เส้นทางเดินตามรอยพ่อ

"เส้นทางเดินตามรอยพ่อ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธค. 2557 ทางทีมงาน Realist ขอใช้โอกาสนี้ในการเฉลิมฉลองวันพ่อ ด้วยการสร้าง DIGITAL ART พระบรมสาทิสลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เป็นการวาดขึ้นจากเส้นทางเดินเท้าในกรุงเทพฯ จริง ๆ โดยอ้างอิงจากเส้นทางใน Google Maps ภาพที่คุ้นตาของประชาชนชาวไทย เมื่อได้เห็นพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จไปทรงงาน ไม่ว่าที่ใดของประเทศไทย เราจะได้เห็นท่านพกพา’แผนที่’ไปด้วยเสมอ เพื่อทรงใช้เป็นเครื่องมือศึกษาภูมิประเทศของที่นั้นๆให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อบันทึกเส้นทางการเดินของน้ำ สภาพภูมิอากาศ ความลาดเอียงของพื้นที่ เพื่อตรวจสอบกับสถานที่จริง ท่านทรงใช้แผนที่ในการเสด็จออกเยี่ยมและช่วยเหลือราษฎรทั่วทั้งประเทศ ทรงขจัดความเดือดร้อนทุกข์ยากของราษฎร์อย่างแท้จริง ทำให้เกิดโครงการตามแนวพระราชดำริขึ้นอย่างมากมาย โดยทางทีมงาน Realist ขอยกความตอนหนึ่ง จากบทความเรื่อง ‘ในหลวงกับพระอัจฉริยภาพด้านวิศวกรรมสำรวจ’ โดย อาจารย์ธนัช สุขวิมลเสรี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่มีใจความตอนหนึ่งว่า “เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ต่าง ๆ นั้น จะเห็นเป็นที่คุ้นตา คือ มีกระดาษแผ่นใหญ่ๆ ที่ทรงถือและเก็บอย่างประณีต หากขณะเสด็จมีฝนตก จะทรงเก็บกระดาษแผ่นนั้นไว้ในถุงพลาสติก นั่นคือแผนที่ โดยมากจะทรงใช้แผนที่มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ซึ่งจัดทำโดยกรมแผนที่ทหารแผนที่เหล่านี้จะทำขึ้นตามพิกัดที่เป็นระบบ แต่เนื่องจากบริเวณที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินลงพื้นที่จะเป็นบริเวณที่ต้องใช้แผนที่หลายแผ่นนำมาต่อกันเพื่อให้ได้บริเวณที่ต้องการ วิธีการตัดต่อแผนที่ ได้ทรงทาด้วยพระองค์เองในห้องทรงงานซึ่งว่างเปล่าไม่มีโต๊ะเก้าอี้ ทรงนำแผนที่ซึ่งจะต่อกันวางบนพื้นและทรงตัดขอบออกอย่างประณีต ทรงนำแผนที่มาทากาว และทรงแปะต่อกันด้วยพระองค์เอง ส่วนขอบที่ตัดออกจะทรงนำมาต่อเข้าภายหลังเพื่อจะได้ทราบว่าแผนที่ซึ่งทรงนำมาต่อกันอยู่ที่ระวางไหน มีชื่อว่าอะไร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ในแผนที่อย่างละเอียดทุกครั้งก่อนที่จะเสด็จลงสนาม เมื่อเสด็จพระราชดำเนินในสนามจะทรงบันทึกข้อมูลที่ทรงได้รับใหม่ ๆ ไม่ว่าจะได้จากการทอดพระเนตรหรือจากการที่ทรงสอบถามจากเจ้าหน้าที่หรือราษฎรในท้องที่ ข้อมูลเหล่านี้จะทรงบันทึกไว้อย่างละเอียดในแผนที่ แม้กระทั่งทรงพบข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในแผนที่ ก็จะทรงติดตามตรวจสอบเพื่อการแก้ไข และจะทรงบันทึกไว้ในแผนที่ บ่อยครั้งที่ทรงพระราชทานข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น ชื่อ หมู่บ้าน ทางน้ำ เส้นทางถนน ไปให้กรมแผนที่ทหารดำเนินการแก้ไขสำหรับการพิมพ์ในครั้งต่อไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงใช้แผนที่อย่างทะนุถนอมจนหมดอายุการใช้งาน จากนั้นจะทรงจัดทำแผนที่บริเวณเดิมขึ้นใหม่และทรงคัดลอกข้อมูลทั้งหลายมาลงในแผ่นใหม่ ทุกครั้งที่ทรงเสด็จกลับไปยังพื้นที่เดิมจะทรงนำแผนที่ซึ่งทรงทำไว้ไปด้วยเพื่อทรงตรวจสอบ” I189 - 4Image : OK Nation เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธค. 2557 ทางทีมงาน Realist ขอใช้โอกาสนี้ในการเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการสร้าง DIGITAL ART พระบรมสาทิสลักษณ์ ของพระองค์ท่าน ที่เป็นการวาดขึ้นจากเส้นทางเดินเท้าในกรุงเทพฯ จริง ๆ โดยอ้างอิงจากเส้นทางใน Google Maps เนื่องจากเนื้อหาใน Blog ของเราส่วนใหญ่ จะเกี่ยวกับเส้นทางการคมนาคม การอัพเดทที่ดิน และโครงการ อสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่ใช้แผนที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญเช่นกัน ควรมิควรแล้วแต่จะทรงโปรด แนว”เส้นทางเดินตามรอยพ่อ”สามารถดูได้จาก Interactive Map ด้านล่างนี้ โดยท่านสามารถคลิกที่กล่องสี่เหลี่ยมด้านซ้ายบนเพื่อเลือกปิดแนวเส้นทาง Graphic และดูเส้นทางเดินพร้อม Direction ที่เราแยกไว้เป็น 5 ช่วงดังนี้ ช่วงที่ 1 ( สุขุมวิท – ศรีอยุธยา ) BTS ONNUT – BTS THONGLOR (กลับตัว) – BTS EKAMAI – EKAMAI – EKAMAI 10 – PRIDI 37 – SUKHUMVIT 71 – YAOWARAT – EKAMAI 22 – EKAMAI 9 – THONGLOR 10 – THONGLOR – THONGLOR 5 – SUKHUMVIT 53 – SUKHUMVIT – SUKHUMVIT 34 – SUKHUMVIT 26 – SUKHUMVIT 24 – RAMA 4 – LUMPINI PARK – RATCHADAMRI – RAMA 1 – PARAGON – PETCHABURI – NOVOTEL (กลับตัว) – PHAYATHAI – ARL PHAYATHAI – ARL RATCHAPRAROP – RATCHAPRAROP – RATCHAPHAN (กลับตัว) ช่วงที่ 2 ( ศรีอยุธยา – กรุงเทพฯนนทบุรี ) RATCHAPHAN – SRI AYUTTHAYA – BTS PHRAYATHAI – RAILWAY – KAMPHAENGPHET 5 – VICHAIYUT – RAMA 6 – SATSANA – UNDER SRIRAT EXPY – VICTORY MONUMENT – RATCHAWITHI – DINDAENG – MITMAITRI – MITMAITRI 1 – PRACHASONGKHRO – PRACHASONGKHRO 23 – UNIVERSITY OF THAI CC – VIPAVADEE – INTHAMARA 16 – SUTTHISAN – AREEYA MANDARINA (กลับตัว) – SUTTHISAN – INTHAMARA – PRADIPAT – THOETDAMRI – SUKHOTHAI – RAMA 5 – NAKHONCHAISI – PHICHAI – RUAMCHIT – ONGKHARAK 6 – SAMSEN 28 – SAMSEN – THAHAN – ROYAL THAI ARMY ORDINANCE DEPT (กลับตัว) – THAHAN – PRACHARAT SAI 1 – WONGSAWANG – WONGSAWANG 19 – KRUNGTHEP NONTHABURI 43 – KRUNGTHEP NONTHABURI – KRNGTHEPNON 2 – SIRICHAI 1/38 ช่วงที่ 3 ( กรุงเทพฯนนทบุรี – รัชโยธิน ) SIRICHAI 1/38- DAONGMANE – DAONGMANE 5 (กลับตัว) – LUANG WICHAIN – TIWANON – AKKHANINGAMWONGWARN – NGAMWONGWARN 23-6 – NGAMWONGWARN 25-10 – NGAMWONGWARN 25-13 – NGAMWONGWARN 31-10 – PRACHACHUN – CHINNAKHET 1 – CHINNAKHET 2 – NGAMWONGWARN 47-39 – NORTH PARK – KAMPHAENGPHET 6 – SIRAPSUK – KHALUANG – PHAHOLYOTHIN 51 – PHAHOLYOTHIN – MILITARY CAMP 11 (กลับตัว) – PHAHOLYOTHIN – ROYAL FOREST DEPT. – KASETSART UNIVERSITY – VIBHAVADI – THETSABANSONGKHOR – PRACHACHUEN 37-1-1-2 (กลับตัว) – THETSABANSONGKHOR – VIBHAVADI – KASETSART UNIVERSITY – ROYAL FOREST DEPT. – PHAHOLYOTHIN – PHALASIN – PRASERTMANUKIJ – PHAHOLYOTHIN ช่วงที่ 4 ( รัชโยธิน – รามคำแหง ) PHAHOLYOTHIN – PHAHOLYOTHIN 24-2 – LADPRAO 15-1 – LADPRAO – CHOKCHAI 4 – CHOKCHAI 4 20-6 – NAKNIWAT 33 – NAKNIWAT 16 – YOTHINPATTHANA – PRADITMANUTHAM (กลับตัว) – YOTHINPATTHANA 11 – KLONG CHAN WALKWAY – LADPRAO 91LADPRAO 114 – LADPRAO 112 – INTHRAPHON – PRADITMANUTHAM (กลับตัว) – INTHRAPHON – LADPRAO 112 – LADPRAO 114 – LADPRAO – LADPRAO 130 – RAMKHAMHAENG และ ช่วงที่ 5 ( รามคำแหง – รามอินทรา ) RAMKHAMHAENG – SRINAKARIN – KRUNGTHEPKRITHA – KRUNGTHEPKRITHA 8 – MOTOR WAY (กลับตัว) – KRUNGTHEPKRITHA 8 – KRUNGTHEPKRITHA – SRINAKARIN – SERITHAI – NAWAMIN – NUANCHAN – PRADITMANUTHAM – RAMINTHRA – MILITARY CAMP 17 โดยวิธีการวาดพระพักตร์จากเส้นถนนจริง มีขั้นตอนดังนี้ 1. นำพระบรมสาทิสลักษณ์วางเทียบลงบน Google Earth I189 - 1 2. ปรับภาพให้บางลง และหาตำแหน่งที่แนวถนนอยู่ตำแหน่งใกล้เคียงกับพระบรมสาทิสลักษณ์ I189 - 2 3. วาดเส้นร่างพระพักตร์ โดยอ้างอิงทุกเส้นจากเส้นถนนจริง โดยทีมงานได้ร่างมากกว่า 20 ครั้ง เพื่อหาเส้นร่างที่ตรงกับแนวถนนที่เหมาะสมที่สุด I189 - 3 4. Export จาก Google Earth ไปยัง Google My Map (Map Engine Pro) I189 - 4 5. เขียนเส้นทางเดินทางจริง ให้มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด และมีเส้นทางที่ซ้ำทางเดิมให้สั้นที่สุด I189 - 5 6. ได้เส้นทางที่สามารถเดินเท้าได้จริง โดยมีระยะทางประมาณ 160 กม.รอบกรุงเทพฯ I189 - 6