เทสโก้โลตัสขาย-ไม่ขายกิจการ?

 

Infographic 180 - Tesco lotus - CRC - 926Image : City A.M.(23 Oct 2014)

Timelineวิกฤตการของ Tesco ตั้งแต่ปี 2010-2014

I180 - 1

รายได้ของเทสโก้ ประเทศต่าง ๆ ปี 2013 เทียบปี 2014

I180 - 3Image : Telegraph (2 Oct 2014)

กำไรของ Tesco (ไม่รวม Tax) มกราคม-สิงหาคม 2011-2014

I180 - 2Image : Mailonline (23 Oct 2014)

Market Share ของ Tesco ในประเทศอังกฤษ มกราคม-มีนาคม 2014

I180 - 4Image : City A.M.(9 April 2014)

ผลประกอบการ Tesco แต่ละภูมิภาค 2012-2013

I180 - 5Image : Tesco