• สะพานคนเดิน เจ้าพระยา

  สะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
  เชื่อมท่าพระจันทร์-ท่าศิริราช

  r046-info-news926

  นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา (สนย.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการจ้างที่ปรึกษา สำรวจ และออกแบบสะพานคนเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าพระจันทร์-ท่าศิริราชว่า ที่ปรึกษาได้สรุปผลการศึกษาเบื้องต้น จากการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ส่วนใหญ่ประชาชนเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว 

  คณะที่ปรึกษาได้ประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุนและดำเนินงานประมาณ 2,458.4 ลบ. ในส่วนนี้ยืนยันว่า ไม่มีการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการฯ ส่วนรูปแบบสะพานคนเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ำนั้นจะมีความสูงเท่ากับสะพานพระปิ่นเกล้าฯ มีความยาวประมาณ 240 ม. กว้างประมาณ 10-15 ม. 

  หลังจากนี้ คณะที่ปรึกษาจะรวบรวมผลการศึกษาทั้งหมดส่งสำนักการโยธาภายในเดือนมกราคม จากนั้นสำนักการโยธาจะนำเสนอคณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์พิจารณาให้ความเห็นชอบ ควบคู่กับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอ (EIA)

  0111

  20161219-170435-bridge12

  สำหรับโครงการสะพานคนเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าพระจันทร์-ท่าศิริราช วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสะพานสำหรับคนเดิน, ทางจักรยาน, ทางสำหรับผู้พิการ, สวนสาธารณะและอื่นๆ โดยจะต้องคำนึงถึงชีวิตตามวัฒนธรรมแบบไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา เสริมภาพลักษณ์ของประเทศ  

  สำหรับโครงการจ้างที่ปรึกษา สำรวจ และออกแบบสะพานคนเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าพระจันทร์-ท่าศิริราช สนย.ได้ลงนามว่าจ้าง 4 บริษัทที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ประกอบด้วย 1.บริษัท เอกซิลอน จำกัด 2.บริษัท ไฟนอล ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3.บริษัท แพลนโปร จำกัด และ 4.บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด วงเงินงบประมาณ 49.4 ลบ. ระยะเวลา 9 เดือน

  78999999999999

  ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า มีความคิดเห็นอย่างไรที่ก่อนหน้านี้ทางกลุ่มเฟรน ออฟ เดอะ ริเวอร์ (Friends of the river) ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่าและความจำเป็นเมื่อเทียบกับเรือข้ามฟาก นายไทวุฒิกล่าวว่า

  โครงการฯ มีความคุ้มค่าแน่นอน ทั้งการอำนวยความสะดวกผู้ที่สัญจรทั้งสองฝั่ง ซึ่งเฉลี่ยต่อวันวันละ 7,000 คน ขณะเดียวกันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศชาติ ซึ่งเรายังไม่มีสะพานคนเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเลย หากก่อสร้างสะพานเสร็จ จะทำให้ผู้คนสัญจรได้เห็นทัศนียภาพ ภูมิทัศน์ริมแม่น้ำอีกด้วย

  นอกจากนี้ บนสะพานจะออกแบบพื้นที่สำหรับรถพยาบาลขนาดเล็กเท่ารถกอล์ฟวิ่งรับส่งผู้ป่วยข้ามฝั่งได้อย่างสะดวก โดยจะเชื่อมต่อไปยังอาคารของโรงพยาบาลศิริราช แต่ไม่ได้ออกแบบสำหรับรถยนต์ทั่วไปใช้งาน


  Video : สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา

  Information : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
  Photos : สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา

   

   

  Foreign Case Studies

  จากที่เราได้เห็นรูปแบบสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาของไทยไปแล้ว เราลองศึกษาจาก Case studies ต่างประเทศกันบ้างครับ มีหลายที่น่าสนใจและประสบความสำเร็จในเชิงการท่องเที่ยว กลายเป็น Tourist Attraction สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ

  Millennium Bridge of London (Norman Foster)

  r046_pedestrian-bridge-7
  Photo : Don munro Photography

  Millennium Bridge of London คือหนึ่งในโครงการเฉลิมฉลองการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อฟื้นฟูเมืองลอนดอนและแม่น้ำเทมส์ ผ่านการสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆ เช่น ศูนย์แสดงงาน Millennium Dome , จุดชมวิว London Eye , พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย Tate Modern ด้วยเล็งเห็นว่าสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นการพัฒนาเมืองในย่านอื่นๆที่ซบเซาให้กลับมามีชีวิตชีวาเพราะแต่ก่อน การพัฒนาจะกระจุกตัวอยู่บางพื้นที่เท่านั้น ซึ่งการพัฒนาเมืองดังกล่าวยังดูแผนแม่บทการเชื่อมโยงโครงข่ายการสัญจรและการพัฒนาย่านไปพร้อมๆกันด้วย

  สะพาน Millenium Bridge คือสะพานคนข้ามแห่งแรกที่สร้างขึ้นในรอบ 100 ปีหลังจากการก่อสร้าง London Bridge เพื่อข้ามแม่นํ้าเทมส์และเชื่อมย่านธุรกิจของลอนดอนเข้ากับย่าน South Bank ทั้งนี้เพื่อกระจายการพัฒนาเมืองมาอีกฝั่งของแม่น้ำ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมให้นักท่องเที่ยวและคนลอนดอนสามารถเดินมายัง สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอีกฝากของแม่นำ้รวมถึงพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Tate Modern ที่สร้างขึ้นใหม่ ได้สะดวกและรื่นรมย์

  สะพานนี้เป็นผลจากการประกวดแบบในระดับนานาชาติที่จัดโดยสมาคมสถาปนิกที่อังกฤษและได้เงินสนับสนุนการก่อสร้างผ่านการระดมทุนและการบริจาค โดยเจ้าของผลงานชิ้นนี้นำโดย Norman Foster สถาปนิกชื่อดังชาวอังกฤษ

  แนวคิดการออกแบบสะท้อนภาพลักษณ์สมัยใหม่เพื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างชัดเจนโดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการออกแบบโครงสร้างสะพานให้มีความบางและไม่มีเสาสูงขนาดใหญ่เพื่อรับนำ้หนักแบบสะพานอื่นๆโดยทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้คนที่อยู่บนสะพานสามารถเห็นทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่นำ้เทมส์ได้โดยรอบ และด้วยความบางและความงามของโครงสร้างสะพานทำให้ตัวสะพานสามารถอยู่ร่วมกับภูมิทัศน์โดยรอบได้

  Millennium Bridge of London มีความยาว 300 ม. มีความสูงจากแม่น้ำ 10 ม. ใช้งบก่อสร้าง 820 ลบ. ใช้เวลาออกแบบ 2 ปี ก่อสร้าง 2 ปีและปรับปรุงโครงสร้างอีก 2 ปี

  จะเห็นได้ว่าการสร้างสะพานคนข้ามแม่น้ำ สามารถทำได้หากผ่านการศึกษาที่”รอบด้าน”และบูรณาการความคิด ความต้องการ และวิสัยทัศน์เข้าไว้ด้วยกันโดยคำนึงถึง”บริบทและคุณค่าเดิม”ในพื้นที่ ที่สำคัญการสร้างสะพานคือเครื่องมือในการฟื้นฟูเมืองที่ต้องคิดควบคู่กันไปไม่ใช่มุ่งเน้นเพื่อสร้าง landmark ให้กับแม่นำ้แต่เพียงอย่างเดียว เพราะหาไม่แล้วการสร้างอาจเป็นการทำลายก็เป็นได้

  Information : Friend of River 

   

  Gateshead Millenium Bridge (WilkinsonEyre)

  england-gateshead-millennium-bridge-pictures
  Photo : Umberto Callegari 

  สะพานข้ามแม่น้ำไทน์ ที่คั่นระหว่างเมืองเกทเฮด และนิวคาสเซิล ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ นามว่า The Gateshead Millennium Bridge ซึ่งตัวสะพานมีความกว้าง 8 เมตร ความยาว 126 เมตร โดยทุนสร้างกว่า 22 ล้านปอนด์ ดำเนินการก่อสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2000 และเปิดให้ประชาชนใช้อย่างเป็นทางการ ในเดือนพฤษภาคม ปี 2002

   

  gateshead-millenium-birdge-at-night-photography
  Photo : Hilya Safa 

  Gateshead Millennium Bridge เป็นสะพานแห่งแรกของโลก ที่เป็นงานวิศวกรรมขั้นสูง ใช้กลไกและความโค้งเพื่อสร้างทางเข้าออกให้เรือสามารถสัญจรไปมาได้ ทำให้คนทั่วไปเห็นทั้งความสวยงาม และประโยชน์การใช้งานไปพร้อมๆกัน กลไกควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากจอมอนิเตอร์ 8 จอ และให้กำลังแรงม้ายกตัวสะพานขึ้นมา โดยปกติสะพานโค้งนี้ใช้สำหรับคนเดินและปั่นจักรยานข้ามไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำ และในกรณีที่มีเรือต้องการจะผ่าน จะเปิดแกนหมุนจะยกสะพานอีกส่วนหนึ่ง ให้ยกสูงเหนือน้ำประมาณ 164 ฟุต ออกแบบโดย สถาปนิก วิลกินสันแอร์ และจากสถาบันสถาปนิกแห่งอังกฤษ เมื่อปี 2002 ต่อมาได้ถูกยกย่องให้เป็นสะพานที่ถูกยกด้วยเครนที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

   

  Garden Bridge London (Thomas Heatherwick and Arup)

  r046_pedestrian-bridge-3
  Rendering Photo : Arup and Heatherwick Studio

  ภาพผู้ชนะจากการประกวดแบบ Garden Bridge สะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเทมส์ แห่งที่สองใน London โดยผู้ชนะคือ  Thomas Heatherwick and Arup

  r046_pedestrian-bridge-4
  Rendering Photo : Arup and Heatherwick Studio

   

  Helix Bridge, Singapore (COX Group)

  r046_pedestrian-bridge-8
  Photo : Christopher Frederick Jones

  สะพานเกลียว เฮลิกซ์ (Helix Bridge) เป็นสะพานสำหรับคนเดินที่มีรูปทรงทันสมัยที่สุดสะพานหนึ่งของประเทศสิงคโปร์ อยู่ที่อ่าวมาริน่า (Marina Bay) เชื่อมต่อระหว่างฝั่ง Marina Center ที่มีชิงช้าสวรรค์ Singapore Flyer กับฝั่ง Marina South ที่มีตึกเรือ Marina Bay Sands และ Garden by the Bay ในช่วงค่ำจะมีการเปิดไฟที่สะพานเป็นสีต่างๆ

   

  r046_pedestrian-bridge-10
  Photo : Peter’s Big Adventure

  สะพานเฮลิกซ์ (Helix Bridge) เดิมมีชื่อว่า Double Helix Bridge เป็นสะพานที่นอกจากจะมีสวยงามและแปลกตาไม่เหมือนที่อื่นๆแล้วยังมีความน่าสนใจตั้งแต่คอนเซ็บของการออกแบบ คือมีการใช้ท่อเหล็กหมุนพันกันไปเรื่อยๆตามความยาวของสะพาน ได้แรงบันดาลใจมาจากรูปแบบของ DNA  ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วยังช่วยเรื่องการออกแบบโครงสร้างสะพานด้วย สะพานมีความยาวทั้งหมด 280 ม.

   

  Passerelle Simone de Beauvoir, Paris (Dietmar Feichtinger)

  r046_pedestrian-bridge-2
  Photo : Feichtinger Architectes

  สะพาน Passerelle Simone de Beauvoir ชื่อเดิม คือ Passerelle Bercy-Tolbiac เป็นสะพานสำหรับคนเดินและจักรยาน โดยเป็นสะพานข้ามแม่น้ำ Seine ในเมืองปารีสลำดับที่ 37 เปิดในปี 2006 มีความกว้าง 12 ม. ยาว 106 ม.

  สะพานนี้เชื่อมต่อย่านใหม่ในปารีส 2 ย่านเข้าด้วยกันคือ  Bercy กับ Tolbiac ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อพื้นที่ของ Public Plaza ของ National Library เข้ากับ New Bercy Park ตัวสะพานจะแบ่งออกเป็น 2 layers layer บนสำหรับเดินและขี่จักรยาน ส่วน layer ด้านล่างมีม้านั่งหลายจุด สำหรับนั่งชมวิวแม่น้ำ

   

 • มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอำ

  มอเตอร์เวย์ “นครปฐม-ชะอำ” คาดเปิดปี 2565

  มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ", มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่

  เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าโครงการ มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 109 กม. เม็ดเงินลงทุน 63,998 ลบ. ได้รับการบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการเร่งด่วน (Action Plan) ปี 2560 ของกระทรวงคมนาคม 

  โดย “ทล.-กรมทางหลวง” เปิดให้เอกชนลงทุนทั้งโครงการ รูปแบบ PPP Net Cost คือรัฐเวนคืนที่ดิน ส่วนเอกชนลงทุนงานก่อสร้าง ดำเนินการ บำรุงรักษาและที่พักริมทางหลวง มูลค่าลงทุน 54,510 ลบ. โดยเอกชนจะได้สัมปทาน 30 ปี มีรายได้จากค่าผ่านทางและรายได้จากที่พักริมทางตลอดอายุสัญญา คาดเปิดให้บริการปี 2565 

   

   

  มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ", มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่

  มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ", มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่

  มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ", มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่

  โครงการการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ เส้นทาง “นครปฐม-ชะอำ”

   

  เส้นทาง : นครปฐม-ชะอำ
  ระยะทาง
   : 109 กม.

  วงเงินลงทุน : 63,998 ลบ. แบ่งเป็น
  • ค่าก่อสร้าง 54,510 ลบ
  • ค่าเวนคืนที่ดิน 9,488 ลบ. (คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 18,000 ลบ.)

  การก่อสร้าง : ทางขนาด 4 ช่องจราจร 
  • มีด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 ด่าน
  • มีทางแยกต่างระดับ 8 แห่ง
  • มีพื้นที่บริการทางหลวง 5 แห่ง

  สถานะ : อยู่ระหว่างรอผลสรุปการศึกษา
  การลงทุน :
  เปิดให้เอกชนลงทุนทั้งโครงการ รูปแบบ PPP Net Cost
  ปีที่สร้างเสร็จ :
  2564
  ปีที่เปิดให้บริการ :
   2565

  Info : Prachachat Online (11 Nov 2016)

   

   

  info-r044-v2-02

  มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ", มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่

  มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 109 กม. เป็นส่วนหนึ่งของมอเตอร์เวย์สาย 8 นครชัยศรี-นราธิวาส (สุไหงโก-ลก) มีจุดเริ่มต้นจากจุดเชื่อมมอเตอร์เวย์ “บางใหญ่-กาญจนบุรี”ที่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ผ่านไป จ.ราชบุรี และ จ.สมุทรสงคราม สิ้นสุดที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ขนาด 4 ช่องจราจร ตลอดแนวเส้นทางจะเป็นการก่อสร้างบนพื้นที่ใหม่ตามพ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินจะมีเขตทางกว้าง 200-1,000 ม. จะพาดผ่านพื้นที่ 4 จังหวัด รวม 41 ตำบล 13 อำเภอ ได้แก่

   

  1. จ.นครปฐม มี 7 ตำบล 3 อำเภอ ได้แก่

  • อ.เมืองนครปฐม – ต.ดอนยายหอม

  • อ.นครชัยศรี – ต.โคกพระเจดีย์, ต.บางระกำ, ต.ท่ากระชับ, ต.บางแก้ว, ต.ท่าตำหนัก

  • อ.สามพราน – ต.ตลาดจินดา 

  2. จ.ราชบุรี มี 17 ตำบล 5 อำเภอ ได้แก่

  • อ.เมืองราชบุรี – ต.พงสวาย, ต.บางป่า, ต.คุ้งกระถิน 

  • อ.บางแพ – ต.ดอนคา, ต.โพหัก, ต.หัวโพ, ต.วัดแก้ว

  • อ.สามพราน – ต.ดอนคลัง, ต.ดอนกรวย, ต.บ้านไร่, ต.แพงพวย

  • อ.วัดเพลง – ต.เกาะศาลพระ, ต.วัดเพลง, ต.จอมประทัด

  • อ.ปากท่อ – ต.วัดยางงาม, ต.วันดาว, ต.วังมะนาว

  3. จ.สมุทรสงคราม มี 2 ตำบล 1 อำเภอ ได้แก่

  • อ.อัมพวา – ต.แพรกหนามแดง, ต.ยี่สาร

  4. จ.เพชรบุรี มี 15 ตำบล 4 อำเภอ ได้แก่

  • อ.เขาย้อย – ต.ห้วยโรง, ต.บางเค็ม, ต.เขาย้อย, ต.หนองปบาไหล

  • อ.เมืองเพชรบุรี – ต.มะพร้าว, ต.หนองปรง, ต.หัวสะพาน 

  • อ.บ้านลาด – ต.บ้านทาน, ต.โรงเข้, ต.หนองกะปุ, ต.ไร่สะท้อน, ต.ห้วยลึก อำเภอ

  • อ.ท่ายาง – ต.ท่าแลง, ต.ท่าคอย, ต.ท่ายาง

   

  เมื่อแล้วเสร็จจะเพิ่มทางเลือกความสะดวกสบาย ให้กับประชาชนในการเดินทาง ลดการจราจรแออัดบนถนนเพชรเกษม และเพิ่มศักยภาพในการขนส่งโลจิสติกส์ ในปีแรกที่เปิดให้บริการ (ปี 2565) คาดว่าจะมีปริมาณจราจรอยู่ที่ 43,000 คัน/วัน จากนั้นปี 2594 จะเพิ่มขึ้นเป็น 122,108 คัน/วัน หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 3.5%

   

   

  info-r044-v2-03

  มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ",มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่

  ด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 ด่าน ได้แก่

  1. ด่านนครชัยศรี
  2. ด่านตลาดจินดา
  3. ด่านบางแพ
  4. ด่านราชบุรี
  5. ด่านวัดเพลง
  6. ด่านปากท่อ 1 
  7. ด่านปากท่อ 2
  8. ด่าน เขาย้อย
  9. ด่านท่ายาง

  ทางแยกต่างระดับ 8 แห่ง ได้แก่

  1. ทางต่างระดับนครชัยศรี
  2. ทางต่างระดับตลาดจินดา
  3. ทางต่างระดับบางแพ
  4. ทางต่างระดับราชบุรี
  5. ทางต่างระดับวัดเพลง 
  6. ทางต่างระดับปากท่อ
  7. ทางต่างระดับเขาย้อย
  8. ทางต่างระดับท่ายาง

   

   

  info-r044-v2-04

  มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ",มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่

  ที่พักริมทางหลวง 5 แห่ง ได้แก่ 1.ศูนย์บริการทางหลวงราชบุรี  2.สถานที่บริการทางหลวงนครชัยศรี  3.สถานที่บริการทางหลวงบ้านลาด 4.สถานที่พักริมทางหลวงบางแพ และ 5.สถานที่พักริมทางหลวงเขาย้อย ด้านอัตราค่าผ่านทาง รถยนต์ 4 ล้อ ค่าแรกเข้า 10 บ. เพิ่มขึ้น1.5 บาท/กม. รถยนต์ 6 ล้อ ค่าแรกเข้า 16 บ./คัน ปรับเพิ่ม กิโลเมตรละ 2.4 บ. และรถยนต์ขนาด 10 ล้อ ค่าแรกเข้า 23 บ./คัน ปรับเพิ่ม กิโลเมตรละ 3.4 บ.

   

   

  info-r044-v2-05

  มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ",มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่

  รูปแบบการลงทุน

  เป็นแบบ PPP Net Cost คือรัฐเวนคืนที่ดิน เอกชนลงทุนงานก่อสร้าง ดำเนินการ บำรุงรักษาและที่พักริมทางหลวง มูลค่าลงทุน 54,510 ลบ. โดยเอกชนจะได้สัมปทาน 30 ปี มีรายได้จากค่าผ่านทางและรายได้จากที่พักริมทางตลอดอายุสัญญา

  Info : Prachachat Online (11 Nov 2016)

   

   

  info-r044-v2-06

  วีดิทัศน์ประกอบการประเมินความสนใจของภาคเอกชนในการร่วมลงทุน (Market Sounding) สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอำ – Daoreuk Studio (1 Nov 2016)

   

   

   

 • บ้านเดี่ยวหรู ปิ่นเกล้า

  บ้านเดี่ยวหรู ทำเลปิ่นเกล้า

  ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4,เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ, โครงการก่อสร้างถนนศรีรัชวงแหวนรอบนอก, สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน-ศาลายา, โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ ถนนพระเทพ, ถนนบรมราชชนนี, เดอะเซอเคิล ราชพฤกษ์, Central ปิ่นเกล้า, ถนนพระเทพ, คิว ทเวลฟ์ ราชพฤกษ์-สาทร, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีแดง, กรานาดา ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม, แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้าม ราชพฤกษ์-จรัญฯ 3, เนอวานา ไอคอน ปิ่นเกล้า, รพ.ศิริราช, รพ.พญาไท 3, บ้านเดี่ยวปิ่นเกล้า, บ้านเดียวหรูปิ่นเกล้า, โรงเรียนเด่นหล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม

  โซนปิ่นเกล้า เป็นทำเลที่มีโครงการบ้านเดี่ยวอยู่หลายโครงการ ซึ่งส่วนมากจะเป็นระดับ luxury เนื่องจากทำเลนี้มีการคมนาคมที่สะดวกมีทั้งถนนเชื่อมต่อสู่ใจกลางเมืองได้อย่างง่ายดาย ทางด่วนใหม่ รถไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (สายสีแดง, สายสีน้ำเงิน, สายสีส้ม) อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งใกล้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า และ community mall อีกมากมาย รพ.ชั้นนำเช่น รพ.ศิริราช รพ.พญาไท 3 ทำให้โซนปิ่นเกล้าเป็นโซนที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคครับ

  สำหรับบทความนี้จะพูดถึงโครงการบ้านเดี่ยวหรูที่ยังขายอยู่ซึ่งมีทั้งหมด 13 โครงการ (คัดเฉพาะโครงการจากบริษัทมหาชน) โดยโครงการเปิดใหม่ในปี 2559 มีเพียง 3 โครงการได้แก่ 1.โครงการเศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ เริ่มต้น 13.9 ลบ. ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดงและทางด่วนศรีรัช  2.โครงการปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์ เริ่มต้น 12.9 ลบ.  3.โครงการเนอวานา ไอคอน ปิ่นเกล้า เริ่มต้น 18.5 ลบ.

   

   

  i370-02

  ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4,เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ, โครงการก่อสร้างถนนศรีรัชวงแหวนรอบนอก, สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน-ศาลายา, โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ ถนนพระเทพ, ถนนบรมราชชนนี, เดอะเซอเคิล ราชพฤกษ์, Central ปิ่นเกล้า, ถนนพระเทพ, คิว ทเวลฟ์ ราชพฤกษ์-สาทร, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีแดง, กรานาดา ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม, แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้าม ราชพฤกษ์-จรัญฯ 3, เนอวานา ไอคอน ปิ่นเกล้า, รพ.ศิริราช, รพ.พญาไท 3, บ้านเดี่ยวปิ่นเกล้า, บ้านเดียวหรูปิ่นเกล้า, โรงเรียนเด่นหล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม

  จากการสำรวจตลาดบ้านเดี่ยวหรูราคาประมาณ 10 ลบ. ขึ้นไป ย่านทำเลปิ่นเกล้า-กาญจนาภิเษก พบว่ามีโครงการใหม่ล่าสุดอยู่ 13 โครงการ จาก 7 บริษัท
  Sansiri
  3 โครงการ 423 ยูนิต
  Q. House
  2 โครงการ 87 ยูนิต
  SC Asset
  • 3 โครงการ 176 ยูนิต
  Land & House
  2 โครงการ 615 ยูนิต
  และอื่นๆ Prinsiri, Nirvana, AP บริษัทละ 1 โครงการ รวม 241 ยูนิต

  ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4,เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ, โครงการก่อสร้างถนนศรีรัชวงแหวนรอบนอก, สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน-ศาลายา, โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ ถนนพระเทพ, ถนนบรมราชชนนี, เดอะเซอเคิล ราชพฤกษ์, Central ปิ่นเกล้า, ถนนพระเทพ, คิว ทเวลฟ์ ราชพฤกษ์-สาทร, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีแดง, กรานาดา ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม, แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้าม ราชพฤกษ์-จรัญฯ 3, เนอวานา ไอคอน ปิ่นเกล้า, รพ.ศิริราช, รพ.พญาไท 3, บ้านเดี่ยวปิ่นเกล้า, บ้านเดียวหรูปิ่นเกล้า, โรงเรียนเด่นหล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม

  ภาพรวมโครงการจะเกาะตัวอยู่ตามถนนใหญ่ที่เข้า-ออกสะดวกในย่านปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ เช่น ถ.เพชรเกษม, ถ.ราชพฤกษ์, ถ.พุทธมณฑล และถ.พระเทพ ที่เปิดใช้งานใหม่ล่าสุด เพื่อใช้เดินทางเชื่อมต่อถนนเส้นอื่นได้อย่างดี

  และเจ้าใหญ่อย่าง Sansiri และ SC Asset มีโครงการในพื้นที่มากที่สุดเป็นอันดับ 1 มีถึง 3 โครงการ โครงการของ Sansiri คือ โครงการ เศรษฐสิริ จรัญฯ-ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ และนาราสิริ ปื่นเกล้า-สาย 1 ทั้ง 3 โครงการราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 15.3 ลบ. ในส่วนของ SC Asset มี 3 โครงการ คือ กรานาดา ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม, แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้า และ ราชพฤกษ์-จรัญฯ 3 โครงการราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 33.2 ลบ.

  อันดับ 2 เป็นของ Land & House และ Q. House มีบริษัทละ 2 โครงการ ในส่วนของ Q. House มีโครงการ คิว ทเวลฟ์ ราชพฤกษ์-สาทร ราคา 124 ลบ. ที่ตอนนี้น่าจะเหลือขายอีกเพียง 2 หลัง จาก 12 หลังเท่านั้น และอันดับที่ 3 เป็นของ 3 บริษัท Prinsiri, Nirvana, AP มีเจ้าละ 1 โครงการ ตามลำดับ คือ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์, เนอวานา ไอคอน ปิ่นเกล้า และ เดอะ พาลาซโซ่ จรัญฯ-ราชพฤกษ์ 3 โครงการราคาเฉลี่ย 19.1 ลบ.

   

  รายละเอียดแต่ละโครงการ

  ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4,เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ, โครงการก่อสร้างถนนศรีรัชวงแหวนรอบนอก, สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน-ศาลายา, โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ ถนนพระเทพ, ถนนบรมราชชนนี, เดอะเซอเคิล ราชพฤกษ์, Central ปิ่นเกล้า, ถนนพระเทพ, คิว ทเวลฟ์ ราชพฤกษ์-สาทร, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีแดง, กรานาดา ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม, แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้าม ราชพฤกษ์-จรัญฯ 3, เนอวานา ไอคอน ปิ่นเกล้า, รพ.ศิริราช, รพ.พญาไท 3, บ้านเดี่ยวปิ่นเกล้า, บ้านเดียวหรูปิ่นเกล้า, โรงเรียนเด่นหล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม

  ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4,เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ, โครงการก่อสร้างถนนศรีรัชวงแหวนรอบนอก, สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน-ศาลายา, โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ ถนนพระเทพ, ถนนบรมราชชนนี, เดอะเซอเคิล ราชพฤกษ์, Central ปิ่นเกล้า, ถนนพระเทพ, คิว ทเวลฟ์ ราชพฤกษ์-สาทร, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีแดง, กรานาดา ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม, แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้าม ราชพฤกษ์-จรัญฯ 3, เนอวานา ไอคอน ปิ่นเกล้า, รพ.ศิริราช, รพ.พญาไท 3, บ้านเดี่ยวปิ่นเกล้า, บ้านเดียวหรูปิ่นเกล้า, โรงเรียนเด่นหล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม

  ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4,เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ, โครงการก่อสร้างถนนศรีรัชวงแหวนรอบนอก, สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน-ศาลายา, โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ ถนนพระเทพ, ถนนบรมราชชนนี, เดอะเซอเคิล ราชพฤกษ์, Central ปิ่นเกล้า, ถนนพระเทพ, คิว ทเวลฟ์ ราชพฤกษ์-สาทร, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีแดง, กรานาดา ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม, แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้าม ราชพฤกษ์-จรัญฯ 3, เนอวานา ไอคอน ปิ่นเกล้า, รพ.ศิริราช, รพ.พญาไท 3, บ้านเดี่ยวปิ่นเกล้า, บ้านเดียวหรูปิ่นเกล้า, โรงเรียนเด่นหล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม

  (เฉพาะบริษัทพัฒนาอสังหาฯรายใหญ่ที่เป็นมหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 59

   

   

  i370-04

  ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4,เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ, โครงการก่อสร้างถนนศรีรัชวงแหวนรอบนอก, สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน-ศาลายา, โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ ถนนพระเทพ, ถนนบรมราชชนนี, เดอะเซอเคิล ราชพฤกษ์, Central ปิ่นเกล้า, ถนนพระเทพ, คิว ทเวลฟ์ ราชพฤกษ์-สาทร, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีแดง, กรานาดา ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม, แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้าม ราชพฤกษ์-จรัญฯ 3, เนอวานา ไอคอน ปิ่นเกล้า, รพ.ศิริราช, รพ.พญาไท 3, บ้านเดี่ยวปิ่นเกล้า, บ้านเดียวหรูปิ่นเกล้า, โรงเรียนเด่นหล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม

  ในส่วนของเส้นทางคมนาคมภายในย่านมีโครงการที่เพิ่งเปิดปี 2559 ใช้ในปีนี้ 2 โครงการ นั่นคือ
  1. โครงการทางด่วนศรีรัชวงแหวนรอบนอก ซึ่งในพื้นที่จะสะดวกใช้ทางขึ้น-ลงได้ถึง 3 จุด คือ ทางขึ้น-ลง ด่านบรมราชชนนี, ทางขึ้น-ลง ด่านตลิ่งชัน และทางขึ้น-ลง ด่านฉิมพลี
  2. ถนนพระเทพ หรือเรียกว่า ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 ซึ่ง Character ของถนนมีลักษณะเดียวกับถนนราชพฤกษ์และถนนกัลปพฤกษ์ คือเป็นเส้นทางไปกลับ 2 ways ไม่มีทางคู่ขนาน เข้า-ออกสะดวก เริ่มเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านโครงการใหม่ๆ ทำให้มีแนวโน้มว่าที่ดินริมถนนพระเทพกำลังเป็นที่ต้องการและจะได้รับการพัฒนาในอนาคต อาจส่งผลให้ราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีราคาประเมินที่ดิน รอบปี 2559-2562 อยู่ที่  30,000-100,000 บ./ตร.วา และเฉลี่ยราคาขายที่ดิน 50,000 -160,000 บ./ตร.วา

  และสำหรับเส้นทางคมนาคมในอนาคตข้างหน้า ซึ่งคาดว่าสามารถเปิดใช้บริการในปี 2560-2564 โดยแบ่งเป็น
  1. อุโมงค์ข้ามแยกไฟฉาย บริเวณแยกไฟฉายจะมีโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกตามแนวถนนพรานนก ตัดใหม่ ยกข้ามแยกไฟฉายไปลงถนนพรานนก มุ่งหน้าศิริราช ขณะนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง คาดสามารถเปิดใช้บริการในปี 2560
  2. รถไฟฟ้า 3 สาย คือ สายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และช่วงหัวลำโพง-บางแค คาดเปิดใช้ 2562, สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน-ศาลายา คาดเปิดใช้ 2562 และ สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-ตลิ่งชัน คาดเปิดใช้ 2564

  โครงการก่อสร้างถนนศรีรัชวงแหวนรอบนอก

  ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4,เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ, โครงการก่อสร้างถนนศรีรัชวงแหวนรอบนอก, สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน-ศาลายา, โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ ถนนพระเทพ, ถนนบรมราชชนนี, เดอะเซอเคิล ราชพฤกษ์, Central ปิ่นเกล้า, ถนนพระเทพ, คิว ทเวลฟ์ ราชพฤกษ์-สาทร, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีแดง, กรานาดา ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม, แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้าม ราชพฤกษ์-จรัญฯ 3, เนอวานา ไอคอน ปิ่นเกล้า, รพ.ศิริราช, รพ.พญาไท 3, บ้านเดี่ยวปิ่นเกล้า, บ้านเดียวหรูปิ่นเกล้า, โรงเรียนเด่นหล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม

  ทางพิเศษยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร โดยก่อสร้างบนเขตทางรถไฟสายใต้ที่มีอยู่เดิมเป็นส่วนใหญ่ มีจุดเริ่มต้นจากถนนกาญจนาภิเษก บริเวณใกล้กับโรงกรองน้ำมหาสวัสดิ์ แนวเส้นทางโครงการฯ จะวางตัวจากด้านทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ขนานกับทางรถไฟชานเมืองสายสีแดง (บางซื่อ – ตลิ่งชัน) และมีจุดปลายทางที่ชุมทางรถไฟบางซื่อ บริเวณใกล้สถานีขนส่งหมอชิต 2 ระยะทางรวมประมาณ 16.7 กม. คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

  โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ ถนนพระเทพ

  ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4,เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ, โครงการก่อสร้างถนนศรีรัชวงแหวนรอบนอก, สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน-ศาลายา, โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ ถนนพระเทพ, ถนนบรมราชชนนี, เดอะเซอเคิล ราชพฤกษ์, Central ปิ่นเกล้า, ถนนพระเทพ, คิว ทเวลฟ์ ราชพฤกษ์-สาทร, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีแดง, กรานาดา ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม, แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้าม ราชพฤกษ์-จรัญฯ 3, เนอวานา ไอคอน ปิ่นเกล้า, รพ.ศิริราช, รพ.พญาไท 3, บ้านเดี่ยวปิ่นเกล้า, บ้านเดียวหรูปิ่นเกล้า, โรงเรียนเด่นหล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม

  ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 เป็นโครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ โดยต่อขยายถนนพรานนก จากสามแยกไฟฉาย ไปบรรจบถนนพุทธมณฑลสาย 4 ระยะทาง 16.4 กิโลเมตร เป็นถนน 6-8 ช่องจราจร ปัจจุบันช่วงราชพฤกษ์ – กาญจนาภิเษก เปิดใช้บริการแล้วทุกช่องทางจราจรแนวเส้นทางแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกระยะทาง 8 กิโลเมตร ตัดผ่านถนนราชพฤกษ์ ไปบรรจบถนนกาญจนาภิเษก ช่วงหลังระยะทาง 8.4 กม. จากถนนกาญจนาภิเษกไปบรรจบถนนพุทธมณฑล สาย 4 จังหวัดนครปฐม คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

  click-button-24

  click-button-25

  อุโมงค์ลอดแยกไฟฉาย

  ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4,เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ, โครงการก่อสร้างถนนศรีรัชวงแหวนรอบนอก, สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน-ศาลายา, โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ ถนนพระเทพ, ถนนบรมราชชนนี, เดอะเซอเคิล ราชพฤกษ์, Central ปิ่นเกล้า, ถนนพระเทพ, คิว ทเวลฟ์ ราชพฤกษ์-สาทร, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีแดง, กรานาดา ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม, แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้าม ราชพฤกษ์-จรัญฯ 3, เนอวานา ไอคอน ปิ่นเกล้า, รพ.ศิริราช, รพ.พญาไท 3, บ้านเดี่ยวปิ่นเกล้า, บ้านเดียวหรูปิ่นเกล้า, โรงเรียนเด่นหล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม

  ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกไฟฉาย ถ.จรัญสนิทวงศ์ เพื่อระบายการจราจรบริเวณแยกไฟฉาย ในแนวถ.จรัญสนิทวงศ์ ถ.พรานนกและถ.ตัดใหม่จากพรานนกไปถ.กาญจนาภิเษกให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นล่าสุด บริษัทผู้รับเหมาได้ก่อสร้างหลังคาอุโมงค์ทางลอดเสร็จแล้ว และจะมีการก่อสร้างต่อไป ซึ่งหลังจากนี้จะมีปรับการจราจร โดยเปิดเป็นสี่แยก สามารถเลี้ยวซ้าย-ขวาได้ปกติตามจังหวะสัญญาณไฟจราจร โดยคาดว่าจะสามารถเปิดใช้ได้ในปี 2560

   

  โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

  ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4,เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ, โครงการก่อสร้างถนนศรีรัชวงแหวนรอบนอก, สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน-ศาลายา, โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ ถนนพระเทพ, ถนนบรมราชชนนี, เดอะเซอเคิล ราชพฤกษ์, Central ปิ่นเกล้า, ถนนพระเทพ, คิว ทเวลฟ์ ราชพฤกษ์-สาทร, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีแดง, กรานาดา ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม, แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้าม ราชพฤกษ์-จรัญฯ 3, เนอวานา ไอคอน ปิ่นเกล้า, รพ.ศิริราช, รพ.พญาไท 3, บ้านเดี่ยวปิ่นเกล้า, บ้านเดียวหรูปิ่นเกล้า, โรงเรียนเด่นหล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม

  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า การดำเนินงานก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ในภาพรวม ณ สิ้นก.ค.59 มีความก้าวหน้าเท่ากับ 80.86% ส่วนกำหนดการเปิดเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค และ ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ วางแผนการเปิดเดินรถเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เปิดเดินรถสายใต้ ช่วง หัวลำโพง-ท่าพระ-หลักสอง ในเดือนก.พ. 62 และระยะที่ 2 เปิดเดินรถสายเหนือ ช่วง เตาปูน-ท่าพระ ซึ่งจะเป็นการเปิดให้บริการทั้งโครงการ ตลอดเส้นทางทุกสถานีในเดือน ต.ค. 62 คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

  click button-20-

  โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง

  ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4,เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ, โครงการก่อสร้างถนนศรีรัชวงแหวนรอบนอก, สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน-ศาลายา, โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ ถนนพระเทพ, ถนนบรมราชชนนี, เดอะเซอเคิล ราชพฤกษ์, Central ปิ่นเกล้า, ถนนพระเทพ, คิว ทเวลฟ์ ราชพฤกษ์-สาทร, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีแดง, กรานาดา ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม, แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้าม ราชพฤกษ์-จรัญฯ 3, เนอวานา ไอคอน ปิ่นเกล้า, รพ.ศิริราช, รพ.พญาไท 3, บ้านเดี่ยวปิ่นเกล้า, บ้านเดียวหรูปิ่นเกล้า, โรงเรียนเด่นหล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม

  ร.ฟ.ท.เผยการก่อสร้างรถไฟสีแดงคืบหน้า 60% ยันเปิดเดินรถในเดือน มิ.ย. 63 ตามแผน สำหรับโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต มีจุดเริ่มต้นโครงการที่สถานีบางซื่อ ไปตามแนวเขตทางรถไฟในเส้นทางรถไฟสายเหนือ ผ่านเขตจตุจักร บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง และไปสิ้นสุดที่สถานีรังสิต จังหวัดปทุมธานี ระยะทางรวมประมาณ 26.3 กิโลเมตร ประกอบด้วย 10 สถานี และมีแผนจะต่อขยายไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตในอนาคตอันใกล้ คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

  click button-07

  โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

  ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4,เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ, โครงการก่อสร้างถนนศรีรัชวงแหวนรอบนอก, สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน-ศาลายา, โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ ถนนพระเทพ, ถนนบรมราชชนนี, เดอะเซอเคิล ราชพฤกษ์, Central ปิ่นเกล้า, ถนนพระเทพ, คิว ทเวลฟ์ ราชพฤกษ์-สาทร, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีแดง, กรานาดา ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม, แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้าม ราชพฤกษ์-จรัญฯ 3, เนอวานา ไอคอน ปิ่นเกล้า, รพ.ศิริราช, รพ.พญาไท 3, บ้านเดี่ยวปิ่นเกล้า, บ้านเดียวหรูปิ่นเกล้า, โรงเรียนเด่นหล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม

  รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) แจ้งว่า วันนี้ (24 พฤศจิกายน) รฟม.ได้เปิดซองเอกสารข้อเสนอซองที่ 2 (ด้านเทคนิค) การประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี(สุวินทวงศ์) ทั้งนี้โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดินและยกระดับ (สถานีใต้ดิน 10 สถานี สถานียกระดับ 7 สถานี รวม 17 สถานี) ระยะทางประมาณ 23 กม. มีมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 80,118 ลบ. คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

  click button-04

  คมนาคมปัจจุบัน

  ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4,เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ, โครงการก่อสร้างถนนศรีรัชวงแหวนรอบนอก, สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน-ศาลายา, โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ ถนนพระเทพ, ถนนบรมราชชนนี, เดอะเซอเคิล ราชพฤกษ์, Central ปิ่นเกล้า, ถนนพระเทพ, คิว ทเวลฟ์ ราชพฤกษ์-สาทร, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีแดง, กรานาดา ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม, แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้าม ราชพฤกษ์-จรัญฯ 3, เนอวานา ไอคอน ปิ่นเกล้า, รพ.ศิริราช, รพ.พญาไท 3, บ้านเดี่ยวปิ่นเกล้า, บ้านเดียวหรูปิ่นเกล้า, โรงเรียนเด่นหล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม

  ในส่วนของเส้นทางปัจจุบันเองก็มีประสิทธิภาพไม่แพ้กับโครงการในอนาคต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมเข้าสู่ตัวเมืองในระยะเวลาสั้นๆสร้างกาจราจรให้มีสภาพคล่องตัว โดยมีถนนหลักๆอยู่ 4 สาย โดยถนนส่วนใหญ่จะเป็นที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งห้างสรรพสินค้า, โรงพยาบาล และสถานศึกษา รวมถึงเป็นที่ตั้งที่อยู่อาศัยทั้งประเภทคอนโดมิเนียมและบ้าน

  ถนนบรมราชชนนี จะเป็นเส้นทางที่สามาถข้ามสะพานพระราม 8, สะพานซังฮี้ มุ่งสู่ถนนสามเสน และเข้าสู่ย่านราชดำเนินได้ รวมถึงเป็นถนนที่มีจุดขึ้นลงทางพิเศษศรีรัชที่เพิ่งเปิดให้บริการ

  ถนนเพชรเกษม, ถนนราชพฤกษ์ เป็นเส้นทางที่วิ่งเข้าสู่ย่านสาทรและปิ่นเกล้า ถนนเพชรเกษม ในอนาคตเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค มีสถานีท่าพระ เป็นสถานี Interchange ของสายสีน้ำเงิน และถนนราชพฤกษ์เป็นเส้นทางที่ไปยัง BTS บางหว้าได้ ถ้าเดินทางจากถนนพระเทพที่เป็นจุดเริ่มต้น จะใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15 นาที

  ถนนจรัญสนิทวงศ์ เป็นถนนสายยาวที่เส้นทางทิศเหนือวิ่งไปถึงบางซื่อ และทิศใต้วิ่งไปฝั่งพระราม 3 โดยถนนสายนี้ ในอนาคตจะเป็นเส้นทางของสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

   

  POINT OF INTEREST

  ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4,เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ, โครงการก่อสร้างถนนศรีรัชวงแหวนรอบนอก, สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน-ศาลายา, โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ ถนนพระเทพ, ถนนบรมราชชนนี, เดอะเซอเคิล ราชพฤกษ์, Central ปิ่นเกล้า, ถนนพระเทพ, คิว ทเวลฟ์ ราชพฤกษ์-สาทร, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีแดง, กรานาดา ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม, แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้าม ราชพฤกษ์-จรัญฯ 3, เนอวานา ไอคอน ปิ่นเกล้า, รพ.ศิริราช, รพ.พญาไท 3, บ้านเดี่ยวปิ่นเกล้า, บ้านเดียวหรูปิ่นเกล้า, โรงเรียนเด่นหล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม

   

  SHOP & RETAIL

  ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4,เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ, โครงการก่อสร้างถนนศรีรัชวงแหวนรอบนอก, สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน-ศาลายา, โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ ถนนพระเทพ, ถนนบรมราชชนนี, เดอะเซอเคิล ราชพฤกษ์, Central ปิ่นเกล้า, ถนนพระเทพ, คิว ทเวลฟ์ ราชพฤกษ์-สาทร, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีแดง, กรานาดา ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม, แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้าม ราชพฤกษ์-จรัญฯ 3, เนอวานา ไอคอน ปิ่นเกล้า, รพ.ศิริราช, รพ.พญาไท 3, บ้านเดี่ยวปิ่นเกล้า, บ้านเดียวหรูปิ่นเกล้า, โรงเรียนเด่นหล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม

  เซ็นทรัลพลาซ่า
  ปิ่นเกล้า

  central

  เดอะเซอร์เคิล
  ราชพฤกษ์

  circle

  เดอะมอลล์
  ท่าพระ

  themall

  เดอะมอลล์
  บางแค

  themalltapa

   

  SCHOOL

  ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4,เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ, โครงการก่อสร้างถนนศรีรัชวงแหวนรอบนอก, สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน-ศาลายา, โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ ถนนพระเทพ, ถนนบรมราชชนนี, เดอะเซอเคิล ราชพฤกษ์, Central ปิ่นเกล้า, ถนนพระเทพ, คิว ทเวลฟ์ ราชพฤกษ์-สาทร, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีแดง, กรานาดา ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม, แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้าม ราชพฤกษ์-จรัญฯ 3, เนอวานา ไอคอน ปิ่นเกล้า, รพ.ศิริราช, รพ.พญาไท 3, บ้านเดี่ยวปิ่นเกล้า, บ้านเดียวหรูปิ่นเกล้า, โรงเรียนเด่นหล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม

  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วังท่าพระ

  su

  โรงเรียนอัสสัมชัญ
  ธนบุรี

  acthon

  อนุบาลเด่นหล้า
  เพชรเกษม

  i370-36

  มหาวิทยาลัยสยาม
  เพชรเกษม

  siam

   

  HOSPITAL

  ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4,เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ, โครงการก่อสร้างถนนศรีรัชวงแหวนรอบนอก, สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน-ศาลายา, โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ ถนนพระเทพ, ถนนบรมราชชนนี, เดอะเซอเคิล ราชพฤกษ์, Central ปิ่นเกล้า, ถนนพระเทพ, คิว ทเวลฟ์ ราชพฤกษ์-สาทร, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีแดง, กรานาดา ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม, แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้าม ราชพฤกษ์-จรัญฯ 3, เนอวานา ไอคอน ปิ่นเกล้า, รพ.ศิริราช, รพ.พญาไท 3, บ้านเดี่ยวปิ่นเกล้า, บ้านเดียวหรูปิ่นเกล้า, โรงเรียนเด่นหล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม

  รพ.เจ้าพระยา

  i370-38

  รพ.ศิริราช SiPH

  siph

   

  รพ.ศิริราช

  i370-39

   

  รพ.พญาไท 3

  i370-40

   

   

   

  i370-03

  Setthasiri Charan-Pinklao, เศรษฐสิริ จรัญ-ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนา, นาราสิริ ปิ่นเกล้า-สาย1, Setthasiri, Narasiri, Grand Bangkok Boulevard, บ้านปิ่นเกล้า

  ในส่วนของโครงการบ้านเดี่ยวหรูจากแสนสิริที่ยังเปิดขายอยู่ในโซนปิ่นเกล้ามี 3 โครงการ คือ เศรษฐสิริ จรัญฯ-ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ และนาราสิริ ปิ่นเกล้า-สาย1 ราคาเฉลี่ยทั้ง 3 โครงการอยู่ที่ 15.3 ลบ. ซึ่งโครงการเหล่านี้ถือว่าเป็นโครงการที่เดินทางสะดวก เนื่องจากทุกโครงการมีทางเข้า-ออกที่ติดถนนใหญ่ เช่น ถนนกาญจนาภิเษก และถนนพระเทพ นอกจากนั้นยังมีโครงการที่ปิดการขายไปแล้วในระดับบ้านเดี่ยวหรู มีอีก  2 โครงการ คือ เศรษฐสิริ ราชพฤกษ์-จรัญฯ และ เศรษฐสิริ ราชพฤกษ์-จรัญฯ 2 เราไปดูรายละเอียดกันต่อด้านล่างเลยครับ

   

  โครงการบ้านเดี่ยวของแสนสิริที่ยังเปิดขายอยู่ในโซนปิ่นเกล้า

  เศรษฐสิริ จรัญฯ-ปิ่นเกล้า

  Setthasiri Charan-Pinklao, เศรษฐสิริ จรัญ-ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนา, นาราสิริ ปิ่นเกล้า-สาย1, Setthasiri, Narasiri, Grand Bangkok Boulevard, บ้านปิ่นเกล้า

  Timeless Treasure : ความภาคภูมิที่คงอยู่

  เศรษฐสิริ จรัญฯ–ปิ่นเกล้า บ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์น ใจกลางจรัญสนิทวงศ์  ดีไซน์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ทำให้การออกแบบบ้านในโครงการ นำเอกลักษณ์ของวัตถุดิบต่างๆ มาใช้กับตัวบ้าน สง่างาม ทันสมัย สมกับการเป็นจุดเชื่อมต่อของชีวิตคุณ

  สิ่งอำนวยความสะดวก

  – คลับเฮ้าส์ขนาดใหญ่ ครบครันด้วยฟิตเนส สระว่ายน้ำระบบเกลือพร้อมสระเด็ก และสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ 3 จุดทั้งโครงการ
  – ปลอดภัยสูงสุดด้วยประตูโครงการ 2 ชั้น เปิด-ปิดอัตโนมัติด้วยระบบ RFID
  – ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.
  – ไฟถนนและไฟสวนในโครงการ

  Setthasiri Charan-Pinklao, เศรษฐสิริ จรัญ-ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนา, นาราสิริ ปิ่นเกล้า-สาย1, Setthasiri, Narasiri, Grand Bangkok Boulevard, บ้านปิ่นเกล้า

  ทำเลที่ตั้ง : ถนนเลียบทางรถไฟ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย

  พื้นที่โครงการ : 83-1-74.9 ไร่

  ลักษณะโครงการ : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น สไตล์โมเดิร์น

  จำนวนบ้าน : 292 หลัง

  ขนาดที่ดิน : 50–150 ตร.วา

  พื้นที่ใช้สอย : 175–294 ตร.ม.

  ราคา : 9 – 20 ลบ.

  แบบบ้าน : 4 แบบ

  Setthasiri Charan-Pinklao, เศรษฐสิริ จรัญ-ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนา, นาราสิริ ปิ่นเกล้า-สาย1, Setthasiri, Narasiri, Grand Bangkok Boulevard, บ้านปิ่นเกล้า

  Setthasiri Charan-Pinklao, เศรษฐสิริ จรัญ-ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนา, นาราสิริ ปิ่นเกล้า-สาย1, Setthasiri, Narasiri, Grand Bangkok Boulevard, บ้านปิ่นเกล้า

   

  เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ

  Setthasiri Charan-Pinklao, เศรษฐสิริ จรัญ-ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนา, นาราสิริ ปิ่นเกล้า-สาย1, Setthasiri, Narasiri, Grand Bangkok Boulevard, บ้านปิ่นเกล้า

  หลุดจากทุกความวุ่นวาย แล้วก้าวสู่ธรรมชาติเรียบง่ายในวิถี ZEN

  เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า – กาญจนาฯ ความสุขบนพื้นที่ 100 ตร.ว.ขึ้นไป ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้นำที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตที่สงบเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติแต่ก็ยังต้องการความสะดวกสบาย เพราะโครงการตั้งอยู่บนทำเลพื้นที่สีเขียวรอบด้านจึงไม่มีอาคารสูง และโรงงาน

  อีกทั้งภายในโครงการยังเต็มไปด้วยธรรมชาติร่มรื่น ในสังคมส่วนตัว 74 ยูนิต (ในบางซอยมีเพียง 2 ยูนิต) ให้คุณหายใจเต็มปอดได้ทุกวัน 

  จุดเด่นในการออกแบบ

  Facade Design เพิ่มการบังแดด บังฝนให้กับเฉลียงด้านล่างด้วยบัวคาดสีขาวตลอดแนวหน้าบ้าน
  Self Cleaning Material ผนังด้านนอกของตัวบ้าน เป็นกระเบื้องเซรามิคเคลือบของ Cotto รุ่นพรมศิลา ดูแลรักษาง่ายในระยะยาว
  Tempered Glass Handrail ราวระเบียงกระจกสั่งทำพิเศษ เปิดมุมมองจากภายในสู่ภายนอกโดยไม่มีจุดบังสายตา
  Eco Printing สีทาบ้าน เลือกใช้ Nippon Painting Vinilex Acrylic ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ย่อยสลายได้ด้วยตัวเอง ไม่มีสารตะกั่วและปรอท และได้ฉลากเขียว 
  Good Ventilation ออกแบบประตู หน้าต่างขนาดใหญ่ในพื้นที่นั่งเล่นและทานอาหารเพื่อเป็นทางลมผ่าน ให้ใช้งานตอนกลางวันแบบไม่ต้องเปิดแอร์ รวมถึงมีช่องแสงในห้องครัวเพื่อให้บ้านโปร่งโล่ง ทั้งยังช่วยฆ่าเชื้อราอีกด้วย

  Setthasiri Charan-Pinklao, เศรษฐสิริ จรัญ-ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนา, นาราสิริ ปิ่นเกล้า-สาย1, Setthasiri, Narasiri, Grand Bangkok Boulevard, บ้านปิ่นเกล้า

  ทำเลที่ตั้ง : ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซ.24 บนถ.กาญจนาภิเษก เขต ทวีวัฒนา

  พื้นที่โครงการ : 32-3-76.4 ไร่

  ลักษณะโครงการ : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น สไตล์โมเดิร์น

  จำนวนบ้าน : 74 หลัง

  ขนาดที่ดิน : 101-105 ตร.วา.

  พื้นที่ใช้สอย : 248-278 ตร.ม.

  ราคา : 13.9-20 ลบ.

  แบบบ้าน : 2 แบบ

  Setthasiri Charan-Pinklao, เศรษฐสิริ จรัญ-ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนา, นาราสิริ ปิ่นเกล้า-สาย1, Setthasiri, Narasiri, Grand Bangkok Boulevard, บ้านปิ่นเกล้า

  Setthasiri Charan-Pinklao, เศรษฐสิริ จรัญ-ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนา, นาราสิริ ปิ่นเกล้า-สาย1, Setthasiri, Narasiri, Grand Bangkok Boulevard, บ้านปิ่นเกล้า

   

  นาราสิริ ปิ่นเกล้า-สาย1

  Setthasiri Charan-Pinklao, เศรษฐสิริ จรัญ-ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนา, นาราสิริ ปิ่นเกล้า-สาย1, Setthasiri, Narasiri, Grand Bangkok Boulevard, บ้านปิ่นเกล้า

  บ้านพร้อมอยู่ ที่งดงามทุกรายละเอียด บนทำเลปิ่นเกล้า – สาย1

  RICH IN DETAILS เหนือกว่าในทุกระดับ งดงามทุกรายละเอียด สะท้อนการใช้ชีวิตอย่างพิถีพิถัน พรั่งพร้อมด้วยนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยที่ยกระดับการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ Organic Architecture ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนักออกแบบชื่อดังระดับโลก Frank Lloyd Wright  และยังพิเศษด้วยการออกแบบผังโครงการ ให้ทุกหลังเป็นบ้านแปลงมุม สิทธิพิเศษนี้สำหรับ 57 ครอบครัวเท่านั้น ให้คุณเข้าถึงความสง่างามในทุกการผ่อนคลาย ไม่เว้นแม้แต่ห้องน้ำ ที่ถูกตกแต่งด้วยหินอ่อน Portoro Silver หินอ่อนต่อลายที่งดงามที่สุด นำเข้าจากประเทศอิตาลี

  Setthasiri Charan-Pinklao, เศรษฐสิริ จรัญ-ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนา, นาราสิริ ปิ่นเกล้า-สาย1, Setthasiri, Narasiri, Grand Bangkok Boulevard, บ้านปิ่นเกล้า

  สิ่งอำนวยความสะดวก

  – คลับเฮ้าส์ขนาดใหญ่ ครบครันด้วยฟิตเนส สระว่ายน้ำระบบเกลือพร้อมสระเด็ก และสวนส่วนกลางขนาดใหญ่
  – ปลอดภัยสูงสุดด้วยประตูโครงการ 2 ชั้น เปิด-ปิดอัตโนมัติด้วยระบบ RFID
  – ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. และ VDO. Phone
  – ไฟถนนและไฟสวนในโครงการ พร้อมระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน

   

  Setthasiri Charan-Pinklao, เศรษฐสิริ จรัญ-ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนา, นาราสิริ ปิ่นเกล้า-สาย1, Setthasiri, Narasiri, Grand Bangkok Boulevard, บ้านปิ่นเกล้า

  ทำเลที่ตั้ง : ถ.พุทธมณฑลสาย 1 เขตตลิ่งชัน

  พื้นที่โครงการ : 37 ไร่

  ลักษณะโครงการ : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น สไตล์ Organic Architecture

  จำนวนบ้าน : 57 หลัง

  ขนาดที่ดิน :  105-161 ตร.วา.

  พื้นที่ใช้สอย : 294-380 ตร.ม.

  ราคา : 23-50 ลบ.

  แบบบ้าน : 5 แบบ

   

   

  โครงการบ้านเดี่ยวของแสนสิริที่ SOLD OUT ภายใน 2 ปีในโซนปิ่นเกล้า

  เศรษฐสิริ ราชพฤกษ์-จรัญฯ 1 

  Setthasiri Charan-Pinklao, เศรษฐสิริ จรัญ-ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนา, นาราสิริ ปิ่นเกล้า-สาย1, Setthasiri, Narasiri, Grand Bangkok Boulevard, บ้านปิ่นเกล้า

  เศรษฐสิริ ราชพฤกษ์-จรัญฯ 2

  Setthasiri Charan-Pinklao, เศรษฐสิริ จรัญ-ปิ่นเกล้า, เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนา, นาราสิริ ปิ่นเกล้า-สาย1, Setthasiri, Narasiri, Grand Bangkok Boulevard, บ้านปิ่นเกล้า

  ทั้ง 2 โครงการด้านบนอยู่ในทำเลต้นถ.ราชพฤกษ์ ใกล้ The Circle มีจำนวน 234 และ 84 ยูนิต ตามลำดับ โดยโครงการสุดท้ายที่เพิ่ง sold out ไปคือเศรษฐสิริ ราชพฤกษ์-จรัญฯ 2 ตอนปี 2557 นอกจาก 2 โครงการนี้แล้ว ยังมี นาราสิริ สาทร-วงแหวน และ The Emperor นาราสิริ ที่ตั้งอยู่บน ถ.กาญจนาภิเษก ก็ sold out ไปแล้วเช่นกัน

   

 • ข่าวรถไฟฟ้า ชมพู เหลือง

  BTS คว้าสัมปทาน โมโนเรล 2 สาย
  สายสีชมพู-สายสีเหลือง

  r045-691

  รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) เผยว่า ตามที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กำลังดำเนินการคัดเลือกผู้รับสัมปทานการลงทุนออกแบบและก่อสร้างงานโยธาการจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรงนั้น คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ.2556 ได้ประเมินเอกสารข้อเสนอซองที่ 1 (ด้านคุณสมบัติและเทคนิค) และเอกสารข้อเสนอซองที่ 2 (ข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผลสรุปว่า กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) เป็นเอกชนผู้ผ่านการประเมินสูงสุด พร้อมมีการเสนอเส้นทางต่อขยาย สายสีชมพู 2.8 กม. เข้าเมืองทองธานี สายสีเหลืองขยาย 2.6 กม. เชื่อมสถานีรัชโยธิน สายสีเขียว

   

  ข่าวรถไฟฟ้า, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, ความคืบหน้ารถไฟฟ้า, บีทีเอส, รถไฟฟ้าบีทีเอส, ประมูลรถไฟฟ้า

  หลังจากนี้คณะกรรมการฯ จะพิจารณากำหนดประเด็นเจรจาต่อรองกับกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) ให้ได้ข้อสรุปก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติประมาณ มี.ค. – เม.ย. 2560

  ตอนนี้รฟม. เร่งรัดประเมินข้อเสนอเอกชนร่วมลงทุนฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และสายสีเหลืองฯ เป็นไปตามนโยบายที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายไว้ ซึ่งเร็วกว่าแผนเดิมที่วางไว้ประมาณ 1 เดือน โดยคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาสัมปทานได้ภายใน เม.ย. 2560

  ข่าวรถไฟฟ้า, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, ความคืบหน้ารถไฟฟ้า, บีทีเอส, รถไฟฟ้าบีทีเอส, ประมูลรถไฟฟ้า

  สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และสายสีเหลืองฯ นั้น เป็นโครงการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน โดย รฟม. ลงทุนค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและเอกชนผู้รับสัมปทานลงทุนด้านโครงสร้างงานโยธา งานระบบและขบวนรถไฟฟ้า (รถไฟฟ้ารางเดี่ยวแบบคร่อมราง หรือเรียกว่า โมโนเรล)

  และให้บริการเดินรถและบำรุงรักษา รวมถึงเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสาร (PPP Net Cost) มีระยะเวลาสัมปทานทั้งสิ้น 33 ปี 3 เดือน โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ คือ

  ระยะที่ 1: งานออกแบบและก่อสร้างงานโยธา พร้อมติดตั้งระบบและขบวนรถไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 3 ปี 3 เดือน
  ระยะที่ 2: งานให้บริการเดินรถและบำรุงรักษา เป็นระยะเวลา 30 ปี

  ข่าวรถไฟฟ้า, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, ความคืบหน้ารถไฟฟ้า, บีทีเอส, รถไฟฟ้าบีทีเอส, ประมูลรถไฟฟ้า

  กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR Joint Venture)ประกอบด้วย
  • บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS Group)
  • บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน))

  โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ มีมูลค่าลงทุนรวม 53,519.50 ลบ. และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ มีมูลค่าลงทุนรวม 51,931.15 ลบ. โดยกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ ได้ยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมจากขอบเขตโครงการเดิม

  • สายสีชมพู เสนอให้มีการต่อเส้นทางระยะทางประมาณ 2.8 กม.จากสถานีศรีรัชบนถนนแจ้งวัฒนะเข้าไปเมืองทองธานี
  • สายสีเหลืองได้เสนอให้มีการต่อขยายออกไปอีกประมาณ 2.6 กม.เริ่มจากสถานีรัชดาไปทางทิศเหนือตามถนนรัชดาภิเษกและสิ้นสุดบริเวณแยกรัชโยธินซึ่งเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายหมอชิต-คูคตทีอยู่ระหว่างก่อสร้าง

   

  ข้อมูล : เดินหน้าลงทุน รถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง (เนชั่น 15 ธ.ค. 59)
  กิจการร่วมค้า BSR ผ่านประเมินสูงสุดสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง (ฐานเศรษฐกิจ 6 ธ.ค. 59)

   

  บทความที่เกี่ยวข้อง

  click-button-24

  click-button-25

  click-button-26

   

 • รถไฟฟ้าสายสีส้ม

  รถไฟฟ้าสายสีส้ม

  mrta-or-line-infor-v13

  โครงสร้างรถไฟฟ้าแบบยกระดับระยะทาง 9 กม. สถานียกระดับ 7 สถานี และโครงสร้างรถไฟฟ้าแบบใต้ดินระยะทาง 30.6 กม. สถานีใต้ดิน 23 สถานี

  โครงการเริ่มต้นจากสถานีรถไฟตลิ่งชัน จากนั้นใช้แนวเขตรถไฟสายบางกอกน้อย ผ่านโรงพยาบาลศิริราช ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ผ่านใต้ถนนราชดำเนินแล้วเบี่ยง ใช้แนวถนนหลานหลวง ผ่านยมราชแล้วเข้าสู่แนวถนนเพชรบุรี เลี้ยวเข้าถนนราชปรารภถึงดินแดงแล้วเลี้ยว ไปตามถนนวิภาวดีรังสิต ผ่านศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ตัดตรงไปเชื่อมกับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แล้วเบี้ยงเข้าแนวถนนพระรามเก้า ตัดผ่านถนนประดิษฐ์มนูธรรม เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรามคำแหง ผ่านแยกลำสาลี แยกถนนกาญจนาภิเษก ไปสิ้นสุดที่สถานีสุวินทวงศ์บริเวณมีนบุรี

  main-ead

  route55b

  Image : MRTA Orange Line

  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม Metropolitan Rapid Transit Orange Line, MRT Orange Line เป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าในระบบรถไฟฟ้ามหานคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นระบบรถไฟฟ้าที่มีทั้งโครงสร้างใต้ดินและยกระดับ มีแนวเส้นทางที่รองรับการเดินทางภายในเขตเมืองตามแนวตะวันออก-ตะวันตก เริ่มต้นจากสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชัน ชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี เข้าสู่ย่านบางกอกน้อย แล้วลอดแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าสู่ย่านเมืองเก่าในเขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตดุสิต ผ่านสถานที่สำคัญเช่น สนามหลวง ถนนราชดำเนิน ภูเขาทอง ตลาดมหานาค เข้าสู่ใจกลางเมืองย่านราชเทวี ประตูน้ำ ดินแดง ไปยังชุมชนประชาสงเคราะห์ ถนนวัฒนธรรม ออกสู่ถนนรามคำแหง บางกะปิ สะพานสูง มาสิ้นสุดเส้นทางที่เขตมีนบุรี ชานเมืองด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ

  มีระยะทางรวม 35.4 กม. เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 26.2 กม. และเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 9.2 กม. มีสถานีทั้งสิ้น 29 สถานี แบ่งเป็นสถานีใต้ดิน 22 สถานี และสถานียกระดับ 7 สถานี

   

  tlingchun-head

  mrta-or-line-infor-v12

  แนวเส้นทางในส่วนตะวันตกเป็นเส้นทางใต้ดินทั้งหมด เริ่มต้นจากที่สถานีบางขุนนนท์ ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน จากนั้นวิ่งผ่านสถานีรถไฟธนบุรี โรงพยาบาลศิริราช ลอดแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าสู่แนวถนนราชดำเนินกลาง ผ่านสนามหลวง เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วงที่สถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ผ่านสะพานผ่านฟ้าลีลาศเข้าสู่แนวถนนหลานหลวง ผ่านตลาดมหานาค เข้าสู่แนวถนนเพชรบุรีที่แยกยมราช ผ่านแยกอุรุพงษ์ แยกเพชรพระราม มาเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอสที่สถานีราชเทวี เลี้ยวซ้ายที่แยกประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือตามแนวถนนราชปรารภ เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่สถานีราชปรารภ เบี่ยงขวาที่แยกสามเหลี่ยมดินแดงเข้าสู่ถนนดินแดง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิภาวดี-รังสิต และเลี้ยวขวาลอดโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เข้าสู่ชุมชนประชาสงเคราะห์ และทะลุออกสู่ถนนรัชดาภิเษภ เพื่อเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

   

  2nd-head

  mrta-or-line-infor-v1

  เริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จากนั้นวิ่งตามแนวถนนวัฒนธรรม ออกสู่ถนนพระราม 9 ที่บริเวณหน้าที่ทำการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ผ่านแยกพระราม 9 – ประดิษฐ์มนูธรรม แล้วเข้าสู่ถนนรามคำแหง บริเวณแยกรามคำแหง ผ่านมหาวิทยาลัยรามคำแหง ราชมังคลากีฬาสถาน ไปสิ้นสุดเส้นทางที่แยกลำสาลีในย่านบางกะปิ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง หลังจากนั้นจะเป็นสถานียกระดับตามแนวถนนรามคำแหง เริ่มต้นจากโครงสร้างอุโมงค์ใต้ดินที่แยกลำสาลีซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับเส้นทางช่วงก่อนหน้านี้ จากนั้นจึงเริ่มยกระดับตามแนวเกาะกลางถนนเข้าสู่สถานีบ้านม้า ผ่านหมู่บ้านสัมมากร ยกข้ามทางแยกต่างระดับรามคำแหงจุดตัดถนนกาญจนภิเษก ผ่านแยกลาดบัวขาวจุดตัดถนนมีนพัฒนา ผ่านเคหะรามคำแหง ไปสิ้นสุดเส้นทางที่สถานีมีนบุรี บริเวณก่อนถึงแยกรามคำแหง-ร่มเกล้าซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าโมโนเรล สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) และเป็นที่ตั้งของศูนย์ซ่อมบำรุงสำหรับเส้นทางส่วนนี้ร่วมกับสายสีชมพู รวมระยะทางทั้งสิ้น 11 กม.

   

  update-head

  Orange Artwwork 02

  รถไฟฟ้าสายสีส้มเตรียมเปิดขายซองหาผู้รับเหมา 1 ก.ค.นี้

  พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดรฟม. เห็นชอบร่างเงื่อนไขการประกวดราคา (TOR) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี(สุวินทวงศ์) ระยะทาง 21.2 กม. และเห็นชอบกรอบราคากลางค่าก่อสร้าง 79,777 ล้านบาท (มีค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด หรือ Provisional Sum 3,486 ล้านบาท) 

    สำหรับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนั้น จะแบ่งออกเป็น 6 สัญญา รวมค่างานโยธา 76,240 ล้านบาท ประกอบด้วย

    สัญญาที่ 1 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินช่วงศูนย์วัฒนธรรม-รามคำแหง 12 ระยะทาง 6.9 กม. มี 3 สถานี ราคากลาง 19,829 ลบ.
    สัญญาที่ 2 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินช่วงรามคำแหง 12-หัวหมาก ระยะทาง 3.44 กม. จำนวน 4 สถานี ราคากลาง 20,659 ลบ.
    สัญญาที่ 3 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินช่วงหัวหมาก-คลองบ้านม้า ระยะทาง 4.04 กม. จำนวน 3 สถานี ราคากลาง 17,839 ลบ.
    สัญญาที่ 4 งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับช่วงคลองบ้านมา-สุวินทวงศ์ ระยะทาง 8.80 กม. จำนวน 7 สถานี ราคากลาง 9,586 ลบ.
    สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดและจร วงเงิน 4,700 ลบ.
    สัญญาที่ 6 งานออกแบบและก่อสร้างระบบราง ระยะทาง 22.50 กม. ราคากลาง 3,624 ลบ.

   

  route-head

  ตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางฯ ได้กำหนดให้โครงการ รถไฟฟ้าสายสีส้ม เป็นระบบขนส่งมวลชนสายหลักที่เชื่อมโยงฝั่งตะวันออกและตะวันตกของกรุงเทพมหานคร และผลการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและแนวเส้นทางของโครงการ โดยเป็นความเห็นร่วมกันของ สนข. และ รฟม. กำหนดให้จุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่สถานีบางขุนนนท์

  โดยเชื่อมต่อกับเส้นทางจากระบบรถไฟฟ้าสายสีแดงที่บริเวณสถานีบางขุนนนท์ จากนั้นใช้แนวเขตรถไฟสายบางกอกน้อย ผ่านโรงพยาบาลศิริราช ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ผ่านใต้ถนนราชดำเนิน แล้วเบี่ยงใช้ใต้ถนนหลานหลวง ผ่านแยกยมราชแล้วเข้าสู่แนวถนนเพชรบุรี เลี้ยวเข้าถนนราชปรารภถึงดินแดง แล้วเลี้ยวไปตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต จากนั้นเลี้ยวขวาผ่านศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ตัดตรงไปเชื่อมกับ โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ที่สถานีศูนย์วัฒนธรรม แล้วเบี่ยงเข้าแนว แล้วเบี่ยงเข้าแนว ถนนพระราม 9 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรามคำแหง ผ่านแยกลำสาลี ถนนกาญจนาภิเษกตัดกับถนนร่มเกล้าเขตมีนบุรี สิ้นสุดที่ทางแยกถนนสุวินทวงศ์

  เรียบเรียงโดย REALIST
  – คลิกที่สี่เหลี่ยมด้านซ้ายบนของแผนที่เพื่อเปิด Side Bar เลือกดูชั้นข้อมูลตำแหน่งสถานี, สถานีเชื่อมต่อ และเส้นทางรฟฟ.
  – ด้านล่างสุดภายใน Side Bar Map สามารถคลิกเพื่อเปลี่ยน Map Background ได้
  – แผนที่สามารถขยายได้เพื่อดูตำแหน่งโดยละเอียด

   

  architecture-head

  มีระยะทางรวม 35.4 กม. เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 26.2 กม. และเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 9.2 กม. มีสถานีทั้งสิ้น 29 สถานี แบ่งเป็นสถานีใต้ดิน 22 สถานี และสถานียกระดับ 7 สถานี

  • ทางวิ่งใต้ดินทั้งหมด 22 สถานี เป็นอุโมงค์คู่ ยกเว้นช่วงที่มีเนื้อที่จำกัดและมีประชาชนอาศัยหนาแน่นจะเป็นอุโมงค์เดี่ยว และเป็นสถานียกระดับ 7 สถานี
  • ขนาดราง 1.435 เมตร (standard gauge) โดยมีรางที่ 3 ขนานไปกับรางวิ่งสำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตัวรถ
  • ตัวรถใช้ระบบเดียวกันกับรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน เป็นรถปรับอากาศขนาดกว้าง 3.2 เมตร ยาว 20-24 เมตร สูงประมาณ 3.7 เมตร ความจุ 320 คนต่อคัน เดินรถ 3-6 คันต่อขบวน ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 750 โวลท์ ป้อนระบบขับเคลื่อนรถ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 50,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทาง
  • ใช้ระบบอาณัติสัญญาณเดินรถด้วยระบบอัตโนมัติจากศูนย์ควบคุมการเดินรถ และใช้ระบบเก็บค่าโดยสาร

  รูปแบบสถานี

  Untitled-1

  สถานียกระดับ

  สถานียกระดับ เป็นโครงสร้างคอนกรีตหล่อในที่ หลังคาโครงเหล็ก มีพื้นที่ใช้งานทั้งหมด 3 ชั้น คือ ชั้น At grade, Concourse และ Platform ตามลำดับ ใช้ระบบทางเข้าชานชาลา ระบบ AFC Gate สถานีมีความยาวประมาณ 150 เมตร กว้างประมาณ 25 เมตร มีทางขึ้นทั้งหมด 4 ทาง แและมีลิฟท์ขึ้นสู่ชั้น Concourse 2 ตัว มีทั้งแบบ Central Platform และ Side Platform

  Untitled5-1

  สถานีใต้ดิน

  สถานีใต้ดินยาวประมาณ 250 เมตร กว้าง 20 เมตร มีประตูชานชาลา (platform screen door) ส่วนสถานียกระดับยาวประมาณ 250 เมตร กว้าง 18 เมตร มีประตูชานชาลาความสูงแบบ Half-Height มีทั้งแบบ Central Platform และ Side Platform

   

  utilitie

  รถไฟฟ้าสายสีส้มมีอาคารซ่อมบำรุงและอาคารจอดรถไว้ไว้บริการดังนี้ เส้นทางช่วงบางขุนนนท์-บางกะปิใช้ศูนย์ซ่อมบำรุงใหญ่ รฟม. พระราม 9 (ที่ทำการ กิจการรถไฟฟ้า บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน) ร่วมกับรถไฟฟ้าสายมหานคร สายเฉลิมรัชมงคลส่วนเส้นทางช่วงบางกะปิ-มีนบุรีใช้ศูนย์ซ่อมบำรุงร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีชมพู และอาคารจอดแล้วจรไว้บริการบริเวณสถานีคลองบ้านม้า

  Untitled-3-01

  อาคารจอดรถ
  สถานีคลองบ้านม้า

  อาคารจอดแล้วจร

  ในแนวสายทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม มีอาคารจอดแล้วจร 2 แห่ง ดังนี้
  1. อาคารจอดรถสถานีคลองบ้านม้า เป็นอาคาร 10 ชั้น จอดรถยนต์ได้ประมาณ 1,200 คัน
  2. อาคารจอดรถสถานีมีนบุรี เป็นของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู เป็นสถานีเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสชมพูกับสีส้ม เป็นคาร 10 ชั้น จอดรถยนต์ได้ประมาณ 3,000 คัน

  Untitled-3-01

  อาคารซ่อมบำรุงบริเวณพื้นที่ของ รฟม.

  ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า

  ศูนย์ซ่อมบำรุงตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 155 ไร่ ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย พระราม 9

  ประกอบด้วยกลุ่มอาคารทีสำคัญดังนี้

  1. ศูนย์ควบคุมการเดินรถ (Operation Control Center)
  2. กลุ่มอาคารซ่อมบำรุง ( Main Workshop)
  3. สำนักงานบริหารและจัดการ (Administrator Office)
  4. รางทดสอบ (Test Track)
  5. โรงจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard)

   

  position-head

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignmentAAA-

  สถานีบางขุนนนท์

  ตั้งอยู่ใต้ถนนเลียบทางรถไฟ บริเวณตัดกับถนนจรัญสนิทวงศ์ เป็นสถานีเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignmentAAA-

  สถานีศิริราช

  ตั้งอยู่ใต้สะพานอรุณอัมรินทร์ บริเวณใกล้โรงพยาบาลศิริราช

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignmentAAA-

  สถานีสนามหลวง

  ตั้งอยู่ใต้ถนนราชินี บริเวณด้านหน้าโรงละครแห่งชาติ

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignmentAAA-

  สถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

  ตั้งอยู่ใต้ถนนราชดำเนินกลาง บริเวณด้านตะวันออกของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ด้านหน้าลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignmentAAA-

  สถานีหลานหลวง

  ตั้งอยู่ใต้ถนนราชินี บริเวณด้านหน้าโรงละครแห่งชาติ

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignmentAAA-

  สถานียมราช

  ตั้งอยู่ใต้ถนนหลานหลวง บริเวณบ้านมนังคศิลาเป็นสถานีเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง

  AC07_resize

  สถานีราชเทวี

  ตั้งอยู่ใต้ถนนเพชรบุรี บริเวณซอยเพชรบุรี 3-7 ก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกราชเทวีเป็นสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานีราชเทวี

  AC08_resize

  สถานีประตูน้ำ

  ตั้งอยู่ใต้ถนนเพชรบุรี บริเวณด้านหน้าห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า

  AC09_resize

  สถานีราชปรารภ

  ตั้งอยู่ใต้ถนนราชปรารภบริเวณด้านหน้าห้างอินทรา แควร์ เป็นสถานีเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงค์ สถานีราชปรารภ

  AC10_resize

  สถานีรางน้ำ

  ตั้งอยู่ใต้ถนนราชปรารภ บริเวณด้านหน้าปากซอยรางน้ำตัดกับถนนราชปรารภ

  AC11_resize

  สถานีดินแดง

  ตั้งอยู่ใต้ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้า บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

  OR29

  สถานีประชาสงเคราะห์

  ตั้งอยู่ใต้พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาดรุณพิทยาหรือโรงเรียนดรุณพิทยา ปัจจุบันปิดดำเนินการแล้ว

  OR29

  สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

  ตั้งอยู่ใกล้ถนนรัชดาภิเษก บริเวณด้านหน้าห้างเอสพลานาด รัชดา เป็นสถานีเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายรัชมงคล

  OR29

  สถานี รฟม.

  ตั้งอยู่ใต้พื้นที่ของ รฟม. บริเวณประตู 1 ถนนพระราม 9

  OR29

  สถานีประดิษฐ์มนูธรรม

  ตั้งอยู่ใต้ถนนพระรามเก้า บริเวณใกล้สี่แยกพระราม 9 – ประดิษฐ์มนูธรรมหน้าปากซอยเข้าวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignment27-e

  สถานีรามคำแหง 12

  ตั้งอยู่ใต้ถนนรามคำแหง บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์สาขารามคำแหง

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignment27-e

  สถานีรามคำแหง

  ตั้งอยู่ใต้ถนนรามคำแหงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignment27-e

  สถานีราชมังคลา

  ตั้งอยู่ใต้ถนนรามคำแหงบริเวณด้านหน้าสนามกีฬาราชมังคลา

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignment27-e

  สถานีหัวหมาก

  ตั้งอยู่ใต้ถนนรามคำแหง บริเวณด้านหน้งโรงพยาบาลรามคำแหง

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignmentAAA-

  สถานีลำสาลี

  ตั้งอยู่ใต้ถนนรามคำแหง บริเวณด้านใต้แยกลำสาลี เป็นสถานีเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง สถานีลำสาลี

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignmentAAA-

  สถานีศรีบูรพา

  ตั้งอยู่ใต้ถนนรามคำแหง บริเวณสามแยกถนนรามคำแหงตัดถนนศรีบูรพาหรือด้านหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า สุขาภิบาล 3

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignmentAAA-

  สถานีคลองบ้านม้า

  ตั้งอยู่ใต้ถนนรามคำแหง บริเวณระหว่างซอยรามคำแหง 92-94 และมีอาคารจอดแล้วจร ฝั่งขาเข้าติดกับสถานี

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignmentAAA-

  สถานีสัมมากร

  ตั้งอยู่บนถนนรามคำแหง บริเวณใกล้หมู่บ้านสัมมากร

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignment27-e

  สถานีน้อมเกล้า

  ตั้งอยู่บนถนนรามคำแหง บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignment27-e

  สถานีราษฏร์พัฒนา

  ตั้งอยู่บนถนนรามคำแหง บริเวณสามแยกถนนรามคำแหง-ราษฏร์พัฒนาด้านหน้าสำนักงานใหญ่บริษัทมิสทีน

  OR29

  สถานีมีนพัฒนา

  ตั้งอยู่บนถนนรามคำแหง บริเวณด้านหน้าทางเข้าวัดบางเพ็ญใต้ ตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมบางขัน

  OR29

  สถานีเคหะรามคำแหง

  ตั้งอยู่บนถนนรามคำแหง บริเวณด้านปากซอยรามคำแหง 184 ใกล้เคหะรามคำแหง

  OR29

  สถานีมีนบุรี

  ตั้งอยู่ริมถนนรามคำแหงด้านทิศใต้ บริเวณสะพานข้ามคลองสองต้นนุ่น เป็นสถานีสำหรับเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ชวงแคราย-มีนบุรี สถานีมีนบุรี

  OR29

  สถานีสุวินทวงศ์

  ตั้งอยู่ริมถนนรามคำแหงด้านทิศใต้ บริเวณใกล้แยกสุวินทวงศ์

  Image : MRTA Orange Line

   

  video-head

 • Rama 9 NEW CBD PHENOMENON

  Rama 9 NEW CBD PHENOMENON

  Rise Rama 9, Rise พระราม 9

  r043-1

  ในช่วงเวลา 5 ปีที่่ผ่านมาโซน รัชดา-พระราม9  ถือว่าเป็นโซนที่มีการเปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโซนหนึ่งในกรุงเทพฯ

  ซึ่งมีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค การคมนาคม ทำให้โซนรัชดา -พระราม9 มีการเกิดขึ้นใหม่ของโครงการต่างๆในเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์การค้าหลักๆ อาคารสำนักงานที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ กว่า 350,000 ตร.ม.

  รวมถึงการย้ายสำนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่ มายังโซนนี้ ทั้งหมดนี้แสดงถึงศักยภาพของโซน รัชดา- พระราม9 ในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพอย่างแท้จริง

  ทำเลพระราม 9 เป็นโซนที่มีศักยภาพ เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ และการคมนาคมที่เชื่อมต่อได้หลายเส้นทาง รวมถึงรถไฟฟ้าสายสีส้มในอนาคต ในด้านของผู้ลงทุนนับว่าเป็นโอกาสดีในการที่จะลงทุนในโซนพระราม 9 ซึ่งมีโอกาสที่ราคาสินทรัพย์จะมีมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

  มีความคล่องตัวทั้งในด้านการขายและปล่อยเช่า ในส่วนของผู้ที่ต้องการซื้อเพือพักอาศัยจริง โครงการ ไรส์ พระราม 9 ก็ตอบโจทย์ ทั้ง ในด้านของ Location- Price- Product เมื่อมองเห็นการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัด

  จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ทางออลล์ อินสไปร์ ขยายโซนพัฒนาโครงการ ไรส์ พระราม9 บน ทำเลพระราม 9 แห่งนี้

  คุณธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดตัว โครงการ ไรส์ พระราม9 (Rise Rama9) บุกตลาด New CBD  เป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด The Metro Co-Living Space ชูจุดเด่น จัดเต็มเรื่องส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็น
  – 24 hours Co-working Space
  – Glass Meeting Box พร้อม Super Hi–Speed Internet
  – Double Volume Fitness
  – Home automation system เพื่อตอบโจทย์ กลุ่มลูกค้า Gen C

  โครงการ ไรส์ พระราม9 เปิดขายอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งที่สำนักงานขายโครงการยังไม่แล้วเสร็จ ปัจจุบันมียอดแล้วประมาณ 90%  มีห้องชุดเพื่อขาย จำนวน 655 ยูนิต สำหรับร้านค้า 3 ยูนิต  มูลค่าโครงการ 1,500 ลบ. ทั้งนี้ สำนักงาน โครงการจะแล้วเสร็จประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งทางออลล์ อินสไปร์ คาดว่าจะปิดการขาย 100% ภายในไตรมาสแรกอย่างแน่นอน

  คลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อมูลโครงการ Rise Rama9

เพิ่มเพื่อน

Subscribe to our mailing list

* indicates required

A photo posted by REALIST (@realist.co.th) on

Latest Posts

December 2016
SMTWTFS
« Nov Jan »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Monthly Archives