แม่สอด เขตเศรษฐกิจพิเศษหมื่นล้าน

แม่สอด เขตเศรษฐกิจพิเศษหมื่นล้าน, เขตเศรษฐกิจพิเศษ,ตาก,แม่สอด,อรัญประเทศ,มุกดาหาร,สงขลา,realist เขตเศรษฐกิจพิเศษ คืออะไร ? เขตเศรษฐกิจพิเศษ  หมายถึง เขตพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุน และอำนวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการในการดำเนินกิจการต่างๆ เช่น การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลปัจจุบันได้ประกาศเปิด 5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ แม่สอด อรัญประเทศ ตราด มุกดาหารและสงขลา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ,ตาก,แม่สอด,อรัญประเทศ,มุกดาหาร,สงขลา,realist

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

การที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 เป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีประโยชน์ที่จะได้รับ ดังนี้ – ส่งเสริมการลงทุนในประเทศ เพราะประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน – ส่งเสริมการส่งออก เพราะช่วยลดต้นทุนในการประกอบการต่างๆ เช่น ค่าแรงงานราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้าน – ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตสินค้าจากต่างประเทศเข้าดำเนินการในประเทศไทย – เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าจากประเทศไทย และประเทศต่างๆ ไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอื่นๆ – ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ที่มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

อำเภอแม่สอดเป็นอำเภอหนึ่งทางตอนกลางของจังหวัดตาก ที่มีการค้าระหว่างประเทศไทยกับพม่า เนื่องจากเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดน และเป็นที่ตั้งจุดผ่านแดนถาวรด่านพรมแดนแม่สอดเชื่อมโยงเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า ตาก,แม่สอด,ไทย,จังหวัด,REALIST ซึ่งก่อนเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นที่สังเกตว่า ราคาที่ดินในแม่สอด พุ่งสูงเกือบ 10 เท่า มีนายทุนจากทั้งกรุงเทพและเมืองใหญ่เข้ามาในพื้นที่มากขึ้น เพราะเชื่อว่าจะเป็นเมืองที่เติบโตสูงและคุ้มค่ากับการลงทุน เนื่องจากการคมนาคมขนส่งที่นี่สะดวกและใกล้กับเมืองย่างกุ้งของพม่า ขณะที่นักท่องเที่ยวและปริมาณรถก็เพิ่มด้วยเช่นกันซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทยด้วย ด่านพรมแดนแม่สอด จ.ตาก ติดกับจังหวัดเมียวดี พื้นที่สุดเขตแดนตะวันตกของไทย คึกคักมากขึ้น นับตั้งแต่เปิดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมีทั้งรถขนส่งสินค้าและนักท่องเที่ยว ทั้งไทยและพม่ารวมถึงชาติอื่นๆ ใช้เป็นเส้นทางหลักในแต่ละวัน เขตเศษฐกิจพิเศษ,ตาก,แม่สอด,เมียวดี,พม่า,เส้นทางเมียวดี,เศรฐกิจชายแดน,ชายแดนเจริญ,เมืองน่าลงทุน,realist

ห้างดังบุกพื้นที่เปิดให้บริการในแม่สอด

สิ่งที่แสดงถึงการเติบโตของเมืองได้ชัดเจน คือ โครงการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ โรงแรมบูติค รีสอร์ทขนาดกลางรวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างคอนโดมิเนียม ซึ่งจังหวัดตากไม่เคยมีมากก่อน แต่ปัจจุบันได้ก่อสร้างและเปิดขายแล้วหลายโครงการ หอการค้าจังหวัดตากคาดว่า หลังแม่สอดเปิดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจะเพิ่มรายได้ให้กับจังหวัดจากปีที่แล้วมีตัวเลขรวมที่ 6 หมื่นลบ. เป็น 1 แสนลบ.

โรบินสัน – ลงทุน lifestyle center

กลุ่มเซ็นทรัลมีแผนการลงทุน ซึ่งจะให้ความสำคัญในตลาดอาเซียนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงจังหวัดที่เป็นการค้าชายแดนหลัก เนื่องจากมีมูลค่าการเติบโตในแต่ละปีมหาศาลและมีการขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจแม่สอด ซึ่งกลุ่มเซ็นทรัลเข้าไปศึกษาตลาดและเตรียมแผนลงทุนเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ล่าสุดตัดสินใจจะส่ง “โรบินสัน” เข้าไปลงทุนในรูปแบบไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ ร่วมกับแม็กเนตในเครือเซ็นทรัล บนพื้นที่ 54,000 ตร.ม. “โรบินสัน ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ แม่สอด กำลังก่อสร้าง ตามแผนงานจะเปิดในปีนี้ ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงแรมเซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท”แหล่งข่าวจากกลุ่มเซ็นทรัลยังขยายความด้วยว่า ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา เขตเศรษฐกิจแม่สอดมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีทั้งคอนโดมิเนียม, โครงการบ้านจัดสรร และอาคารพาณิชย์ เกิดขึ้นทั้งสองฝั่งถนนและเกือบทุกสายในเขตตัวเมืองแม่สอด รวมถึงค้าปลีกทุกรูปแบบที่เตรียมเข้าไปลงทุนเพื่อเปิดตลาดค้าปลีกไทย-พม่า เขตเศรษฐกิจพิเศษ,ตาก,แม่สอด,โรบินสัน,robinson,โลตัส,tesco lotus,แม็คโคร,makro,MBK,มาบุญคลอง,realist

MBK – ลงทุน lifestyle mall

กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า มีแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเปิดตลาดอาเซียน โดยเฉพาะการขยายธุรกิจค้าปลีกไปยังเขตแนวเศรษฐกิจชายแดนทั้ง 9 เขต อาทิ ตราด ปราจีนบุรี มุกดาหาร และแม่สอด เป็นต้น เนื่องจากเมื่อเปิดเออีซีแล้วจะทำให้ตลาดนี้ใหญ่ขึ้น ส่วนการลงทุนจะเป็นการร่วมทุนหรือพาร์ตเนอร์คนท้องถิ่น ในรูปแบบไลฟ์สไตล์มอลล์ ขนาดพื้นที่ประมาณ 20,000 ตร.ม. ซึ่งโครงการที่แม่สอดจะเป็นแม่แบบก่อนที่จะขยายการลงทุนไปยังเขตเศรษฐกิจอื่น ๆ “เริ่มที่แม่สอดก่อน เพราะเป็นย่านการค้าชายแดนที่ใหญ่มีเงินสะพัดมากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี โดยจะใช้แบรนด์เอ็มบีเค ซึ่งเป็นที่รู้จักอยู่แล้ว โดยเฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติ และถือว่าเป็นสาขาแห่งแรกในต่างจังหวัดของเอ็มบีเคด้วย” (จากภาพเป็นเป็น MBK กรุงเทพฯ)

เขตเศษฐกิจพิเศษ,ตาก,แม่สอด,โรบินสัน,robinson,โลตัส,tesco lotus,แม็คโคร,makro,MBK,มาบุญครอง,realist

 

แม็คโคร – ขยายสาขา

ทางด้านบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้เปิดสาขาแม่สอด จ.ตาก ชายแดนไทยที่มีพรมแดนติดต่อกับจังหวัดเมียวดี ของประเทศเมียนมาร์ นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การขยายสาขามาที่เมืองชายแดนไทย-เมียนมาร์ ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นสาขาที่ 73 ถือเป็นนโยบายเชิงรุกทางธุรกิจ โดยมองไปที่ตลาดในเมียนมาร์ ทั้งที่ จ.เมียวดี และจังหวัดอื่น ๆ ของเมียนมาร์ ที่จะเดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้า และเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของแม่สอด พื้นที่หน้าด่านธุรกิจการค้า การขนส่งระหว่างประเทศ ที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงถึงปีละ 50,000-60,000 ล้านบาท เขตเศษฐกิจพิเศษ,ตาก,แม่สอด,โรบินสัน,robinson,โลตัส,tesco lotus,แม็คโคร,makro,MBK,มาบุญคลอง,realis

เทสโก้ – อัพเกรดสาขา

ผู้บริหารเทสโก้ โลตัส มองการพัฒนาแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจะทำให้การค้าบริเวณนั้นมีความคึกคักยิ่งขึ้น ในแง่ของการดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ ๆ เข้ามา และค้าปลีกได้รับอานิสงส์จากการเพิ่มขึ้นของลูกค้า ที่ผ่านมาสาขาที่แม่สอดของเทสโก้ เป็นโมเดลไฮเปอร์มาร์เก็ต และที่ผ่านมาได้อัพเกรดให้เป็นโมเดลเอ็กซ์ตร้า ซึ่งพื้นที่ร้านค้าเช่าทั้งผู้เช่ารายย่อยในท้องถิ่นและแบรนด์ดังที่มองเห็นศักยภาพ และมีลูกค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาจับจ่ายจำนวนมาก สินค้าที่ขายดีหลัก ๆ เป็นกลุ่มสินค้าอุปโภค บริหาร รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในบ้าน สินค้าแฟชั่น และยอดซื้อต่อครั้งค่อนข้างจะสูง “จากนี้ไปแม่สอดน่าจะทำคึกคักยิ่งขึ้น ลูกค้าตามชายแดนข้ามมาซื้อของ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของท้องถิ่น เทสโก้เปิดร้านในท้องถิ่นมีการจ่ายภาษีท้องถิ่น มีการจ้างงานในพื้นที่”

tescolotus, tesco, เทสโก้, เขตเศรษฐกิจพิเศษ,ตาก,แม่สอด,โรบินสัน,robinson,โลตัส,tesco lotus,แม็คโคร,makro,MBK,มาบุญครอง,realist

 

เร่งขยายสนามบิน แม่สอด

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เปิดเผยว่า หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) จัดสรรงบประมาณกลางปี 2558  ได้มีการเร่งรัดงานสำคัญในการพัฒนาด่านพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 6 พื้นที่ระยะแรก โดยเฉพาะพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ที่จะนำร่องเป็นรูปธรรมในปีนี้เช่น การพัฒนาสนามบินแม่สอดและขยายรันเวย์เพิ่ม เพื่อรองรับเครื่องบินโดยสารได้มากขึ้น ใช้งบ 200 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อที่ดิน 303 ไร่

สนามบิน,สนามบินตาก,สนามบินแม่สอดเขตเศรษฐกิจพิเศษ,ตาก,แม่สอด,สะพานข้ามแม่น้ำเมย,แม่น้ำเมย,พม่า,ด่าน,เส้นทางเศรษฐกิจ,realist

 

สะพานข้ามแม่น้ำเมย เส้นทางสายเศรษฐกิจ

เมื่อข้ามผ่านสะพานมิตรภาพไทย-พม่า บริเวณแม่น้ำริมเมย ฝั่งเมืองเมียวดีก็คึกคักไม่แพ้กัน สะท้อนถึงการเติบโตของทั้งสองเมือง ที่ต่างก็เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษรับการเปิดเออีซีในปีหน้า ส่งผลให้ปริมาณรถเข้าออกเฉพาะด่านพรมแดนนี้ มากถึง 1,000 คันต่อวัน ขณะที่นักท่องเที่ยวมีถึงวันละ 8,000 คน เขตเศษฐกิจพิเศษ,ตาก,แม่สอด,สะพานข้ามแม่น้ำเมย,แม่น้ำเมย,พม่า,ด่าน,เส้นทางเศรฐกิจ,realist จากภาพคือ เส้นทางที่จะไปสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองระหว่างไทย-พม่า เขตเศษฐกิจพิเศษ,ตาก,แม่สอด,สะพานข้ามแม่น้ำเมย,แม่น้ำเมย,พม่า,ด่าน,เส้นทางเศรษฐกิจ,realist หน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตเศษฐกิจพิเศษ,ตาก,แม่สอด,สะพานข้ามแม่น้ำเมย,แม่น้ำเมย,พม่า,ด่าน,เส้นทางเศรษฐกิจ,realist เขตเศษฐกิจพิเศษ,ตาก,แม่สอด,สะพานข้ามแม่น้ำเมย,แม่น้ำเมย,พม่า,ด่าน,เส้นทางเศรษฐกิจ,realist Floor plan ภายในด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตเศษฐกิจพิเศษ,ตาก,แม่สอด,สะพานข้ามแม่น้ำเมย,แม่น้ำเมย,พม่า,ด่าน,เส้นทางเศรษฐกิจ,realist สะพานข้ามแม่น้ำเมยไปสู่พรมแดนพม่า เขตเศษฐกิจพิเศษ,ตาก,แม่สอด,สะพานข้ามแม่น้ำเมย,แม่น้ำเมย,พม่า,ด่าน,เส้นทางเศรษฐกิจ,realist เข้าสู่เขตประเทศพม่า เขตเศษฐกิจพิเศษ,ตาก,แม่สอด,สะพานข้ามแม่น้ำเมย,แม่น้ำเมย,พม่า,ด่าน,เส้นทางเศรษฐกิจ,realist

นิคมอุตสาหกรรม

นอกจากสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ที่ใช้กันอยู่แล้ว ขณะนี้ทางจังหวัดตากก็ได้ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่าแห่งที่ 2 ที่ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอดอีกแห่ง เพื่อรองรับระบบคมนาคมขนส่งที่เพิ่มขึ้นรับการเปิดเออีซี เพราะสะพานเดิมที่เปิดใช้มา 20 ปี ยังไม่สามารถรองรับการขนส่งได้อย่างเต็มที่ ส่วนพื้นที่พัฒนานิคมอุตสาหกรรมทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้กำหนดพื้นที่โซนนิ่งไว้แล้วอยู่บริเวณป่าเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้ 1,421 ไร่ ที่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ใกล้กับพื้นที่ก่อสร้างสะพานแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 เขตเศรษฐกิจพิเศษ,ตาก,แม่สอด,สะพานข้ามแม่น้ำเมย,แม่น้ำเมย,พม่า,ด่าน,เส้นทางเศรฐกิจ,realist Info : Prachachat Online (28 Aug 2014 , 24 Feb 2015),  Manager Online (13 Nov 2014), Tak Facebook, กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม