ตัวเขาพระตำหนักอยู่ในเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งอยู่ติดกับอ่าวไทยเป็นเมืองท่าที่สำคัญรองจากกรุงเทพฯ