ส่องเมืองอุดรฯ เมืองน่าอยู่อีสานตอนบน ศักยภาพการพัฒนาสูง

เชื่อว่าหลายๆ คนคงรู้จักจังหวัดอุดรธานี ผ่านครอบครัวเป็ดสีเหลืองกลางสวนสาธารณะหนองประจักษ์ ที่เป็นจุด Check-in หลักของตัวเมืองอุดรฯ ไปแล้ว แต่ในจังหวัดอุดรธานียังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมาก เช่นเรื่องการเติบโตอย่างรวดเร็วของเมือง การพัฒนาต่างๆ ของเมือง โครงการพัฒนาเมืองอย่าง Smart City รวมทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกมากมาย และที่อาจจะยังไม่รู้กันก็คือ จ.อุดรธานีเป็นเมืองการค้าหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เนื่องจากการเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรสำคัญทั้งท่าอากาศยานนานาชาติ สถานีรถไฟ ทำให้จังหวัดอุดรธานี มีความสำคัญในระดับประเทศ  นอกจากจะเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาแล้ว ยังมีอีกมุมที่มีความน่าอยู่อาศัยที่พร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสำดวกมากมาย จนทำให้มีการเติบโตของขอราคาที่ดินอย่างต่อเนื่อง
ความเป็นเมือง ความเจริญของ จ.อุดรธานีทั้งในปัจจุบัน และอนาคตจะไปไกลได้ถึงขนาดไหน มาทำความรู้จักศักยภาพ ความพร้อมของการพัฒนา  และความน่าอยู่ของที่อยู่อาศัยใน จ.อุดรธานีพร้อมๆ กันครับ

อุดรธานี-เมืองการค้าสำคัญอีสานตอนบน

ประชากรมากอันดับ 6 ของประเทศ – จากจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ปี 2562 สูงเป็นอันดับที่ 4 ของภาคอีสาน ที่ 1.6 ล้านคน ไม่นับรวมกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งบ่งบอกได้ระดับหนึ่งว่า จ.อุดรธานีมีความเป็นเมือง และความเจริญที่สูง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดอุดรธานี (GPP) – มีสัดส่วนของภาคการค้าและการบริการที่มากเป็นอันดับที่ 1 ที่ 28% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดที่จะเน้นไปในทางการค้าขายเป็นหลัก รองลงมาจะเป็นการลงทุนพัฒนาคน และภาคเกษตรกรรมตามลำดับ
เศรษฐกิจใน จ.อุดรฯ ปี 2562 คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ย 3% – คาดการณ์จากตัวเลขการลงทุนในภาคต่างๆ ของเศรษฐกิจ จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการลงทุนของภาครัฐ และเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ภาคเกษตรกรรมที่มีนโยบายส่งเสริมต่างๆ รวมแล้วทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดมีความโดดเด่นและแนวโน้มที่ดีมากยิ่งขึ้น

ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานกับการพัฒนาเมือง

จังหวัดอุดรธานี จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความเป็นเมืองการค้าการลงทุน ขนาดใหญ่ จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ จ.อุดรธานี จะมีความเจริญตามภาพที่เราได้เห็นกันทุกวันนี้
ถนนมิตรภาพเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมต่อพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ผ่านจังหวัดอุดรธานี และขึ้นไปสู่จังหวัดหนองคาย สามารถข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวเพื่อข้ามเข้าสู่ สปป.ลาวได้ ด้วยการเดินทางที่สะดวกดังกล่าว จึงทำให้จังหวัดอุดรธานี มีความโดดเด่นทางด้านการค้าขายกับจังหวัดโดยรอบ และประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

รถไฟรางคู่ และความเร็วสูง

ปัจจุบันรถไฟรางคู่ยังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ถึงจ.หนองคายในปี พ.ศ.2564 และในอนาคตยังมีรถไฟความเร็วสูงสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นโครงการระยะที่ 2 โคราช-หนองคาย และมีสถานีที่ ตัวเมืองอุดรฯ ด้วย ซึ่งแน่นอนว่าจะร่นระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพมาถึง จ.อุดรธานี ได้เหลือเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น

ขยายสนามบิน

ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการบินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 2,500 คน หรือปีละ 2.7 ล้านคน คาดว่าจะสามารถให้บริการรองรับผู้โดยสารเต็มขีดความสามารถที่ 3.4 ล้านคน ภายในอีก 2-3 ปีข้างหน้า โดยมีแผนในการพัฒนาปรับปรุงท่าอากาศยานด้วยการเพิ่มรันเวย์ และสร้างอาคารผู้โดยสารเพิ่มอีก 1 อาคารเพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 7.4 ล้านคน ในอีก 10 ปีข้างหน้า

ย่านใจกลางอุดร

หนองประจักษ์ ย่านน่าอยู่อาศัย ใกล้สวนสาธารณะกลางเมืองอุดร –พื้นที่บริเวณใกล้ศาลากลางจังหวัด และศาลหลักเมือง เป็นพื้นที่ที่มีสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอุดร ที่นี่เองที่เป็นที่ตั้งของครอบครัวเป็ดเหลือง ที่นักท่องเที่ยว และคนอุดรเองก็จะมาออกกำลังกาย หรือพักผ่อนกัน
รวมทั้งยังมีทุ่งศรีเมือง ที่เป็นสวนสาธารณะข้างๆ ใช้เป็นพื้นที่จัดงานสำคัญๆ ของจังหวัด องค์ประกอบทั้งหมดนี้ทำให้หนองประจักษ์เป็นย่านที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยเป็นอันดับต้นๆ ของตัวเมืองอุดรเลย ทั้งความใกล้ตัวเมืองหลัก และความอยู่ใกล้สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ทำให้มีความเงียบสงบ ไม่แออัด และไม่วุ่นวาย
ย่าน UD Town ศูนย์กลางเมือง และการคมนาคมของอุดรฯ– เป็นบริเวณพื้นที่รอบสถานีรถไฟอุดรธานี รวมถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงในอนาคตด้วย ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองอุดรฯ ได้เลย ด้วยความที่มีการพัฒนาเชิงพาณิชยกรรม มีทั้งศูนย์การค้า ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวครบครัน เช่น ศูนย์การค้า UD TOWN , Central Plaza Udon, ตึกคอม และตลาดต่างๆ ในพื้นที่โดยรอบ เป็นต้น รวมทั้งยังเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่สำคัญระดับจังหวัด และภูมิภาคเช่น รถไฟความเร็วสูง และรถไฟรางคู่ เป็นต้น ทำให้พื้นที่นี้กลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนาใหม่ของจังหวัดอุดรธานี
 

Transportation

โครงข่ายถนน
1.ถนนสายหลัก – ถนนมิตรภาพ ตัดผ่านกลางเมืองเชื่อมต่อตัวเมืองกับ จ.ขอนแก่น และ จ.หนองคาย
2.ถนนวงแหวนรอบเมือง แก้ปัญหาการจราจรหนาแน่นในเมือง และเชื่อมโยงเข้ากับสนามบิน
รถไฟ
ปัจจุบันมีสถานีรถไฟอุดร ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาให้เป็นรถไฟรางคู่ในปี พ.ศ.2564 รวมทั้งมีรถไฟความเร็วสูงอีกด้วย โดยที่ตั้งของทั้งสถานีรถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูง จะอยู่ในตำแหน่งเดิมของสถานี และสามารถเชื่องต่อกับระบบขนส่งมวลชนในเมืองของ จ.อุดรธานีได้ เช่น UDon City Bus
UDON City Bus
โครงข่ายรถโดยสารประจำทางที่ให้บริการเชื่อมโยงในตัวเมือง โดยมีจุดสำคัญอยู่ในตัวเมือง บริเวณสถานีรถไฟ เชื่อมต่อทั้งตัวเมือง และสนามบินเข้าด้วยกัน ในอนาคตก็ยังจะเปลี่ยนเส้นทางดังกล่าวเป็นรถรางไฟฟ้าอีกด้วย

Beyond Udon City

Udon Smart City
โครงการ Beyond Udon Smart City เป็นโครงการพัฒนาเมืองในด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ที่เริ่มเดินหน้าพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ ทั้งการขนส่งมวลชนในเมือง และ Platform Application ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเขตเมือง
Udon City bus
อีก 1 ในโครงการสำคัญของ อุดรธานีสมารท์ซิตี้ ให้บริการตั้งแต่ปี 2561 ใน 2 เส้นทางใจเชื่อมต่อภายในตัวเมืองอุดรธานีเป็นโครงข่ายกระดูกหลักซึ่งเชื่อมสนามบิน-บขส.-สถานีรถไฟ-เมือง ซึ่งในอนาคตจะทำการอัพเกรดเส้นทางดังกล่าว เป็นรถรางไฟฟ้า (Tram) ระยะทางรวม 23 กม.ใช้งบลงทุนประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท
 

บ้านเดี่ยวในทำเลกลางเมืองอุดรฯ


สำหรับโครงการบ้านจัดสรรที่เป็นบ้านเดี่ยวในตัวเมืองอุดร โดยส่วนมากจะอยู่ในระดับราคาตั้งแต่ 3 ลบ. ไปจนถึง 11 ลบ. ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการ และทำเลที่ตั้งโครงการด้วย ยิ่งอยู่ในตัวเมือง หรือเดินทางได้สะดวกมากเท่าไหร่ก็จะมีราคาที่สูงตามขึ้นไป อีกปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ ผู้พัฒนาโครงการที่มีชื่อเสียงที่สามารถการันตีคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้
NIRVANA BEYOND UDONTHANI โครงการใหม่ใจกลางเมืองอุดรฯ ที่มีราคาเริ่มต้นที่ 25 ลบ. เป็นโครงการในระดับ Super Luxury เพียงโครงการเดียว ด้วยทำเลที่อยู่ใจกลางเมืองอุดรมากที่สุด ติดสวนสาธารณะที่ได้บรรยากาศการพักผ่อน ใกล้เส้นทางคมนาคมที่หลากหลาย ทำให้มีความโดดเด่นมากกว่าโครงการอื่นๆ
 • โครงการ : นันทวัน อุดรธานี
 • จำนวนยูนิต : 84 หลัง
 • ที่ดิน : 101 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย : 236 ตร.ม.
 • เริ่มต้น : 11.8 ลบ.
 • โครงการ : เซลลินี อุดรธานี
 • จำนวนยูนิต : 15 หลัง
 • ที่ดิน : 93 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย : 304 ตร.ม.
 • เริ่มต้น : 10.9 ลบ.
 • โครงการ : ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ อุดร
 • จำนวนยูนิต : 164 หลัง
 • ที่ดิน : 50 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย : 150 ตร.ม.
 • เริ่มต้น : 3.47 ลบ.
 

Nirvana BEYOND UDONTHANI

previous arrow
next arrow
Slider

FACT

 • ชื่อโครงการ : NIRVANA BEYOND UDONTHANI
 • ผู้พัฒนาโครงการ : บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
 • ที่ตั้ง: ถ.เพาะนิยม ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
 • พื้นที่โครงการ : 10-0-88.3 ไร่
 • ลักษณะโครงการ : บ้านเดี่ยว 3 ชั้น 3 รูปแบบ
 • จำนวน : 40 หลัง
 • ขนาดบ้าน : 56.4-91.9 ตารางวา
 • พื้นที่ใช้สอย : 300-470 ตารางเมตร
 • ที่จอดรถ : 2-3 คัน
 • โทร: 1787
 • สิ่งอำนวยความสะดวก :
 • Private Lounge & Clubhouse
 • Panoramic View Fitness
 • Infinity Edge Swimming Pool & Kid Pool
 • Oasis Garden
 • Underground Cable
 • WIFI Village
 • Kid’s Playground
 • ระบบรักษาความปลอดภัย :
 • 24 Hrs. Securities & CCTV
 • Bluetooth Access
 • ราคาเริ่มต้น : 25-60 ล้านบาท
   

LOCATION

Location ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองอุดรฯ ฝั่งสวนสาธารณะหนองประจักษ์ ซึ่งถือว่าเป็นใจกลางเมืองส่วนที่เงียบสงบ มีบรรยากาศการพักผ่อนการอยู่อาศัย และสามารถเดินทางไปยังสถานที่สำคัญๆ ในตัวเมืองได้ง่ายๆ และใช้เวลาไม่นาน ทำเลริมสวนสาธารณะหนองประจักษ์นี้ถือว่ามีความสะดวกสบายมาก ทั้งศูนย์การค้า โรงพยาบาลชั้นนำ โรงเรียน และยังเชื่อมต่อทั้งเมืองด้วยระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

ที่ดินแปลงสุดท้ายที่ติดหนองประจักษ์

จากราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์รอบบัญชี ปี พ.ศ.2559-2562 เปรียบเทียบกับ รอบบัญชี ปี พ.ศ.2555-2558 พบว่าบริเวณดังกล่าวมีการเติบโตของราคาที่ 7% ต่อปี และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาประกาศขายกับราคาประเมินที่ดินแล้วพบว่า ราคาประกาศขายมีอัตราส่วนที่สูงกว่าถึง 65%  ที่สำคัญคือ พื้นที่บริเวณรอบสวนสาธารณะหนองประจักษ์นี้ไม่มีแปลงที่ดินที่จะสามารถพัฒนาโครงการได้อีกแล้ว ทำให้ NIRVANA BEYOND UDONTHANI กลายเป็นโครงการใหม่โครงการเดียวที่อยู่ติดสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอุดรฯ

ภาพบรรยากาศภายในบ้าน

previous arrow
next arrow
Slider

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม และข้อเสนอพิเศษ

คลิกเลย