UPDATE RETAIL AREA แยกราชประสงค์-ชิดลม

ราชประสงค์, ชิดลม, ประตูน้ำ, ราชดำริ, เซ็นทรัลเวิลด์, สวนปทุมวนานุรักษ์, เกษร พลาซ่า, เดอะ มาร์เกต, สไมล์สแควร์, คิงส์เพลสมาร์เกต, คิว ชิดลม, Q chidlom, chidlom, rajdamri, pratunam, rajprasong
ย่านราชประสงค์-ชิดลม เป็นที่รู้จักในฐานะย่านช้อปปิ้งระดับเวิลด์คลาสสำคัญของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีรีเทลขนาดเล็กและใหญ่รายล้อมย่าน รวมถึงมีการปรับปรุงรีเทลเดิมให้มีความทันสมัย ให้สอดคล้องไปกับการพัฒนาของย่านอย่างต่อเนื่อง และในอนาคตอันใกล้ย่านราชประสงค์-ชิดลม จะมีโครงการพัฒนารีเทลอยู่หลายโครงการ เช่น The market, Gaysorn office, King place market ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความเป็นย่านระดับเวิลด์คลาสของราชประสงค์-ชิดลม นอกจากนั้นยังมีการลงทุนพื้นที่ในด้านต่างๆ เช่น สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนปทุมวนานุรักษ์ พัฒนาพื้นที่ใกล้ Big C ราชดำริให้เป็น ‘The Market’ บริษัทอนันดาเปิดตัวคอนโดหรู Q ชิดลม รวมถึงการดำเนินการด้านคมนาคม สร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มผ่านถนนเพชรบุรี โดยมีจุดจอดอยู่ที่สถานีประตูน้ำ และรถไฟฟ้าสายนี้สามารถเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้าสายแอร์พอร์ทลิ้งค์ได้ เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้น
ราชประสงค์, ชิดลม, ประตูน้ำ, ราชดำริ, เซ็นทรัลเวิลด์, สวนปทุมวนานุรักษ์, เกษร พลาซ่า, เดอะ มาร์เกต, สไมล์สแควร์, คิงส์เพลสมาร์เกต, คิว ชิดลม, Q chidlom, chidlom, rajdamri, pratunam, rajprasong
เมื่อมีการพัฒนาในอนาคตรวมกับความเป็นย่านราชประสงค์-ชิดลมในปัจจุบัน จึงช่วยตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนเมืองมากขึ้น เกิดเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายในการใช้งาน ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนเมือง ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าระดับเวิลด์คลาส สำนักงานเกรดA สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่อยู่อาศัย หรือแม้กระทั่งสวนสาธารณะเพื่อสุขภาพ เป็นการยกระดับคุณภาพชืวิตคนเมืองให้ดียิ่งขึ้น

พื้นที่ในปัจจุบัน (EXISTING PROJECT)

existing-

Central World

ราชประสงค์, ชิดลม, ประตูน้ำ, ราชดำริ, เซ็นทรัลเวิลด์, สวนปทุมวนานุรักษ์, เกษร พลาซ่า, เดอะ มาร์เกต, สไมล์สแควร์, คิงส์เพลสมาร์เกต, คิว ชิดลม, Q chidlom, chidlom, rajdamri, pratunam, rajprasong

Central Chidlom

ราชประสงค์, ชิดลม, ประตูน้ำ, ราชดำริ, เซ็นทรัลเวิลด์, สวนปทุมวนานุรักษ์, เกษร พลาซ่า, เดอะ มาร์เกต, สไมล์สแควร์, คิงส์เพลสมาร์เกต, คิว ชิดลม, Q chidlom, chidlom, rajdamri, pratunam, rajprasong

Big C

ราชประสงค์, ชิดลม, ประตูน้ำ, ราชดำริ, เซ็นทรัลเวิลด์, สวนปทุมวนานุรักษ์, เกษร พลาซ่า, เดอะ มาร์เกต, สไมล์สแควร์, คิงส์เพลสมาร์เกต, คิว ชิดลม, Q chidlom, chidlom, rajdamri, pratunam, rajprasong

Manhattan

ราชประสงค์, ชิดลม, ประตูน้ำ, ราชดำริ, เซ็นทรัลเวิลด์, สวนปทุมวนานุรักษ์, เกษร พลาซ่า, เดอะ มาร์เกต, สไมล์สแควร์, คิงส์เพลสมาร์เกต, คิว ชิดลม, Q chidlom, chidlom, rajdamri, pratunam, rajprasong

Palladium

ราชประสงค์, ชิดลม, ประตูน้ำ, ราชดำริ, เซ็นทรัลเวิลด์, สวนปทุมวนานุรักษ์, เกษร พลาซ่า, เดอะ มาร์เกต, สไมล์สแควร์, คิงส์เพลสมาร์เกต, คิว ชิดลม, Q chidlom, chidlom, rajdamri, pratunam, rajprasong

The Park Chidlom

i242-12

The Platinum

ราชประสงค์, ชิดลม, ประตูน้ำ, ราชดำริ, เซ็นทรัลเวิลด์, สวนปทุมวนานุรักษ์, เกษร พลาซ่า, เดอะ มาร์เกต, สไมล์สแควร์, คิงส์เพลสมาร์เกต, คิว ชิดลม, Q chidlom, chidlom, rajdamri, pratunam, rajprasong

The Address Chidlom

i242-12
พื้นที่ราชประสงค์-ชิดลมในปัจจุบันรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เช่น เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลชิดลม บิ๊กซี และสำนักงานมากมาย ซึ่งเป็นที่รู้จักของทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย รวมไปถึงการมีรถไฟฟ้าที่สถานีชิดลม และท่าเรือคลองแสนแสบ นอกจากนี้สี่แยกราชประสงค์ยังมีสำนักงานราชการที่สำคัญตั้งอยู่อีก 2 แห่งคือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,การไฟฟ้านครหลวงและรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)สำนักงานใหญ่อีกด้วย ทำให้เกิดเป็นการใช้งานที่หลากหลายในพื้นที่

โครงการปรับปรุง (RECENT PROJECT)

recent-

The 19th

ราชประสงค์, ชิดลม, ประตูน้ำ, ราชดำริ, เซ็นทรัลเวิลด์, สวนปทุมวนานุรักษ์, เกษร พลาซ่า, เดอะ มาร์เกต, สไมล์สแควร์, คิงส์เพลสมาร์เกต, คิว ชิดลม, Q chidlom, chidlom, rajdamri, pratunam, rajprasong

Gaysorn

ราชประสงค์, ชิดลม, ประตูน้ำ, ราชดำริ, เซ็นทรัลเวิลด์, สวนปทุมวนานุรักษ์, เกษร พลาซ่า, เดอะ มาร์เกต, สไมล์สแควร์, คิงส์เพลสมาร์เกต, คิว ชิดลม, Q chidlom, chidlom, rajdamri, pratunam, rajprasong

Mercury Ville

ราชประสงค์, ชิดลม, ประตูน้ำ, ราชดำริ, เซ็นทรัลเวิลด์, สวนปทุมวนานุรักษ์, เกษร พลาซ่า, เดอะ มาร์เกต, สไมล์สแควร์, คิงส์เพลสมาร์เกต, คิว ชิดลม, Q chidlom, chidlom, rajdamri, pratunam, rajprasong

Central Embassy

ราชประสงค์, ชิดลม, ประตูน้ำ, ราชดำริ, เซ็นทรัลเวิลด์, สวนปทุมวนานุรักษ์, เกษร พลาซ่า, เดอะ มาร์เกต, สไมล์สแควร์, คิงส์เพลสมาร์เกต, คิว ชิดลม, Q chidlom, chidlom, rajdamri, pratunam, rajprasong
เมื่อไม่นานมานี้มีการพัฒนาใหม่เกิดขึ้นที่ราชประสงค์-ชิดลม นั่นคือ การลงทุนและการปรับปรุงรีเทลของย่านให้มีความทันสมัย เช่น การลงทุนเปิดศูนย์การค้า Central Embassy และ รีเทลขนาดเล็ก The 19th นอกจากนั้นเป็นการปรับปรุงรีเทล คือ Gaysorn เป็นการปรับปรุงหน้าตาอาคารด้านบน โดยมีส่วนที่เสร็จไปแล้วบ้าง เหลือเพียงด้านล่างชั้นหนึ่งบางส่วนเท่านั้น นอกจากนั้นยังมี Mercury Ville เป็นการปรับปรุงส่วนรีเทลด้านล่างให้เชื่อมต่อกับทางเดินบีทีเอส เปิดเป็นร้านค้า ร้านอาหารและมีการใช้งานที่มากขึ้น ส่วนพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เป็นการปรับปรุงภายในอาคารให้มีความทันสมัยแต่ยังคงรักษาการเป็นแหล่งการค้าไอทีให้คงอยู่ในย่านต่อไป

โครงการในอนาคต (FUTURE PROJECT)

future- ในอนาคตนั้นย่านราชประสงค์-ชิดลม มีโครงการพัฒนามากมาย ทั้งโครงการสำนักงาน CommercialแบบMixed use ที่อยู่อาศัย หรือสวนสาธารณะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

COMMERCIAL

GAYSORN OFFICE

อาคารสำนักงานเกรดเอให้เช่าใจกลางกรุงเทพฯ บนถนนราชประสงค์ แวดล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า โรงแรมห้าดาว อาคารถูกออกแบบให้มีพื้นที่ใช้สอยที่ปราศจากเสา มีความสูงจากพื้นถึงฝ้า 2.95 เมตร จำนวน 30 ชั้น มีสะพานเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้า BTS ชิดลม และสยาม และมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องประชุม เลาจ์ และสวนบนอาคาร อาคารมีขนาดพื้นที่เช่าทั้งหมด 32,312 ตร.ม. โดยค่าเช่าอยู่ที่ 1,200-1,600 บาท/ตร.ม./เดือน มีกำหนดการแล้วเสร็จพร้อมให้บริการ พ.ศ. 2560
ราชประสงค์, ชิดลม, ประตูน้ำ, ราชดำริ, เซ็นทรัลเวิลด์, สวนปทุมวนานุรักษ์, เกษร พลาซ่า, เดอะ มาร์เกต, สไมล์สแควร์, คิงส์เพลสมาร์เกต, คิว ชิดลม, Q chidlom, chidlom, rajdamri, pratunam, rajprasong
ราชประสงค์, ชิดลม, ประตูน้ำ, ราชดำริ, เซ็นทรัลเวิลด์, สวนปทุมวนานุรักษ์, เกษร พลาซ่า, เดอะ มาร์เกต, สไมล์สแควร์, คิงส์เพลสมาร์เกต, คิว ชิดลม, Q chidlom, chidlom, rajdamri, pratunam, rajprasong

THE MARKET

เดอะ มาร์เก็ต บาย แพลทินัม เป็นโครงการตลาดนัดติดแอร์ ใจกลางเมืองแห่งแรก บริเวณย่านราชประสงค์ ซึ่งประกอบด้วยร้านค้ากว่า 3,000 ร้านค้า มีสินค้าหลากหลาย ครบวงจร ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์ โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 8,000 ล้านบาท และคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดดำเนินการได้ประมาณปี พ.ศ. 2560

KING PLACE MARKET

พื้นที่ชุมชนตลาดเฉลิมลาภ ประตูน้ำ เนื้อที่ที่กว้างประมาณ 7 ไร่ มีการพัฒนาพื้นที่ที่ชุมชนจะขอพระราชทานราชานุญาตใช้ชื่อ “King Place Market” เป็นชื่อโครงการ เป็นแนวทางล่าสุดที่เสนอให้ทางสำนักทรัพย์สินหลังจากมีการพูดคุยหารือกันมาระยะหนึ่ง คือ สร้างเป็นคอมเพล็กซ์ สูงประมาณ 10 ชั้น มูลค่าโดยรวมประมาณ 3,600 ลบ. โดยจะสร้างที่จอดรถให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ค้าและลูกค้าทั้งหมด อีกทั้งยังตอบโจทย์ความแข็งแรงของโครงสร้างให้อยู่ได้นานเป็นร้อยปี ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการหารือ
ราชประสงค์, ชิดลม, ประตูน้ำ, ราชดำริ, เซ็นทรัลเวิลด์, สวนปทุมวนานุรักษ์, เกษร พลาซ่า, เดอะ มาร์เกต, สไมล์สแควร์, คิงส์เพลสมาร์เกต, คิว ชิดลม, Q chidlom, chidlom, rajdamri, pratunam, rajprasong
ราชประสงค์, ชิดลม, ประตูน้ำ, ราชดำริ, เซ็นทรัลเวิลด์, สวนปทุมวนานุรักษ์, เกษร พลาซ่า, เดอะ มาร์เกต, สไมล์สแควร์, คิงส์เพลสมาร์เกต, คิว ชิดลม, Q chidlom, chidlom, rajdamri, pratunam, rajprasong

SMILE SQUARE

โครงการแบบMixed use ภายใต้การลงทุนจากบริษัทจีน-สิงคโปร์ ในวงเงินลงทุนกว่า 6,000 ลบ. ประกอบด้วยศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน ศูนย์รวมร้านอาหารชั้นนำต่างๆ  และร้านค้าแฟชั่น พร้อมคอนโดมิเนียมความสูง 32 ชั้นและโรงแรมระดับ 4 ดาวขนาด 434 ห้อง มีเนื้อที่โครงการทั้งหมด 9 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา (14,856 ตร.ม.) ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของสถานทูตจีนและมูลนิธิไกรสิทธิการกุศล โดยคาดว่าเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะกลายเป็นศูนย์รวมธุรกิจครบวงจรแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ทั้งนี้ ศูนย์การค้าครบวงจรคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2559

PARK

PATUMWANANURUK

พื้นที่ที่มีมูลค่าสูงใจกลางกรุงข้าง Central World กำลังจะได้รับการพัฒนาเป็นสวนสาธารณะขนาด 40 ไร่ เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสวนที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีคือ “สวนปทุมวนานุรักษ์” และคาดว่าจะปรากฏสู่สายตาประชาชนได้ภายในปี2558
ราชประสงค์, ชิดลม, ประตูน้ำ, ราชดำริ, เซ็นทรัลเวิลด์, สวนปทุมวนานุรักษ์, เกษร พลาซ่า, เดอะ มาร์เกต, สไมล์สแควร์, คิงส์เพลสมาร์เกต, คิว ชิดลม, Q chidlom, chidlom, rajdamri, pratunam, rajprasong

RESIDENTIAL

Q CHIDLOM PHETCHABURI

ราชประสงค์, ชิดลม, ประตูน้ำ, ราชดำริ, เซ็นทรัลเวิลด์, สวนปทุมวนานุรักษ์, เกษร พลาซ่า, เดอะ มาร์เกต, สไมล์สแควร์, คิงส์เพลสมาร์เกต, คิว ชิดลม, Q chidlom, chidlom, rajdamri, pratunam, rajprasong คิว ชิดลม เพชรบุรี คอนโดมิเนียม High-Rise สูง 42 ชั้น พร้อมชั้นลอยบนชั้น 42 ทั้งหมด 352 ยูนิตพักอาศัย+ 2 ยูนิตเป็นร้านค้า ใกล้ BTS สถานีชิดลม เปิดประสบการณ์การอยู่อาศัยเหนือระดับที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ การออกแบบตกแต่งที่ล้ำสมัยใจกลางเมือง รายล้อมด้วยไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ระดับไฮเอ็นด์ อาทิ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี,ศูนย์การค้าเกษร พลาซ่า,ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทั้งยังเชื่อมต่อคุณสู่อนาคตด้วยหลากหลายโครงการที่กำลังพัฒนาไม่ว่าจะเป็น The Market, King Place Market พร้อมสระว่ายน้ำขนาดใหญ่โอบล้อมอาคาร ห้องออกกำลังกาย และห้องสมุด ให้สัมผัสถึงทัศนียภาพวิวกลางเมืองที่เปิดกว้าง 360 องศาบนชั้นสูงสุด  เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่พร้อมจะตอบสนองทุกความต้องการแก่ผู้อาศัย รวมถึงสะท้อนเอกลักษณ์ความล้ำสมัยด้วยเฟอร์นิเจอร์ Built-in เหนือระดับที่ดีไซน์สอดรับลงตัวในรูปแบบ Luxury Futuristic ในราคาเริ่มต้นเพียง 5.5 ลบ.  
ราชประสงค์, ชิดลม, ประตูน้ำ, ราชดำริ, เซ็นทรัลเวิลด์, สวนปทุมวนานุรักษ์, เกษร พลาซ่า, เดอะ มาร์เกต, สไมล์สแควร์, คิงส์เพลสมาร์เกต, คิว ชิดลม, Q chidlom, chidlom, rajdamri, pratunam, rajprasong
พื้นที่โครงการ: 1-2-80.9  ไร่ สถานะการก่อสร้าง: ล่าสุดอยู่ระหว่างการปรับพื้นที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างเดือน ต.ค. 2558 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2561 ราคาเริ่มต้น: 5.5 ลบ./ยูนิต ราคาเฉลี่ย: 170,000 บาท/ตร.ม. รูปแบบห้อง มี 4 แบบ คือ 1.แบบ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ 35 – 47 ตร.ม. 2.แบบ 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ 63 ตร.ม. 3.แบบ Duplex 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ 62-81.5 ตร.ม. 4.แบบ Duplex 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ 109.5 ตร.ม.
  ราชประสงค์, ชิดลม, ประตูน้ำ, ราชดำริ, เซ็นทรัลเวิลด์, สวนปทุมวนานุรักษ์, เกษร พลาซ่า, เดอะ มาร์เกต, สไมล์สแควร์, คิงส์เพลสมาร์เกต, คิว ชิดลม, Q chidlom, chidlom, rajdamri, pratunam, rajprasong ซึ่งในพื้นที่โครงการจะมีส่วนกลางที่อำนวยความสะดวกให้ลูกบ้านมากมาย เพื่อให้ลูกบ้านได้รับความผ่อนคลายสูงสุดในไลฟ์สไตล์ที่ถูกใจ ชั้น 1 เป็นล็อบบี้, ห้องเก็บจดหมาย, สำนักงานนิติอาคารชุด, สวน, ที่จอดรถ, Cloak room, ร้านค้า ซึ่งความพิเศษอยู่ที่ล็อบบี้ที่ตกแต่งด้วยการใช้วัสดุหินอ่อน และวัสดุที่สะท้อนแสงเงาเพื่อความหรูหรา รวมถึงมีพื้นที่สำหรับรับฝากสิ่งของของลูกบ้านด้วย ตอบสนองความต้องการผู้ประกอบการย่านประตูน้า ชั้น 40 เป็นห้องสมุด และ Social Club และ Garden ชั้น 41 เป็นTurkish hot tub อ่างแช่น้ำร้อนที่ได้รับแรงบันดาลใจแบบตุรกี (Turkish Bath) มีสายน้ำอุ่นไหลจากด้านบนลงแท่นหิน แยกชาย หญิง เฉพาะลูกบ้านคิว ชิดลมเท่านั้น นอกจากนั้นยังมี Changing Rooms และห้องซักรีด ชั้น 42 ถือเป็นจุดขายหลัก คือ สระว่ายน้ำแบบ 360 องศา พร้อมฟิตเนสที่อยู่บนชั้นลอย ซึ่งลูกบ้านจะเห็นวิว 360 องศาแบบโล่ง ไม่มีสิ่งปลูกสร้างบังตา เพราะโครงการนี้เป็นตึกที่สูงที่สุดในละแวกนี้ อีกทั้งยังมีสระเด็กและสวนอีกด้วย พื้นที่ของคอนโด คิว ชิดลม ราคาอยู่ที่ 170,000 บาท/ตร.ม. เมื่อลองเปรียบเทียบกับราคาคาดการณ์พื้นที่โครงการอื่นในอนาคตบริเวณทำเลใกล้เคียงกัน และมีค่าFAR1:10 โดยราคาคาดการณ์มีราคาสูงถึง 320,000 บาท/ตร.ม. ดังนั้นเมื่อมองในแง่การลงทุนจะเห็นได้ว่า คิว ชิดลมจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากกว่าโครงการใหม่ในอนาคต