Quarter สุขุมวิท 31 / Quarter สุขุมวิท 39
 • “การศึกษาคือรากฐานที่สำคัญของชีวิต” จึงไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมพ่อ แม่รุ่นใหม่ให้ความสำคัญต่อการเลือกโรงเรียนให้ลูกมาก มีการวางแผนตั้งแต่ยังไม่เริ่มเข้าอนุบาล เพื่อให้ลูกของตนได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนที่มีความเพียบพร้อมทั้งหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
 • ยิ่งในปัจจุบันที่โลกของเรากลายเป็นโลกไร้พรมแดน ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลในการสื่อสาร กลายเป็นปัจจัยที่สำคัญในชีวิต ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยที่พอมีทุนทรัพย์ จึงนิยมส่งลูกไปเรียนรร.นานาชาติ เพื่อให้ลูกได้สามารถพัฒนาทักษะทั้งด้านวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรมจากหลากหลายเชื้อชาติ
 • โดยในบทความนี้ทาง REALIST จะพาไปดูโซนสุขุมวิท ตั้งแต่บริเวณอโศก ไปจนถึงทองหล่อ ที่นอกจากจะเป็นแหล่ง Lifestyle ยอดฮิตแล้ว ยังเป็นศูนย์รวมของโรงเรียนนานาชาติชื่อดังนับสิบแห่ง พร้อมพาสำรวจ 5 อันดับ รร.นานาชาติในย่าน ที่มีค่าเทอมแพงที่สุด ว่ามีโรงเรียนไหน ค่าเทอมเท่าไหร่ มีจุดเด่นหรือข้อแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ อย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลให้บรรดาพ่อ แม่ที่กำลังมองหาโรงเรียนให้ลูก ได้ศึกษาเบื้องต้น
 

อันดับ 5 

Satit Prasarnmit International Programme – ซ.สุขุมวิท 23

Quarter สุขุมวิท 31 / Quarter สุขุมวิท 39
โรงเรียนสาธิตประสานมิตร เป็นโรงเรียนภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพการเรียนการสอนมาอย่างยาวนานในประเทศไทย ทำให้สามารถการันตีเรื่องหลักสูตร และคุณภาพการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี โดยในปีการศึกษา 2553 ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนนานาชาติ สาธิตประสานมิตร หรือ Satit Prasarnmit International Program (SPIP) ขึ้นมา เปิดสอนระดับชั้นมัธยม (ม.1 – ม.6) ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรก และยังคงเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการเปิดหลักสูตรนี้ขึ้น
สำหรับจุดเด่นของหลักสูตรนานาชาตินี้ ได้แก่
 • 1. มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 60 ปี ในการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตประสานมิตร ทำให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลจัดการโรงเรียน
 • 2. ป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการเปิดหลักสูตรนานาชาติ
 • 3. มีการสอนนักเรียนให้เรียนรู้วัฒนธรรม และคงไว้ซึ่งความเป็นไทย มีวิชาภาษาไทย ประวัติศาสตร์ไทย ดนตรีไทย อาหารไทยในชั้นเรียน รวมถึงสอนเรื่องมารยาท การเคารพผู้ใหญ่ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ถือได้ว่าเป็นหลักสูตรอินเตอร์ที่ยังมีความเป็นไทยอยู่ ช่วยตอบโจทย์ พ่อ แม่ หลายคนที่อาจมีความกังวลในเรื่องนี้
Image : Narong Kub
Image : spip
 

อันดับ 4

Anglo Singapore International School – ซ.สุขุมวิท 31

Quarter สุขุมวิท 31 / Quarter สุขุมวิท 39
โรงเรียนนานาชาติแองโกล สิงคโปร์ ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ 15 ปีที่แล้ว เริ่มแรกมีเพียงแคมปัสเดียวที่สุขุมวิท 31 ตัวหลักสูตรมีการผสมผสานจากหลักสูตรของประเทศสิงคโปร์และอังกฤษ ทำให้หลักสูตรของโรงเรียนนี้มีความแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ โดยเฉพาะเรื่องของภาษา ที่ส่งเสริมให้เรียนถึง 3 ภาษา จึงทำให้โรงเรียนนี้มีความโดดเด่น และได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง ในปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติแองโกล สิงคโปร์ มีถึง 3 แคมปัสด้วยกัน ได้แก่ สุขุมวิท 31, สุขุมวิท 64 และ จ.นครราชสีมา โดยโรงเรียนที่สุขุมวิท 31 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับประถม นักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนจะเป็นสัญชาติไทยกับจีน รองลงมาเป็นสัญชาติอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น
สำหรับจุดเด่นของ โรงเรียนนานาชาติแองโกล สิงคโปร์ ได้แก่
 • 1. การเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมถึงวัฒนธรรมทั้ง 3 ภาษา จากเจ้าของภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาแม่ (Mother Tongue) ทั้งภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ภาษาและความเป็นมาของตน รวมถึงทั้ง 3 ภาษานี้ ยังเปิดสอนให้แก่นักเรียนชาติอื่นๆ ที่สนใจอีกด้วย
 • 2. คุณครูผู้สอน มีความเชี่ยวชาญ ได้เรียนภาษาจากผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษาซึ่งจบมาด้านการศึกษาโดยตรง และมีประสบการณ์ในการสอน
 • 3. ใช้หลักสูตรการเรียนจากประเทศสิงคโปร์ โดยในระดับชั้นอนุบาลจะเน้นพัฒนาทางด้านร่างกาย และอารมณ์ ส่วนในระดับประถมจะเริ่มมีเรียนวิชาพื้นฐาน เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
Image : anglosingapore
Image : anglosingapore
 

อันดับ 3

Bangkok Prep (Primary Campus) – ซ.สุขุมวิท 53

โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ เป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่คนไทยรู้จักกันดี และมีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง จนในปี 2560 ได้มีการเปิดแคมปัสใหม่ที่สุขุมวิท 77 ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ ซึ่งเป็นแคมปัสของนักเรียนในระดับชั้นมัธยม ส่วนแคมปัสสุขุมวิท 53 นั้นจะมีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ไปจนถึงระดับประถมเท่านั้น โดยทางโรงเรียนใช้หลักสูตรการเรียนการสอนระบบอังกฤษ และให้ความสำคัญกับบรรยากาศการเรียน ที่มีนักเรียนมาศึกษาจากหลากหลายชาติ
สำหรับจุดเด่นของ โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ ได้แก่
 • 1. อุปกรณ์และสื่อการสอนที่ทันสมัย เช่น Green Room หรือ Black – box Drama Studios รวมถึงห้องประชุมขนาดใหญ่ที่มี Orchestra Pit เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษาะได้รอบด้าน
 • 2. มีนักเรียนมากถึง 42 สัญชาติทั่วโลก ทำให้เด็กได้เรียนรู้ และรู้จักปรับตัวท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
 • 3. ติดกับ BTS ทองหล่อ สามารถลงบันไดจากรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีทองหล่อ แล้วเดินอีกประมาณ 30 ม. ถึงประตูทางเข้าโรงเรียน
Image : bkkprep
Image : bkkprep
 

อันดับ 2

The American School of Bangkok – Sukhumvit Campus – ซ.สุขุมวิท 49/3

Quarter สุขุมวิท 31 / Quarter สุขุมวิท 39
โรงเรียนดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก หรือ ASB เป็นโรงเรียนนานาชาติที่เปิดสอนมานานกว่า 30 ปี มีตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึงระดับชั้นมัธยม ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนของอเมริกัน โดยมีสัดส่วนนักเรียนไทยอยู่ที่ 20% ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนที่น้อยกว่าโรงเรียนนานาชาติที่อื่นๆ ในปัจจุบันมี 2 แคมปัส คือ สุขุมวิท ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับรพ.สมิติเวช และ กรีนวัลเลย์ ตั้งอยู่ที่ บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยแคมปัสที่สุขุมวิทถือได้ว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกในเอเชียที่มีการนำ Mindful Education โดยใช้หลักอานาปานสติ มาผสมผสานกับการเรียนตามหลักสูตรปกติ เพื่อให้นักเรียนนำเทคนิคมาช่วยในการเรียนและการจดจำ
สำหรับจุดเด่นของ โรงเรียนดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ได้แก่
 • 1. Mindful Education ช่วยทำให้นักเรียนมีสติ และสมาธิในการเรียนมากขึ้น 
 • 2. มีนักเรียนมากถึง 40 สัญชาติทั่วโลก และมีสัดส่วนนักเรียนไทยแค่ 20% ทำให้เด็กได้เรียนรู้ และรู้จักปรับตัวท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
 • 3. ชั้นเรียนขนาดเล็ก เฉลี่ยอยู่ที่ 15 คน / ห้อง และสูงสุดที่ 20 คน / ห้อง ทำให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียน และผู้สอนดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง
Image : whichschooladvisor
Image : trueplookpanya
 

อันดับ 1

NIST International School – ซ.สุขุมวิท 15

Quarter สุขุมวิท 31 / Quarter สุขุมวิท 39
โรงเรียนนานาชาติ นิสท์ (NIST) เป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีค่าเทอมสูงติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย เปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาลไปจนถึงมัธยม โดยเป็นโรงเรียนแรกในกรุงเทพฯ ที่ใช้หลักสูตร International Baccalaureate (IB) ตั้งแต่ระดับต้น (IB Primary Years Programme หรือ PYP) ไปจนถึงระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ (IB Diploma Programme หรือ IBDP) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ถูกรวบรวมและประยุกต์จากระบบการศึกษาต่างๆ ทั่วโลก เน้นกระบวนการที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามช่วงพัฒนาการของเด็ก จะเรียนรายวิชาทั้งสิ้น 6 วิชา (รวมทั้งภาษาต่างประเทศหนึ่งภาษา เช่น ภาษาไทย) และยังมีการทำกิจกรรมสร้างสรรค์บริการและช่วยเหลือสังคม (CAS : Creative Action and Services) อีกด้วย โดยเน้นความเป็นนานาชาติและสากล ทำให้ระบบนี้ได้รับการยอมรับในการรับเข้าศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลก
สำหรับจุดเด่นของโรงเรียนนานาชาติ นิสท์ (NIST) ได้แก่
 • 1. ใช้หลักสูตร IB ในการเรียนการสอน ตั้งแต่อายุ 3 – 19 ปี ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่ตั้งมาขึ้นเพื่อรองรับนักเรียนที่ต้องย้ายสถาบันไปมาจากประเทศสู่ประเทศ
 • 2. สถาบันเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก สามารถเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชื่อดัง เช่น University of Cambridge, University of Oxford และ Stanford University เป็นต้น
 • 3. ผลการสอบยอดเยี่ยมในระดับนานาชาติ ทั้ง IB Diploma และ SAT มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบทั่วโลก 
Image : nist
Image : nist
 

เปรียบเทียบ 15 รร.นานาชาติในย่าน

นอกจากโรงเรียนทั้ง 5 อันดับที่กล่าวไปข้างต้น ในโซนอโศก – ทองหล่อ ยังมีรร.นานาชาติชื่อดังอีกหลายแห่ง แต่ละโรงเรียนจะมีหลักสูตรที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งเป็นกลุ่มตามหลักสูตรได้ 4 กลุ่ม คือ หลักสูตร British ที่มีโรงเรียนใช้หลักสูตรนี้มากที่สุดถึง 6 แห่ง , หลักสูตร American มีโรงเรียนใช้หลักสูตรรองลงมาเป็น 5 แห่ง, หลักสูตร IB มีเพียง 1 แห่ง และหลักสูตรนานาชาติอื่นๆ อีก 3 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตรที่มาจากประเทศออสเตรเลีย และสิงคโปร์ โดยแต่ละหลักสูตรจะมีการแบ่งชั้นปี ระบบการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน
 • ส่วนในเรื่องของค่าเทอมนั้น มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 129,000 บ. / ปี ไปจนถึง 961,000 บ. / ปี ซึ่งรร.นานาชาติ ที่เปิดสอนเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก (เตรียมอนุบาล – ประถม) จะมีค่าเทอมเฉลี่ย 292,700 บ. / ปี ต่ำกว่าค่าเทอมเฉลี่ยรวมทั้งย่านที่มีราคาอยู่ที่ 333,500 บ. / ปี โดยจากการสำรวจพบว่าราคาของค่าเทอมส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มสูงขึ้นตามชั้นปี
 

อโศก – ทองหล่อ ศูนย์กลางโซนสุขุมวิท

สถานที่สำคัญในย่าน

    นอกจากในโซนนี้จะเต็มไปด้วยรร.นานาชาติหลายแห่งแล้ว ในเรื่องของ Lifestyle มีห้างและคอมมูนิตี้มอลล์ที่รองรับความต้องการของคนในย่านที่มีอยู่มากไม่แพ้กัน โดยเฉพาะรอบสถานีพร้อมพงษ์ ที่เป็นที่ตั้งของโครงการ The Em District ซึ่งประกอบไปด้วย Emporium, EmQuartier และ Emsphere ส่วนโซนทองหล่อ เต็มไปด้วยแหล่ง Hangout ทั้งคอมมูนิตี้มอลล์ และร้านอาหารนานาชาติ อีกทั้งยังมีโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในโซน ได้แก่ รพ.จักษุ รัตนิน รพ.สมิติเวช สุขุมวิท และ รพ.คามิลเลี่ยน 

การเติบโตของราคาประเมินที่ดิน

Quarter สุขุมวิท 31 / Quarter สุขุมวิท 39
จากราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ จะเห็นได้ว่าราคาที่ดินมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบราคาในช่วงปี 2551 – 2554 กับปี 2559 – 2562 พบว่าราคาที่ดินเติบโตขึ้นเกือบ 90% ในโซนอโศก และ พร้อมพงษ์ คือ จาก 118,125 บ. / ตร.ว. ขึ้นไป 224,400 บ. / ตร.ว. ในโซนอโศก และจาก 124,290 บ. / ตร.ว. ขึ้นไป 230,700 บ. / ตร.ว. ในโซนพร้อมพงษ์ ส่วนในโซนทองหล่อมีราคาเพิ่มขึ้นถึง 102% หรือเฉลี่ยปีละ 8.5% เลยทีเดียว นอกจากนี้ในโซนอโศก – ทองหล่อ ถือได้ว่าเป็นทำเลยอดนิยมของ Developer หลายราย ซึ่งในปัจจุบันที่ดินเปล่าหายากมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ราคาซื้อ ขาย ที่ดินสูงกว่าราคาประเมินหลายเท่าตัว แนวโน้มโครงการจัดสรรประเภทต่างๆ โดยเฉพาะโครงการแนวราบมีน้อยลง ดังนั้นการถือครองที่ดินในย่านนี้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่ดินเปล่า หรือบ้านพร้อมที่ดิน นับว่าเป็นการลงทุนอีกทางนึง เพราะในอนาคตราคาอสังหาฯ ในโซนนี้จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอน
   
 • โครงการ QUARTER 31 และ QUARTER 39

 • 2 คลัสเตอร์โฮมหรู Luxury Urban Residences

 • ใจกลางสุขุมวิท ใกล้ รร.นานาชาติQuarter 31 และ Quarter 39 สองคลัสเตอร์โฮมระดับ Super Luxury ภายใต้คอนเซ็ปต์ Luxury Urban Residence ราคาเริ่มต้น 43.9 ลบ. อยู่ใจกลางสุขุมวิท สามารถมาได้จาก 3 ทางหลัก คือ ทาง ถ.สุขุมวิท เข้า ซ.สุขุมวิท 31 หรือ ซ.สุขุมวิท 39 และทาง ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เข้า ซ.เพชรบุรี 38/1 ซึ่งโครงการที่ตั้งบนซ.สุขุมวิทฝั่งเลขคี่ในโซนนี้ สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้สะดวกสบาย เนื่องจากมีซอยย่อยเชื่อมต่อกัน ลัดไปทะลุออกถนนใหญ่ได้ทั้ง ถ.อโศกมนตรี, ถ.สุขุมวิท, ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ จนไปถึง ทองหล่อ เอกมัย 
 • นอกจากนี้ยังเหมาะสมกับการอยู่อาศัยเป็นครอบครัว ล้อมรอบไปด้วย รร.นานาชาติ ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยม ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการที่มีลูกอยู่ในวัยเรียน สามารถขับรถไปรับ – ส่งได้ โดยระยะทางไม่ไกลจากโครงการมาก

QUARTER 31

Quarter สุขุมวิท 31

FACT

ชื่อโครงการ : Quarter 31
ผู้พัฒนาโครงการ : Nye Estate
ที่ตั้งโครงการ : ซ.สุขุมวิท 31 (ซ.สวัสดี) วัฒนา กรุงเทพฯ
ขนาดโครงการ : 2 – 2 – 23.6 ไร่
จำนวนยูนิต : 20 ยูนิต
จำนวนชั้น : 3.5 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
รูปแบบบ้าน : 2 แบบ
1. แบบ A หน้ากว้าง 6.1 ม. พื้นที่ใช้สอย 425 ตร.ม. ที่ดิน 30 – 42 ตร.วา
(4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 4 ที่จอดรถ)
2. แบบ B หน้ากว้าง 6.6 ม. พื้นที่ใช้สอย 431 ตร.ม. ที่ดิน 33 – 42 ตร.วา
(5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 4 ที่จอดรถ)
สิ่งอำนวยความสะดวก : ลิฟต์ส่วนตัวทุกยูนิต / ที่จอดรถส่วนตัว 4 – 5 คัน / ห้องแม่บ้าน / ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม. / สระว่ายน้ำส่วนกลางยาว 25 ม. / สวนส่วนกลางประมาณ 1 ไร่
ราคาเริ่มต้น : 43.9 ลบ.
ค่าส่วนกลาง : 15,000 บ. / หลัง / เดือน

ภาพบรรยากาศโครงการ

Quarter สุขุมวิท 31
Quarter สุขุมวิท 31
Quarter สุขุมวิท 31
Quarter สุขุมวิท 31
Quarter สุขุมวิท 31
Quarter สุขุมวิท 31
Quarter สุขุมวิท 31
Quarter สุขุมวิท 31
previous arrow
next arrow
Slider

QUARTER 39

Quarter สุขุมวิท 39

FACT

ชื่อโครงการ : Quarter 39
ผู้พัฒนาโครงการ : Nye Estate
ที่ตั้งโครงการ : ซ.สุขุมวิท 39 (ซ.ทวีสุข) วัฒนา กรุงเทพฯ
ขนาดโครงการ : 2 – 0 – 33 ไร่
จำนวนยูนิต : 15 ยูนิต
จำนวนชั้น : 3.5 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
รูปแบบบ้าน : 3 แบบ
– แบบ A หน้ากว้าง 7.0 ม. พื้นที่ใช้สอย 380 ตร.ม. ที่ดิน 28 – 43 ตร.วา
(4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 3 ที่จอดรถ)

– แบบ B หน้ากว้าง 7.4 ม. พื้นที่ใช้สอย 479 ตร.ม. ที่ดิน 34 – 46 ตร.วา
(4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 4 ที่จอดรถ)

– แบบ C หน้ากว้าง 8.0 ม. พื้นที่ใช้สอย 438 ตร.ม. ที่ดิน 33 – 45 ตร.วา
(4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 4 ที่จอดรถ)
สิ่งอำนวยความสะดวก : ลิฟต์ส่วนตัวทุกยูนิต / ที่จอดรถส่วนตัว 4 – 5 คัน / ห้องแม่บ้าน / ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม. / สระว่ายน้ำส่วนกลางยาว 20 ม. / สวนส่วนกลางประมาณ 1 ไร่
ราคาเริ่มต้น : 49 ลบ.
ค่าส่วนกลาง : 15,000 บ. / หลัง / เดือน

ภาพบรรยากาศโครงการ

Quarter สุขุมวิท 39
Quarter สุขุมวิท 39
Quarter สุขุมวิท 39
Quarter สุขุมวิท 39
Quarter สุขุมวิท 39
Quarter สุขุมวิท 39
Quarter สุขุมวิท 39
Quarter สุขุมวิท 39
Quarter สุขุมวิท 39
Quarter สุขุมวิท 39
Quarter สุขุมวิท 39
previous arrow
next arrow
Slider
 

“จะดีแค่ไหน? ถ้ามีบ้านที่ตรงไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่

และใกล้สถานศึกษาที่มีคุณภาพ ทำให้คุณได้มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้น”

 


พบกับงาน Exclusive Event ในวันที่ 29 – 30 มิ.ย. 62 ที่โครงการ Quarter 31 


ลงทะเบียน

เพื่อรับสิทธิพิเศษ ราคาเริ่มต้น 43.9 ลบ.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 063 996 9954

หรือ คลิกรูปโครงการที่สนใจด้านล่าง


Quarter สุขุมวิท 31
Quarter สุขุมวิท 39
Quarter