• แยกท่าพระ BLUE LINE INTERCHANGE
i270-infogif691
แยกท่าพระ เป็นอีกหนึ่งแยกสำคัญฝั่งธนฯ ที่ใครหลายคนต้องเคยเดินทางผ่านแยกนี้ เป็นจุดตัดระหว่างถ.เพชรเกษม, รัชดาภิเษก และจรัญสนิทวงศ์ เชื่อมไปยังถ.ราชพฤกษ์ พร้อมทั้งมีอุโมงค์ลอดแยกและสะพานข้ามแยกที่ช่วยระบายการจราจรให้มีความคล่องตัว วันนี้แยกท่าพระเข้ามามีบทบาทกับเมืองมากขึ้น เนื่องจากมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินพาดผ่านกลางสี่แยก ซึ่งเป็นจุดปักหมุดของสถานีท่าพระ โครงสร้างยกระดับทอดไปไปตามแนวถนนทั้ง 3 สาย ทำหน้าที่เป็นสถานีร่วมของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ กับ ช่วงหัวลำโพง-บางแค ปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้าง มีความคืบหน้าถึง 70% และกำหนดการแล้วเสร็จคือปี 62 นอกจากนั้นยังมีการลงทุนคอนโดใหม่ล่าสุดอีกหนึ่งโครงการบริเวณท่าพระ คือ ไอดีโอ ท่าพระ-อินเตอร์เช้นจ์ (IDEO Thaphra Interchange)
  ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู กรุงธนบุรี หรือ ที่เรียกกันติดปากว่า ฝั่งธนฯ เป็นเมืองสำคัญในอดีตที่เป็นรอยต่อระหว่างกรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นที่กำเนิดอารยธรรม ชุมชนต่างๆ โดยพื้นที่ขนานไปกับแม่น้ำเจ้าพระยา มีคลองผ่านมากมายหลายสาย ทั้งคลองบางกอกใหญ่ คลองบางกอกน้อย คลองภาษีเจริญ มีการตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวไทย ชาวจีน ชาวโปรตุเกสที่เข้ามาทำการค้าขาย รวมถึงชาวไทยเชื้อสายลาว เกิดเป็นวิถีชีวิตและสร้างความเจริญมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บางพื้นที่กลายเป็นย่านสำคัญที่มีเอกลักษณ์มาถึงปัจจุบัน ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู
ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู
ในฝั่งธนฯมีชุมชนที่สำคัญคือ ชุมชนกุฎีจีน และชุมชนบ้านลาว ที่ทำให้เกิดวัฒนธรรม ศิลปกรรมขึ้นมา เช่น การผลิตขลุ่ยจากชุมชนบ้านลาว ขนมฝรั่งกุฎีจีนที่เป็นขนมโบราณของชาวโปรตุเกส ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่ครัวเรือนที่สืบทอดการทำขนมนี้ นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้าเกียงอันเกง วัดซางตาครูสที่เลื่องชื่อ เป็นที่รู้จัก จนปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจ
  ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู
ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู
วิถีชีวิตที่มีมานาน สร้างเอกลักษณ์เฉพาะสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น รวมไปถึงวัฒนธรรมการกิน ทำให้ฝั่งธนฯมีร้านอาหารโบราณที่เลื่องชื่อมากมาย สามารถหาร้านอร่อยๆทานได้อย่างง่ายดาย เช่น ข้าวขาหมู บางหว้า, ข้าวมันไก่หลักสอง, บะหมี่ปูสะพานพุทธ, หมูจุ่มลาดหญ้า, ห่านท่าดินแดง, หมูสะเต๊ะท่าดินแดง, บัวลอยไข่เค็มท่าน้ำคลองสาน, ต้มเลือดหมูนายอ้วน แยกบางบอน, จิตรลูกชิ้นปลา ตลาดหนองใหญ่, กระเพาะปลา ตลาดพลู เป็นต้น
  h4-07
 
วัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่อดีต นำมาสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น เขตพระราชฐานเดิมตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสิน ที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ ทั้งป้อมวิไชยประสิทธิ์, ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน, เรือนเขียว, ตำหนักเก๋งคู่หลังใหญ่-เล็ก รวมถึงศาสนสถานเลื่องชื่อ เช่น วัดอรุณราชวราราม, วัดโมลีโลกยาราม. วัดอมรินทรารามฯ, วัดระฆังโฆษิตาราม, วัดกัลญาณมิตรฯ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง
  ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู
ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู
นอกจากของกินแสนอร่อยแล้ว ยังมีย่านการค้าที่เดินทางจากฝั่งธนฯไปได้สะดวก เช่น ย่านค้าดอกไม้ ปากคลองตลาด, ย่านค้าผ้า พาหุรัด, ย่านรวมของกระจุกกระจิก สำเพ็ง ในฝั่งธนเองก็มีตลาดพลู, ตลาดท่าพระ, ตลาดวงเวียนใหญ่ เป็นศูนย์รวมการค้าของคนในชุมชนฝั่งธนอีกด้วย
  ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู จากการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่อง ตามจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อหาถิ่นที่อยู่อาศัยใหม่ รวมถึงกระแสการพัฒนาขนส่งมวลชนระบบรางที่มีโครงการหลายเส้นทาง ได้นำความเจริญมายังฝั่งธนฯ และชี้นำพื้นที่ให้นักลงทุนเข้ามาหาลู่ทางการพัฒนาบนผืนดินฝั่งนี้ ส่งผลให้เกิดพื้นที่พาณิชยกรรมใหม่ๆขึ้น เกิดการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องไปสู่อนาคตที่จะได้รับความเจริญข้ามคุ้งน้ำเจ้าพระยามา เชื่อมโยงระหว่าง ฝั่งพระนคร และ ฝั่งธนฯ เข้าด้วยกัน ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู
ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู
นักลงทุนเล็งเห็นศักยภาพของพื้นที่ฝั่งธนฯ จะเห็นได้จากจำนวนของแหล่งพาณิชยกรรมใหม่ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะคอมมูนิตี้มอลล์ที่เป็นรูปแบบพาณิชยกรรมที่กำลังได้รับความนิยม เช่น เสนาเฟส, ท่ามหาราช, เดอะ แจม เฟคทอรี่ ทั้งหมดเป็นตัวสร้างสีสันให้กับฝั่งธนฯ และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาในอนาคตต่อไป รวมถึงโครงการ ไอคอน สยาม จากสยามพิวรรธน์ ที่ถือเป็นอภิมหาโครงการเมืองแห่งการใช้ชีวิตสู่โลกอนาคต ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนฯ
  h8-10
ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู
เมื่อโครงข่ายระบบรางได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด สถานี INTERCHANGE สำคัญด้านฝั่งธนฯ จะกลายเป็นโหนดการเชื่อมต่อในการเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพฯ และไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้น อย่างย่านสีลม, เยาวราช, สาทร และสยาม โดยโครงการในอนาคตที่จะเป็นตัวเชื่อมโยงฝั่งธนฯ คือ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-ท่าพระ-บางแค ขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง กำหนดการแล้วเสร็จปี 2562 และรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงบางหว้า-ตลิ่งชัน ที่อยู่ในช่วงรอพิจารณาโครงการ กำหนดการแล้วเสร็จปี 2564 ซึ่งปัจจุบันรถไฟฟ้าสายนี้มีช่วงการเดินรถช่วงตากสิน-บางหว้าที่ข้ามมาฝั่งธนแล้ว รวมถึงสายสีแดงเข้ม ช่วงหัวลำโพง-บางบอน-มหาชัย, สายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรมฯ, สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ที่จะพร้อมเปิดให้บริการ 12 ส.ค. 59
ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู

ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู

ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู

ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู

ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู

ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู

ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู

ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู
 
ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู
การข้ามมาฝั่งธนฯจากฝั่งพระนคร ใช้สะพานที่สำคัญ เช่น สะพานกรุงธน, สะพานพระราม 8, สะพานพระปิ่นเกล้าฯ และสะพานพระปกเกล้า โดยแต่ละสะพานจะนำเข้าสู่ถนนสายหลัก เช่น สะพานพระปกเกล้าฯ ไปถ.ประชาธิปก เข้าสู่แยกวงเวียนใหญ่, สะพานพระปิ่นเกล้าฯ ไปถ.บรมราชชนนี เข้าสู่ย่านปิ่นเกล้าได้ นอกจากถนนสายหลักแล้ว ต้องผ่านแยกสำคัญๆที่เป็นอีกหนึ่งเส้นทางการสัญจรเพื่อระบายรถ แยกเหล่านี้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยระบายรถที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ล่าสุด แยกไฟฉาย ก็กำลังก่อสร้างอุโมงค์ลอดแยก เพื่อแก้ปัญหาการจราจรบริเวณแยก และลดจุดตัดของการสัญจร

แยกวงเวียนใหญ่

ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู

แยกท่าพระ

ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู

แยกไฟฉาย

ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู

แยกบรมฯ

ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู
  h9-04 แยกท่าพระ เป็นอีกหนึ่งแยกน่าสนใจ เป็นจุดตัดผ่านระหว่างถ.เพชรเกษม, ถ.รัชดาภิเษก, ถ.จรัญสนิทวงศ์ สามารถเชื่อมต่อไปยังถ.ราชพฤกษ์ได้ ปัจจุบันแยกท่าพระมีการสัญจรหนาแน่น แต่มีทั้งสะพานข้ามแยก และอุโมงค์ลอดแยก ที่ช่วยระบายการสัญจรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้นมีโครงการคอนโดเพียง 3 โครงการ คือ City Home, The Park Land และโครงการใหม่ล่าสุด คือ Ideo ท่าพระ-อินเตอร์เช้นจ์ ในอนาคตแยกท่าพระจะเป็นจุด INTERCHANGE สำคัญของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ กับช่วงหัวลำโพง-บางแค ที่สถานีท่าพระ ส่งผลให้ในอนาคตอันใกล้ สี่แยกท่าพระจะกลายเป็นอีกความเจริญหนึ่งบนฝั่งธนฯ ที่มีนักลงทุนเข้ามาจับจองพื้นที่ลงทุนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู
ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน มีสถานีท่าพระเป็นสถานีร่วม ตั้งอยู่ที่กลางสี่แยกท่าพระ ยกระดับทอดตัวทั้งสี่ด้าน ไปทางถ.จรัญสนิทวงศ์-รัชดาภิเษก, ถ.เพชรเกษมทั้งสองฝั่ง ซึ่งเป็นทางเดินรถไฟฟ้า 3 เส้นทาง ส่วนอีกแยกหนึ่งเป็นทางกลับขบวนรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค มีระยะทางประมาณ 14 กม. เป็นทางใต้ดินยาว 5 กม. มีจำนวน 4 สถานีวิ่งจากหัวลำโพง แล้วจึงเปลี่ยนเป็นวิ่งยกระดับในช่วงสถานีท่าพระ-บางแค ระยะทาง 9 กม. จำนวน 7 สถานี เส้นทางสิ้นสุดลงที่ถ.กาญจนภิเษกของฝั่งธนฯ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง มีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ 70% และคาดการณ์การเปิดให้บริการได้ในปี 2562
 

ภาพจำลองสถานีท่าพระ

ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู
ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู

ภาพความคืบหน้ารถไฟฟ้าสถานีท่าพระ

ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู ความคืบหน้าโครงการ 25/12/59
ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู ความคืบหน้าโครงการ 25/12/59
  ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู
ท่าพระ,ธนบุรี,ฝั่งธนฯ,วงเวียนใหญ่,บางหว้า,รถไฟฟ้าสายสีเขียว,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,ชุมชนกุฎีจีน,ชุมชนบ้านลาว,iconsiam,sensfeat,ท่ามหาราช,the jam factory,Ideo, Ideo ท่าพระ, ตลาดพลู

IDEO THAPHRA INTERCHANGE

โครงการคอนโดใหม่จาก อนันดา บนทำเลย่าน “ท่าพระ” ซึ่งเป็นย่านสำคัญของฝั่งธนฯ สำหรับผู้คนที่หลงใหลในคุณค่าของวัฒนธรรมเก่า ผสมผสานกับรอยต่อแห่งวัฒนธรรมและความศิวิไลซ์ของเมืองใหม่ได้อย่างลงตัว เป็นที่สุดของความสะดวกสบายในย่านท่าพระ-ธนบุรี ทำเลที่เดินทางสะดวก ห่างจากสถานีท่าพระเพียง 100 ม. เพียง 5 สถานี ถึงสถานีหัวลำโพง, 7 สถานี ถึงสถานีสีลม และ 9 สถานี ถึงสถานีสยาม รวมถึงใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย