ผลการเลือกตั้ง 2 ก.พ.
OT-Election2FEB
สถิติการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
OT003 - Voters - APImage : AP
สถิติทั่วประเทศ
– มีผู้มาใช้สิทธิ์ คิดเป็น 45.84% (ประมาณ 20 กว่าล้านคน จากประมาณ 44 ล้านคน) เป็นตัวเลขผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง รวม 68 จังหวัด ไม่รวม 9 จังหวัดภาคใต้ที่งดลงคะแนน และบางหน่วยที่มีปัญหา
– หน่วยเลือกตั้งที่เปิดได้ทั้งหมด 89.2% (83,813 หน่วยจาก 93,952 หน่วย)
– เปิดลงคะแนนได้ทั้งจังหวัด 59 จังหวัด 306 เขต
– เปิดลงคะแนนได้บางส่วน 9 จังหวัด 32 เขต
(กรุงเทพฯ / เพชรบุรี / ระยอง / ประจวบคีรีขันธ์ / สตูล / นครศรีธรรมราช / ยะลา / ปัตตานี / นราธิวาส)
– งดลงคะแนนทั้งจังหวัด 9 จังหวัด 37 เขต
(ตรัง / สุราษฏร์ธานี / สงขลา / พังงา / พัทลุง / ชุมพร / ภูเก็ต / กระบี่ / ระนอง)สถิติกรุงเทพฯ
– มีผู้มาใช้สิทธิ์ (ไม่เป็นทางการ) 26.18% (ประมาณ 1 ล้านคนเศษ จาก 4 ล้านคนเศษ )
– เปิดลงคะแนนสำเร็จ 21 เขต 6,155 หน่วย
– เปิดลงคะแนนไม่สำเร็จ (เจ้าหน้าที่ไม่ครบ ฯลฯ) 12 เขต 516 หน่วย
– ถูกปิดล้อม จ่ายหีบเลือกตั้งไม่ได้ 3 เขต 389 หน่วย
(หลักสี่ / ราชเทวี / ดินแดง)

ส่วนผลคะแนนรวม ต้องรวบรวมจาก 3 ส่วน : ผลนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้ง + ผลคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า (จะจัดวันที่ 23 กพ.) + ผลคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และยังมีอีก 28 เขต ที่ไม่มีผู้รับสมัครส.ส.ระบบเขต

Info :
Post Today (2 Feb 2014)
Bangkok Biz News (2 Feb 2014, 5.00 pm)
The Nation (3 Feb 2014, 9.09 am)
Post Today (3 Feb 2014, 10.32 pm)

OT003 - Protesters - ReutersImage : Reuters
Anti-government protesters carry national flags as they march though central BangkokImage : Reuters, Chaiwat Subprasom
OT003 - The army -  ReutersImage : Reuters
ชาร์ตแสดงค่าเงินบาท เปรียบเทียบกับช่วงเวลาการบริหารงานของรัฐบาลต่าง ๆ
OT003 - Thai baht timeline - ReutersImage : Thai baht Timeline, Reuters
การเมืองไทยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทเพียงบางส่วน แต่จะมีตัวแปรอื่นที่จะมีผลทำให้ค่าเงินบาทผันผวนได้ เช่น เศรษฐกิจโลก และการโยกย้ายเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ