบื้องเป็นสีตามสถานีนั้นๆ โดย สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ใช้ สีทอง แทน สีเหลือง Image & Info : คุณ Totomaru (Skyscrapercity.com)